Social media in Nederland 2014: jongeren blijven Facebook trouw

27 januari 2014, 05:59

Bijna 9 op de 10 Nederlanders maken gebruik van social media

Ondanks signalen die het tegendeel lijken aan te geven, is het gebruik van Facebook het afgelopen jaar gestegen. Er zijn 8,9 miljoen Nederlanders van 15 jaar en ouder die gebruikmaken van Facebook. Vorig jaar waren dit er 7,9 miljoen; dat betekent een stijging van 13 procent. Het dagelijks gebruik van Facebook is eveneens gestegen ten opzichte van 2013 (+ 22 procent), terwijl er juist minder Nederlanders dagelijks gebruikmaken van Twitter (- 6 procent) en LinkedIn (- 25 procent).

Dat blijkt uit het Nationale Social Media Onderzoek 2014 van onderzoeksbureau Newcom Research & Consultancy. Keren jongeren Facebook de rug toe? Verovert Google+ terrein? En hoe staat het met nieuwe sociale netwerken als Instagram en SnapChat? Dat zijn de vragen waar het rapport antwoord op geeft.

Bijna 9 op de 10 Nederlanders maken gebruik van social media

Bijna alle Nederlanders van 15 tot en met 39 jaar maken gebruik van social media. Het Nederlandse gemiddelde staat op 86 procent.

Er zijn meer vrouwen dan mannen die gebruikmaken van social media. Van de Nederlandse socialmediagebruikers is 53 procent vrouw en 47 procent man.

Dagelijks gebruik van Twitter en LinkedIn gedaald

Het dagelijks gebruik van Twitter en Linkedin is sinds 2013 afgenomen. Twitter heeft 6 procent minder dagelijks gebruikers en het aantal dagelijks gebruikers van Linkedin is afgenomen met 25 procent.

Het aantal Nederlanders dat deze netwerken zegt te gebruiken is daarentegen wel gestegen. Er maken 3,5 miljoen Nederlanders gebruik van Twitter. Dat is 6 procent meer dan vorig jaar. LinkedIn wordt door 4,1 miljoen Nederlanders gebruikt. Dat waren er vorig jaar 3,9 miljoen.

Het gebruik van YouTube is al jaren stabiel in Nederland. Er zijn net als vorig jaar 7,1 miljoen Nederlanders die video’s kijken op de site, die eigendom is van Google. Ondanks de grote gebruikersgroep zijn er relatief weinig gebruikers dagelijks te vinden. Google zal er blij mee zijn dat die groep wel is gegroeid ten opzichte van vorig jaar. Momenteel zijn het 1,1 miljoen Nederlanders die dagelijks op YouTube te vinden zijn, 22 procent meer dan vorig jaar.

5 procent van de Nederlanders is afgehaakt van Facebook

Het was tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers in oktober 2013 dat Facebook toegaf dat het dagelijkse gebruik van tieners in Amerika was afgenomen. De resultaten van het Nationale Social Media Onderzoek wijzen echter uit dat het aantal Nederlandse jongeren dat Facebook gebruikt, is gestegen. 94 procent van de 15-19-jarigen gebruikt Facebook, vorig jaar was dat nog 87 procent. Maar zo mogelijk nog belangrijker: het aantal dagelijkse gebruikers is gegroeid. Waar vorig jaar 65 procent van de jongeren aangaf Facebook dagelijks te gebruiken, is dat dit jaar gegroeid naar 75 procent.

Dat het belang van Facebook is gegroeid, zien we ook terug in het feit dat een ruime meerderheid (59 procent) Facebook het meest belangrijkste platform vindt. Een jaar geleden was de helft van de respondenten het daarmee eens. Dat resultaat staat haaks op wat onderzoek van GWI claimt. Cijfers van comScore tonen aan dat Facebook sinds augustus 2013 elke maand haar eigen bezoekersrecord heeft verbroken.

Wat opvalt als we kijken naar afhakers, is dat jongeren Facebook relatief trouw zijn. Slechts 2 procent van de 15-19-jarigen heeft Facebook vaarwel gezegd het afgelopen jaar. Onder 65-plussers was het aandeel afhakers 7 procent.

