Klimaatverandering: op zoek naar inspirerende merken of zelf aan de slag?

8 februari 2019, 10:00

We staan nationaal en internationaal voor de grootste uitdaging van de eeuw: klimaatverandering. Ondanks de vele publicaties en vergezichten naar 2050 gebeurt er op dit moment onvoldoende: zelfs de rechter maant de Nederlandse staat tot actie. We missen inspirerende merken en organisaties om het voortouw te nemen in welvaart én welzijn. We moeten zelf aan de slag, met de hulp van storytelling.

Inspirerende organisaties werken vanuit win/win: zij doen het goede en doen dat ontzettend goed. Een bijzonder product wordt ingezet als een middel om een bredere, vaak maatschappelijke ontwikkeling aan te jagen. Inspirerende organisaties werken vanuit een voordeel voor de klant in combinatie met een maatschappelijk voordeel.

“Inspireren is de meest krachtige vorm van invloed uitoefenen”

Inspireren is de meest krachtige vorm van invloed uitoefenen. Inspiratie kan het gedrag van mensen direct en fundamenteel veranderen. Het mooiste aan inspiratie is dat het gratis is. Het vraagt geen opportunisme, maar wel lef en passie van mensen die ertoe doen, die een idee hebben hoe het te realiseren en die de tijd krijgen de bijzondere producten of diensten daadwerkelijk te introduceren. Tijd – wat niet altijd door aandeelhouders gegeven wordt.

Tesla, een inspirerende organisatie

Elon Musk zag dat CO₂-uitstoot zorgt voor opwarming van de aarde. Er moest een manier gevonden worden voor emissievrij transport. In tegenstelling tot de gevestigde klassieke auto-industrie, deed Musk daadwerkelijk iets. Als eerste een elektrische sportauto maken, omdat men in die klasse bereid is om meer te betalen en vervolgens de winst gebruiken om een auto voor de massa te maken: Model 3. Hij stond aan de basis van een revolutie, formuleerde een heldere strategie en inspireerde andere bedrijven het voorbeeld te volgen.

“Inspiratie creëert beweging”

Daarnaast kent Tesla heldere subdoelen: extreem snel, de meest veilige en met drive assist naar een zelfsturende auto. Heldere subdoelen en mooie stunts zorgen voor storytelling, wat Tesla op social media voortdurend in het nieuws brengt.

Inspiratie creëert beweging. Het is juist die beweging waar veel consumenten naar op zoek zijn. Mensen praten er graag over, omdat de ervaringen de moeite waard zijn. Aandeelhouders zijn toch veelal kortetermijngericht: ondanks dat Tesla voor het tweede kwartaal op rij winst boekt, ging vanwege een organisatorische wijziging het aandeel onderuit.

De klassieke energieketen is ten einde

In de zestiger jaren werd in de handel van de klassieke keten gesproken. Door online verkopen is de keten binnen retail behoorlijk opgeschud. De energiebranche is als volgende aan de beurt. De vergelijkingssites sporen jaarlijks aan om van leverancier te wisselen, om zo prijsvoordeel te halen. Maar het onderscheidend vermogen van de verschillende aanbieders is nihil.

De energietransitie: de customer journey

En ja, de huidige energievoorziening is een low interest product, maar groepen mensen zijn bereid daadwerkelijk te veranderen. In de tweede en derde fase van de journey gaat het echter al fout: waar te beginnen? Er is onvoldoende inzicht wat het kost en oplevert. Bestaande experts van de klassieke keten weten alles over de CV, maar weinig over nieuwe (gasloze) technologie. Eén technologie is geen oplossing en de publieke opinie werkt ook niet mee. Genoeg redenen om alles maar even bij het oude te laten.

De uitdaging: innovatie

We zijn steeds meer in staat hernieuwbare energie op te wekken. In het noorden van het land is dit zo succesvol, dat de netten in de zomer overbelast raken (aanbod > vraag). In de winter is de vraag echter veel groter dan het aanbod en zijn we onvoldoende in staat om hernieuwbare energie op te slaan om een balans te krijgen. De verschillende technologieën zijn aanwezig, maar er zijn geen aanbieders die de geïntegreerde aanpak voorstaan of leveren.

“Gezamenlijk zullen we in staat zijn tot een oplossing te komen”

Duitsland heeft met de Energiewende een inspirerende aanpak, maar ook daar zijn ze niet in staat vraag en aanbod het gehele jaar door in evenwicht te brengen. In de zomer gaat er voor ruim een miljard euro aan energie de lucht in en zorgen kolencentrales voor het evenwicht tussen vraag en aanbod. Om de netwerken niet onnodig te belasten, biedt een buurtgerichte aanpak uitkomst.

Gezamenlijk (bewoners, bedrijfsleven en lokale overheid) zullen we in staat zijn tot een oplossing te komen. Niet vanuit de producent, maar vanuit een bottom-up-aanpak: een scenario waarmee Barack Obama het tot president van Amerika wist te schoppen.

Op zoek naar inspirerende voorbeelden

Gemeenten en provincies hebben de ambitie om in 2040 energieleverend te zijn. Een veilige keuze, maar het inspireert niet: we zijn dan minimaal vijf landelijke kabinetten verder en over de hoofden heen van de nieuwe generatie millennials en alpha’s… We moeten in beweging komen en op zoek naar buurten die laten zien dat een warmtenet met langdurige opslag daadwerkelijk kan en werkt.

In de zestiger jaren werd de transitie ingezet van kolen naar gas. De overheid was de natuurlijke leider: er werden buizen van noord naar zuid gegraven en het gemeentelijk energiebedrijf zorgde voor de lokale omzetting. Hilversum was de eerste gemeente. Het werd onderverdeeld in 42 buurten en deze werden stap-voor-stap van gas voorzien. Het proces verliep ogenschijnlijk geruisloos en de gebruiker was blij met de innovatie. Tijd voor kolentransitie 2.0.

