Netto mediabestedingen met 4% gestegen

Netto mediabestedingen met 4% gestegen

De netto mediabestedingen in Nederland zijn in 2006 met 4% gestegen tot bijna € 4,5 miljard. Belangrijkste reden voor de groei is een positief economisch klimaat. Hierdoor nemen bedrijfs-investeringen toe met in het kielzog de mediabestedingen. De grootste stijging kwam met 41% voor rekening van internet, hoewel dit mediumtype met 3% nog een bescheiden marktaandeel heeft. Dagbladen noteerden voor het eerst sinds 2000 een stijging van de advertentie-inkomsten: + 1,7%. Televisie groeide met 4% marktconform, radio bleef met 3,5% net iets onder de groei van de totale markt. Dit blijkt uit het Jaarboek Netto Mediabestedingen dat Nielsen Media Research binnenkort publiceert.

Grootste stijger na internet was out of home met 9,1%. Vooral abri’s (+12,9%) en billboards (+9,8%) zorgden voor de groei. Ook voor vak- en publieksbeurzen was 2006 een positief jaar met een stijging van 7,7%. Met name door de groei van het aantal personeelsadvertenties als gevolg van een gunstig economisch klimaat namen de bestedingen in vak- en managementbladen met 5,1% toe. Huis-aan-huisbladen en nieuwsbladen noteerden een stijging van 4,4%, adresboeken zagen de bestedingen toenemen met 3,4%.

Minder goed verging het de bioscopen in 2006. Ondanks gestegen bezoekersaantallen namen de bestedingen met bijna 20% af. Ook ongeadresseerde brievenbusreclame kreeg te maken met dalende bestedingen: - 9,7%. De mediabestedingen in publiekstijdschriften daalden na de opleving in 2005 afgelopen jaar met 0,5%. Daarmee zijn de consumentenbladen de enige persmedia die te maken hadden met een daling van de netto mediabestedingen.

In totaal namen de bestedingen in de persmedia met 2,7% toe, maar omdat die groei lager is dan de groei van de totale markt leveren de persmedia in 2006 marktaandeel in (-0,6%). Wel gaat nog steeds meer dan de helft (51%) van alle reclamegelden naar de papieren media en hebben dagbladen van alle media het grootste marktaandeel met 19%.

Het verschil met televisie, het tweede mediumtype in Nederland, is echter nog maar 1%. Het gezamenlijke marktaandeel van de audiovisuele media (televisie, radio en bioscoop) bleef vrijwel gelijk met 2005: 24%. Out of home won 0,2% en heeft een marktaandeel van 3,7%, gelijk aan ongeadresseerde brievenbusreclame. De grootste toename van het marktaandeel vond plaats bij de overige mediumtypen. Met de groei van 1% trokken zij in 2006 17,8% van de totale netto mediabestedingen naar zich toe. Die groei is bijna volledig aan internet toe te schrijven dat met 0,8% groeide naar een aandeel van 3,1%.

Bron: Nielsen Media Research


DelenEr zijn 0 reacties op dit artikel

Plaats zelf een reactie

Log in zodat je (in het vervolg) nóg sneller kunt reageren

Vul jouw naam in.
Vul jouw e-mailadres in. Vul een geldig e-mailadres in.
Vul jouw reactie in.

Herhaal de tekens die je ziet in de afbeelding hieronder


Let op: je reactie blijft voor altijd staan. We verwijderen deze dus later niet als je op zoek bent naar een nieuwe werkgever (of schoonmoeder). Reacties die beledigend zijn of zelfpromotioneel daarentegen, verwijderen we maar al te graag. Door te reageren ga je akkoord met onze voorwaarden.