Hoe kan je effectief en efficiënt crowdsourcen?

Hoe kan je effectief en efficiënt crowdsourcen?
, C2B
@C2Brevolutie

Crowdsourcing is populair. Steeds meer organisaties betrekken grote groepen mensen om een bepaalde meerwaarde te realiseren. Helaas gebeurt dit vaak nog niet effectief en efficiënt, met name doordat kennis ontbreekt over de verstopte risico’s van crowdsourcing en hoe crowdsourcing strategisch ingezet kan worden. Op basis van een net afgerond onderzoek, willen wij in een serie van vijf artikelen een nieuwe visie op dit onderwerp geven, om zo concrete handvatten voor organisaties te bieden die effectiever en efficiënter willen crowdsourcen. Vandaag deel 1: de start van een nieuwe crowdsourcing tool.

Een nieuw onderzoek

21 maanden geleden ontstond het inzicht dat leidde tot ons boek De C2B revolutie: het Nederlandse bedrijfsleven was namelijk steeds meer aan het crowdsourcen, maar vrijwel iedereen bevond zich in een experimentele fase. Er was nog geen echte crowdsourcing leidraad of stappenmodel en de pioniers die er al mee bezig waren maakten stapsgewijze vorderingen met trial and error, en soms met trial and success. Ons antwoord om dit gat op te vullen, waren 7 stappen. Inmiddels is De C2B revolutie tot onze blijdschap zelfs genomineerd voor de PIM Marketing Literatuurprijs 2011, maar door de snelle ontwikkelingen van het vakgebied is er volgens ons alweer een nieuw gat ontstaan: ondanks dat crowdsourcing steeds meer professionaliseert, gaan zelfs de ervaren partijen nog niet altijd effectief en efficiënt te werk. Met een nieuw onderzoek - op basis van 189 wetenschappelijke artikelen en negen diepte-interviews - hopen wij dit gemis aan kennis op te vullen. De resultaten van dit onderzoek, die de basis vormen van onze nieuwe crowdsourcing quickscan methodiek, bieden concrete handvatten voor hen die effectief en efficiënt willen crowdsourcen.
Dit eerste artikel betreft een introductie met antwoorden op: hoe ziet het crowdsourcing domein er nu uit en wat is de meerwaarde van de te bespreken resultaten. De stijl die wij hiervoor hanteren, is dezelfde stijl die wij voor De C2B revolutie gebruikten: onze theorieën, gecombineerd met veel voorbeelden en aangevuld met een praktijkcase en een visie van een expert.

Het tipping point van crowdsourcing?

Dat crowdsourcing hard in opkomst is, is een feit. Steeds meer praktijkvoorbeelden worden gevormd. Je hoeft de televisie nog maar aan te zetten of je komt het fenomeen tegen. Zo speelde crowdsourcing onlangs de hoofdrol in items bij Pauw & Witteman en De Wereld Draait Door, en worden er inmiddels ook dagelijks reclames uitgezonden waarin de consument invloed had of nog steeds heeft op de desbetreffende organisatie (denk bijvoorbeeld aan de lopende campagnes van Pepsi, Hertog Jan of Vrij Soa Vrij). Mede door het scala aan mogelijkheden die het betrekken van grote groepen consumenten biedt, is crowdsourcing in allerlei varianten te vinden. Centraal aan elke vorm staat de filosofie van een aanvullende P in de marketingmix: de P van Participatie. Deze P gaat over het feit dat de consument zowel mee wil als mee kan participeren. Van het creëren van een boekenkaft, een chipssmaak, een theevariant of zelfs hondenbrokken, tot het meedenken met managementvraagstukken of het co-creëren van de bedrijfsstrategie. De crowd heeft steeds vaker getoond dat deze in staat is om een echte meerwaarde te creëren. Zelfs als het aankomt op oplossingen geven voor de wereldproblematiek. Zo zijn er recentelijk vorderingen gemaakt voor een medicijn tegen AIDS; een probleem waar onderzoekers 10 jaar mee bezig waren, lukte de crowd in 3 weken tijd.

