Meer potentieel voor relatiemarketing

Meer potentieel voor relatiemarketing

De Nederlandse consument ?toont duidelijk interesse in deelname aan loyaliteitsprogramma’s en andere vormen van relatiemarketing.?

Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd door de Vlerick Leuven Gent Management School en de Universiteit van Maastricht onder 2500 consumenten, in opdracht van relatiemarketingbureau Carlson Marketing Group. De resultaten van de jaarlijkse ?Loyalty Monitor? tonen derhalve de mogelijkheden aan van relatiemarketing voor organisaties die actief zijn in sectoren waar eind 2002 slechts vijf tot twintig procent van de consumenten deelneemt aan een klantenbindingprogramma. Dit zijn met name financi?le dienstverlening, energie en telecom.
Algemeen kan worden gesteld dat de Nederlandse consument een positieve houding heeft ten aanzien van relatiemarketing. 75 procent van de respondenten zegt eerder wel dan niet deel te willen nemen aan een loyaliteitsprogramma. Bij de keuze spelen twee aspecten van een loyaliteitsprogramma een doorslaggevende rol, te weten de toetredingskosten en de beloning. ?Nederlanders willen minimale inspanning verrichten voor een maximale opbrengst.? Hoe verrassend.

Het beeld van de Nederlandse consument is echter verre van homogeen. Vrouwen hebben bijvoorbeeld meer interesse dan mannen in de sectoren voedingsmiddelen, boeken, schoonheidsproducten en kleding en zijn met name ge?nteresseerd in gratis deelname en een combinatie van soft benefits (zoals direct mailings of een magazine) en hard benefits (zoals cadeaus, kortingen of geld), terwijl mannen een persoonlijke behandeling relatief belangrijk vinden. Oudere consumenten tonen relatief meer interesse voor programma’s in de verzekeringssector en nemen ook nu al meer dan jongere consumenten deel aan programma?s in de energiesector, verzekeringen en kabeltelevisie.

Voorts werd gekeken naar verschillen tussen sectoren. Zo scoort persoonlijke behandeling binnen de financi?le sector het allerhoogst en hecht men in de energiesector relatief veel belang aan de brede inwisselbaarheid van gespaarde punten. ?Men spaart daar liefst punten die voor producten buiten deze sector gebruikt kunnen worden.?

Bron:
http://www.adfodirect.nl/


Geplaatst in

DelenEr zijn 1 reacties op dit artikel

 • Mannen en vrouwen reageren verschillend op relatiemarketing

  Mannen en vrouwen kijken anders naar de karakteristieken van loyaliteitsprogramma's. Mannen (en ook consumenten met een hogere inkomen) vinden een persoonlijke behandeling relatief belangrijk. Vrouwen zijn met name geïnteresseerd in gratis deelname en een combinatie van soft benefits, zoals informatie of een magazine, en hard benefits, zoals cadeaus, kortingen of geld.
  Ook de hoger opgeleide consument is meer berekenend en stelt gratis deelname vooral op prijs. Lager opgeleide consumenten hechten relatief meer belang aan soft benefits zoals algemene informatie, product informatie en gerichte direct mailings. Dit is recentelijk gebleken uit het jaarlijkse onderzoek, de 'Loyalty Monitor', naar relatiemarketing in Nederland door het adviesbureau Carlson Marketing Group (http://www.carlsonmarketing.nl). Van de 2.500 uitgestuurde enquêtes hebben 700 consumenten de vragenlijst over alle vormen van relatiemarketing programma's, waaronder programma's gebaseerd op klantenkaarten, ingevuld en begin dit jaar teruggestuurd. Uit het onderzoek komen duidelijk verschillen naar voren dat het belang van bepaalde kenmerken van loyaliteitsprogramma’s per branche verschilt. Binnen de financiële sector scoort persoonlijke behandeling het allerhoogst. In de energiesector hecht de consument relatief veel belang aan de brede inwisselbaarheid van gespaarde punten. Hij spaart daar liefst punten die voor producten buiten deze sector zijn te gebruiken.

  Bron:
  http://www.zibb.nl/it/itcommercie/nieuws.asp?artnr=671130&versie=1

  geplaatst op

Plaats zelf een reactie

Log in zodat je (in het vervolg) nóg sneller kunt reageren

Vul jouw naam in.
Vul jouw e-mailadres in. Vul een geldig e-mailadres in.
Vul jouw reactie in.

Herhaal de tekens die je ziet in de afbeelding hieronder


Let op: je reactie blijft voor altijd staan. We verwijderen deze dus later niet als je op zoek bent naar een nieuwe werkgever (of schoonmoeder). Reacties die beledigend zijn of zelfpromotioneel daarentegen, verwijderen we maar al te graag. Door te reageren ga je akkoord met onze voorwaarden.