Lycos naar Hoge Raad voor anonimiteit op Internet

Lycos naar Hoge Raad voor anonimiteit op Internet

Lycos heeft besloten cassatie in te stellen bij de Hoge Raad tegen een uitspraak van het Amsterdamse Gerechtshof. Eind juni is Lycos veroordeeld tot afgifte van NAW gegevens van een van haar klanten aan een derde.

Aanklacht
Een klant van Lycos exploiteerde een website, waarop anoniem beschuldigingen werden geuit over de werkwijze van een Tilburgse postzegelhandelaar. Lycos weigerde afgifte van de klantgegevens aan de postzegelhandelaar, aangezien de bewuste website inmiddels verwijderd was. Bovendien kon van de beschuldigingen niet gezegd worden dat ze onmiskenbaar onrechtmatig waren. Lycos zag dan ook geen aanleiding om de anonimiteit van haar klant op te heffen.

Uitspraak
Het Amsterdamse Hof was het met Lycos eens dat de informatie op de website niet onmiskenbaar onrechtmatig was, maar oordeelde dat Lycos toch de klantgegevens moest verstrekken. Het zou maatschappelijk gezien ongewenst zijn als een derde een websitehouder op geen enkele manier kan aanspreken, terwijl de informatie op de website mogelijk onrechtmatig zou kunnen zijn.

Met deze uitspraak legt het Amsterdamse Hof naar de mening van Lycos een onjuiste maatstaf aan. In deze situatie waarin het Hof vaststelt dat de website geen onmiskenbaar onrechtmatige informatie bevat en Lycos dus geen onrechtmatig handelen kan worden verweten, mag geen plaats meer zijn voor het opheffen van de anonimiteit van de websitehouder. Lycos moet dan toegestaan worden de privacy van haar klanten te beschermen. Het Amsterdamse Hof handelt volgens Lycos bovendien in strijd met de Europese Ecommerce richtlijn, die nu juist tot doel heeft de aansprakelijkheid van Internetproviders, die alleen als doorgeefluik van informatie fungeren, te beperken.

Cassatie
Met het instellen van cassatie hoopt Lycos een principi?le uitspraak van de Hoge Raad te kunnen krijgen over het afgeven van gegevens over haar klanten aan derden, ook in het geval dat de website van die klant niet onmiskenbaar onrechtmatig is. Een principi?le uitspraak zal niet alleen voor Lycos, maar voor alle Internetproviders van belang zijn.

Bron:
Persbericht Lycos

Meer lezen:
http://www.lycos.nl/rechtzaak/


Geplaatst in

DelenEr zijn 0 reacties op dit artikel

Plaats zelf een reactie

Log in zodat je (in het vervolg) nóg sneller kunt reageren

Vul jouw naam in.
Vul jouw e-mailadres in. Vul een geldig e-mailadres in.
Vul jouw reactie in.

Herhaal de tekens die je ziet in de afbeelding hieronder


Let op: je reactie blijft voor altijd staan. We verwijderen deze dus later niet als je op zoek bent naar een nieuwe werkgever (of schoonmoeder). Reacties die beledigend zijn of zelfpromotioneel daarentegen, verwijderen we maar al te graag. Door te reageren ga je akkoord met onze voorwaarden.