Social media in België: de laatste stand van zaken

20 augustus 2012, 07:29

De laatste cijfers van Facebook, LinkedIn, YouTube en meer sociale media in België

Een paar maanden geleden heb ik op Marketingfacts voor het laatst een overzicht van enkele interessante en publiek beschikbare cijfers over de omvang van het social media gebeuren in België beschreven. Hoog tijd voor een update dus. Naar goede gewoonte zal ik in dit bericht de cijfers van begin augustus 2012 vergelijken met de cijfers van vorige maand (juli 2012) en van vorig jaar (augustus 2011).

Linkedin is opnieuw de sterkst groeiende sociaalnetwerksite in België met een groei van 34,1% op jaarbasis. Het blogplatform Bloggen.be groeit ook sterk met 34,0% op jaarbasis. Facebook blijft veruit de grootste sociaal netwerksite in België, met reeds 4,65 miljoen geregistreerde accounts. De groei op jaarbasis daalt maand na maand, nu bedraagt de groei op jaarbasis nog 10%. Bovendien is het aantal accounts volgens Facebook zelf lichtjes gedaald. De opgevolgde blogplatformen geven een verspreid beeld, bloggen.be stijgt sterk, andere stijgen veel minder of dalen zelfs lichtjes. Netlog laat net als de voorbije maanden een vlak patroon zien, Netlog is niet meer in staat nieuwe leden aan te trekken. Netlog zegt zelf nog steeds over 4 miljoen Nederlandstalige leden te beschikken, maar over de activiteitsgraad van deze leden is er helemaal geen info.

De onderstaande grafiek geeft de evolutie van enkele platformen over de voorbije 12 maanden, van augustus 2011 tot augustus 2012.

Blogs

skynetblogs : 201.322 blogs begin juli 2010, ondertussen wordt het aantal blogs niet meer opgegeven

seniorennet : 20.663 blogs, status quo ten opzichte van vorige maand, een stijging van 7% ten opzichte van vorig jaar

bloggen.be : 138.348 blogs, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 35% ten opzichte van vorig jaar

Skyrock : 32.874.042 blogs, een zeer lichte daling ten opzichte van vorige maand, een daling van 2% ten opzichte van vorig jaar

Canalblog : 1.004.997 blogs, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 16% ten opzichte van vorig jaar

Linkedin

Linkedin profiles : 1.198.845 Linkedin profiles voor Belgium, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een groei van 35% ten opzichte van vorig jaar

Linkedin groups : 1.962 groups refering to Belgium, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 22% ten opzichte van vorig jaar

Linkedin events : het is niet meer mogelijk events voor een opgegeven locatie op te zoeken

Linkedin Jobs : 990 jobs in Belgium, een stijging van 13% ten opzichte van vorige maand

Volgens Quantcast staat België op de 14de plaats wat betreft het aantal bezoeken aan Linkedin, achter Mexico en voor Turkije. Volgens Zoomsphere staat België op de 22ste plaats wat betreft het aantal Linkedin profielen per land, achter de Filippijnen en voor de Verenigde Arabische Emiraten.

De cijfertjes voor Linkedin staan hieronder ook in een grafiek voorgesteld.

En hier volgt de gedetailleerde grafiek van het aantal Linkedin profielen in België.

Facebook

Facebook : 4.657.360 people who live in Belgium, een daling van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 10% ten opzichte van vorig jaar

Checkfacebook : 4.657.720 Belgium Country Audience, iets meer dan het cijfer van Facebook

Socialbakers : Number of users on Facebook in Belgium: 4.657.360, hetzelfde cijfer als Facebook

Volgens Socialbakers staat België op de 37ste plaats op de wereldranglijst wat betreft Facebook Accounts. België staat achter Marokko en wordt gevolgd door Zweden.

De evolutie van het aantal Belgische Facebook accounts over de voorbije maanden wordt hieronder grafisch voorgesteld.

Netlog

Netlog : 4.007.667 NL leden, status quo ten opzichte van vorige maand, een stijging van 17% ten opzichte van vorig jaar

Na de plotse sprong van het aantal NL leden van meer dan 500.000 in december 2011 blijft het aantal NL leden zeer stabiel. Er komen bijgevolg zo goed als geen nieuwe leden meer bij.

De evolutie van het aantal NL leden van Netlog kan u ook op de onderstaande grafiek bekijken.

Geregistreerde .be domeinen

dns.be stelt op haar website informatie ter beschikking over het aantal geregistreerde .be domeinen. Sinds enkele maanden worden deze cijfers hier ook overgenomen, als vergelijkingspunt met de informatie over de sociaalnetwerksites.

