Rol Publieke Omroep uitgespeeld door Connected TV

Rol Publieke Omroep uitgespeeld door Connected TV

In 2015 geen Nederland 1, 2 of 3 meer? Het klinkt absurd, maar gezien de elkaar snel opvolgende veranderingen in het wereldwijde medialandschap, is het niet geheel onmogelijk dat we over 4 jaar niet meer zullen kunnen afstemmen op de traditionele TV zenders van de publieke omroep. Connected TV, ofwel de integratie van traditionele lineaire televisie met internet en inhuis-netwerken, snelt als een op hol geslagen wielerpeloton over de digitale snelweg, en zal binnen afzienbare tijd niet meer weg te denken zijn uit de Nederlandse samenleving.

Bijna dagelijks worden wereldwijd nieuwe initiatieven aangekondigd en ook in Nederland staat wat dat betreft de klok niet stil. Philips Net TV, al sinds een aantal jaren op de markt, heeft inmiddels in de winkelschappen gezelschap gekregen van de “connected” toestellen van o.a. Samsung en LG. UPC kondigde vorige maand aan dat binnenkort een compleet nieuwe revolutionaire consumenten dienst genaamd Horizon zal worden geïntroduceerd en KPN levert sinds begin juli een “cloud” Opname Pakket aan haar abonnees. Allemaal producten en diensten, die in de categorie Connected TV geplaatst kunnen worden.

De doorsnee consument heeft inmiddels het overzicht geheel verloren en verbazend genoeg valt weinig te lezen of de consument die nieuwe diensten eigenlijk wel wil hebben? Vandaar de vraag, “Waarom kijken we eigenlijk TV?”

Volgens de literatuur is een viertal redenen aan te voeren waarom de gemiddelde Henk en Ingrid de aanknop van het TV toestel indrukt. De zucht naar actuele informatie en de behoefte aan een dagelijkse portie ontspanning (entertainment) zijn alom bekend. Maar ook van belang zijn de bevestiging van de kijker’s persoonlijke identiteit (“zo ben ik ook”) en de noodzaak om sociaal te kunnen inter-acteren n.a.v een specifiek programma (kantine/schoolplein prietpraat over dat doelpunt van Ajax of de relatie van boer X met vrouw Y). Was in het verleden de TV bij uitstek het meest geschikte medium om te voldoen aan bovengenoemde behoeften, tegenwoordig zijn meer en meer van deze functies overgenomen door het internet en mobiele netwerken.

Display Search Q2/2011 Connected TV forecast

Om niet, net zoals de meeste dagbladen is overkomen, in een diep gat te belanden, waarbij de vraag naar TV’s volledig ineen blijkt te storten, hebben producenten van TV toestellen en providers, zoals kabelaars en telecom aanbieders, al dan niet bewust, de handen ineen geslagen om hun desbetreffende marktposities te verdedigen. En ziedaar Connected TV doet met veel marketing geweld haar marktintrede. De trend lijkt dan ook niet te stoppen, hetgeen ook content partijen, zoals de Nederlandse publieke TV zenders noodzaakt om op de nieuwe ontwikkelingen in te spelen. Ondanks het feit dat de Publieke Omroep vaak als stoffige en niet met z’n tijd meegaande organisatie is betiteld, zijn veel omroepen wel degelijk tijdig ingesprongen op de recente veranderingen in medialand en heeft een veelheid aan innovatieve applicaties het levenslicht mogen aanschouwen. Maar helaas, in de ogen van de Haagse politiek, zijn veel van die activiteiten als non-core bestempeld en moeten deze worden afgebouwd om zodoende een aantal besparingen te kunnen doorvoeren. De publieke omroep dient zich met haar primaire taak, in parlementaire ogen, lineaire tv bezig te houden en slechts internet in te zetten als het programma ondersteunend is.

