Het Marketingfacts Jaarboek in het hoger onderwijs: docenten aan het woord

30 juni 2015, 09:30

De resultaten van mijn onderzoek naar de inzet van het Marketingfacts Jaarboek in het hoger onderwijs

Online marketing wordt nog maar mondjesmaat gedoceerd in het HBO. De continue ontwikkelingen op het gebied van online marketing maken het voor docenten ieder jaar een uitdaging om een actueel lesprogramma te bieden. Een belangrijk onderdeel daarbij is de keuze voor studieboeken. In het kader van mijn afstudeerproject heb ik me de afgelopen maanden beziggehouden met de inzet van het Marketingfacts Jaarboek in het hoger onderwijs. Welke huidige ervaringen hebben docenten met dit boek?

Inzet van online marketing zeer wisselend

Het wisselt enorm hoe online marketing wordt gedoceerd. Meestal begint het met een bevlogen docent met een passie voor het vak, die vindt dat het thuishoort in het curriculum. Om die reden is het wisselend in welk jaar de docent het vak geeft.

Op de opleiding Sport, Management & Ondernemen van de Hogeschool van Amsterdam was online marketing tot vorig jaar nog geen onderdeel van het curriculum. Matthijs Mennes, docent aan de opleiding, introduceerde daartoe vorig jaar het vak ‘Online marketing’ aan circa 150 derdejaars studenten. Het vak bestaat uit 7 lessen en de insteek is een overkoepelend beeld te communiceren van online marketing zonder direct de diepte in te duiken. Drie van de zeven lessen geeft hij zelf en vier lessen worden gegeven door experts uit het werkveld. Zeven lessen is natuurlijk een aardige start, maar eigenlijk is Matthijs van mening dat online marketing vanaf leerjaar 1 tot en met leerjaar 4 behandeld moet worden.

Een ander voorbeeld van zo’n docent met passie voor het vak is Paul Willems, docent van Saxion Hogescholen Enschede. Paul is actief als docent bij de minor Online Marketing. De populariteit van de minor leidde tot een soortgelijke studierichting, waarbij gedurende de hele vierjarige opleiding onlinemarketingvakken worden gedoceerd.

“Online marketing moet geen apart vak, zijn maar onderdeel zijn van het geheel.”

Danny Oosterveer, samensteller van de laatste 4 edities van het Marketingfacts Jaarboek, ziet het als een positieve ontwikkeling dat er steeds meer aandacht is voor online marketing in het curriculum van HBO-opleidingen.

De vacaturebank van Marketingfacts staat, zowel qua vacatures als stages, bol van de online marketing. Maar toch worden studenten nog steeds veel te weinig opgeleid in online marketing.

Tegelijkertijd is ook Danny van mening dat online marketing onderdeel is van het geheel.

Daar waar online marketing zich in de vroege jaren heeft afgezet tegen traditionele marketing, zien we het nu steeds meer vervlechten. Online doet in toenemende mate z’n intrede in de fysieke wereld. Denk aan iBeacons, location-based-marketing en traditionele marketingkanalen die aan systemen voor programmatic advertising worden gekoppeld.

Bijblijven bij de ontwikkelingen

Matthijs Mennes, docent aan de Hogeschool van Amsterdam, was van plan een reader te maken met daarin theorie afkomstig uit verschillende boeken. Dit is echter een lastige en tijdrovende klus. Voor hem was het Marketingfacts Jaarboek een “perfecte uitkomst”: het geeft een overview van alle facetten binnen online marketing, een korte uitleg van begrippen en het omschrijft de belangrijkste ontwikkelingen tot op een bepaalde hoogte. Matthijs doet een beroep op de motivatie van de studenten: om de lessen van de experts te kunnen volgen, is het van belang het Marketingfacts Jaarboek gelezen te hebben. Dit vormt een basis voor de lessen van experts, zij gaan vooral de diepte in op een van de facetten.

“Het is inherent aan online marketing dat je je programma elk jaar moet vernieuwen.”

