Digital analytics: de basics

31 augustus 2018, 09:00

Boekrecensie

Er gaan maar weinig Nederlandstalige boeken uitgebreid in op digital analytics en dat is een drempel voor veel mensen om zich met dit onderwerp beter bekend te maken. Het imago dat analytics heeft – van saai en gortdroog – is niet terecht en Danny Oosterveer’s ‘Basisboek digital analytics’ bewijst dat maar weer eens door context te bieden en de veelzijdigheid van de gerelateerde onderwerpen te behandelen.

‘Basisboek digital analytics’ is een goede aanvulling op het leesvoerpakket over online marketing. Dit boek – een introductie in digital analytics – kan organisaties helpen door gebruik te maken van effectieve en relevante metrics die gerelateerd zijn aan de bedrijfsdoelstellingen.

Steeds meer gedrag verplaatst zich naar online. Het is daarom belangrijk dat alle mensen in de organisatie die te maken hebben met de data die daar uit voortkomt, een duidelijk begrip hebben van hoe de data tot stand komt. Ook is het belangrijk dat men binnen de organisatie dezelfde taal spreekt over data. In de juiste samenhang is een date driven-organisatie dan binnen handbereik.

Het boek is driehonderd bladzijden lang en bevat tien hoofdstukken. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een samenvatting en het boek geeft toegang tot een online studiehulp, dat hier buiten beschouwing is gelaten.

“Het imago dat analytics heeft – van saai en gortdroog – is niet terecht”

Het inleidende hoofdstuk gaat over marketing en de rol van analytics. Vervolgens behandelt het boek, met twee uitgebreide hoofdstukken over metrics en dataverzameling, de meer technische kant van het verhaal. Door de metrics in de verschillende fasen van de customer journey te behandelen, is het geen droge opsomming en is het ook waardevol voor wie niet de hele dag naar cijfertjes kijkt. Het deel over dataverzameling zal voor sommigen een grotere kluif zijn, omdat deze materie wat droger is, maar de vele voorbeelden en illustraties maken ook dit een waardevol en vooral noodzakelijk hoofdstuk.

In de andere hoofdstukken wordt de samenhang uitgelegd, zoals de redenen voor het inzetten van data, de strategie en organisatie en het communiceren van de data. Dit laatste is één van de sterke punten van het boek, omdat data nog als eens verzameld worden op een manier die andere delen van de organisatie niet veel zeggen. Als je het voor elkaar krijgt dat rapporten niet alleen relevant, maar ook waardevol gevonden worden door de manier waarop je de data kunt presenteren, dan ben je op weg naar een data gedreven-organisatie.

“Het boek maakt snel duidelijk dat online marketing meer is dan Google Ads en Analytics”

Ook de andere hoofdstukken over consumentengedrag, privacy en big data zijn meer dan verplichte nummers en geven context aan waaróm je datagedreven wilt zijn als een organisatie. Om dit te bereiken is een gestructureerde aanpak nodig van continue verbeteringen. Hier wordt uitgebreid op ingegaan aan de hand van PDACA (Plan, Do, Analyze, Communicate, Act). De behandeling hiervan vormt de rode draad door de verschillende hoofdstukken en geeft samenhang aan het geheel. De hoofdstukken zijn los te lezen, maar de verbanden tussen de hoofdstukken zijn ook zeker waardevol. De meer theoretisch hoofdstukken staan wat meer op zich zelf.

Oosterveer’s boek mag wat mij betreft verplichte kost zijn voor iedereen in online marketing, om zo beter te worden in het vakgebied. Het is een basisboek en heeft daarmee zijn beperking dat het niet te diepgaand is, maar het is wel uitgebreid en volledig. Het geeft een goed overzicht van digital analytics, toont het belang en de veelzijdigheid van het vakgebied dat daarmee samenhangt. Het maakt snel duidelijk dat online marketing meer is dan Google Ads en Analytics, zoals we soms willen geloven.

Basisboek digital analytics

Auteur: Danny Oosterveer

Uitgever: Noordhoff Uitgevers

ISBN: 978 90 0187 8191

Eerste druk: 2018

Als online marketeer. Gespecialiseerd in E-mailmarketing en Salesforce.

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!