De belangrijkste redenen om met Facebook te stoppen zijn (percentage van de afhakers):

 1. Er zitten te veel mensen op waar ik niks mee heb (48 procent).
 2. Het kost me te veel tijd (41 procent).
 3. Ik vertrouw Facebook niet (34 procent).

Aandeel jonge Twitteraars neemt af

Kijken we naar de Nederlandse Twitteraars, dan zien we dat het afhaakpercentage een stuk hoger is: 11 procent. Het vrije karakter van Twitter maakt het platform voor velen aantrekkelijk, maar het maakt ook dat niet iedereen het platform makkelijk begrijpt. De belangrijkste reden om met Twitter te stoppen is dan ook: “Het levert me te weinig op” (36 procent).

Twitter is nog altijd meest populair onder 15-19-jarigen en 20-39-jarigen. Wel zien we dat er minder jongeren gebruikmaken van Twitter ten opzichte van vorig jaar. Het aantal Twitteraars van 20 tot en met 39 jaar nam daarentegen juist toe.

Google+

Het blijft, vanwege de naamsverwarring (Google vs. Google+), lastig om de vraag naar het gebruik van Google+ te beantwoorden. Kijken we naar de antwoorden van de respondenten, dan zien we dat 3,3 miljoen Nederlanders Google+ zegt te gebruiken. Vorig jaar waren dit er nog 2 miljoen. Van de 3,3 miljoen gebruikers zou 1 miljoen dagelijks gebruikmaken van het sociale netwerk van Google. Hoewel ik de absolute aantallen betwijfel, is er wel een duidelijke groei in het gebruik te zien. Dit zie ik zelf ook terug op de Google+-pagina van Marketingfacts. Waar de interactie een jaar geleden zeer schaars was, wordt er nu een stuk vaker ge+1’d en gereageerd op updates.

Nieuwe platformen veroveren terrein: 1,4 miljoen Nederlanders gebruiken Instagram

Het verleggen van de focus van check-ins naar lokale informatie en aanbevelingen heeft Foursquare goed gedaan, zo blijkt uit de cijfers. Het aantal Nederlandse gebruikers steeg het afgelopen jaar van 0,2 naar 0,3 miljoen. Daarnaast groeide het aantal dagelijkse gebruikers van 52.000 naar 78.000.

De sociale foto-apps/netwerken doen het ook goed. Instagram is het meest populair: 1,4 miljoen Nederlanders gebruiken de app, waarvan 536.000 dagelijks. Maar ook het onder jongeren populaire SnapChat gaat hard. 700.000 Nederlanders gebruiken de app om snaps (foto’s of video’s die slechts een beperkte tijd zijn te bekijken) te versturen. Maar liefst meer dan eenderde van hen (274.000) gebruikt de app dagelijks.

Ook het gebruik van Pinterest is het afgelopen jaar flink gegroeid. Momenteel maken 1,1 miljoen Nederlanders gebruik van het digitale fotoprikbord. Vorig jaar waren dit er nog een half miljoen.

Vertrouwen in social media neemt af, voornamelijk onder jongeren

Social media hebben een vaste plek in het leven van de Nederlander. De ontwikkeling van de rol van social media lijkt af te nemen. Het percentage respondenten dat verwacht dat social media een steeds grotere rol gaan spelen in hun leven is voor de tweede keer op rij afgenomen.

Tegelijkertijd zien we dat het vertrouwen in sociale media afneemt. Waar in 2013 nog 21 procent van de Nederlanders aangaf social media te vertrouwen, is dat in 2014 afgenomen tot 18 procent. Jongeren hebben het meest vertrouwen in social media (31 procent). Dat is wel een flinke daling ten opzichte van vorig jaar (42 procent). Het vertrouwen onder ouderen is veel lager. Zo’n 7 procent van de 65-plussers zegt social media te vertrouwen.

3,5 miljoen Nederlanders overtuigd gebruiker

Op basis van het gebruik, de intensiteit van het gebruik en de attitudes ten opzichte van social media heeft Newcom Research & Consultancy Nederlanders ingedeeld naar typen gebruikers. Volgens het Social Media Landscape Model is 26 procent overtuigd gebruiker (convinced). Zij maken gebruik van 3 of meer socialmediaplatformen en hebben er relatief veel vertrouwen in. Zo’n 2 miljoen Nederlanders zijn te typeren als dedicated; zij zijn vaak op 2 à 3 platformen actief en staan neutraal ten opzichte van nieuwe platformen.