Matthijs is van plan volgend jaar de nieuwe editie (Marketingfacts Jaarboek 2015-2016) in te zetten voor het vak. Dat betekent dat hij zich moet verdiepen in de vernieuwingen en de lesinhoud moet aanpassen. Volgens Matthijs is dit uitdagend en hoort dat bij het vakgebied. Het heeft geen toegevoegde waarde voor studenten om de stof van vorig jaar te behandelen.

“Ik geef online marketing en geen geschiedenis.”

Meer over de inzet van het jaarboek

Gerard van Rijn, opleidingsmanager Commerciële Economie aan de Haagse Hogeschool vertelt mij dat het boek vaak door docenten als naslagwerk ingezet wordt. Zij gebruiken de kennis bijvoorbeeld ter ondersteuning van hun presentaties of uitleg aan studenten. Daarnaast ziet hij het Marketingfacts Jaarboek regelmatig terugkomen in referenties in eindverslagen van studenten. Reden hiervoor is dat het boek aanbevolen wordt in leerjaar 4. Daarnaast wordt het ingezet bij de populairste minor: ‘Social Media & Business’.

Het boek biedt een basis voor studenten die afstuderen en in het werkveld terechtkomen. Er wordt verwacht dat de student bepaalde vaktaal beheerst en over brede kennis beschikt, de verdieping komt vanzelf wel.

Erdinç Saçan, docent ICT & Business aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven, zette het boek vorig jaar in voor eerstejaars studenten. Het niveau sloot prima aan, maar dit ligt volgens Erdinç aan de opzet van de opleiding. Bij een marketinggerichte opleiding krijgen eerstejaarsstudenten de volledige wereld van online marketing voorgeschoteld, terwijl een andere opleiding enkele facetten behandelt en misschien pas in het derde jaar de volle breedte behandelt. Erdinç vult het boek aan met eigen casuïstiek. Op de website van Marketingfacts zijn dergelijke cases te lezen, geschreven door experts uit het werkveld.

Blended learning

Een andere uitdaging van docenten waar ik tegenaan liep gedurende dit project, is het enthousiasmeren en motiveren van studenten. Niet alle studenten vinden het vak net zo leuk als de docent zelf. Hoe maak je de lesstof dan toch aantrekkelijk? Zit dat in de inhoud of in het gebruik van de juiste middelen? Tegenwoordig zetten docenten vaak tools in die de interactie met de student van vandaag stimuleert, namelijk via digitale middelen. Apps als Socrative of Kahoot maken gebruik van gamification door kennis te toetsen aan de hand van een quiz. De vragen verschijnen op een scherm in de klas en de student kan antwoorden via de app.

Om studenten actiever te maken met de stof, zetten veel hogescholen blended learning in. Dit is een combinatie van klassikaal onderwijs en het onderwijs op afstand door middel van e-learning. Studenten bepalen zelf het moment en de locatie van studeren en de docent gebruikt de tijd in de klas vooral voor feedback en besprekingen. Dit leidt tot meer creativiteit, actieve en goed voorbereide studenten en het maakt de lesstof toegankelijker.

Ik merk dat docenten en hogescholen met dergelijke nieuwe middelen nog erg in de experimentatiefase zitten. Iedere docent vliegt deze uitdaging op zijn eigen manier aan. Bovendien komen er elke dag nieuwe middelen bij. Door te toetsen wat in de praktijk werkt, zal er ondervonden worden wat werkt en wat niet.

In het kader van de lancering van het Marketingfacts Jaarboek 2015-2016 bieden wij docenten graag de mogelijkheid een kijkje te nemen in de nieuwe versie van het jaarboek door middel van een gratis beoordelingsexemplaar. Interesse in de aanschaf van het boek voor een grote groep studenten? Wij bieden een speciale korting voor de gehele klas! Neem contact op via jaarboek@marketingfacts.nl.

Meer over het inzetten van het Marketingfacts Jaarboek 2015-2016 in het hoger onderwijs lees je hier.

Marla de Haan
Studente Businesscommunication and Digital Media bij -

24 jaar, woont in Nijmegen, Studente Businesscommunication & Digital Media aan de Universiteit van Tilburg, afgestudeerd bij Marketingfacts ;) voor de studie Communication & Multimedia. Ze is enthousiast in het leren van nieuwe dingen en is dan ook het liefst eeuwig student.

Categorie

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!