Traditionele krant nog steeds d? zakelijke informatiebron

Traditionele krant nog steeds d? zakelijke informatiebron

49% van de Europese managers beschouwt de traditionele krant als primaire informatiebron voor zakelijke informatie. Blogs worden voorlopig nauwelijks gebruikt als informatiebron. Sterker nog: 56% van de Nederlandse managers weet niet wat blogs zijn. Als het gaat over milieukwesties, lijken de Nederlandse managers het meest bezorgd over tropische regenwouden (42% tegenover een Europees gemiddelde van 28%). Gedragscode en naleving van wetgeving voornaamste punt bij leverancierskeuze wat betreft ethische, sociale en milieuaspecten.

Dit zijn enkele van de bevindingen van de 15de editie van de jaarlijkse UPS Europe Business Monitor, waarin 1.459 Europese topmanagers zijn ge?nterviewd over een reeks zaken die van invloed zijn op het Europese bedrijfsleven. Het onderzoek biedt inzicht in factoren die belangrijk zijn voor zakelijke beslissers in Europa en de rest van de wereld.

Blogs komen op, maar traditionele media nog steeds primaire informatiebron
Europese managers zien de traditionele krant nog steeds als primaire informatiebron voor business issues (49%). Online bronnen, inclusief blogs, volgen met ruime achterstand op de tweede plaats (25%) en specifieke wekelijkse en maandelijkse business magazines op de derde plaats (11%). Overige traditionele media zoals radio (1%) en TV (3%) fungeren nauwelijks als primaire informatiebron, net zo min als collega?s (4%). Werpen we een specifieke blik op het blogfenomeen, dan zien we dat 42% van de Europese managers wel al van blogs gehoord hebben, maar er geen gebruik van maken of er een bijdrage toe leveren. Dit geldt in extreme mate voor Franse topmanagers (68%) en in de minste mate voor onze Nederlandse topmanagers (26%). Opvallend is dat de meerderheid van de Nederlandse ondervraagden aangeeft niet te weten wat blogging is en wat ze er mee kunnen (56%). Ook onze Duitse buren zijn veel minder vertrouwd met blogging (57%) terwijl de gemiddelde Europese score op dit antwoord 37% bedraagt.

Nederlandse manager lijkt meest bezorgd over tropische regenwouden
Als het gaat om milieukwesties, maken de meeste Europese topmanagers zich vooral zorgen over klimaatverandering (54%) en luchtvervuiling (39%). Vooral Duitse managers vinden de klimaatverandering een zorgwekkend verschijnsel (70%) terwijl de luchtvervuiling vooral onze Italiaanse collega?s zorgen baart (57%). Ook in Nederland maakt men zich zorgen over bovenstaande milieuaspecten: 49% van de Nederlandse topmanagers noemt luchtvervuiling en 41% klimaatverandering. Opvallend is echter dat Nederlandse topmanagers zich meer druk lijken te maken over het verlies van tropische regenwouden (42% tegenover het Europese gemiddelde van 28%). Zure regen blijkt geen zorgwekkend issue meer te zijn, slechts 3% van alle Europese topmanagers vindt dit een verontrustend verschijnsel.

Gedragscode en naleving van wetgeving voornaamste ethisch, sociaal en milieuaspect bij leverancierskeuze
Voor Europese topmanagers is een ?code of conduct? en de naleving van de wetgeving het belangrijkste aspect wat ethische, sociale en milieuaspecten betreft (44%) bij leverancierskeuze. Vooral voor Duitse topmanagers is dit uitermate belangrijk (62%). Daarnaast lijkt transparantie in financi?le activiteiten voor vele Europese topmanagers van belang (30%), evenals vertrouwelijkheid en bescherming van informatie (28%). In vergelijking met de Europese collega?s vinden Duitse managers financi?le transparantie relatief onbelangrijk (15%), maar vertrouwelijkheid belangrijker (44%).

Bron:
Persbericht Edelman


Geplaatst in

DelenEr zijn 1 reacties op dit artikel

 • Aardige aanvulling op dit onderzoek is de Dagbladmonitor 2005 van Newcom Research & Consultancy.

  Hieruit blijkt dat de hoogte van het abonnementsgeld en de aanwezigheid van internet de belangrijkste redenen voor Nederlanders om geen abonnement op een krant te nemen. Deze argumenten gelden voor 53% van de niet-abonnees. Verder geeft 47% aan geen abonnee te zijn, omdat men voldoende aan televisie heeft. Een vierde vaakgenoemde reden is een gebrek aan tijd (36%). Van de niet-abonnees zou 37% een abonnement overwegen wanneer het abonnementsgeld wordt verlaagd; 31% zegt nooit een abonnement te nemen.

  Tv belangrijkste nieuwsbron
  Alhoewel de landelijke en regionale krant nog steeds belangrijke nieuwsbronnen zijn, blijven de landelijke televisie en het internet de belangrijkste bronnen. Door negen van de tien Nederlanders wordt de landelijke televisie het vaakst gebruikt als nieuwsbron (Dagbladmonitor 2004: 91%). Het internet wordt door 75% als nieuwsbron gebruikt en is ten opzichte van 2004 (67%) aan belang toegenomen. De landelijke radio wordt (net als in 2004) door 56% als nieuwsbron gebruikt.

  Binnenlands nieuws het meest interessant
  Aan de dagbladabonnees is gevraagd verschillende nieuwssoorten op volgorde van interesse te zetten. Binnenlands nieuws wordt door 58% van de abonnees als meest interessant aangemerkt. Nieuws over de eigen buurt/wijk en nieuws over eigen stad/dorp worden door 16%, respectievelijk 9% het meest interessant gevonden. Buitenlands nieuws wordt door de 34% van de abonnees op de tweede plek gezet.

  Informeren en signaleren
  Uit de eerste Dagbladmonitor (november 2004) bleek dat kranten – in de optiek van de abonnees – vooral moeten informeren (‘op de hoogte houden’) en signaleren (‘maatschappelijke kwesties aan de orde stellen’). Een derde belangrijke functie is een sociale: het moet gespreksstof opleveren. Uit de Dagbladmonitor 2005 blijkt dat abonnees van landelijke dagbladen (in vergelijking met regionale abonnees) meer tevreden zijn over de mate waarin hun dagblad aan deze functies voldoet. Het verschil in tevredenheid is het grootst ten aanzien van de signalerende functie. Van de abonnees op een landelijk dagblad is 70% (zeer) tevreden over deze functie; slechts 40% van de regionale abonnees is hierover tevreden.

  geplaatst op

Plaats zelf een reactie

Log in zodat je (in het vervolg) nóg sneller kunt reageren

Vul jouw naam in.
Vul jouw e-mailadres in. Vul een geldig e-mailadres in.
Vul jouw reactie in.

Herhaal de tekens die je ziet in de afbeelding hieronder


Let op: je reactie blijft voor altijd staan. We verwijderen deze dus later niet als je op zoek bent naar een nieuwe werkgever (of schoonmoeder). Reacties die beledigend zijn of zelfpromotioneel daarentegen, verwijderen we maar al te graag. Door te reageren ga je akkoord met onze voorwaarden.