• Mobile
    wordt gesponsord door

Apps: gemakkelijk, maar niet afhankelijk

Onderzoek naar gebruik van smartphones en apps onder Nijmeegse studenten

Apps: gemakkelijk, maar niet afhankelijk

Als je om je heen kijkt vraag je je wel eens af of er nog jongeren zijn zonder smartphone. Vooral apps die op de smartphone staan, lijken constant gebruikt te worden. De vraag is hoe het werkelijk staat met het appgebruik van jongeren. Worden ze echt continu gebruikt, hoe vaak wordt er gedownload en voelen jongeren zich afhankelijk van apps? Recent onderzoek door Marble Research onder Nijmeegse jongeren tussen de 16 en 25 jaar geeft inzicht in deze vragen.

Deze gastblog is geschreven door Eline Nijhof en Robert Jansen, reps. stagiair bij en eigenaar van Marble Research.

Smartphonebezit

Maar liefst 78 procent van jongeren blijkt een smartphone te bezitten. Het meest populaire merk is de Samung Galaxy. Vooral onder de vrouwen is deze smartphone populair. Onder mannen verdient over het algemeen de iPhone de voorkeur.

Overal internet bij de hand hebben en het gebruik kunnen maken van WhatsApp zijn de belangrijkste redenen voor het aanschaffen van een smartphone. Daarnaast vinden jongeren het fijn dat de smartphone multifunctioneel is.  Alhoewel een maandelijks abonnement op een smartphone prijzig kan zijn, hebben jongeren niet het idee dat veel van hun geld uit gaat naar de kosten van hun smartphone.  Daarbij lijken smartphone bezittende jongeren vaker te werken dan de jongeren zonder smartphone en geven zij aan dat zij de kosten van een smartphone grotendeels zelf betalen.

Appgebruik

In het bezit zijn van een smartphone opent de deuren naar het gebruiken van de daarvoor geproduceerde apps (applicaties). Zo zijn er apps voor games, muziek, nieuws, weer, shoppen, reizen en ga zo maar door. Jongeren geven aan deze apps dagelijks zo’n 23 keer te gebruiken. Waarschijnlijk is dit resultaat nog een onderschatting. Veel jongeren waren namelijk niet eens in staat om aan te geven hoe vaak ze een app op een dag raadplegen. In totaal wordt er tussen een half uur en een uur besteed aan het gebruik van apps. Daarbij zien we dat lageropgeleiden het winnen van de hogeropgeleiden qua tijdsbesteding.

Apps blijken vooral gebruikt te worden als jongeren alleen zijn of wanneer ze op iets of iemand aan het wachten zijn. Wanneer jongeren even niets te doen hebben, zijn apps een manier om de tijd te doden. Ze geven vermaak en voorzien jongeren van informatie. Contact onderhouden is echter de belangrijkste reden om apps te gebruiken. Facebook, Hotmail, Twitter en WhatsApp zijn bij verre weg de apps die het meest gebruikt worden door jongeren. Daarnaast worden apps die betrekking hebben op muziek, nieuws, weer, games en het openbaar vervoer regelmatig gebruikt. Jongeren maken nauwelijks gebruik van apps waarmee je kunt shoppen. Apps die gericht zijn op gezondheid en navigatie apps worden door de meesten nooit gebruikt.

In het brede aanbod van apps, worden er door de jongeren nauwelijks apps gemist. Wel geven bezitters van een BlackBerry aan apps te missen die beschikbaar zijn voor smartphones met het Android-besturingssysteem. Een voorbeeld hiervan is het populaire Wordfeud. Daarnaast blijkt dat veel jongeren behoefte hebben aan een app die informatie geeft omtrent hun studie. Hiermee wordt een app bedoeld waarmee bekeken kan worden waar en wanneer er les is, wat voor opdrachten er gemaakt moeten worden en wat de openingstijden zijn. Ongeveer 70 procent van de jongeren geeft aan een dergelijke app regelmatig te gaan gebruiken.

Bij aankoop van een smartphone zijn er meestal al een paar apps op de telefoon geïnstalleerd. Voor een grotere verzameling apps moet er echter gedownload worden. De meeste smartphone bezittende jongeren, maar liefst 98 procent, geven aan een app gedownload te hebben. De helft van de jongeren geeft aan maandelijks te downloaden. Er is zelfs een groep van 28 procent die aangeeft wekelijks een app te downloaden. Downloaden wordt vaker gedaan door mannen, dan door vrouwen.

Daarnaast blijkt dat des te meer tijd besteed wordt aan een app, des te vaker er nieuwe apps worden download. Ook voor apps geldt dus dat er na een bepaalde tijd behoefte is aan vernieuwing. Jongeren geven dan ook aan dat ze apps verwijderen als deze hun niet meer kan vermaken. Ook worden apps verwijderd als de app niet naar behoren functioneert of wanneer de smartphone opgeschoond moet worden.

