Meldingsplicht verwerking persoonsgegevens wordt slecht nageleefd

22 februari 2003, 00:14

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) heeft geconstateerd dat veel bedrijven niet of nauwelijks melding maken van verwerking van persoonsgegevens.

Dit is gebleken uit een analyse uitgevoerd door het CBP naar meldingen van verwerkingen van persoonsgegevens onder de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). Deze wet is op 1 september 2001 in werking getreden en verving de wet persoonsregistraties (WPR). Vanaf die datum zijn bedrijven en instellingen verplicht nieuwe meldingen van persoonsgegevens te melden bij de CBP.

Ook is uit deze eerste analyse gebleken dat de, in de WBP en de Europese privacyrichtlijn, opgenomen vrijstellingen van meldingen hebben geleid tot een aanzienlijke inperking van de meldingsplicht. De verwachting is dat de meldingen onder de WBP ongeveer eenderde zijn van de meldingen die werden ontvangen onder de WPR.

Het CBP heeft een brief verstuurd aan twintig brancheverenigingen en ruim tweehonderd organisaties waarin wordt opgeroepen aan de meldingsplicht te voldoen. Het nalaten van een melding kan een boete van ? 4500,- als gevolg hebben en eventueel aangifte bij het Openbaar Ministerie. In april van dit jaar zal er opnieuw een analyse worden uitgevoerd. Op bedrijven en instellingen die niet voldoen aan de wettelijke verplichtingen zullen er mogelijk sancties opgelegd worden.

Marco Derksen
Partner bij Upstream

Oprichter/partner Upstream, Marketingfacts, Arnhem Direct, SportNext, TravelNext, RvT VPRO, Bestuur Luxor Live, social business, onderwijs, fotografie en vader!

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!