Social media in Nederland 2013: Groei van gebruik Twitter en Facebook afgevlakt

18 februari 2013, 06:02

Social media worden als vanzelfsprekend beschouwd

De groei van Facebook vlakt af, Twitteraars zijn actieve social media gebruikers en sociale media zijn normaal geworden voor de Nederlanders. Dat zijn een paar van de belangrijkste resultaten van het jaarlijkse grootschalige social media onderzoek van Newcom Research & Consultancy. Van 2011 naar 2012 groeide het aantal Facebookgebruikers nog explosief met 45 procent, afgelopen jaar is het gebruik van Facebook met 3 procent gestegen naar 7,9 miljoen gebruikers. In Nederland zijn Facebook en YouTube veruit de grootste platformen. Het Twittergebruik bleef relatief stabiel, het gebruik van LinkedIn is wel flink gegroeid.

YouTube en Facebook grootste platformen in Nederland, Twittergebruik stabiel

Facebook is met 7,9 miljoen gebruikers het grootst in Nederland. Van hen maken er 5 miljoen dagelijks gebruik van het Amerikaanse social network. Het aantal gebruikers van Facebook groeide van 2011 naar 2012 met 45 procent. Die groei is het afgelopen jaar -met 3 procent- afgevlakt. Momenteel gebruikt 60 procent van de Nederlanders Facebook.

YouTube is qua gebruikers het tweede platform van Nederland. 7,1 miljoen mensen maken gebruik van de videodienst van Google. Het dagelijks gebruik is wel beduidend minder: 0,9 miljoen. Het aantal gebruikers van YouTube is gedurende de laatste jaren stabiel gebleven. In 2013 gebruikt 54 procent van de Nederlanders YouTube, het dagelijks gebruik neemt iets af.

Twitter is het afgelopen jaar niet of nauwelijks gegroeid. In 2013 maakt 3,3 miljoen Nederlanders gebruik van Twitter. Dat komt neer op een kwart van de Nederlanders. Onder 20-39 jarigen wordt vergeleken met vorig jaar, minder gebruik gemaakt van Twitter. Zij die Twitter gebruiken maken er wel intensief gebruik van. Bijna de helft van de Twitteraars, zo'n 1,6 miljoen Nederlanders, maakt dagelijks gebruik van Twitter.

LinkedIn groeit stug door, Hyves zakt verder weg

Hoewel het zakelijke netwerk LinkedIn qua accounts niet veel meer groeit, is het aantal Nederlanders dat aangeeft LinkedIn te gebruiken het afgelopen jaar met 700.000 toegenomen. Momenteel gebruiken 3,9 miljoen Nederlanders LinkedIn, waarvan 0,4 miljoen dagelijks.

Wat we al konden aflezen aan de bezoekcijfers van comScore is het gebruik van Hyves enorm afgelopen het afgelopen jaar. In september passeerden Twitter en LinkedIn het sociale netwerk van eigen bodem. In het onderzoek van vorig jaar gaven nog 3 miljoen Nederlanders aan Hyves te gebruiken. Dat is het afgelopen jaar gezakt naar 1,2 miljoen. Nog slechts 300.000 Nederlanders maken dagelijks gebruik van Hyves, dat was vorig jaar nog 3 maal zo hoog.

Newcom heeft de repondenten ook gevraagd naar het gebruik van Google+. Hierbij werd expliciet vermeld dat het om het sociale netwerk van Google ging en niet om de zoekmachine. Desondanks vallen de cijfers alsnog erg hoog uit. Doorgerekend maken 2 miljoen Nederlanders gebruik van Google+, waarvan een kwart dagelijks. Onder jongeren is het gebruik 23 procent, onder 50-plussers 15 procent en onder ondernemers 19 procent.

De huidige gebruikers van social media platformen zijn trouwe gebruikers, zo zeggen zij anders zelf. Gemiddeld verwacht circa 7 op de 10 de social media platformen die zij momenteel gebruiken, ook nog in 2016 te gebruiken. Het verwacht eigen gebruik is het hoogst voor YouTube, LinkedIn en Facebook, en het laagst voor Myspace, Hyves en Foursquare.