Achtergrond onderzoek

Om effectief en efficiënt te kunnen crowdsourcen zijn twee elementen cruciaal: de kostenkant en de opbrengstenkant. Beiden zijn individueel onderzocht bij respectievelijk tien en negen succesvolle crowdsourcing cases. Deze cases zijn:

Pickwick (Dutch Tea Blend)Lay’s (Maak de Smaak)
Aegon (twee cases)NineSigma (case voor R&D)
Gemeente Amsterdam (burgerparticipatie case)Rabobank (Rabo rekeningdelen)
De Alliantie (interne crowdsourcing)Muzus (twee cases)

Sneak preview van de resultaten – de verstopte kostenkant van crowdsourcing

In de volgende twee artikelen staan verschillende aspecten van de crowdsourcing risicokant centraal, waarin uitgebreide resultaten worden gegeven. Wat al verteld kan worden is dat het onderzoek over de kosten en risico’s heeft geleid tot een overzicht van veertien verschillende soorten risico’s, die zich bij crowdsourcing initiatieven kunnen voordoen. De belangrijkste is: teleurstellende resultaten. Omdat crowdsourcing een relatief nieuwe werkwijze omvat, is er veel onzekerheid vooraf of de doelstellingen wel behaald worden. Ook is er gebleken dat niet alle relevante risico’s worden meegenomen voordat een campagne van start gaat. Met name dit laatste is een verrassend bevinding, omdat de meerderheid van de respondenten tevens aangaf, dat dit meenemen van risico’s met name een positieve invloed op het eindresultaat kan hebben.

Sneak preview van de resultaten - de strategische opbrengsten voor de marketeer

De laatste twee artikelen gaan over de mogelijke strategische voordelen van crowdsourcing, die organisaties kunnen ontvangen. Hier kan kort over verteld worden, dat dit deel van het onderzoek heeft geleid tot een aantal mogelijke crowdsourcing strategieën, die ingezet kunnen worden om het maximale uit de marketingwaarde te halen. Wanneer de consument betrokken wordt, kan bijvoorbeeld gefocust worden op het creëren van een unieke band met de consument. Daarnaast kan tegelijkertijd gefocust worden op het communiceren dat het product dat ontwikkeld wordt, samen met consumenten gemaakt wordt, op basis van hun input. De combinatie van een unieke band, en een uniek geco-creëerd product, zorgt voor een duurzaam competitief voordeel welke niet geïmiteerd kan worden. Deze strategie bleek vaak het best te werken. Meer over deze en andere succesvolle routes tot lange termijn winsten worden in de laatste twee artikelen van besproken.

Volgende week is het de beurt aan het eerste deel van de verstopte kosten van crowdsourcing, begeleid met de visie van Edwin Grim: oud Director Business Development bij NineSigma, waar hij honderden crowdsourcing campagnes vanuit de praktijk mee heeft gemaakt. In zijn case bespreekt Grim zijn vijf grootste illusies van crowdsourcing, waarin hij laat zien dat crowdsourcing geen heilige graal is.


DelenEr zijn 0 reacties op dit artikel

Plaats zelf een reactie

Log in zodat je (in het vervolg) nóg sneller kunt reageren

Vul jouw naam in.
Vul jouw e-mailadres in. Vul een geldig e-mailadres in.
Vul jouw reactie in.

Herhaal de tekens die je ziet in de afbeelding hieronder


Let op: je reactie blijft voor altijd staan. We verwijderen deze dus later niet als je op zoek bent naar een nieuwe werkgever (of schoonmoeder). Reacties die beledigend zijn of zelfpromotioneel daarentegen, verwijderen we maar al te graag. Door te reageren ga je akkoord met onze voorwaarden.