Realistisch eng? De opkomst van de AI-generated influencer

31 oktober 2019, 14:00

Influencers zijn inmiddels geen hype meer, maar een bewezen onderdeel van de (content)strategie. Inmiddels zien we een nieuw type influencer: de AI-generated influencer, gebaseerd op data en alleen bestaand in de virtuele wereld. Deze influencers zijn dankzij Artificial Intelligence altijd op de hoogte van wat leeft onder volgers, zijn nooit te moe om nieuwe content te plaatsen, en zullen niet verwikkeld raken in een schandaal, tenzij merken hier bewust opdracht toe geven. AI-generated influencers bieden dus veel kansen voor merken.

Dit artikel is geschreven door Lotte Willemsen, Marije Brom en Iris Withuis, en verscheen eerder op SWOCC.nl.

Lotte Willemsen is lector Communication in the Networked Society aan de Hogeschool Rotterdam. Iris Withuis en Marije Brom zijn beide docent bij de opleiding Communicatie, Instituut Communicatie, Media en Informatietechnologie aan de Hogeschool Rotterdam.

Influencers zijn de ideale ambassadeur voor merken. Ze hebben veel volgers op social media, en weten als geen ander hier een band mee op te bouwen. De betrokkenheid die volgers voelen bij hun favoriete influencer is soms zelfs te vergelijken met de betrokkenheid die zij voelen bij echte vrienden. Dit maakt een influencer – de naam zegt het al – een belangrijke bron van invloed.

“De betrokkenheid die volgers voelen bij hun favoriete influencer is te vergelijken met de betrokkenheid bij echte vrienden”

Momenteel zien we een nieuw type influencer: de AI-generated influencer. Een voorbeeld is Lil Miquela, een Instagram-influencer met meer dan 1,5 miljoen volgers, die geen fysieke vormen aan kan nemen, maar voor velen net zo echt aanvoelt als een mens van vlees en bloed. Haar tijdlijn bestaat uit een verzameling uitingen en verhaallijnen die zijn gebaseerd op (social media) trends afkomstig uit (big)data. Ze plaatst selfies, tagt zichzelf als aanwezige op populaire festivals en events, praat tegen haar volgers over haar dromen en onzekerheden, en poseert in kleding van gevestigde merken als Nike en Gucci.

Het onderzoek

Met een serie onderzoeken nemen wij de opkomst van AI-generated influencers onder de loep. Het eerste onderzoek betreft een vragenlijstonderzoek onder 112 jongvolwassenen; de doelgroep van Lil Miquela. Deelnemers werden gevraagd om het Instagramprofiel van de influencer te bekijken om hier vervolgens een paar vragen over te beantwoorden.

“Een menselijke relatie vraagt om een menselijke benadering”

In een van de vragen werden deelnemers gevraagd om Lil Miquela in een paar woorden te beschrijven. Uit de open antwoorden blijkt dat sommige deelnemers aan ons onderzoek nauwelijks onderscheid konden maken tussen Lil Miquela en een influencer van vlees en bloed (zie figuur 1). Deze reacties zijn niet zo vreemd als je bedenkt dat vele influencers filters en editingtools gebruiken om het perfecte plaatje van zichzelf te creëren. Dan ontstaat er een dunne lijn tussen echt nep en net echt.

Figuur 1

Uit deze beschrijvingen blijkt dat deelnemers op basis van drie verschillende factoren de echtheid van Lil Miquela beoordelen:

  • Realisme: de mate waarin Lil Miquela echt realistisch is
  • Authenticiteit: de mate waarin Lil Miquela echt authentiek is
  • Menselijkheid: de mate waarin Lil Miquela echt menselijk is

De vragenlijst bevatte vragen om deze drie factoren van ‘echtheid’ ook kwantitatief te meten. Welke communicatiestrategieën dragen bij aan de mate waarin deelnemers Lil Miquela realistisch, authentiek en menselijk vinden? En in hoeverre heeft dat een positieve uitwerking op de band die deelnemers met haar ervaren? Deze vragen stonden centraal in het onderzoek. De resultaten bieden de volgende take-aways:

1. Sharing is caring

Net als influencers van vlees en bloed praat Lil Miquela tegen het publiek alsof er sprake is van een wederkerige conversatie. Hierdoor ontstaat er parasociale interactie: het gevoel dat het publiek deel uitmaakt van de sociale wereld van de influencer. Volgens het onderzoek vinden deelnemers Lil Miquela meer authentiek en meer menselijk naarmate zij meer parasociale interactie ervaren. Laat AI-generated influencers dus verhalen delen in de vorm van een gesprek.