Social media beschouwd als vanzelfsprekend

Het gebruik van social media is inmiddels geïntegreerd in het leven van de Nederlander. Men verwacht met toenemende mate dat social media een belangrijke bron zijn voor het verzamelen van informatie (2010 – 22 procent, 2013 – 54 procent). Daarnaast ziet men social media steeds minder als een ‘ver van mijn bed show’ (2010 – 35 procent, 2013 – 13 procent). Er is in vergelijking met voorgaande jaren voor het eerst een daling te zien in de verwachting dat social media een steeds belangrijkere rol gaan spelen in het leven. Dit bevestigt dat social media in 2013 inmiddels vanzelfsprekend zijn.

Instagram bekend bij 1 op de 3, Pinterest 1 op de 5

2012 was toch wel het jaar van de fotonetwerken. Pinterest en Instagram zijn bij respectievelijk 1 op de 5 en 1 op de 3 Nederlanders bekend. Dat is al meer dan Foursquare, wat slechts bij 17% een lichtje doet branden. Instagram wordt het meest gebruik, het fotonetwerk van Facebook kent momenteel 720.000 gebruikers. Daarvan zijn er 120.000 dagelijks actief. Pinterest kent 530.000 Nederlandse gebruikers. Van hen zijn er wel een stuk minder dagelijks actief, zo'n 56.000. Foursquare wordt door 240.000 Nederlanders gebruikt, waarvan 52.000 dagelijks.

Twittergebruikers meest actief met (nieuwe) sociale media

Door wat meer in te zoomen op het social media gebruik van Twitteraars en Facebookers zien we dat Twitteraars meer gebruik maken van nieuwe sociale media zoals Instagram. Het leeuwendeel van de Twitteraars (86 procent) maakt gebruik van Facebook. Zo zijn Nederlanders die Twitter gebruiken meer bekend met zowel Instagram, Pinterest en Foursquare, en maken ze er ook vaker gebruik van.

Smartphonegebruikers actiever op social media

Het dagelijks gebruik van Facebook en Twitter is hoger onder Nederlanders die gebruik maken van een smartphone. Voor een bezoek aan Facebook gebruik het merendeel van de jongeren (15 t/m 19 jaar oud) een smartphone (54 procent). Oudere mensen gebruiken vaker een laptop of desktop PC. Voor een bezoek aan Twitter gebruik zelfs 70 procent van de jongeren hun smartphone.

Instagram kent over de gehele linie de meeste smartphonegebruikers, wat logisch is gezien het een app betreft. Meer dan de helft (54 procent) van de Twitteraars gebruik hun smartphone, bij Facebook is dit minder dan een derde.

Over het onderzoek

Het is de vierde keer dat Newcom Research & Consultancy het social media landschap in Nederland onder de loep neemt. In januari 2013 hebben in totaal 13.740 respondenten aan het onderzoek meegewerkt. De onderzoeksgroep is een representatieve afspiegeling van de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder.

Afbeelding: Uggboy (cc)

Danny Oosterveer
Data-gedreven digital marketeer bij Datasexual

Data-gedreven digital marketeer. Resident bij Amdax en Woonduurzaam. Daarnaast vertel ik vaak als spreker over data-gedreven marketing. Auteur van het boek Data-bedreven marketing. Eén van de twee Groene Nerds.

Categorie
Tags

32 Reacties

  Roosmarijn

  Bedankt voor dit fijne overzicht. Zijn er ook cijfers bekend over de jongere doelgroep? Wat doet de jeugd jonger dan 15 jaar met social media?


  18 februari 2013 om 08:18
  Boj

  Ik ben vooral nieuwschierig naar de manier waarop deze data vergaard is.

  Moet ik me een schalingsprincipe voorstellen dat op nationale schaal doorgetrokken wordt? Geven alle SM’s ineens inzicht in het nationaal gebruik? En zo ja, zijn deze cijfers dan betrouwbaar op het moment dat ze uit een subjectieve bron komen?


  18 februari 2013 om 08:42
  Rick Maresch

  Goed artikel Danny; dank je wel!


  18 februari 2013 om 09:17
  Irene den Ouden

  Hi Danny, dank weer voor je mooie update.

