?11 miljard aan reclame en sponsoring

?11 miljard aan reclame en sponsoring
, ING Groep
@evr

In Nederland wordt op jaarbasis ongeveer ?11 miljard aan reclame en sponsoring uitgegeven. Dit is veel meer dan tot op heden veelal werd aangenomen.

Bovendien blijken de reclamebureaus met 30.000 werknemers, na de architecten, de grootste bloedgroep binnen de voor de toekomst van de Nederlandse economie zo belangrijke creatieve zakelijke dienstverlening te zijn. Amsterdam is het centrum voor de Nederlandse reclamebranche en geniet internationale faam, maar er zijn ook risico?s. Dit zijn de belangrijkste bevindingen van SEO Economisch Onderzoek in haar rapport ?Het economisch belang van reclame?.

Het Centrum voor Merk en Communicatie (CMC), waarin reclamebureaus en adverteerders samenwerken, presenteerde gisteren het rapport ?Het economisch belang van reclame?. Het rapport werd opgesteld door SEO Economisch Onderzoek, gelieerd aan de Universiteit van Amsterdam. Het onderzoek geeft inzicht in de economische betekenis van de (Nederlandse) reclamebranche.

Drs. Hans Hillen, voorzitter CMC: “Dit onderzoek maakt duidelijk welke rol reclame voor de Nederlandse economie speelt. Ik vertrouw erop dat de beleidsmakers in Den Haag, die de zakelijke creatieve dienstverlening als essentieel voor de toekomst van de Nederlandse economie hebben verklaard, hier enthousiast over zullen zijn en in toenemende mate rekening met onze sector zullen houden”.

Totale uitgaven ? 11 miljard.
De uitgaven aan reclame en sponsoring worden door SEO berekend op een bedrag van ? 11 miljard, waarvan ? 5,5 miljard wordt besteed aan ?profilering? en ? 5,5 miljard aan productiekosten. De profileringsuitgaven (? 340 per hoofd van de bevolking) omvatten ? 4 miljard aan mediabestedingen, ? 800 miljoen aan sponsoring en product placement en ? 700 miljoen aan direct marketing. De mediabestedingen zijn als volgt onderverdeeld: printmedia 55%, televisie en radio 25%, beurzen 8,2% buitenreclame 3,5% en overig 8,3%. 

Belangrijke rol bedrijfsleven.
Het belang van reclame voor de verschillende media en voor culturele, sport- en andere evenementen wordt helder in kaart gebracht. Zo blijkt dat de Publieke Omroep voor 25-30% afhankelijk is van reclame, wat de consument een besparing oplevert van ongeveer ? 32 per jaar. Dagbladen en tijdschriften zijn voor 50-60% en commerci?le omroepen zelfs voor 90-100% van reclame afhankelijk. Daarnaast blijkt dat vanwege de terugtredende overheid de meeste culturele voorstellingen, tentoonstellingen en sportevenementen niet langer kunnen bestaan zonder de financi?le sponsoring vanuit het bedrijfsleven.

Er werken 46.000 personen in de reclamebranche waarvan 30.000 bij de reclamebureaus. Die vormen daarmee, na de architecten, de grootste bloedgroep van de zogeheten creatieve zakelijke dienstverlening in Nederland. De branche blijkt zelfs relatief sterker dan die in het Verenigd Koninkrijk. Tussen 1996 en 2004 groeide de werkgelegenheid in de sector bovendien tweemaal zo hard als in de rest van de Nederlandse economie (35% tegen 17%).

Belangrijke positie Amsterdam.
De reclamebranche concentreert zich voornamelijk in Amsterdam. De afgelopen jaren heeft zich daar ook een aantal bureaus gevestigd die voor grote internationale opdrachtgevers als bijvoorbeeld Nike, Adidas, Wrangler, Opel en Mitsubishi Europese en wereldwijde reclamecampagnes ontwikkelen. In Nederland speelt alleen Amsterdam een serieuze rol in de concurrentie met andere creatieve hotspots in Europa, zoals Londen, Berlijn en Parijs. Het internationale potentieel van Amsterdam wordt bovendien groter ingeschat. Daarbij wordt er op gewezen dat de afnemende tolerantie in Nederland bij publiek ?n politiek echter een risico vormt voor die nu nog gunstige positie van Amsterdam. Het kan bovendien het aantrekken van creatief talent gaan bemoeilijken.

In Nederland is de reclamebranche meer dan gemiddeld vertegenwoordigd in de regio Amsterdam, het Gooi en Noord-Holland. In absolute zin voert Amsterdam de top-10 van gemeenten aan met ruim 4.500 banen in de creatieve kern van de reclamebranche, gevolgd door Rotterdam, Amstelveen, Utrecht en Eindhoven. Van de grote steden is met name Utrecht in opkomst als vestigingsplaats voor de reclamebranche. De groei in Rotterdam is vergelijkbaar met die in Amsterdam. Het relatieve belang van de reclamebranche in Den Haag neemt juist af.

Toenemend economisch belang.
Door de nog steeds voortgaande technologische ontwikkelingen op communicatiegebied wordt de verwachting uitgesproken dat het economische belang van de reclamebranche voor de Nederlandse economie nog verder zal toenemen. Daarbij spelen een aantal belangrijke ontwikkelingen: bedrijven gaan consumenten intensiever bij hun merk(en) betrekken, er zal steeds meer (op specifieke doelgroepen) gerichte reclame verschijnen, een sterke toename van product placement (in films en op televisie) en de vervagende scheidslijn tussen reclame en redactionele inhoud. Deze ontwikkelingen zullen ook nieuwe maatschappelijke discussies oproepen over de onafhankelijkheid van de programmamaker en in het bijzonder de journalistiek. De toekomst vraagt dan ook veel creativiteit van de reclamebranche.

Bron: persbericht vea


Geplaatst in

DelenEr zijn 2 reacties op dit artikel

  • Wonder if the Innovatieplatform will include this branch in their definition of "Creatives". At the moment the answer is NO.

    geplaatst op
  • Hoeveel van die 11 miljard zal in de komende 2 jaar verschuiven naar RSS-reclame en sponsoring?

    geplaatst op

Plaats zelf een reactie

Log in zodat je (in het vervolg) nóg sneller kunt reageren

Vul jouw naam in.
Vul jouw e-mailadres in. Vul een geldig e-mailadres in.
Vul jouw reactie in.

Herhaal de tekens die je ziet in de afbeelding hieronder


Let op: je reactie blijft voor altijd staan. We verwijderen deze dus later niet als je op zoek bent naar een nieuwe werkgever (of schoonmoeder). Reacties die beledigend zijn of zelfpromotioneel daarentegen, verwijderen we maar al te graag. Door te reageren ga je akkoord met onze voorwaarden.