Meldingsplicht verwerking persoonsgegevens wordt slecht nageleefd

Meldingsplicht verwerking persoonsgegevens wordt slecht nageleefd

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) heeft geconstateerd dat veel bedrijven niet of nauwelijks melding maken van verwerking van persoonsgegevens.

Dit is gebleken uit een analyse uitgevoerd door het CBP naar meldingen van verwerkingen van persoonsgegevens onder de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). Deze wet is op 1 september 2001 in werking getreden en verving de wet persoonsregistraties (WPR). Vanaf die datum zijn bedrijven en instellingen verplicht nieuwe meldingen van persoonsgegevens te melden bij de CBP.

Ook is uit deze eerste analyse gebleken dat de, in de WBP en de Europese privacyrichtlijn, opgenomen vrijstellingen van meldingen hebben geleid tot een aanzienlijke inperking van de meldingsplicht. De verwachting is dat de meldingen onder de WBP ongeveer eenderde zijn van de meldingen die werden ontvangen onder de WPR.

Het CBP heeft een brief verstuurd aan twintig brancheverenigingen en ruim tweehonderd organisaties waarin wordt opgeroepen aan de meldingsplicht te voldoen. Het nalaten van een melding kan een boete van ? 4500,- als gevolg hebben en eventueel aangifte bij het Openbaar Ministerie. In april van dit jaar zal er opnieuw een analyse worden uitgevoerd. Op bedrijven en instellingen die niet voldoen aan de wettelijke verplichtingen zullen er mogelijk sancties opgelegd worden.


Geplaatst in

DelenEr zijn 0 reacties op dit artikel

Plaats zelf een reactie

Log in zodat je (in het vervolg) nóg sneller kunt reageren

Vul jouw naam in.
Vul jouw e-mailadres in. Vul een geldig e-mailadres in.
Vul jouw reactie in.

Herhaal de tekens die je ziet in de afbeelding hieronder


Let op: je reactie blijft voor altijd staan. We verwijderen deze dus later niet als je op zoek bent naar een nieuwe werkgever (of schoonmoeder). Reacties die beledigend zijn of zelfpromotioneel daarentegen, verwijderen we maar al te graag. Door te reageren ga je akkoord met onze voorwaarden.