Social media-cijfers België maart 2013: Twitter, Facebook, Google+, LinkedIn en meer

12 april 2013, 07:29

Een update van de laatste social media-statistieken van België

Een nieuwe maand is weer een aanleiding voor een nieuw ovezicht van de social media-cijfertjes voor België. Vanaf deze maand kan je drie nieuwe grafieken vinden. Deze geven de globale evolutie aan van WordPress.com, Tumblr en Badoo. Deze sites geven zelf geen opsplitsing per land. Het lijkt mij wel interessant de globale cijfers te volgen. De trends van de afgelopen maanden zetten zich door, wat op zichzelf natuurlijk geen verrassing is. Facebook groeit nog lichtjes met 8% op jaarbasis, de magische grens van 5 miljoen gebruikers komt zeer dichtbij. LinkedIn blijft stevig groeien, het groeipercentage daalt lichtjes de afgelopen maanden maar is nog steeds indrukwekkend (30% op jaarbasis). Sommige platformen doen het goed, zoals Seniorennet (+12%) en Canalblog (+14%), andere tonen een negatieve trend, zoals Skyrock (-5%).

De situatie van begin april 2013 wordt voor zover mogelijk vergeleken met de situatie van vorige maand (maart 2013) en van vorig jaar (april 2012). De onderstaande grafiek geeft alvast de evolutie van enkele platformen over de voorbije 12 maanden, van april 2012 tot april 2013.

Facebook

 • Facebook : 4.984.320 people who live in Belgium, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 8% ten opzichte van vorig jaar

 • Checkfacebook : 4.936.260 Belgium Country Audience, toch heel wat minder dan het cijfer van Facebook

 • Socialbakers : Number of users on Facebook in Belgium: 4.984.420, iets meer dan het cijfer van Facebook

Volgens Socialbakers staat België op de 37ste plaats op de wereldranglijst wat betreft Facebook Accounts. België staat achter Marokko en wordt gevolgd door Zweden. De evolutie van het aantal Belgische Facebook accounts over de voorbije maanden wordt hieronder weergegeven. Sinds het najaar van 2011 is de groei significant aan het dalen.

LinkedIn

 • LinkedIn profiles : 1.494.673 Linkedin profiles voor Belgium, een stijging van 3% ten opzichte van vorige maand, een groei van 30% ten opzichte van vorig jaar

 • LinkedIn groups : 2.178 groups refering to Belgium, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 14% ten opzichte van vorig jaar

 • LinkedIn events : Linkdin heeft zoals aangekondigd in november 2012 de stekker uit de events-module getrokken, het is nog steeds wachten op een opvolger of alternatief

 • LinkedIn Jobs : 1.639 jobs in Belgium, een daling van 7% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 63% ten opzichte van vorig jaar

Volgens Quantcast staat België op de 16de plaats wat betreft het aantal bezoeken aan LinkedIn, achter Argentinië en voor Zweden. Tot vorige maand gaf Zoomsphere info over het aantal LinkedIn profielen per land. Deze info is nu echter niet meer terug te vinden op de site, de link geeft geen resultaat meer. De cijfertjes voor LinkedIn staan hieronder ook in een grafiek weergegeven.

En hier volgt de gedetailleerde grafiek van het aantal LinkedIn profielen in België. De groei lijkt mooi door te zetten.

Blogs

 • skynetblogs : 201.322 blogs begin juli 2010, sindsdien wordt het aantal blogs niet meer opgegeven

 • seniorennet : 21.503 blogs, zo goed als status ten opzichte van vorige maand, een stijging van 6% ten opzichte van vorig jaar

 • bloggen.be : 149.606 blogs, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 12% ten opzichte van vorig jaar

 • Skyrock : 31.173.972 blogs, een daling van 1% ten opzichte van vorige maand, een daling van 5% ten opzichte van vorig jaar

 • Canalblog : 1.102.867 blogs, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 14% ten opzichte van vorig jaar

Netlog

Netlog, een Belgisch initiatief, was belangrijk enkele jaren terug. Ondertussen is dit platform veel minder belangrijk geworden.

 • Netlog : 3.998.324 NL leden, een zeer lichte daling ten opzichte van vorige maand, status quo ten opzichte van vorig jaar

Geregistreerde .be domeinen

dns.be stelt op haar website informatie ter beschikking over het aantal geregistreerde .be domeinen. Sinds een tijdje worden deze cijfers hier ook overgenomen, als vergelijkingspunt met de informatie over de sociaalnetwerksites. Voor maart 2013 waren er 1.368.635 geregistreerde .be domeinen, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 8% ten opzichte van vorig jaar. De groei op jaarbasis lijkt lichtjes te vertragen, enkele maanden terug bedroeg deze nog meer dan 10%.

Tumblr

Tumblr is een microblogging-systeem dat al actief is sinds februari 2007. Op de about-pagina geven ze info vrij over de bedrijvigheid op hun site.