Het moge intussen duidelijk zijn, dat door de naderende Connected TV aardverschuiving, internet wel degelijk een integraal onderdeel uitmaakt van lineaire TV. De Haagse opdracht voor de publieke omroep luidt daarentegen, dat al die nieuwlichterij te veel geld kost en dat we terug in de tijd moeten. Het gevolg is dat het publieke-omroep-product binnen afzienbare tijd niet meer aansluit bij de vraag van zowel consumenten als adverteerders en vanwege de door dit kabinet geprezen marktwerking, zal dit er onherroepelijk toe leiden, dat de rol van de publieke omroep door derden zal worden ingenomen. Het lijkt me onvermijdelijk dat zowel absolute als relatieve kijkcijfers snel zullen afkalven en inherent hieraan ook de STER inkomsten. Bovendien benadrukken adverteerders terecht steeds vaker een benodigde directe interactie met consumenten en traditionele spot advertising voldoet helaas niet aan die eisen. Minder vraag van adverteerders naar slots zal dan ook leiden tot een verdere neergang in de STER advertentie tarieven. Minder kijkers, minder inkomsten en ziedaar de aankondiging van het volgende rondje bezuinigingen. Dit zal ongetwijfeld ten koste gaan van in ieder geval één lineaire TV zender en voordat je het weet is de slag volledig gemist en behoren de alle drie zenders 1,2 en 3 tot het verleden.


DelenEr zijn 14 reacties op dit artikel

 • De NPO zou er juist zijn voordeel mee moeten behalen. Eén van de doelen/taken van NPO is het waarborgen van de pluriformiteit.

  Het antwoord schuilt al in de taakomschrijving, als de NPO er voor iedereen moet zijn, moeten de middelen daar op afgestemd worden. Dit brengt een verandering in content met zich mee, maar dat zien we al langerzamerhand gebeuren.

  geplaatst op
 • Helemaal met je eens Gianluigi; maar daar zit m nou net de crux - de veranderingen gaan zo snel; alleen de residentiële toezichthouders/financiers schijnen zich dat niet te realiseren.

  geplaatst op
 • Lekker suggestief. Je voorspelt een diep gat waarin kijkcijfers zullen gaan afkalven maar hoe verklaar je dat de lineaire kijktijd nog steeds toeneemt? Ik denk dat de gemiddelde consument (gedreven door gemak) vooralsnog zeer graag lineair naar de grote zenders kijkt zoals ook blijkt uit de kijkcijfers. Voor niet lineaire vraag (waarvan je veronderstelt dat die alom aanwezig is) is daarnaast ook een goed aanbod nodig. Ik zou me eerst gaan verdiepen in het beste verdienmodel van lineaire contentaanbieders voor dit soort voorspellingen de wereld in te slingeren.

  geplaatst op
 • @RJ suggestief, hoezo? Je geeft het antwoord zelf al. Non-lineaire vraag moet je stimuleren en dat gaat vele malen sneller gebeuren dan we ons nu kunnen voorstellen. Gaat idd om aanbod (incl. beeldkwaliteit) en wdb zijn al meer dan voldoende initiatieven gestart waarbij gebruikersgemak voorop wordt gesteld. Neem bijv. het laatste journaal vd NOS, volg die kijcijfer-trend maar. Daarbij stel ik NIET dat lineair niet meer zal bestaan, MAAR omwille de vraag van zowel consumenten als adverteerders, dat er meer moet worden geleverd dan alleen simpele spots. Ergo als dat niet gebeurd dan is je financieringsmodel naar de galamiezen.

  geplaatst op
 • Non-lineaire vraag zal uiteindelijk toenemen dat ben ik met je eens maar waarom "vele malen sneller gebeuren dan we ons nu kunnen voorstellen"? Daarnaast: ""MAAR omwille de vraag van zowel consumenten als adverteerders". Op welke feiten baseer je deze "vraag". Vooralsnog is adverterend Nederland blijkbaar erg blij met het platform voor "niet interactieve" spots op de PO, RTL en SBS, getuige het feit dat deze partijen aan een bijna continue maximale bezettingsgraad zitten.