  Ik mis deze keer de (voor mij) belangrijkste grafiek: Social Media bezoek in Nederland, aantal actieve gebruikers. Die gebruik ik veel (met bron uiteraard) in presentaties en blogs. Zou je die nog willen toevoegen?

  En ook ik wil erg graag het gebruik naar leeftijdsgroep weten. Dat moet toch wel bekend zijn?


  18 februari 2013 om 09:39
  Pieter van Oldenbarnevelt

  Mooi overzicht. Dank Danny! Heb je ook cijfers van de gebruikers van foursquare. Is daar een groei/afname in Nederland geweest het afgelopen jaar?


  18 februari 2013 om 10:21
  Nicoline Maes

  Mooi compleet artikel dat een goed overzicht geeft. Ik heb wel wat vragen bij de cijfers. Ik zie dat je een op een de cijfers van Newcom volgt, maar het klopt bijvoorbeeld niet dat 60% van ‘de Nederlanders’ Facebook gebruikt. Er zijn op het moment 16.775.375 Nederlanders (CBS), volgens Newcom Research zijn er 7.9 miljoen Facebook gebruikers. Volgens socialbakers en Facebook zelf zijn dat er overigens minder nl. 7.516.620 – dus dat kan nooit 60% zijn. Ben ook heel benieuwd naar meer informatie over enquête dat social media als vanzelfstprekend wordt beschouwd. Onder hoeveel mensen is dit gepolst? Wie heeft dit onderzoek uitgevoerd? Zijn die gegevens in te zien? Ga Newcom zeker volgen, en heb al een kopie van het onderzoek aangevraagd. Ben erg benieuwd naar de hoed en de rand.


  18 februari 2013 om 10:48
  DannyOosterveer

  @Boj

  Het is een online onderzoek waarbij gebruik is gemeten door respondenten te vragen of zij momenteel gebruik maken van het desbetreffende platform. Gebruik is anders dan ‘profielen’ of ‘aantal website bezoekers’. De steekproef van het onderzoek is landelijk. De percentages uit het onderzoek zijn gebruikt voor de projectie naar werkelijke aantallen. In de doorberekening is rekeningen gehouden met de doelgroep (15+) en internetpenetratie.


  18 februari 2013 om 10:48
  DannyOosterveer

  @Irene,

  Bedoel je met “Social Media bezoek in Nederland, aantal actieve gebruikers.” het feitelijke bezoek aan de platformen? Dat zijn cijfers van comScore, en die zal ik weer meenemen in de aankomende verzamelpost, deze blog gaat puur over het onderzoek van Newcom.

  @Pieter,

  Het gebruik van Foursquare, Instagram en Pinterest is dit jaar voor het eerst gemeten, en kunnen we daarom jammergenoeg niet afzetten tegen voorgaande jaren.


  18 februari 2013 om 10:52
  DannyOosterveer

  @Nicoline,

  Er zijn in Nederland 16.794.954 inwoners, daarvan is 83 procent 15 jaar of ouder. In totaal dus 13.939.812 Nederlanders (bron: CBS). Dat zijn de Nederlanders waarover een uitspraak is geweest in het onderzoek. De Internetpenetratie is nog steeds geen 100 procent, maar 94 procent (bron: Eurostat). Dat betekent dat het uiteindelijk gaat om 13.103.423 Nederlanders. Bij een gebruik van 60 procent van Facebook kom je dus ‘geprojecteerd’ uit op 7.862.053 Facebook gebruikers (afgerond 7.9 Miljoen Nederlanders in de leeftijd van 15 jaar en ouder).


  18 februari 2013 om 12:21
  Lidwien Venselaar

  Wie gaat hier een infographic van maken?


  18 februari 2013 om 12:58
  Nad Eirlom

  En waar blijft die bekende hyves lobby om ons maar eens duidelijk te maken dat alles prima gaat met hyves en nog steeds groeit als kool? :p


  18 februari 2013 om 14:08
  Neil van der Veer

  @lidwien

  Wil je een poster hebben? tweet je gegevens ff naar @neilvanderveer. Zorg ik voor.

  Hartelijke groet,

  Neil


  18 februari 2013 om 15:27
  Peter Seijsener

  Interessante gegevens zeker over de bekendheid en penetratie van diverse platforms. Maar waar worden de platforms voor gebruikt?

