Onderzoek naar het gebruik van groene stroom

Onderzoek naar het gebruik van groene stroom

Begin juni heeft TNS/ NIPO in opdracht van Nuon een telefonisch onderzoek uitgevoerd onder circa vijfhonderd personen, centraal stond daarbij het onderwerp groene stroom. Hierbij ging het om de afname van groene stroom, de afneemintentie, motieven voor afname, wijze van opwekken en de prijs.

Uit het onderzoek blijkt dat bijna iedereen bekend is met groene stroom (99%), alhoewel maar 69% exact weet uit welke bronnen groene stroom is opgewekt. Ook is men vaak niet bekend met de herkomst van groene stroom. De ondervraagden veronderstellen vaker dat de groene stroom die in Nederland verkrijgbaar is vooral in Nederland wordt opgewekt (43%). Ruim een kwart geeft aan zelfs niet te weten waar groene stroom wordt opgewekt. Hoger opgeleiden denken juist vaker dat groene stroom vooral in het buitenland wordt opgewekt (38%). Het blijkt echter ook dat het voor de meeste respondenten niet uitmaakt waar groene stroom wordt opgewekt (66%) of op welke manier groene stroom wordt opgewekt (67%).

De groep die de herkomst wel belangrijk vindt, wil graag groene energie uit Nederland. Wind- en zonne-energie zijn dan het populairst. Vooral huishoudens in de regio Zuid vinden energie uit Nederland van belang, ouderen vinden de wijze van opwekking vooral belangrijk.

Verder blijkt dat een derde van de Nederlandse huishoudens gebruik maakt van groene stroom (34%). Dit is een grote tegenstelling met het cijfer wat GreenPrices.nl onlangs publiceerde; gebaseerd op klantencijfers van de energiebedrijven in Nederland is ?slechts? 26% van de Nederlandse huishoudens voorzien van groene stroom. Volgens de onderzoekers kan vooral sociale wenselijkheid bij deze vraag een grote rol spelen. Interessant is ook in welke huishoudens groene energie populair is. Vooral ouderen en meerpersoons huishoudens in het westen en zuiden van het land blijken groene energie af te nemen. Het verbruik in de grote steden is laag. De voornaamste reden om over te stappen is het milieu-aspect.

Van de niet-gebruikers blijkt overigens slechts een op de twintig huishoudens ge?nteresseerd te zijn in groene stroom en concrete plannen te hebben om binnen een half jaar over te stappen. De overigen vinden de kosten (20%) en inspanning (12%) om over te stappen een argument om niet voor groen te kiezen. Ook onzekerheid en wantrouwen spelen nog een grote rol (beide 9%). De onderzoekers denken dan ook dat aan de sterke groei van de groene energiemarkt van de afgelopen tijd een einde komt. 

Bron:
Nuon/ GreenPrices.nl


Geplaatst in

DelenEr zijn 0 reacties op dit artikel

Plaats zelf een reactie

Log in zodat je (in het vervolg) nóg sneller kunt reageren

Vul jouw naam in.
Vul jouw e-mailadres in. Vul een geldig e-mailadres in.
Vul jouw reactie in.

Herhaal de tekens die je ziet in de afbeelding hieronder


Let op: je reactie blijft voor altijd staan. We verwijderen deze dus later niet als je op zoek bent naar een nieuwe werkgever (of schoonmoeder). Reacties die beledigend zijn of zelfpromotioneel daarentegen, verwijderen we maar al te graag. Door te reageren ga je akkoord met onze voorwaarden.