 • 101,4 miljoen blogs, een stijging van 5% percent ten opzichte van vorige maand

 • 44,6 miljard posts, een stijging van 0,2% percent ten opzichte van vorige maand

De cijfers die Tumblr vrijgeeft worden niet opgesplitst per land. Het aandeel van Belgische gebruikers op Tumblr blijft bijgevolg onbekend. Via Quantcast is er wel betrouwbare informatie over het aantal bezoeken aan Tumblr. België staat op de 27ste plaats, net na Colombia en vlak voor Hongarije.

Wordpress.com

Wordpress is een volwaardig content management systeem dat in mei 2007 gestart is als een bloggingsysteem. Op de stats-pagina geven ze info vrij over het aantal WordPress-sites in de wereld.

 • 63.505.257 blogs, een stijging van 3% percent ten opzichte van vorige maand

De cijfers die WordPress.com vrijgeeft worden niet opgesplitst per land. Het aandeel van Belgische gebruikers op WordPress.com blijft bijgevolg onbekend. Op de stats-pagina worden wel de 10 belangrijkste talen aangegeven, Nederlands staat niet in de top 10.

Badoo

Badoo is een social networking site met een focus op dating. Op de hoofdpagina staat een teller van het aantal geregistreerde leden. Badoo heeft al vaak beschuldigingen over nepleden over zich heen gekregen. Deze zullen dus ook inbegrepen zijn in dit aantal.

 • 176.705.030 leden, een stijging van 1% percent ten opzichte van vorige maand

De onderstaande grafiek geeft de evolutie van de omvang van de verschillende opgevolgde platformen over de laatste 12 maanden weer. April 2012 heeft als index 100.

De onderstaande grafiek geeft de relatieve evolutie weer van de verschillende opgevolgde platformen sinds augustus 2009. Indexwaarde 100 is toegekend aan de cijfers van augustus 2009. Je kan op de grafiek de bokkesprongen van sommige indicatoren duidelijk terugzien, evenals de platformen waarvoor er geen betrouwbare cijfers meer zijn.

Twitter

Een eenduidige bron waar het aantal Belgische Twitter accounts kan opgevraagd worden bestaat niet. Er zijn wel verschillende sites waar je een idee kan krijgen van het aantal Belgische Twitteraccounts en de evolutie hiervan. Mijn ervaringen de afgelopen tijd wezen uit dat deze sites een zeer onvolledig beeld geven van Twitter in België. Daarom worden deze sites niet meer opgenomen. Je kan deze sites nog terugvinden in oudere edities van de Belgian Social Media Monitor (2011 en vroeger).

In het verleden kon je in mijn blogreeks eigen analyses van het aantal Twitter gebruikers in België terugvinden. Begin oktober 2010 kwam ik in dit bericht tot een aantal van 63.172 Twitter accounts uit België. Op de VRT Barcamp in januari 2011 heb ik een presentatie gegeven over Twitter in België. Op Slideshare kan je de slides nog bekijken, toen was er sprake van 75.000 Belgische Twitter accounts. In februari 2012 kon je in dit bericht vernemen dat ik op 31/12/2011 167.679 Twitteraccounts die aan België konden gekoppeld worden geïdentificeerd had. Ik heb hieronder nogmaals de grafiek ingevoegd die het aantal Belgische Twitteraccounts per maand aangeeft (tot 31/12/2012). Ik beschik op dit ogenblik niet over meer recente cijfers.

Google Plus

Op veel sites kon je lezen dat Google Plus op korte tijd een enorm aantal gebruikers wist aan te trekken. Het probleem met Google Plus is dat het niet bekend is hoeveel gebruikers er per land zijn. Initieel waren er enkele sites met info over het aantal Google Plus accounts in België.

FindPeople onPlus – Country Belgium geeft sinds maart 2012 steeds hetzelfde cijfer, meer bepaald 46.243 Google+ users. Andere bronnen zijn er niet (meer).

CircleCount – Countries (Europe) meldt dat België op de 12de plaats staat in de lijst van Europese landen, vlak na Polen en voor Noorwegen. Voor België wordt deze maand het cijfer 1.9 vermeld (vorige maand was het eveneens 1,9), maar zonder verklaring van de betekenis ervan.

Zoomsphere geeft een overzicht van de meest populaire Google Plus profielen, maar geen totaal aantal gebruikers : Zoomsphere – Top pages for Googleplus for Belgium.

Flickr

 • Belgium group : 5.300 members, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 8% ten opzichte van vorig jaar

 • Tag “Belgium” : 1.890.267 items, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 16% ten opzichte van vorig jaar

 • Geotag “Belgium” : 1.768.496 items, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 20% ten opzichte van vorig jaar

Deze cijfers geven op zichzelf niet aan hoeveel personen uit België Flickr gebruiken. Door dezelfde zoekopdrachten telkens te herhalen, zijn ze wel indicatoren van de groei van het gebruik van Flickr in België. De opgevolgde indicatoren geven sinds april 2011 een stabiele evolutie aan. In december was er heel wat te doen rond de nieuwe gebruiksvoorwaarden van Instagram, wat sommige er toe bracht opnieuw over te stappen naar Flickr, althans naar eigen zeggen. In de bovenstaande cijfers is dit echter nog niet terug te vinden.