In 2007 lanceerde Steve Jobs ’today Apple is going to reinvent the phone: we call it iPhone’, een combi van systemen (muziek, bellen en internet), die onderling perfect met elkaar communiceren. Mensen zijn bereid er geld voor te betalen, zijn trots op het merk en delen onderling hun ervaringen. Apple heeft een nieuwe markt gecreëerd. Het merk ontzorgt de consument en heeft de verschillende diensten van een ‘nice to have’ – low-interest, naar een ‘need to have’ – high-interest product gebracht. De influencers doen de rest.

Inspiratie creëert beweging. Gemeenten en netbeheerders: gedraag je als een innovator!

De rol van Google en influencers

Het mission statement van Google is ’to organize the world’s information and make it universally accessible and useful’. Als geen ander is Google is staat – op dit moment wellicht als enige – om ons door de customer journey te leiden.

“Als geen ander is Google is staat om ons door de customer journey te leiden”

Recentelijk kondigde Google aan dat naast conversational commerce de focus komt te liggen op beeld. Hoe eenvoudig is het met je mobiel, in woord en beeld, mensen te inspireren hoe je energie eenvoudig en duurzaam kunt inzetten? Kijk voor hulp op https://bit.ly/2TqIuW4

Tezamen met een continue stroom aan positieve berichten, moeten we toch in staat zijn om de kolentransitie 2.0 vorm te geven. Laat Google de beelden gebruiken om ons te inspireren een volgende (energieke) stap te zetten.

Waar blijven de duurzame influencers? Leuk om te lezen dat NikkiTutorials zich bezig houdt met the power of make-up en meer dan 40 miljoen keer bekeken is – maar waar blijven de renewable guru’s? Goeroes, die laten zien dat gebruik maken van hernieuwbare energie in alle opzichten opzettend cool is! Influencers, die laten zien dat de verschillende technologieën op een juiste manier gebruik maakt van de flora en fauna.

Storytelling: content is zuurstof van verandering

De consument is nu in staat om zelf energie te produceren en te consumeren, en door de opkomst van langdurige opslag en warmtenetten vraag en aanbod bij elkaar te brengen. De rol van de energieleverancier is op termijn uitgespeeld. We gaan van consument naar producent, met een aansprekende ‘why’: to accelerate the transition to sustainable energy.

Breng de technologische vernieuwing en de consequenties in kaart met Energietransitiemodel (ETM), een open-sourcemodel om inzicht te krijgen in het huidige en toekomstige energiesysteem.

“Breng elkaar op de hoogte van de initiatieven en inspireer elkaar”

We zullen aan de slag moeten gaan:

 1. Baken een gebied af om deze gezamenlijk stapsgewijs energieneutraal te maken
 2. Maak zoveel mogelijk gebruik van het dakoppervlak van scholen, bedrijven of maatschappelijke instellingen
 3. Is er ruimte voor langdurige opslag?
 4. Stuur informatie naar de bewoners van de buurt en licht je plannen toe
 5. Inventariseer het elektriciteits- en gasverbruik
 6. De impact van de technologische vernieuwing en verschillende opties met het model ETM in kaart brengen
 7. Breng, in samenspraak met netbeheerder en gemeente, de consequenties in kaart
 8. Wat zijn de kosten, opbrengsten en Return on Investment?
 9. Begin met de eerste stappen, eventueel met behulp van een eenmalige subsidie
 10. Leren, evalueren en toepassen bij volgende buurten

Wees transparant in de kosten van vernieuwing, de opbrengsten en de terugverdientijd. Op die manier krijg je een inhoudelijke discussie, ontstaat er een sociale cohesie en trek je groepen mensen door de customer journey. Maak een onafhankelijk platform waarin integrale energiesystemen voor verschillende woningtypen met bouwjaren kunnen worden doorgerekend.

Storytelling is cruciaal: breng elkaar op de hoogte van de initiatieven en inspireer elkaar om te laten zien dat de Kolentransitie 2.0 daadwerkelijk mogelijk is! Wellicht nog toekomstmuziek, maar binnen vijf jaar is E-Home onderwerp van gesprek tijdens verjaardagsfeestjes.

Pieter Otten
Marketing / communicatie / energietransitie / storytelling / scrum bij Match

Ruime ervaring als ZZP-er in merkenbouw, (online) communicatie, new business en duurzaam ondernemen binnen B2C en B2B. Filosofie: merken worden door mensen geladen. Dienstbare en transparante 'true value' bedrijven zijn de winnaars van morgen! Ervaring opgedaan binnen startups, retail, energiebedrijven, landelijke en lokale overheid, industrie en dienstensector. #matchconsultancy

Categorie
Tags

2 Reacties

  lll

  ik snap die plaatjes nooit. ijsberen kunnen toch gewoon naar de kant zwemmen als ze op zon afgebroken stuk staan


  5 april 2020 om 15:55
  MatchOtten

  Dank voor je reactie op de foto, waarin een ijsbeer zijn toevlucht zoekt op een ijsschots.

  Vind je het erg als ik jouw reactie niet begrijp? We zullen inspirerende merken en organisaties nodig hebben om het voortouw te nemen in welvaart én welzijn. IJsberen kunnen weliswaar ‘gewoon naar de kant zwemmen’, maar dan is het wel prettig dat a. de kant er is en b. binnen een redelijke afstand te bereiken is. Zo niet, dan heeft mens en dier een serieus probleem.

  Laat het niet zover komen en inspireer elkaar dat het ook anders kan!


  6 april 2020 om 21:23

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!