Purpose: De norm voor concurrentievoordeel en impact

In de snel evoluerende marketingwereld staat één vraag centraal: waarom? De purpose. Waarom doet een organisatie wat het doet. En hoe vertaalt zich dit naar waarde voor zowel klanten als de organisatie zelf?

9 april 2024, 17:00 1139 x gelezen

Dit ‘waarom’ wordt steeds meer gezien als de kern van een succesvolle marketingstrategie. En purpose-driven ondernemingen worden steeds vaker gezien als de leiders van morgen.

Het belang van een duidelijk doel is de afgelopen jaren door verschillende onderzoeken bevestigd, waaronder een uitgevoerd door Stichting Management Studies, een onderdeel van VNO-NCW. In hun eindverslag De winst van purpose tonen ze aan dat bedrijven met een heldere purpose betere prestaties leveren. De kern is dan ook vertrouwen, impact en duurzame relaties waarbij purpose wordt omarmt als leidende principe de vehicle is. Wanneer organisaties zich richten op het nastreven van een hoger doel, wordt de focus verlegd van louter winstbejag naar het creëren van waarde voor zowel de organisatie als haar belanghebbenden. De essentie ligt in het verbinden van intrinsieke drijfveren en het vermenigvuldigen van hun impact. Deze synergie is de sleutel tot het realiseren van significante verandering en duurzame groei.

People, Plant en Profit

Een strategie om purpose in organisaties te integreren, is het toepassen van het triple P-principe: People, Planet, Profit. Dit houdt in dat organisaties streven naar een evenwicht tussen menselijk welzijn, milieueffecten en financiële winst. Voorbeelden van bedrijven met krachtige purpose-statements zijn onder meer Tony’s Chocolonely ‘Streven naar slaafvrij chocolade’, Fairphone ‘De smartphone met hart voor mens en planeet’ en multinational DSM ‘Creating brighter lives for all’.

Stappen tot het activeren en implementeren van purpose
Het maken van impact met purpose vereist een doordachte, strategische aanpak en bovenal gewoon doen. Hier zijn enkele stappen die je kunt volgen om effectief impact te maken met jouw purpose:

 • Definieer je purpose: Begin met het identificeren van een specifieke purpose die aansluit bij de kernactiviteiten van jouw organisatie. De purpose moet niet alleen inspirerend zijn, maar ook praktisch toepasbaar binnen jouw sector en bedrijfsmodel.
 • Integreer purpose in de bedrijfscultuur: Zorg dat alle medewerkers het begrijpen en zich ermee kunnen identificeren. Hierdoor vergroot je de betrokkenheid. Hierbij is het belangrijk de purpose een centraal onderdeel te laten zijn van de dagelijkse werkzaamheden.
 • Ontwikkel een strategie rondom purpose: Challenge jezelf in het ontwikkelen van een strategie die gericht is op het bereiken van impact met jouw purpose. Identificeer specifieke doelen en meetbare resultaten die je wilt behalen. Bepaal welke acties en initiatieven nodig zijn om deze doelen te realiseren.
 • Betrek alle belanghebbenden: Om de adoptie te vergroten en continueren, is het van belang alle betrokkenen zoals medewerkers, klanten, leveranciers en andere stakeholders aan te haken bij het realiseren van jouw purpose.
 • Meet en rapporteer je impact: Stel duidelijke KPI’s en meetbare doelstellingen om de voortgang en impact van je activiteiten te kunnen volgen. Neem dit mee in alle andere prestaties van jouw organisatie en communiceer transparant over je resultaten.
 • Transparant en consistent communiceren: In alles communiceer je transparant en consistent over jouw purpose en de impact die je wilt maken. Zorg dat alle communicatie – zowel intern als extern – in lijn is met de purpose van jouw organisatie. Wees eerlijk over zowel successen als uitdagingen.
 • Blijf leren en verbeteren: Neem de tijd om te reflecteren op wat wel en niet werkt en leer van je successen en mislukkingen. Blijf op de hoogte van ontwikkelingen in jouw vakgebied en pas je strategie aan om relevant te blijven en positieve verandering te blijven stimuleren.