  geplaatst op
 • NB Feit: ik heb net gekeken, het 20 uur journaal op NL1 scoort de afgelopen 3 jaar lineair stabiel. De gewogen kijkdichtheid op 6+ neemt zelfs toe over de jaren…van 12.1 naar 12.9. Welke trend bedoel je?

  geplaatst op
 • @RJ - welke trend? online mediabestedingen vs TV. Sinds 2007 is het online deel vd mediabestedingen gegroeid van 17 naar 24.6% en TV van 19.7 naar 22.1, waarbij opgemerkt dat de crisis van 2008 een dipje naar 17.6% voor TV bestedingen te zien gaf. Daarentegen groeide online juist in die periode. Lijkt me dat toen al zichtbaar was, dat als op de centen gelet moet worden, toch een lichte voorkeur voor online ging gelden.
  We hebben het hier over connected tv - dus internet functionaliteit naar de buis halen daarmee ook de effectiviteit die IP met zich brengt.
  De cijfers van het Journaal zijn idd stabiel, maar wederom als connected devices (stb's, tv's, consoles etc.) ruimschoots verkrijgbaar zijn en de kijker kan gebruiksvriendelij zijn nieuws consumeren, dan neemt het lineaire aantal kijkbewegingen drastisch af.

  geplaatst op
 • "De cijfers van het Journaal zijn idd stabiel, maar wederom als connected devices (stb's, tv's, consoles etc.) ruimschoots verkrijgbaar zijn en de kijker kan gebruiksvriendelij zijn nieuws consumeren, dan neemt het lineaire aantal kijkbewegingen drastisch af." Wederom een bewering uit de losse pols. Waar baseer je dit nu op? Je stelt in je artikel de kans er is dat de PO er niet meer is in 2015. Dan moet je naar mijn mening toch echt met wat beters komen. Dat online bestedingen toenemen en connected tv er aan komt zal niemand ontkrachten maar je zet je artikel veel hoger in. Ik lees een hoop termen als drastisch, diepe gaten, op hol geslagen wielerpeletons etc. maar mis de onderbouwing daarvoor. Natuurlijk zal connected tv voor additionele non lineaire mogelijkheden zorgen maar dat de massa dit binnen afzienbare inwisselt voor lineair kijken onderbouw je niet. Een programma als The Voice levert lineair het meest op, dat is een feit. Dus zal het ook zo worden aangeboden en dus wordt er ook zo naar gekeken. En Henk en Ingrid... die vinden dat wel prima zo.

  geplaatst op
 • ik stel zeker niet dat de PO er niet meer zal zijn! wat ik daarentegen wel stel is dat het publieke bestel in een vernieuwd landschap een lege huls wordt als ze financieel aan de ketting wordt gelegd en alle creativiteit om die reden om zeep wordt geholpen. De heading vh artikel bewust is chargerend, omdat er in medialand jammer genoeg teveel naar het heden wordt gekeken en te weinig naar wat er in hoog tempo op ons af komt denderen. Goed voorbeeld is dat Eelco Blok zo'n 3 maanden geleden moest erkennen dat KPN de forse toename in het gebruik van apps nogal had onderschat; die misrekening leidde ertoe dat de beurswaarde van KPN zo'n 4 miljard euro afnam.

  geplaatst op
 • "als ze financieel aan de ketting wordt gelegd en alle creativiteit om die reden om zeep wordt geholpen" waar doel je dan op?
  De volgens jou als stoffig betitelde NPO heeft de afgelopen jaren een pioniersrol vervuld met:
  • Mobiele websites & apps voor meerdere technologische standaarden
  • Players: radio social players, flash players en bijvoorbeeld de UGTOGO pilot
  • (Social Media) Gadget & Widgets: Uitzending Gemist Hyves gadget, desktop widget van 3voor12
  • HTML5: bv. Radio 1 website
  Bron: BCG Efficientieonderzoek NPO
  Ik mag veronderstellen dat je dit rapport inhoudelijk kent gezien de strekking van je artikel.
  Het gegeven dat BCG aanraadt aan dit proces efficienter in te richten betekent toch niet dat de creativiteit om zeep wordt geholpen? BCG raadt slechts aan volgzamer in de markt te werk te gaan.