Voor juli 2012 waren er 1.303.829 geregistreerde .be domeinen, quasi status quo ten opzichte van vorige maand, een stijging van 12% ten opzichte van vorig jaar. De groei viel de voorbije jaren telkens in de maand juli terug, wat vermoedelijk kan verklaard worden door de vakantieperiode.

De onderstaande grafiek geeft de relatieve evolutie van de verschillende opgevolgde platformen sinds augustus 2009. Waarde 100 werd toegekend aan de cijfers van augustus 2009. U kan op de grafiek de bokkesprongen van sommige indicatoren op terugvinden, evenals de platformen waarvoor er geen betrouwbare cijfers meer zijn.

Twitter

Een eenduidige bron waar het aantal Belgische Twitter accounts kan opgevraagd worden bestaat niet. Er zijn wel verschillende sites waar je een idee kan krijgen van het aantal Belgische Twitter accounts en de evolutie hiervan. Mijn ervaringen de afgelopen tijd wezen uit dat deze sites een zeer onvolledig beeld geven van Twitter in België. Bijgevolg worden deze sites niet meer opgenomen. U kan deze sites nog terugvinden in vorige edities van de Belgian Social Media Monitor.

In het verleden kon u op dit blog eigen analyses van het aantal Twitter gebruikers in België terugvinden. Begin oktober 2010 kwam ik in dit bericht tot een aantal van 63.172 Twitter accounts uit België. Op de VRT Barcamp in januari 2011 heb ik een presentatie gegeven over Twitter in België. Op Slideshare kan u de slides nog bekijken, toen was er sprake van 75.000 Belgische Twitter accounts. In februari 2012 kon u in dit bericht vernemen dat ik op 31/12/2011 167.679 Twitter accounts die aan België konden gekoppeld worden geïdentificeerd had. Ik herneem hieronder nogmaals de grafiek die het aantal Belgische Twitter accounts per maand aangeeft (tot 31/12/2012).

Google Plus

Op veel sites kan je lezen dat Google Plus op korte tijd een enorm aantal gebruikers wist aan te trekken. Het probleem met Google Plus is dat het niet evident is te weten te komen hoeveel gebruikers er per land zijn. Initieel waren er enkele sites met info over het aantal Google Plus accounts in België. Nu zijn er nog twee sites met info over het aantal gebruikers per land. Een bijkomende site geeft ook een cijfer, maar de betekenis van dit cijfer is onduidelijk …

FindPeople onPlus – Country Belgium : 46.243 Google+ users, nogmaals hetzelfde cijfer als vorige maand

Google+ Demographics for Belgium : 363.567 Google+ users, nogmaals hetzelfde cijfer als vorige maand

CircleCount – Countries (Europe) : België staat op de 12de plaats in de lijst van Europese landen, vlak na Ukraïne en voor Noorwegen. Voor België wordt deze maand het cijfer 2.0 vermeld (vorige maand was het 2,1), maar zonder verklaring van de betekenis ervan.

Tumblr

Globale statistieken over Tumblr kan u bij Tumblr zelf bekijken. Op dit ogenblik zijn er bijvoorbeeld 67,3 miljoen blogs en 28,8 miljard posts. Over het aandeel van de Belgische accounts op Tumblr heb ik nog geen betrouwbare bron kunnen vinden. Via Quantcast is er wel betrouwbare informatie over het aantal bezoeken aan Tumblr. België staat op de 28ste plaats, net na Nieuw Zeeland en vlak voor Hongarije.

Flickr

Belgium group : 5.025 members, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 12% ten opzichte van vorig jaar

Tag “Belgium” : 1.724.634 items, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 19% ten opzichte van vorig jaar

Geotag “Belgium” : 1.618.113 items, een stijging van 4% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 28% ten opzichte van vorig jaar

Deze cijfers geven op zichzelf niet aan hoeveel personen uit België Flickr gebruiken. Door dezelfde zoekopdrachten telkens te herhalen, zijn ze wel indicatoren van de groei van het gebruik van Flickr in België. De opgevolgde indicatoren geven sinds april 2011 een stabiele evolutie aan.

Picasa

België : 177.350 foto's in Community photos, een stijging van 4% ten opzichte van vorige maand

Belgique : 163.474 foto's in Community photos, een stijging van 3% ten opzichte van vorige maand

Belgium : 241.700 foto's in Community photos, een stijging van 5% ten opzichte van vorige maand

Deze cijfers geven niet het totaal aantal foto's in Picasa, enkel de foto's die publiek zijn. In juli was er voor het eerst sinds meerdere maand een lichte stijging in het aantal foto's. Zouden de vakantiekiekjes hier iets toe bijdragen?

