Pondres Social Media Onderzoek 2012 #SMO_12: Strategie blijft achter

20 december 2011, 05:42

Iets meer dan een jaar geleden verscheen het eerste social media onderzoek om daarmee een “stand van zaken social media binnen het Nederlandse bedrijfsleven” te geven. Het tweede onderzoek (n=617 Nederlandse bedrijven) geeft antwoord op vragen rond de strategische inzet van social media, welke media worden ingezet en welke doelen ermee bereikt moeten worden. Hoe zit het met monitoring, ROI, strategie en capaciteit?

Opvallende uitkomst is dat marketingbudgetten niet verhogen maar het aandeel van social mediabestedingen wel stijgen. We constateren ook een verschuiving binnen de nagestreefde doelen zoals bijvoorbeeld de groei van communityvorming en zoekmachinepositie. Het onderzoek maakt duidelijk dat social media nog steeds jong is. Grote bedrijven vinden zich daarbij nogal onervaren. De sociale media die worden ingezet zijn in volgorde van belangrijkheid Twitter, Facebook en LinkedIn. Interessant is de verwachting in 2012 voor Google+, online video en weblogs. Behalve een duidelijke groeiverwachting, lijkt de inzet ervan heel helder: kennisdeling.

Sjef Kerkhofs, Social Marketing Manager bij Pondres: “Belangrijkste is dat we vorig jaar een hoger gebruik van social media algemeen hadden omdat we toen met name een internetminded doelgroep hebben gevraagd. Nu is dat percentage lager omdat het een veel betere afspiegeling van het bedrijfsleven is.

Verder wordt er nog altijd matig gemeten, en nemen de budgetten voor social media iets toe.”

Social media inzet

65,6% van het Nederlandse bedrijfsleven zegt social media in te zetten. Er zijn een aantal doelen die het meest frequent nagestreefd worden. Vooral PR en het verbeteren van imago scoren goed, maar ook leadgeneratie, zoekmachinepositie, communityvorming en kennisdeling nemen een steeds belangrijkere plaats in als uiteindelijk doel. Opmerkelijk is dat kostenbesparing nauwelijks als doel op zichzelf wordt gezien, terwijl dit een aantal jaar geleden nog een belangrijk uitgangspunt punt voor de inzet van social media leek.

Kanalen

Kanalen als LinkedIn, Facebook en Twitter worden in 2011 weer veelvuldig ingezet. Niet onlogisch gezien het aantal bedrijven en consumenten dat actief is op deze netwerken. Twitter is koploper met 81%, gevolgd door de inzet van Facebook met 78,6% en LinkedIn met 74,9%. Naar schatting groeit het gebruik van de drie giganten in 2012 nog met 3 tot 4 procent in 2012. Van deze kanalen is opvallend genoeg Twitter, volgens het onderzoek van Insites het kanaal dat door de Nederlandse consument het minst wordt gebruikt.

De inzet van weblogs neemt naar verwachting in 2012 met 15% toe. Dit zien we ook terug bij het doel ‘kennisdeling’, dat tevens een stijging liet zien. Bedrijven willen hun expertise en authenticiteit kunnen delen. Wat betreft de social media netwerken stijgt het gebruik van Google+ van 22% naar 51%. Deze groei is een logisch aangezien Google+ in 2011 recent is gelanceerd. Opmerkelijk is wel dat deze groei voornamelijk plaatsvindt binnen het MKB. Youtube, een netwerk dat in tegenstelling tot nieuwkomer Google+ al 6 jaar bestaat, maakt volgens het onderzoek een groei door van 9%. We zien hierbij wel dat grote bedrijven voorop lopen bij het inschakelen van Youtube. 72% van de grote bedrijven verwacht in 2012 gebruik te maken van Youtube.

Strategie

Is er een duidelijke strategie aanwezig? 32% hanteert met zekerheid een strategie en 21% denkt dat te doen. Het overige deel denkt van niet of weet zelfs zeker dat er geen strategie aan te pas komt. Het overgrote deel van de bedrijven zonder strategie geeft te kennen hier ook geen behoefte aan te hebben. Maar ook het gebrek aan budget en kennis vormt wederom een obstakel. Wat betreft het meten van de inspanningen en resultaten is een tweedeling te zien onder de respondenten. Slechts ongeveer 50% van de bedrijven meet de resultaten van haar inspanningen, de andere 50% doet dit niet. Hier is geen enkele vooruitgang geboekt ten opzichte van het onderzoek van vorig jaar, toen dezelfde vraag werd gesteld.

Over het onderzoek

Uiteindelijk hebben 617 respondenten meegewerkt aan het #SMO_12, dat medio 2011 is uitgevoerd. Het onderzoek opvragen kan hier.

  • De enquête is verspreid via Marketingfacts.nl, Molblog.nl, Emerce.nl en DutchCowboys.nl.
  • Het betrouwbaarheidspercentage is ingesteld op 95%. Een aantal vragen heeft een lager aantal respondenten waardoor het betrouwbaarheidspercentage lager ligt dan 95%. In de meeste gevallen wordt dan een betrouwbaarheid van 90% gegarandeerd.
  • Het onderzoek bevat veel kleine organisaties.

Samenvatting

Danny Oosterveer
Data-gedreven digital marketeer bij Datasexual

Data-gedreven digital marketeer. Resident bij Amdax en Woonduurzaam. Daarnaast vertel ik vaak als spreker over data-gedreven marketing. Auteur van het boek Data-bedreven marketing. Eén van de twee Groene Nerds.

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!