Neuromarketing wacht nog op acceptatie

Neuromarketing wacht nog op acceptatie

Ongeveer een derde van de klanten van grotere marktonderzoeksbureaus heeft ervaring met neuromarketing en de verwachting is dat dit het komende jaar licht zal toenemen. Het vertrouwen dat marketeers en andere opdrachtgevers hebben in zogeheten ‘indirecte onderzoeksmethoden’ als neuro imaging en eye tracking verschaft geen eenduidig beeld: 54% zegt daar vertrouwen in te hebben, maar 33% juist niet. De overigen zeggen over te weinig kennis te beschikken over het onderwerp om hierover te oordelen. Het blijkt uit onderzoek van Isiz en Stadspeil, in opdracht van MOA en MarketingTribune.

Neuromarketing, losjes te definiëren als ‘het meten en verwerken van niet beïnvloedbare reacties op feitelijke hersenactiviteit bij testgroepen’, staat sinds een aantal jaar enorm in de belangstelling bij marketeers. Onder meer marketinggoeroe Martin Lindstrom bracht technieken als facial coding, eye tracking en impliciete associaties (als het meten van reactietijden) bij veel marketeers onder de aandacht. Hij toonde - opnieuw- aan dat er groot verschil kan bestaan tussen wat mensen in marktonderzoek zeggen te doen en wat ze daadwerkelijk gaan doen als het aankomt op aanschaf, gebruik en vervanging van producten. Dat heeft veel effect op onder meer productontwikkeling, promotie en de kansen van nieuwe producten.

Ervaring en vertrouwen

Ongeveer een derde van de respondenten in het onderzoek heeft ervaring met neuromarketing. De verwachting is dat dit het komende jaar slechts licht zal toenemen, misschien doordat opdrachtgevers simpelweg veel vertrouwen hebben in de meer traditionele onderzoeksmethodes. De meeste opdrachtgevers zijn vooral overtuigd van de kracht van kwalitatief onderzoek, face to face kwantitatief onderzoek en online kwantitatief onderzoek. Aan de andere kant schetst het vertrouwen in indirecte onderzoeksmethoden (zoals neuro imaging en eye tracking) geen eenduidig beeld: 54% zegt er vertrouwen in te hebben, maar 33% juist niet. De overigen zeggen over te weinig kennis te beschikken over het onderwerp om hierover te oordelen. Daarnaast speelt de prijs een belangrijke rol. Men verwacht dat indirect onderzoek duur is. Grote voordelen van neuromrketingonderzoek zijn de objectiviteit en nauwkeurigheid. Traditioneel onderzoek is daarentegen juist makkelijk te leren en gemakkelijk uit te voeren.

Ethische kwesties

Ethische kwesties lijken niet in de weg te staan van verdere ontwikkeling van neuromarketing. De stelling dat neuromarketing marketeers teveel macht in handen geeft, wordt door de overgrote meerderheid (86%) van tafel geveegd. Het feit dat het nog in de kinderschoenen staat en men er nog niet vertrouwd mee is, vormt een grotere belemmering. Opdrachtgevers zouden niet zo snel beslissingen nemen puur op basis van impliciete meetmethodes. Het is daarmee vooralsnog zeker geen vervanging van de huidige methodes, maar eerder een (onmisbare) aanvulling op de traditionele methoden.

Onderzoek

Bovenstaande resultaten zijn afkomstig uit een onderzoek naar Neuromarketing in marktonderzoek dat in mei heeft plaatsgevonden op verzoek van MarketingTribune, in samenwerking met Moa. De resultaten van het onderzoek zijn vandaag gepubliceerd in MarketingTribune. Het onderzoek is uitgevoerd door Isiz en Stadspeil. 117 opdrachtgevers van marktonderzoek hebben eraan meegewerkt. Opvallend is verder dat 44 procent van de respondenten in het MarketingTribune/MOA-onderzoek aangeeft dat zij neuromarketing-technieken onmisbaar achten bij toekomstig marktonderzoek. Lees meer in de papieren MarketingTribune die gisteren is verschenen.


DelenEr zijn 2 reacties op dit artikel

  • Ik ben van mening dat je neuromarketing-technieken ook moet combineren met de traditionele technieken. Je kunt bijvoorbeeld niet alleen maar een advertentie eyetracken en daaruit conclusies trekken. Enerzijds heb je de 'rationele' informatie nodig en anderzijds de 'emotionele' informatie van de doelgroep.

    geplaatst op
  • ls, ik kan alle geïnteresseerden in neuromarketing - en sowieso insights in de wondere wereld van de hersenen - het boek van neurobiologe en wetenschapsjournalist Lone Frank aanraden. Het heet treffend 'De vijfde revolutie" en beschrijft de ontwikkeling van de kennis over de hersenen als een even grote revolutie voor de mensheid als de voorgaande revolutionairen Copernicus, Darwin, Freud en de ontdekkers van DNA.
    Het onderwerp neuromarketing komt uitgebreid aan bod in dit fascinerende boek.

    Zie: http://www.kennislink.nl/publicaties/de-vijfde-revolutie

    geplaatst op

Plaats zelf een reactie

Log in zodat je (in het vervolg) nóg sneller kunt reageren

Vul jouw naam in.
Vul jouw e-mailadres in. Vul een geldig e-mailadres in.
Vul jouw reactie in.

Herhaal de tekens die je ziet in de afbeelding hieronder


Let op: je reactie blijft voor altijd staan. We verwijderen deze dus later niet als je op zoek bent naar een nieuwe werkgever (of schoonmoeder). Reacties die beledigend zijn of zelfpromotioneel daarentegen, verwijderen we maar al te graag. Door te reageren ga je akkoord met onze voorwaarden.