Betalen voor een app doen de meeste jongeren niet. Slechts een derde van de jongeren heeft wel eens voor een app betaald. Veel van de studenten die wel eens betaald hebben, zijn in het bezit van een smartphone en geven aan éénmalig betaald te hebben voor WhatsApp. Wanneer er geen gratis versie beschikbaar is, zijn jongeren bereid om te betalen. Verder betalen jongeren liever niet. Toen er gevraagd werd wat ze maximaal voor een app wilde betalen, antwoordden er veel dat ze niets wilden betalen. De grootste groep heeft op de vraag geantwoord niet meer dan een Euro aan apps te willen besteden, maar wellicht zitten daar ook veel jongeren bij die liever helemaal niets betalen. Zelfs reclame in apps wordt niet storend genoeg gevonden om een betaalde versie te downloaden. Wie een app wil ontwikkelen met jongeren als doelgroep, kan dus beter een gratis app ontwikkelen en verdienen door reclames in de app te laten zien.

Meer dan de helft van de jongeren geeft aan dat ze makkelijk informatie over apps kunnen vinden. In veel gevallen wordt de appstore op de smartphone gebruikt om op de hoogte te blijven van nieuwe apps. Vrienden worden echter als belangrijkste informatiebron gezien. Bijna 80 procent van de smartphone bezitters geeft aan informatie over apps te krijgen door vrienden. Ook geeft bijna de helft van de jongeren aan, voor het downloaden van een app, eerst te bekijken wat andere gebruikers van deze app vinden. De mening van anderen zijn dus van invloed op het wel of niet downloaden van een bepaalde app. Tijdschriften en websites worden in mindere mate gebruikt om zich te informeren over apps.

Ondanks dat apps regelmatig gebruik worden door jongeren, geeft driekwart aan niet afhankelijk te zijn van apps. De functies die apps vervullen worden gezien als vervangbaar. Ook heerst er onder deze groep niet het idee dat apps hun leven leuker, maar vooral makkelijker heeft gemaakt.  Contact onderhouden met vrienden en informatie opzoeken is door middel van een app zo gedaan. Bankzaken regelen via een app, wordt bijvoorbeeld ook erg gewaardeerd. Aan de andere kant heerst de mening dat mensen zeker niet te afhankelijk moeten worden van apps. Wat de toekomst betreft staan jongeren voornamelijk neutraal tegen verdere ontwikkelingen op het gebied van apps. Daarnaast geeft bijna 40 procent aan, het goed te vinden als apps steeds meer handelingen kunnen verrichten. De mening over gebruik van apps op (toekomstig) werk is verdeeld. Hoewel de meeste jongeren hier neutraal tegenover staan, geeft  30 procent aan dat apps op het werk handig zouden zijn. Echter is één op de vijf jongeren het hiermee oneens.

Doordat apps veel verschillende functies vervullen, kan het gebruik van apps er voor zorgen dat andere media en technologieën minder gebruikt worden. Tweederde van de jongeren met een smarthpone geeft aan door het gebruik van apps minder gebruik te maken van hun laptop of PC. Waar eerst de PC toegang gaf tot het internet, kan de smartphone dat ook. Om je mail te checken en informatie op te zoeken is er niet per se een laptop of PC meer nodig. Aangezien een smartphone snel bij de hand is, is de keuze tussen een app op de smartphone of de PC raadplegen makkelijk gemaakt. Ook wordt er in geringe aantallen minder gebruik gemaakt van de krant, tijdschriften en tv en radio. Jongeren met een hoger opleidingsniveau ruilen echter minder snel andere media en technologieën in voor apps, dan de lageropgeleide jongeren.

Conclusie

Al met al kan gezegd worden dat apps erg leven onder jongeren. Er wordt dagelijks gebruik gemaakt van apps, er wordt regelmatig gedownload en apps worden daarnaast belangrijk gevonden voor contact en verstrekking van informatie. Toch vinden de meeste jongeren niet dat ze afhankelijk zijn van apps. In het algemeen kan gezegd worden: ‘apps maken het leven niet leuker, maar wel makkelijker.’

Onderzoeksverantwoording

Het onderzoek betrof een schriftelijke enquête onder studenten van het ROC (locatie Campusbaan en het Technovium), de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Radboud Universiteit Nijmegen, afgenomen tussen 3 maart en 5 april 2012. Aan pauzerende studenten is willekeurige gevraagd of ze de vragenlijst wilden invullen. Daarnaast is de vragenlijst digitaal via Facebook verspreid. Na afloop is bekeken of de antwoorden die digitaal verkregen zijn, overeenkomen met de schriftelijke enquête.

In totaal hebben 550 studenten de vragenlijst ingevuld. Na controle op juistheid bleven er daar nog 524 respondenten van over. De data is vervolgens zo gecorrigeerd dat verhouding van het geslacht en opleidingsniveau van de respondenten overeenkomen met die van de studenten en scholieren tussen 16 t/m 25 jaar in de gemeente Nijmegen.

Credits afbeelding


Geplaatst in

DelenEr zijn 1 reacties op dit artikel

  • cheap trial cialis coupon

    geplaatst op

Plaats zelf een reactie

Log in zodat je (in het vervolg) nóg sneller kunt reageren

Vul jouw naam in.
Vul jouw e-mailadres in. Vul een geldig e-mailadres in.
Vul jouw reactie in.

Herhaal de tekens die je ziet in de afbeelding hieronder


Let op: je reactie blijft voor altijd staan. We verwijderen deze dus later niet als je op zoek bent naar een nieuwe werkgever (of schoonmoeder). Reacties die beledigend zijn of zelfpromotioneel daarentegen, verwijderen we maar al te graag. Door te reageren ga je akkoord met onze voorwaarden.