CBS: Gebruik en de gebruikers van sociale media in Nederland

Zeven op de tien Nederlandse internetgebruikers zijn actief op sociale media

CBS: Gebruik en de gebruikers van sociale media in Nederland

Het CBS heeft nieuwe cijfers over het gebruik van sociale media in Nederland gepubliceerd. Hieruit blijkt dat ongeveer zeven op de tien Nederlandse internetgebruikers van 12 jaar en ouder in 2012 gebruikmaakten van sociale media. De meest voorkomende vorm is, niet heel verrassend, deelname aan sociale netwerken zoals Facebook of Twitter (56 procent van de internetgebruikers). Daarna volgen instant messaging (35 procent) en het plaatsen van berichten op chatsites (30 procent). Ruim een op de vijf internetters (22 procent) is actief met bloggen en eenzelfde aantal gebruikt professionele sociale netwerken.

Het gebruik van sociale netwerken is gestegen van 53 procent in 2011 naar 57 procent in 2012. Ook het gebruik van professionele netwerken zoals LinkedIn is in deze periode toegenomen, namelijk van 20 procent naar 23 procent. 

Sociale-mediagebruik naar persoonskenmerken

Afgerond was 100 procent van alle 12- tot 18-jarigen en 18- tot 25-jarigen in 2012 actief op internet (dat wil zeggen; hebben internet gebruikt in de drie maanden voorafgaand aan het onderzoek). Het leeuwendeel van deze jonge internetters is ook te vinden op sociale media. Onder de 12- tot 18-jarige internetters bedraagt het aandeel sociale-mediagebruikers 93 procent, onder de 18- tot 25-jarigen is dit zelfs 98 procent. Met de leeftijd nemen het 
internetgebruik en vooral het sociale-mediagebruik af.

Van de 55- tot 65-jarigen is bijna 90 procent actief op internet en is de helft op sociale media te vinden. Van de 65- tot 75-jarigen maakt ruim 7 op de 10 gebruik van internet en van hen gebruikt 33 procent sociale media. 

Mannen en vrouwen maken vrijwel even veel gebruik van sociale media. Vrouwen gebruiken wel vaker sociale netwerken dan mannen (59 procent vs. 53 procent), mannen gebruiken vaker professionele netwerken als LinkedIn dan vrouwen (26 tegen 17 procent).

Ook naar opleidingsniveau zijn er geen wezenlijke verschillen. Qua gebruik van sociale netwerken zien we wel dat lager opgeleiden die vaker gebruiken dan hoger opgeleiden (63 tegen 50 procent). Ook het gebruik van professionele netwerken verschilt, deze worden vaker door hoger opgeleiden gebruikt dan door lager opgeleiden (41 procent tegen 8 procent).

Mobiel gebruik van social media

In 2012 maakte 94 procent van de sociale-mediagebruikers dagelijks gebruik van het internet. Onder de internetters die geen sociale media gebruiken is 68 procent dagelijks op het web te vinden.

Ook het mobiele internetgebruik is onder sociale-mediagebruikers hoger dan onder niet-gebruikers. Zeventig procent van de sociale-mediagebruikers maakte in 2012 dagelijks via de mobiele telefoon, smartphone en 
dergelijke gebruik van het internet. Van de internetters die geen sociale media gebruiken, is dit aandeel 43 procent. Via de laptop of tablet was 30 procent van de sociale-mediagebruikers dagelijks mobiel online, tegen 16 procent van de niet-gebruikers. 

Een ruime meerderheid van de jongere internetgebruikers neemt dagelijks via mobiele telefoon deel aan sociale netwerken zoals Hyves, Facebook of Twitter. Van de 12- tot 18-jarigen doet 59 procent dit, van de 18- tot 25-jarigen is dit 74 procent. Ook 25- tot 35-jarigen zijn nog veel mobiel online op sociale netwerken (58 procent). Ouderen zijn veel minder vaak mobiel online. 

Voor advies wat je met deze cijfers moet in je marketingplan, verwijs ik je graag naar het artikel "Niet of, maar hoe actief is je doelgroep op sociale media?". 

Afbeelding: Thijs Brouwers


Geplaatst in

DelenEr zijn 1 reacties op dit artikel

  • Zijn er geüpdatet gegevens al ergens beschikbaar?

    geplaatst op

Plaats zelf een reactie

Log in zodat je (in het vervolg) nóg sneller kunt reageren

Vul jouw naam in.
Vul jouw e-mailadres in. Vul een geldig e-mailadres in.
Vul jouw reactie in.

Herhaal de tekens die je ziet in de afbeelding hieronder


Let op: je reactie blijft voor altijd staan. We verwijderen deze dus later niet als je op zoek bent naar een nieuwe werkgever (of schoonmoeder). Reacties die beledigend zijn of zelfpromotioneel daarentegen, verwijderen we maar al te graag. Door te reageren ga je akkoord met onze voorwaarden.