“Laat AI-generated influencers verhalen delen in de vorm van een gesprek”

2. Keep it real

Volgens het onderzoek maakt het niet alleen uit of, maar ook wat voor type verhalen AI-gedreven influencers delen. Zo onthult Lil Miquela persoonlijke verhalen over haar dagelijkse gewoonten, liefdesleven, en verleden. Zulke persoonlijke onthullingen zorgen ervoor dat Lil Miquela meer realistisch, meer authentiek en meer menselijk wordt gevonden. Deel wat alleen goede vrienden van een persoon zouden weten.

3. No drama

Lil Miquela deelt wat er gaande is in haar persoonlijke leven, en of ze zich daar blij of juist verdrietig bij voelt. Negatieve emoties horen bij het leven. Ze maken ons menselijk. Dat geldt echter niet voor Lil Miquela. Negatieve emoties doen afbreuk aan de mate waarop deelnemers haar ‘echt’ vinden. Als deelnemers negatieve emoties herkenden in de post van Lil Miquela, vonden ze haar significant minder authentiek en menselijk. Positieve emoties hadden daarentegen wel een positieve uitwerking op ervaren realisme, authenticiteit en menselijkheid. Houd het dus positief!

“Negatieve emoties doen afbreuk aan de mate waarop Lil Miquela ‘echt’ gevonden wordt”

4. We verhouden ons tot ‘mensen’

Wij veronderstelden dat Lil Miquela realistisch, authentiek en menselijk gevonden moet worden om een band te creëren met het publiek. Dat was niet wat het onderzoek aantoonde. Ervaren realisme en authenticiteit waren niet gerelateerd aan de binding die mensen met Lil Miquela ervaren. Alleen ervaren menselijkheid maakt een verschil. Hoewel deelnemers geen uitermate sterke band ervaren met Lil Miquela, blijkt ervaren menselijkheid als enige factor positief bij te dragen aan relatiesterkte. Een menselijke relatie vraagt om een menselijke benadering.

Say hi to AI?

Wat is de invloed van AI op influencer-marketing? Moeten merken op basis van het onderzoek gaan investeren in AI-generated influencers? Om deze vragen te beantwoorden is meer onderzoek nodig. Op basis van het huidige onderzoek kunnen we alleen concluderen dat mensen een relatie kunnen opbouwen met AI-generated influencers. Om mensen te betrekken of te (ver)binden, hoeven deze influencers niet realistisch of authentiek te zijn. Wel moeten ze menselijk gevonden worden.

“Is Lil Miquela niet een voortvloeisel van menselijke influencer-marketing in de meest ‘succesvolle’ vorm?”

Deze resultaten suggereren dat het ook interessant is om de vraag om te draaien. Wat is de invloed van influencer-marketing op AI (-toepassingen)? Influencers zijn ontstaan vanuit een behoefte aan realistische en authentieke verhalen van echte mensen. Met de professionalisering van influencer-marketing zijn we op een punt gekomen dat echte influencers misschien niet eens zo verschillen van AI-generated influencers. Echte influencers plaatsen immers zulke perfecte plaatjes van zichzelf dat ze soms nauwelijks nog realistisch en authentiek te noemen zijn.

De AI-algoritmen achter Lil Miquela worden gevoed met de meest perfecte plaatjes van de meest succesvolle influencers. Is Lil Miquela daarmee niet een voortvloeisel van menselijke influencer-marketing in de meest ‘succesvolle’ vorm?

Dit onderzoek is gepresenteerd tijdens het SWOCC symposium: Willemsen, L. M., Brom, M., Withuis, I. & De Boer, N. (2019). ‘Net echt of echt nep? Hoe verandert A.I. influencer marketing.’ Onderzoek gepresenteerd tijdens het 2019 SWOCC symposium, Amsterdam.

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Commerciële Communicatie (SWOCC) doet fundamenteel wetenschappelijk onderzoek op het gebied van merken en communicatie. Deze kennis maakt SWOCC toegankelijk voor de praktijk, bijvoorbeeld door het uitbrengen van publicaties, het organiseren van lezingen en het schrijven van blogposts: via dit account zullen onderzoekers, docenten en andere schrijvers hun kennis over marketing delen. De stichting is in 1995 opgericht op initiatief van Giep Franzen en is gelieerd aan de afdeling Communicatiewetenschap van de Universiteit van Amsterdam. Meer SWOCC? Ga naar swocc.nl of volg ons via @SWOCC_NL

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!