Picasa

 • België : 193.587 foto's in Community photos, een daling van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 5% ten opzichte van vorig jaar

 • Belgique : 174.816 foto's in Community photos, een daling van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 2% ten opzichte van vorig jaar

 • Belgium : 271.717 foto's in Community photos, een daling van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 10% ten opzichte van vorig jaar

Deze cijfers geven niet het totaal aantal foto's in Picasa, enkel de foto's die publiek zijn. Bizar is dat het aantal foto's zo goed als elke maand daalt en niet toeneemt zoals bij andere foto-sites.

500px

Door het vermeende gebrek van visie bij Flickr door het Yahoo-management hebben een aantal Flickr-gebruikers de overstap gemaakt naar 500px. Die site biedt gelukkig ook info aan over het aantal foto's voor zoektermen. De cijfers tonen aan dat 500px duidelijk nog het (zeer) kleine broertje blijft naast Picasa en Flickr.

 • België : 726 foto's, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand

 • Belgique : 1.441 foto's, een stijging van 8% ten opzichte van vorige maand

 • Belgium : 20.681 foto's, een stevige stijging van 71% ten opzichte van vorige maand

YouTube

 • YouTube videos for Belgie : 253.000, een stijging van 114% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 78% ten opzichte van vorig jaar

 • YouTube videos for Belgique : 509.000, een stijging van 194% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 61% ten opzichte van vorig jaar

 • YouTube videos for Belgium : 3.090.000, een stijging van 71% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 378% ten opzichte van vorig jaar

Het beeld dat YouTube geeft over de afgelopen maanden was zeer wispelturig. Deze maand is er een plotse stijging in het aantal gevonden resultaten, zonder aanwijsbare verklaring.

Vimeo

 • Vimeo videos for Belgie : 2.515, een stijging van 3% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 24% ten opzichte van vorig jaar

 • Vimeo videos for Belgique : 5.493, een stijging van 3% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 36% ten opzichte van vorig jaar

 • Vimeo videos for Belgium : 16.900, een stijging van 3% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 37% ten opzichte van vorig jaar

In tegenstelling met de soms wispelturige zoektocht naar video's bij YouTube is er voor Vimeo een consistente opwaartse trend te zien.

Dailymotion

Dailymotion lijkt al gedurende enkele maanden een schoonmaak ingezet te hebben, het aantal video's geeft een bizar verloop voor de afgelopen maanden.

Slideshare

Het aantal slideshows in Slideshare dook voor het eerst op in de Belgian Social Media Monitor in november 2010. Maar Slideshare gaf een tijdje geen cijfers meer. Ondertussen zijn er terug cijfers en ze leken min of meer stabiel te zijn tot vorige maand. Sinds januari 2013 is er echter een plotse stijging. Vergelijkingen met het aantal slideshows van een jaar terug hebben bijgevolg geen zin meer.

Issuu

issuu is een platform waar een bedrijf, een organisatie of een privé-persoon publicaties kan ter beschikking stellen. In dit overzicht worden al sites opgevolgd waar foto's, video's en presentaties geshared worden, een site zoals issuu waar publicaties kunnen opgeladen en bekeken worden hoort in dit rijtje thuis.

 • België : 7.122 publicaties, een stijging van 5% ten opzichte van vorige maand

 • Belgique : 45.579 publicaties, een stijging van 4% ten opzichte van vorige maand

 • Belgium : 142.437 publicaties, een stijging van 5% ten opzichte van vorige maand

De eerste maand was er een sterke stijging, nu lijkt de groei eerder beperkt te zijn tot enkele procenten per maand.

Pinterest

Begin december 2012 waren er volgens Zoomsphere 22.383.173 “registered users on Pinterest”, nu geeft de link geen resultaat mer op. Hoeveel Belgen er daar bij toen waren is niet duidelijk. Volgens AppApeal genereren de Belgische gebruikers van Pinterest 0,6% van de pageviews op Pinterest. Maar vermits deze cijfers afkomstig lijken te zijn van Alexa moeten ze met een grote korrel zout genomen worden. In een vorig bericht op dit blog kwam ik uit op een schatting van 15.000 tot 25.000 geregistreerde Pinterest gebruikers in België. Enkele Pinterest accounts van Belgische bedrijven en organisaties kan je alvast bekijken op het board From Belgium. Enkele infografieken over Pinterest-gebruikers in België kan je ook nog terugvinden in deze berichten : Pinterst infografiek, Pinterest-gebruikers per provincie en Pinterest profielen.

Reacties op de bovenstaande verzameling cijfers en grafiekjes zijn altijd welkom. Als je deze grafieken in je presentaties gebruikt, gelieve dan ook steeds de bron te vermelden. Indien je nog op de hoogte bent van interessante bronnen over social media, met een focus op België, dan mag je mij dit altijd laten weten.

Afbeelding: United States Mission Geneva (cc)

B.V.L.G. zijn mijn initialen. Bedenkingen van en over mezelf, over business, over IT, over het webgebeuren en over alles rondom mij

Categorie
Tags

50 Reacties

  Janeece

  Unalaprleled accuracy, unequivocal clarity, and undeniable importance!


  25 april 2016 om 18:39

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!