Traditionele krant nog steeds d? zakelijke informatiebron

16 januari 2006, 11:33

49% van de Europese managers beschouwt de traditionele krant als primaire informatiebron voor zakelijke informatie. Blogs worden voorlopig nauwelijks gebruikt als informatiebron. Sterker nog: 56% van de Nederlandse managers weet niet wat blogs zijn. Als het gaat over milieukwesties, lijken de Nederlandse managers het meest bezorgd over tropische regenwouden (42% tegenover een Europees gemiddelde van 28%). Gedragscode en naleving van wetgeving voornaamste punt bij leverancierskeuze wat betreft ethische, sociale en milieuaspecten.

Dit zijn enkele van de bevindingen van de 15de editie van de jaarlijkse UPS Europe Business Monitor, waarin 1.459 Europese topmanagers zijn ge?nterviewd over een reeks zaken die van invloed zijn op het Europese bedrijfsleven. Het onderzoek biedt inzicht in factoren die belangrijk zijn voor zakelijke beslissers in Europa en de rest van de wereld.

Blogs komen op, maar traditionele media nog steeds primaire informatiebron

Europese managers zien de traditionele krant nog steeds als primaire informatiebron voor business issues (49%). Online bronnen, inclusief blogs, volgen met ruime achterstand op de tweede plaats (25%) en specifieke wekelijkse en maandelijkse business magazines op de derde plaats (11%). Overige traditionele media zoals radio (1%) en TV (3%) fungeren nauwelijks als primaire informatiebron, net zo min als collega?s (4%). Werpen we een specifieke blik op het blogfenomeen, dan zien we dat 42% van de Europese managers wel al van blogs gehoord hebben, maar er geen gebruik van maken of er een bijdrage toe leveren. Dit geldt in extreme mate voor Franse topmanagers (68%) en in de minste mate voor onze Nederlandse topmanagers (26%). Opvallend is dat de meerderheid van de Nederlandse ondervraagden aangeeft niet te weten wat blogging is en wat ze er mee kunnen (56%). Ook onze Duitse buren zijn veel minder vertrouwd met blogging (57%) terwijl de gemiddelde Europese score op dit antwoord 37% bedraagt.

Nederlandse manager lijkt meest bezorgd over tropische regenwouden

Als het gaat om milieukwesties, maken de meeste Europese topmanagers zich vooral zorgen over klimaatverandering (54%) en luchtvervuiling (39%). Vooral Duitse managers vinden de klimaatverandering een zorgwekkend verschijnsel (70%) terwijl de luchtvervuiling vooral onze Italiaanse collega?s zorgen baart (57%). Ook in Nederland maakt men zich zorgen over bovenstaande milieuaspecten: 49% van de Nederlandse topmanagers noemt luchtvervuiling en 41% klimaatverandering. Opvallend is echter dat Nederlandse topmanagers zich meer druk lijken te maken over het verlies van tropische regenwouden (42% tegenover het Europese gemiddelde van 28%). Zure regen blijkt geen zorgwekkend issue meer te zijn, slechts 3% van alle Europese topmanagers vindt dit een verontrustend verschijnsel.

Gedragscode en naleving van wetgeving voornaamste ethisch, sociaal en milieuaspect bij leverancierskeuze

Voor Europese topmanagers is een ?code of conduct? en de naleving van de wetgeving het belangrijkste aspect wat ethische, sociale en milieuaspecten betreft (44%) bij leverancierskeuze. Vooral voor Duitse topmanagers is dit uitermate belangrijk (62%). Daarnaast lijkt transparantie in financi?le activiteiten voor vele Europese topmanagers van belang (30%), evenals vertrouwelijkheid en bescherming van informatie (28%). In vergelijking met de Europese collega?s vinden Duitse managers financi?le transparantie relatief onbelangrijk (15%), maar vertrouwelijkheid belangrijker (44%).

Bron:

Persbericht Edelman

Marco Derksen
Partner bij Upstream

Oprichter/partner Upstream, Marketingfacts, Arnhem Direct, SportNext, TravelNext, RvT VPRO, Bestuur Luxor Live, social business, onderwijs, fotografie en vader!

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!