Vive le ROI

Vive le ROI

Wat kost een IT-project, en wat levert het op? Tegenwoordig draait het allemaal om return-on-investment.

Steeds meer leveranciers komen met ROI-calculators waarmee de klant zelf kan vaststellen wanneer zijn aankoop gaat renderen. Wie ze gebruikt doet er goed aan te weten dat deze online rekenmachientjes zijn gebaseerd op vereenvoudigde rekenmodellen, waar allerlei algemene aannames in verwerkt zijn.

Q-go

Q-go prijst zijn database-navigator aan met een calculator die kijkt naar het aantal bezoekers van een website, het aantal e-mails en telefoontjes dat dagelijks ontvangen wordt. Het is een snelle manier om vast te stellen of de instrumenten van Q-go van nut kunnen zijn, en zo ja: wat er te besparen valt. De calculator dient echter ook als filter. Te kleine opdrachtgevers vallen vanzelf af, want hun terugverdientijd is langer dan een jaar.

Tridion

Tridion, leverancier van content management-systemen, hanteert een calculator waarin het aantal websites, het gemiddeld aantal pagina’s, het aantal talen, het aandeel van shared content en de update-frequentie bepalend zijn voor de terugverdientijd. Aannames met betrekking tot de personele tijdbesparing, en daaruit voortkomende bezuiniging op salariskosten van vertalers, site-beheerders en IT-management, zijn transparant gemaakt.

Microsoft

Microsoft zet een calulator in om Windows XP en Office XP aan de man te brengen. Dit is geen simpel rekenmachientje, maar een stevige module waarin ook veel aannames aanpasbaar zijn. Zo veronderstelt Microsoft dat support vijftig dollar per uur kost, maar dat kan de ROI-rekenaar zelf veranderen. Microsoft suggereert vervolgens dat werken met Windows XP op jaarbasis tenminste twaalf uur tijdwinst per gebruiker oplevert en dat ook benodigde support meetbaar minder wordt. De kostprijs van die uren is echter niet aanpasbaar. Een willekeurig test-sommetje leverde een ROI van 228 procent op en een terugverdientijd van cira een half jaar.

SAP

SAP heeft een rekenmachientje dat niet de return-on-investement vaststelt maar het verbeteringspotentieel in CRM. Met deze zogenaamde Value Calculator kan de gebruiker zelf het CRM-niveau van zijn bedrijf vergelijken met een internationale benchmark. Intern hanteert SAP een Businesscase Builder, een hulpmiddel waarmee de eigen verkopers en resellers hun klanten kunnen begeleiden bij hun besluitvorming. Afnemers die een strategische keuze maken, krijgen zo een andere performance doorgerekend dan afnemers die een snelle terugverdientijd van een operationele toepassing verlangen.


Bleeding Edge Technology

De meerderheid van door bedrijven toegepaste IT zou relatief jonge maar wel beproefde technologie moeten zijn, betogen Sarv Devaraj en Rajiv Kohli in hun recente boek ‘The IT Payoff’. Naast deze leading edge technology dient echter een kleiner deel van de investeringen gericht te blijven op bleeding edge tehnology, waarvan het rendement veel minder voorspelbaar is. Ondernemen betekent risico accepteren, en daarbij past investering in innovatieve IT.

Voor de opbrengst van e-commerce kijken Kohli en Devaraj naar het ‘kansen raamwerk’ van Frederik Riggins die vijf dimensies onderscheidt waarbinnen verbetering mogelijk is. De tijdsdimensie: 24X7 service. De geografische dimensie: internationaal bereik. De relatie-dimensie: customer lock-in. De interactie-dimensie: feedback, communities. De productie-dimensie: nieuwe producten en diensten. Kohli en Devaraj voegen daar zelf b-to-b samenwerking aan toe, het delen van kennis en integreren van processen tussen bedrijven in de waardeketen.

Source:
http://www.emerce.nl/archives/magazine/nov_dec2002/business/14526.html


Geplaatst in

DelenEr zijn 0 reacties op dit artikel

Plaats zelf een reactie

Log in zodat je (in het vervolg) nóg sneller kunt reageren

Vul jouw naam in.
Vul jouw e-mailadres in. Vul een geldig e-mailadres in.
Vul jouw reactie in.

Herhaal de tekens die je ziet in de afbeelding hieronder


Let op: je reactie blijft voor altijd staan. We verwijderen deze dus later niet als je op zoek bent naar een nieuwe werkgever (of schoonmoeder). Reacties die beledigend zijn of zelfpromotioneel daarentegen, verwijderen we maar al te graag. Door te reageren ga je akkoord met onze voorwaarden.