Spambeleid: de stand van zaken

Spambeleid: de stand van zaken

Sinds de inwerkingtreding van het opt-in regime op 19 mei 2004 is door OPTA hard gewerkt aan de opsporing van verspreiders van ongevraagde email (spam). Inmiddels zijn er vele klachten binnen-gekomen bij de OPTA via spamklacht.nl. “De OPTA heeft een aantal ver gevorderde procedures lopen en ik reken erop dat voor het eind van dit jaar enkele boetebesluiten bekendgemaakt kunnen worden.” Dit schrijft Brinkhorst vandaag in een brief aan de Tweede Kamer (pdf).

Het ministerie van EZ heeft contact gezocht met diverse partijen om kennis, deskundigheid en initiatieven zo veel mogelijk te bundelen. Daarbij worden er in 2005 een aantal nieuwe projecten opgestart die onder andere gericht zijn op het MKB en senioren. Daarnaast gaat in januari 2005 een ‘pilot’ van start op 20 scholen in het kader van het project Diploma Veilig Internetten. Verder wordt gesproken met diverse andere partijen over de inzet van hun communicatiekanalen richting hun specifieke achterban.

Tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de EU had EZ spam hoog op de agenda gezet. Het voorstel van Brinkhorst voor de Europese aanpak van spam kent dan ook vier aandachtspunten; handhaving, internationale samenwerking, voorlichting en bewustwording en als laatste punt R&D (research and development). Nederland heeft benadrukt dat juist op het terrein van spam, technologische oplossingen belangrijk zijn en dat R&D op dit gebied gestimuleerd dient te worden. “Sinds de inwerkingtreding van het opt-in regime is veel gedaan aan de strijd tegen spam. In 2005 zal deze lijn worden voortgezet,” aldus Brinkhorst.

Bron:
http://www.ez.nl/


Geplaatst in

DelenEr zijn 2 reacties op dit artikel

 • Telecomtoezichthouder Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (Opta), heeft voor het eerst boetes opgelegd aan verzenders van ongewenste reclame-e-mails en sms-jes, beter bekend als spam. De hoogste boete is 42.500 euro.

  De beboete spammers zijn natuurlijke personen en kleine ondernemingen. De afgelopen maanden zijn ook nog eens 14 waarschuwingen aan spamverzenders uitgedeeld.

  Opta is in actie gekomen op basis van klachten die zijn ingediend op de website spamklacht.nl. Naast elektronisch en juridisch onderzoek heeft Opta een tweetal invallen gedaan om gegevens en apparatuur te vorderen.

  De boete van 42.500 euro is opgelegd aan een persoon die betrokken was bij vier spamverzendingen. Onder de naam ’Kolik’ werd opgeroepen medicijnen te kopen en onder gebruik van de naam van spambestrijder Rejo Zenger werd het boek Mein Kampf aangeprezen. De heer Zenger heeft hiervan ook aangifte bij de politie gedaan.

  Daarnaast is er een boete van 20.000 euro opgelegd aan Stichting Yellow Monday, handelend onder de naam ’Purple Friday’. Zij verstuurden spam per sms. Ze stuurden ongevraagde sms-berichten, zonder dat de ontvanger daarvoor toestemming had verleend en zonder dat de juiste adresgegevens van de verzender werden vermeld. De ontvanger werd per bericht 1,10 euro in rekening gebracht. Het was bovendien moeilijk voor benadeelden om van deze sms-berichten af te komen.

  Met de inwerkingtreding van de nieuwe Telecommunicatiewet heeft de Opta de taak gekregen Nederlandse verzenders van spam te bestrijden. Om klachten te verzamelen heeft OPTA de website spamklacht.nl geopend. Tot nu toe zijn hier volgens Opta ruim 6000 klachten binnengekomen.

  Bron: DFT

  geplaatst op
 • Het begin is er gelukkig, nu doordrukken.

  geplaatst op

Plaats zelf een reactie

Log in zodat je (in het vervolg) nóg sneller kunt reageren

Vul jouw naam in.
Vul jouw e-mailadres in. Vul een geldig e-mailadres in.
Vul jouw reactie in.

Herhaal de tekens die je ziet in de afbeelding hieronder


Let op: je reactie blijft voor altijd staan. We verwijderen deze dus later niet als je op zoek bent naar een nieuwe werkgever (of schoonmoeder). Reacties die beledigend zijn of zelfpromotioneel daarentegen, verwijderen we maar al te graag. Door te reageren ga je akkoord met onze voorwaarden.