YouTube

Youtube videos for Belgie : 65.100, een daling van 6% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 62% ten opzichte van vorig jaar

Youtube videos for Belgique : 119.000, een stijging van 22% ten opzichte van vorige maand, status quo ten opzichte van vorig jaar

Youtube videos for Belgium : 470.000, een stijging van 12% ten opzichte van vorige maand, een daling van 21% ten opzichte van vorig jaar

Het beeld dat YouTube geeft over de afgelopen maanden blijft wispelturig.

Vimeo

Vimeo videos for Belgie : 2.120, een stijging van 3% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 45% ten opzichte van vorig jaar

Vimeo videos for Belgique : 4.395, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 50% ten opzichte van vorig jaar

Vimeo videos for Belgium : 14.100, een stijging van 4% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 65% ten opzichte van vorig jaar

In tegenstelling met de zoektocht naar video's bij Youtube is er voor Vimeo een consistente opwaartse trend te zien.

Dailymotion

Dailymotion videos for Belgie : 1.474, een stijging van 3% ten opzichte van vorige maand, een daling van 62% ten opzichte van vorig jaar

Dailymotion videos for Belgique : 35.333, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 19% ten opzichte van vorig jaar

Dailymotion videos for Belgium : 15.306, een stijging van 3% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 36% ten opzichte van vorig jaar

Tot juni 2012 was er zeer stabiele groei voor de drie zoekopdrachten. In juli 2012 was er plots een andere evolutie voor de drie zoekopdrachten. Deze maand lijkt er weer stabilisatie te zijn in de trends.

Het bezoek aan dailymotion.com wordt ook opgevolgd door Quantcast. Dit laat toe vast te stellen dat bezoekers uit België op de 16de plaats komen de afgelopen maand, achter Vietnam en voor Australië. De rangschikking wordt sinds deze maand aangevoerd door Verenigde Staten en dus niet meer door Frankrijk.

Slideshare

Slideshare slideshows for Belgie : 396, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand

Slideshare slideshows Belgique : 1.382, een stijging van 4% ten opzichte van vorige maand

Slideshare slideshows for Belgium : 35.302, een stijging van 6% ten opzichte van vorige maand

Het aantal slideshows in Slideshare dook voor het eerst op in de Belgian Social Media Monitor in november 2010. Maar Slideshare gaf een tijdje geen cijfers meer. Ondertussen zijn er terug cijfers en ze lijken min of meer stabiel te zijn, met uitzondering van het dipje van januari 2012.

Het bezoek aan slideshare.net wordt ook opgevolgd door Quantcast. Dit laat toe vast te stellen dat bezoekers uit België pas op de 41ste plaats komen de afgelopen maand, achter Zuid-Korea en voor Paraguay. De rangschikking wordt overigens aangevoerd door Brazilië, met de Verenigde Staten pas op de 2de plaats.

Pinterest

Volgens Zoomsphere waren er begin augustus 20.750.995 “registered users on Pinterest”. Hoeveel Belgen er daar bij waren is niet duidelijk. Volgens AppApeal genereren de Belgische gebruikers van Pinterest 0,8% van de pageviews op Pinterest. Maar vermits deze cijfers afkomstig lijken te zijn van Alexa moeten ze met een grote korrel zout genomen worden. Enkele Pinterest accounts van Belgische bedrijven en organisaties kan u alvast bekijken op het board From Belgium.

Reacties op de bovenstaande verzameling cijfers en grafiekjes zijn altijd welkom. Als u deze grafieken in uw presentaties gebruikt, gelieve dan ook steeds de bron te vermelden.

Indien u nog op de hoogte bent van interessante bronnen over social media, met een focus op België, dan mag u mij dit steeds laten weten. Spijtig genoeg zijn er een heleboel interessante sites die (nog) geen informatie vrijgeven over het gebruik in België : Foursquare, Pinterest, Twoo om er maar enkele te noemen…

Meer cijfers kun je vinden in het Marketingfacts Stats Dashboard. Daar vind je de laatste cijfers & statistieken over online marketing, die continu worden bijgewerkt.

Afbeelding: See-ming Lee (cc)

B.V.L.G. zijn mijn initialen. Bedenkingen van en over mezelf, over business, over IT, over het webgebeuren en over alles rondom mij

Categorie
Tags

2 Reacties

    Monieke Teunissen

    Ik ben op het moment bezig met het onderzoeken van de verschillen in het gebruik van sociale media in Nederland en Belgie. Ik vraag mij af wat de reden is van de missende cijfers van het aantal Belgische gebruikers van de sociale media; pinterest, twitter en tumblr. Komt dit omdat er weinig gebruikers zijn of misschien omdat België nog opkomend is wat betreft sociale media. Hoewel ik wel zie dat er in percentage in België al meer mensen zijn met een facebook pagina ten opzichte van het aantal inwoners in vergelijking met Nederland.


    13 januari 2013 om 16:27

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!