  Verspreiden van nieuws? Dieptediscussies? Socializen?

  Wat is de functie er van in de ogen van de gebruikers? Want dat bepaalt ook weer de bruikbaarheid voor marketeers?


  18 februari 2013 om 16:25
  Irene den Ouden

  @Nad: de Hyve van WNF, het Wereld Natuurfonds, is nog altijd actief en groeit nog steeds! De WNF Hyve telt nu bijna 90.000 leden! Ze bereiken er vooral kinderen mee.


  18 februari 2013 om 17:09
  Maarten Naaijkens

  Het lastige bij dit soort onderzoeken blijft het meten binnen de jongere doelgroepen. Laat nu net de focus van Hyves liggen op de 15- doelgroep. Zie ook het voorbeeld van WNF en tal van andere jongerencampagnes waarbij we nog steeds effectief zijn in bereik en participatie.

  We kunnen dan ook niet wachten op het reeds aangekondigde en langverwachte nieuwe STIR onderzoek, waarbij ook deze doelgroep wordt meegenomen. Mocht dat er ooit komen…


  19 februari 2013 om 10:18
  femkemarcar

  Interessant! Ik ben vooral ook heel benieuwd naar de gespendeerde tijd op de platforms. Is dat ook afgevlakt of juist gegroeid door toename mobiel gebruik?

  En verder ben ik ook erg benieuwd binnen welke leeftijdscategorieen de afvlakking plaatsgevonden heeft. Is er juist minder aanwas van de onderkant of begint de vergrijzing te tellen?


  19 februari 2013 om 18:49
  Neil van der Veer

  @femke

  Een deel van je vragen worden beantwoord in het volledige rapport: http://www.newcom.nl/socialmedia.

  Kosteloos aan te vragen (even registreren en je hebt het meteen).


  19 februari 2013 om 20:22
  Ali

  The Hyves folks are the miserable loser of this game.


  21 februari 2013 om 08:17
  Someone x

  Maar RPG mensen zijn nog wel op Hyves, dus het is wel zonde om het weg te doen. Hun doen er nog wel wat mee. Als Hyves helemaal weg gaat, is dat echt balen. 🙁


  17 maart 2013 om 18:53
  Martijn Vermeulen

  Erg interessant artikel voor mijn afstudeerproject gericht op netwerken. Zijn er ook ergens gegevens bekend waaruit duidelijk wordt waarvoor de gebruikers de sociale media gebruiken? Ik ben namelijk voornamelijk geinteresseerd in de doelgroep die de media inzet voor zakelijk netwerken/zakelijke doeleinden.


  11 mei 2013 om 10:40
  Dirk Jan

  Mooi artikel, bedankt! Dit kan ik goed gebruiken als onderdeel van mijn stageopdracht. Top!


  25 juni 2013 om 07:54
  Nordin

  Interessant artikel, echter zit ik nog wel met de volgende vraag. Je hebt het over een doelgroep 15+, wat is de maximale leeftijd? Het kan bijvoorbeeld vooral gaan om 15-20 jarigen of misschien heb je maar een aantal 15 jarigen gehad en voor de rest 40 jarigen..

  Ik zou graag willen weten wat de maximale leeftijd was van de correspondenten en welke leeftijd het meeste is ondervraagd als dit mogelijk is.

  Alvast bedankt.


  29 juni 2013 om 11:51
  DannyOosterveer

  Hi Nordin,

  Dat kan je terugvinden in het rapport:

  15-20 jaar (7 procent)

  20-39 jaar (33 procent)

  40-64 jaar (43 procent)

  65-79 jaar (13 procent)

  80+ jaar (5 procent)

  Gr, Danny


  30 juni 2013 om 00:25
  Monique

  Wellicht wat off topic, maar zijn er ook onderzoeken gedaan naar demografische gegevens van consumenten die online hun meningen/review geven? en hun beweegredenen.


  10 september 2013 om 10:19
  joep meloen

  HYVES IS COOL


  22 april 2014 om 09:40
  JOEPMELOEN

  wij lekker volg ons


  22 april 2014 om 09:41

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!