Overigens goed om rekening mee te houden dat het bereiken van impact met purpose een dynamisch proces is dat gepaard gaat met uitdagingen en obstakels. Wees flexibel en veerkrachtig in je aanpak en blijf vasthouden aan je purpose, zelfs als de omstandigheden veranderen.

De voor- en nadelen

Het nastreven van purpose brengt verschillende voordelen met zich mee voor organisaties. Denk aan een verbeterde betrokkenheid van werknemers, een sterker employer brand en een grotere aantrekkingskracht op klanten en investeerders.

Niettemin gaat het implementeren ervan niet zonder uitdagingen. Potentiële nadelen omvatten het risico van ‘greenwashing’. Hierbij doen organisaties zich groener of maatschappelijk verantwoordelijker voor dan ze werkelijk zijn. En is er gebrek aan meetbare resultaten of ROI voor purpose-initiatieven.

Bouwen aan trots en maatschappelijke impact

Leuk, maar het gaat niet alleen om formele aspecten. Even belangrijk zijn: het cultiveren van een diepgeworteld bewustzijn van de purpose in de hele organisatie, het ‘leven’ van de purpose door topmanagers en het werven van personeel dat erbij past. Werknemers willen niet alleen werken voor een salaris; ze willen een gevoel van trots hebben bij een bedrijf waar hun persoonlijke waarden tot hun recht komen. Het hebben van een purpose wordt niet alleen steeds belangrijker in de marketingwereld, maar ook op de arbeidsmarkt. Jongere generaties, zoals GenZ, zijn op zoek naar werkgevers die een maatschappelijke impact maken. Dit wordt ook onderstreept in het visierapport ‘Marketingteam van de toekomst’ van de DDMA.

Invloed hebben en houden

 1. Leg de focus op langetermijndoelen en op de motivatie achter je handelingen.
 2. Een purpose ontstaat van binnenuit en wordt gedreven door intrinsieke motivatie.
 3. Implementeer je purpose in modellen, sjablonen en KPI’s om meetbaarheid mogelijk te maken en integratie in processen te vergemakkelijken.
 4. Maak van je purpose een essentieel onderdeel in je talentstrategie voor duurzaam succes op de lange termijn.
 5. Meet en evalueer niet alleen de financiële waarde, maar richt je vooral op de positieve maatschappelijke impact die je creëert.
 6. Transparant in alles wat je doet, maar wees vastberaden over de impact die je wilt maken.

De sleutel tot impact in cijfers en de wereld

In een tijd waarin de concurrentie toeneemt en de maatschappelijke verwachtingen groeien, is het hebben van een duidelijke purpose van cruciaal belang voor moderne organisaties. Purpose biedt niet alleen richting en betekenis, maar geeft ook een concurrentievoordeel bij het aantrekken, behouden en leiden van talent. En ook bij het genereren van waarde voor alle belanghebbenden, zowel intern als extern. Door purpose centraal te stellen in jouw strategie en bedrijfsvoering, opereer je als organisatie niet alleen succesvol in de hedendaagse bedrijfswereld, ook creëer  je een positieve impact op de wereld om je heen.

Andries Hiemstra
Founder & Evangelist bij [ah]consulting

Andries Hiemstra is een gepassioneerde digital professional met meer dan 15 jaar werkervaring aan zowel bureau- als klantzijde en genomineerd Digital Marketing Professional 2021. Vanuit [ah]consulting inspireert, adviseert en ondersteunt hij bedrijven tot 1:1 op het gebied van digital marketing, e-commerce en business transformaties. Tegelijkertijd is Andries (gast)docent bij een aantal hogescholen en opleidingsinstituten waar hij zijn kennis en ervaring deelt. Daarnaast is Andries actief in diverse expertgroepen van onder andere DDMA, ShoppingTomorrow, ShoppingAwards en jurylid van de Dutch Search Awards.

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!