Meer dan eenderde (35 procent) van de afhakers valt in de categorie hesitant. Desalniettemin gebruikt de helft 1 of 2 platformen. De laatste groep, de sceptics, bestaat uit 3 miljoen Nederlanders. Deze groep bevat 40 procent van alle 65-plussers. Binnen de sceptici heerst weinig vertrouwen in social media en daaraan gerelateerd is het socialemediagebruik in deze groep ook laag.

Over het onderzoek

Het is de vijfde keer dat Newcom Research & Consultancy het Nationale Sociale Media Onderzoek heeft uitgevoerd. Aan dit grootschalige landelijk onderzoek hebben 15.179 Nederlanders van 15 jaar en ouder meegewerkt. Het onderzoek is in januari 2014 online afgenomen. De steekproef is representatief voor alle Nederlanders van 15 jaar en ouder. Je kunt het rapport hier downloaden:

Download het rapport

Afbeelding: mkhmarketing (cc)

Danny Oosterveer
Data-gedreven digital marketeer bij Datasexual

Data-gedreven digital marketeer. Resident bij Amdax en Woonduurzaam. Daarnaast vertel ik vaak als spreker over data-gedreven marketing. Auteur van het boek Data-bedreven marketing. Eén van de twee Groene Nerds.

Categorie
Tags

57 Reacties

  Zino Ostendorf

  Dit is informatie die ik kan communiceren met mijn cliënten. Naast alle negativiteit omtrent Facebook de laatste tijd zijn onderbouwde argumenten welkom. Meten is weten.


  27 januari 2014 om 10:04
  Mariska

  Geachte lezers, door de provincie Gelderland is geld beschikbaar gesteld om senioren te informeren en kennis te laten maken met Social Media. Dus het aantal zal direct gestaag gaan groeien, gezien de belangstelling voor de informatie bijeenkomsten die worden gegeven door de Samenwerkende Bonden voor Ouderen in Gelderland (SBOG) en de Gelderse Plattelandsvrouwen van Gelderland (GPVO).


  27 januari 2014 om 11:05
  Ed Sander

  De diverse onderzoeken die elkaar de laatste tijd tegenspreken zijn erg verwarrend. Wie heeft er nu gelijk?

  Er is wel één groot bezwaar dat ik tegen dit onderzoek heb en dat is dat de resultaten zijn gebaseerd op een enquete. Penetratie geloof ik nog wel, maar ik hecht eerlijk gezegd niet zo heel erg veel waarde aan gebruiksgegevens op basis van wat een respondent ‘denkt’. Ik zie liever harde data uit de platforms zelf. Er zwerft teveel social media onderzoek van slechte kwaliteit rond (o.a. GlobalWebIndex) waar iedereen maar klakkeloos achteraan rent.


  27 januari 2014 om 18:23
  DannyOosterveer

  @Ed,

  Ik ben met je eens dat er internationaal af en toe makkelijk achter bepaalde clubs wordt aangelopen. Internationale panels zijn in aantallen vaak indrukwekkend, maar als je het gaat onderverdelen naar land hou je nog maar erg weinig respondenten over.

  Wat betreft de methode: ik ben van mening dat elke methode zijn waarde heeft. In het geval van feitelijk gebruik vind ik zowel harde data als enquêtes waardevol.

  Bv. als je kijkt naar het aantal unieke bezoekers zegt dat feitelijk hoeveel mensen een dienst hebben bezocht. Mensen kunnen de dienst echter ook eenmalig bezoeken (met name bij sites met veel geïndexeerde content bv.) zonder zich actief gebruiker te voelen. Dat laatste is m.i. ook een belangrijk onderdeel van het ‘gebruiker-zijn’.


  27 januari 2014 om 19:27
  DannyOosterveer

  En daarbij: enquêtes kunnen antwoord geven op eenzelfde schaal. Zo communiceert Path het aantal geregistreerde gebruikers en Twitter het aantal actieve gebruikers. Daarbij verschillen definities. Een actieve gebruiker op Google+ is iets heel anders dan een actieve gebruiker van Facebook. Met een enquête ben je daar niet afhankelijk van, en zodoende kun je verschillende soorten (bv. apps en websites) op eenzelfde dimensie vergelijken.


