Meer potentieel voor relatiemarketing

16 oktober 2003, 17:42

De Nederlandse consument ?toont duidelijk interesse in deelname aan loyaliteitsprogramma’s en andere vormen van relatiemarketing.?

Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd door de Vlerick Leuven Gent Management School en de Universiteit van Maastricht onder 2500 consumenten, in opdracht van relatiemarketingbureau Carlson Marketing Group. De resultaten van de jaarlijkse ?Loyalty Monitor? tonen derhalve de mogelijkheden aan van relatiemarketing voor organisaties die actief zijn in sectoren waar eind 2002 slechts vijf tot twintig procent van de consumenten deelneemt aan een klantenbindingprogramma. Dit zijn met name financi?le dienstverlening, energie en telecom.

Algemeen kan worden gesteld dat de Nederlandse consument een positieve houding heeft ten aanzien van relatiemarketing. 75 procent van de respondenten zegt eerder wel dan niet deel te willen nemen aan een loyaliteitsprogramma. Bij de keuze spelen twee aspecten van een loyaliteitsprogramma een doorslaggevende rol, te weten de toetredingskosten en de beloning. ?Nederlanders willen minimale inspanning verrichten voor een maximale opbrengst.? Hoe verrassend.

Het beeld van de Nederlandse consument is echter verre van homogeen. Vrouwen hebben bijvoorbeeld meer interesse dan mannen in de sectoren voedingsmiddelen, boeken, schoonheidsproducten en kleding en zijn met name ge?nteresseerd in gratis deelname en een combinatie van soft benefits (zoals direct mailings of een magazine) en hard benefits (zoals cadeaus, kortingen of geld), terwijl mannen een persoonlijke behandeling relatief belangrijk vinden. Oudere consumenten tonen relatief meer interesse voor programma’s in de verzekeringssector en nemen ook nu al meer dan jongere consumenten deel aan programma?s in de energiesector, verzekeringen en kabeltelevisie.

Voorts werd gekeken naar verschillen tussen sectoren. Zo scoort persoonlijke behandeling binnen de financi?le sector het allerhoogst en hecht men in de energiesector relatief veel belang aan de brede inwisselbaarheid van gespaarde punten. ?Men spaart daar liefst punten die voor producten buiten deze sector gebruikt kunnen worden.?

Bron:

http://www.adfodirect.nl/

Marco Derksen
Partner bij Upstream

Oprichter/partner Upstream, Marketingfacts, Arnhem Direct, SportNext, TravelNext, RvT VPRO, Bestuur Luxor Live, social business, onderwijs, fotografie en vader!

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!