  "De Haagse opdracht voor de publieke omroep luidt daarentegen, dat al die nieuwlichterij te veel geld kost en dat we terug in de tijd moeten." Waar staat deze "Haagse opdracht" als ik vragen mag? Want deze is mij onbekend.

  geplaatst op
 • jeekes, het lijkt wel of je jezelf persoonlijk aangevallen voelt RJ. Dat is geenszins het geval, maar ge moet wel goed lezen!
  persoonlijk vind ik de publieke omroep zeker niet stoffig, ik roem ze NB in dit artikel vanwege een aantal innovatieve zaken. Bovendien ben ik (google vooral) sinds jaar en dag een groot voorstander van een publieke onafhankelijke omroep en vwb het Haagse verwijs ik naar de recente verhandelingen in het parlement.

  geplaatst op
 • Aangevallen? Zeerzeker niet! Volgens mij verwar je dat met debatteren op de inhoud. Ik denk dat jij moet goed lezen, 2 voorbeelden:

  "persoonlijk vind ik de publieke omroep zeker niet stoffig" zeg ik ook niet, ik zeg "De volgens jou als stoffig betitelde NPO" op basis van jouw artikel "Ondanks het feit dat de Publieke Omroep vaak als stoffige en niet met z’n tijd meegaande organisatie is betiteld"

  "ik stel zeker niet dat de PO er niet meer zal zijn!". Ik stel ook niet dat jij dat stelt. Ik zeg:"Je stelt in je artikel de kans er is dat de PO er niet meer is in 2015." op basis van: "voordat je het weet is de slag volledig gemist en behoren de alle drie zenders 1,2 en 3 tot het verleden."

  En daarnaast wil ik graag opmerkingen dat je geen een keer inhoudelijk bent terug gekomen op al mijn tegenargumenten. In mijn ogen schrijf je een hapklaar, populistisch “doet het goed bij het koffiezet apparaat” verhaaltje meer niet. Dank voor de vermakelijke doch inhoudelijk irrelevante discussie.

  geplaatst op
 • Prachtige reacties heren, RJ legt haar fijn bloot waar je feit en mening door elkaar haalt.

  Persoonlijk ben ik voorstander van een complete reorganisatie van het PO (afschaffen, tijd voor marktwerking en het als talenten ontwikkelen / medialab inzetten), met of zonder connected tv, dus ik zal me niet mengen in deze discussie.

  geplaatst op
 • @JohnG: De titel van je artikel is een beetje een "Telegraaf kop". Je had er dan nog beter een vraagteken achter kunnen zetten. De NPO is wel degelijk stoffig, maar is ook erg innovatief bezig geweest de afgelopen jaren. Helaas steekt de overheid daar nu een stokje voor. Daarmee zou de rol van de NPO uitgespeeld kunnen zijn. Eeuwig zonde wat mij betreft, want van alle omroepen in Nederland, is de NPO misschien wel de meest innovatieve.

  geplaatst op

Plaats zelf een reactie

Log in zodat je (in het vervolg) nóg sneller kunt reageren

Vul jouw naam in.
Vul jouw e-mailadres in. Vul een geldig e-mailadres in.
Vul jouw reactie in.

Herhaal de tekens die je ziet in de afbeelding hieronder


Let op: je reactie blijft voor altijd staan. We verwijderen deze dus later niet als je op zoek bent naar een nieuwe werkgever (of schoonmoeder). Reacties die beledigend zijn of zelfpromotioneel daarentegen, verwijderen we maar al te graag. Door te reageren ga je akkoord met onze voorwaarden.