  27 januari 2014 om 19:37
  Marinte, kantnotitie:

  Ik vind Google+ altijd een beetje dubieus. In mijn omgeving ken ik heel veel mensen die een account hebben, maar daadwerkelijk niemand die het effectief gebruikt (op de manier van Facebook e.a., berichten posten, delen, contacten zoeken en onderhouden, etc.).

  In mijn opzicht gaat het nog wel even tot eeuwig duren voor de meest geliefde zoekmachine ook de meest geliefde social network wordt. Ik zie een geërgerde en argwanende houding:

  – men voelt zich vrij verplicht het te gebruiken om nog toegang te krijgen tot YouTube of het oude Gmail

  – men voelt niet echt behoefte aan een honderdste social media platform, we kunnen al liken en tweeten en instagrammen zoveel we willen. De +1 heeft geen meerwaarde

  – men is achterdochtig, want Google weet immers al precies wat je zoekt en bezoekt. Door dat aan een account te koppelen en ook nog eens te zien wat je deelt, waar je bent, hoe je dat eet en wat voor doktersrecept je daarna opzoekt .. De gewaande privacy verdwijnt nu helemaal.

  We weten dat Google overal is, maar misschien zou ze er verstandig aan doen iets minder overheersend paraplumerk te zijn. Maar ja, ik ben misschien wat kapitalistisch democratisch ingesteld.


  28 januari 2014 om 15:50
  punkey

  @Marinte Ik vind kijkcijfers van RTL altijd een beetje dubieus. In mijn omgeving ken ik heel veel mensen die een TV hebben, maar daadwerkelijk niemand die naar de zender kijkt.


  30 januari 2014 om 08:34
  Jan-Jaap

  Ik wilde een like plaatsen bij de reactie van Marinde, maar kon de button niet vinden.


  30 januari 2014 om 17:18
  Reg van Steen

  Ben het helemaal met Marinte eens. Het zou mooi zijn als we eens objectief inzicht zouden krijgen in het daadwerkelijk gebruik van Google+ in Nederland. Dan hoeven we niet meer af te gaan op ons gevoel, dat overigens wel overeenkomt met berichten over het bereik van Google+ in andere landen: nauwelijks actief gebruik ervan door degenen die een profiel hebben aangemaakt. Newcom wijst er terecht op dat het echte gebruik van + zich lastig laat meten met een enquete.


  30 januari 2014 om 18:04
  Susanne Roerdink

  Altijd fijn zo’n onderzoek! Nu vraag ik me wel af, ‘hoe zit het met het met het aantal gebruikers en actieve gebruikers in Nederland van Tumblr?’.


  9 februari 2014 om 10:00
  broekh

  Fijn verhaal, Danny. Prima voor marketeers en andere plannenmakerij.


  12 februari 2014 om 10:05
  Jack

  Toppertje!


  18 april 2015 om 19:59
  Paula

  Danny, je schrijft dat 59% van de Nederlanders Facebook het belangrijkste platform vindt. Maar ik mis het doel van het gebruik. Kun je dit aangeven? Gaat het bijvoorbeeld om mensen die alleen willen kijken, om mensen die dit zakelijk of juist privé gezien het belangrijkste platform vinden, etc.


  11 juni 2015 om 09:40
  DannyOosterveer

  Hi Paula,

  Ik moet het doen met de onderzoeken die ik voor handen heb, daarin is dat helaas niet meegenomen…


  11 juni 2015 om 09:48
  Pascal

  Ik denk dat er een grote fout gemaakt is in de eerste tabel van dit artikel. ‘Penetratie gebruik social media’ is wat er letterlijk staat. Het lijkt me sterk dat dit ook zo bedoeld wordt.


  12 juni 2015 om 21:39
  bramkoster

  @Pascal: penetratie is een vrij normale marketingterm, toch? Of bedoel je iets anders?


  15 juni 2015 om 13:58
  Pascal

  Dan heb ik weer iets geleerd vandaag, haha. Het leek me aannemelijker dat er percentage bedoeld werd. 🙂


  15 juni 2015 om 14:43

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!