Martijn van Dam (PvdA): “Door sociale media verdwijnt de schakel tussen politici en kiezers”

Martijn van Dam (PvdA): “Door sociale media verdwijnt de schakel tussen politici en kiezers”

Toen Martijn van Dam in 2003 plaatsnam in de Tweede Kamer was digitalisering geen fonkelnieuw fenomeen meer. In het contact tussen politici hadden handgeschreven briefjes al plaats gemaakt voor mobiele telefoons en e-mail. Maar de impact van digitalisering blijkt ook een kanteling teweeg te brengen in het contact met kiezers en de manier waarop politici hun vak bedrijven. In deze Top Names spreekt Van Dam met Fast Movings Targets over verdwijnende schakels, de rol van de publieke omroep en de actuele cookiewetgeving.

Digitaliserende politiek: een gigantische omslag

Een decennium geleden beperkte het contact met kiezers zich voor politici tot de mensen die je tegenkwam, vaak in de context van een partijbijeenkomst. Dat is radicaal veranderd. Door het internet wordt de kloof tussen burger en politiek kleiner omdat er directe contacten zijn tussen volksvertegenwoordigers en achterban, dat wil zeggen: zonder tussenkomst van een laag massamedia. Door sociale media verdwijnt de schakel tussen politici en kiezers.

Dat heeft nadelen. Van Dam geeft een voorbeeld: “Het lijkt alsof politici zich op Twitter binnen vijf minuten voor uitspraken moeten kunnen verantwoorden, terwijl we ook gewoon moeten vergaderen.” Maar tegelijkertijd merkt Van Dam dat sociale media ervoor zorgen dat politici geluiden uit de samenleving opvangen om deze ‘wisdom of the crowds’ in te kunnen zetten tijdens discussies over wetgeving.

Digitaliserende media: een belangrijkere rol voor de publieke omroep

Heeft de Nederlandse publieke omroep nog bestaansrecht in een tijd waarin iedereen kan publiceren? Van Dam beantwoordt die vraag met een volmondig ‘ja’.

Immers, het wordt in een wereld met meer en meer online content steeds moeilijker om op journalistieke inhoud een verdienmodel te maken waarmee je een grote redactie aan het werk kunt houden. En dat terwijl journalistiek in een democratie een essentiële functie blijft houden, namelijk duiding geven aan wat er in de politiek gebeurt.

Van Dam hecht daarom waarde aan een publieke omroep die geen eenheidsworst is en waarbij het niet om geld draait, maar waarbinnen een breed palet aan maatschappelijk betrokken journalistiek te vinden is, afkomstig van verschillende creatieve organisaties.

Cookies: privacygevoelige informatie alleen met toestemming

De cookiewetgeving binnen de huidige Telecomwet is een heikel onderwerp. De wet dwingt websites die onnodige cookies plaatsen om danwel uit te leggen waar ze toe dienen danwel de gebruiker om toestemming te vragen alvorens ze cookies plaatsen. Voor velen is dit een onduidelijke en onuitvoerbare wet die bestaande modellen van veel gratis websites onderuit haalt.

Van Dam licht de rol van de Tweede Kamer in de ontwikkeling van de wet toe: “Het overgrote deel van deze wet is Europese regelgeving die stelt dat je functionele cookies zonder toestemming mag plaatsen maar dat er toestemming nodig is voor het plaatsen van alle andere cookies. Daar heeft de Tweede Kamer nul invloed op gehad, noch hebben we ruimte om bij de implementatie van deze regel af te wijken.”

Echter, omdat de Europese regelgeving niet uitlegt wat er precies aan gebruikers gevraagd moet worden om toestemming te krijgen, heeft de Tweede Kamer een klein stukje aan de Telecomwet toegevoegd. Daarin staat dat als een partij informatie verzamelt die tot personen herleidbaar is, dit privacygevoelige informatie is.

Daarom moet volgens Van Dam voor deze informatie dezelfde bescherming gelden die ook voor andere persoonsgegevens geldt. En om die reden valt de verzamelende partij nu onder de Wet bescherming persoonsgegevens.

Noot van de redactie: de discussie over cookies is o.a. interessant gezien de Twitter-discussie die Marketingfacts-blogger Remi van Beekum had met Martijn van Dam. Daaruit bleek dat Martijn van Dam wellicht wat moeite heeft met de praktische vertaling van de cookiewetgeving, net als velen van ons. Meer informatie over de cookiewetgeving is o.a. te vinden in deze posting van vorige week en ons dossier Cookiewetgeving.


DelenEr zijn 4 reacties op dit artikel

 • Een ongelukkige kop en uitspraak, want er is met sociale media juist een schakel bijgekomen en een belemmering weggenomen namelijk afstand, in vele opzichten overigens.
  Nu gaan zegen dat je je gelijk zou moeten verantwoorden en dat je toch ook moet vergaderen, ja dat is nu zo'n ouderwetse miskleun waarmee je de kiezer als niet weldenkend plebs wegzet, nooit meer doen. Het is echter wel verstandig om op serieuze vragen / opmerkingen in te gaan en daar tijd voor in te ruimen, daar kunnen nl nuttige, gewaardeerde contacten uit voortkomen. Anders niet meer zeuren over contactarmte tussen politici en kiezers, van de kant van politici dan.

  geplaatst op
 • Een 'like' voor de reactie van Cor Bastinck.

  geplaatst op
 • Over de cookiewet prima vragen. Mindere antwoorden...
  Als hij echt geluisterd had naar juristen en techneuten was dit er niet doorheen gekomen. Cookies gelijk stellen met persoonsgegevens is lachwekkend.
  Maar gelukkig leven we niet in Amerika: ' want daar mag alles!'

  geplaatst op
 • "Digitaliserende politiek: een gigantische omslag"

  Wat Van Dam hier noemt lijkt een beetje op het probleem dat veel mensen lijken te hebben met de mogelijkheid (let op) om altijd bereikbaar te zijn of direct te kunnen reageren. Word geen slaaf van je telefoon, van social media etc., voel niet de drang om direct te moeten reageren, maar kijk naar het grotere beeld: besef dat het publiek wil dat de politiek zich verantwoordt, punt. Kies vervolgens zelf het juiste medium (en termijn!).

  Mijn vertrouwen in de politiek is overigens nog nooit zo laag geweest. Het gebrek aan concrete antwoorden, aan visie. Mensen adviseren om te stemmen op basis van standpunten terwijl er geen enkele garantie is dat net de punten die jij belangrijk vindt niet sneuvelen in de onderhandelingen, het laten verpauperen van de politiek door het toestaan van figuren/uitspraken die er totaal niet thuishoren. Als digitalisering invloed heeft gehad op de politiek is het m.i. geen positieve. Soms denk ik: democratie, ik weet het zo net nog niet...

  geplaatst op

Plaats zelf een reactie

Log in zodat je (in het vervolg) nóg sneller kunt reageren

Vul jouw naam in.
Vul jouw e-mailadres in. Vul een geldig e-mailadres in.
Vul jouw reactie in.

Herhaal de tekens die je ziet in de afbeelding hieronder


Let op: je reactie blijft voor altijd staan. We verwijderen deze dus later niet als je op zoek bent naar een nieuwe werkgever (of schoonmoeder). Reacties die beledigend zijn of zelfpromotioneel daarentegen, verwijderen we maar al te graag. Door te reageren ga je akkoord met onze voorwaarden.