Jeugd ontwikkelt eigen nieuwe taal

Jeugd ontwikkelt eigen nieuwe taal

De computer en de mobiele telefoon zijn niet meer weg te denken uit de leefwereld van de jeugd. Communicatievormen zoals e-mail, SMS en instant messaging worden dagelijks massaal gebruikt. Hiermee is impliciet een nieuw taalgebruik ontstaan. In de chatboxen waar de jeugd graag vertoeft vinden discussies plaats die voor volwassenen bijna niet meer te volgen zijn. Kaboem, de interactieve website voor tweens (9-15 jaar), deed een onderzoek onder haar leden wat nu de veelgebruikte veranderingen in taalgebruik precies zijn.

SMS, instant messaging en de chatbox hebben er voor gezorgd dat er de afgelopen jaren vele afkortingen zijn ontstaan en dat er een afgekorte schrijfstijl is ontwikkeld. Inmiddels worden deze afkortingen ook gebruikt in e-mails en brieven. Voorbeelden zijn Lkkr (lekker), hoest (hoe is het), LOL (grappig, Laughing out loud), KSTP (ik stop), n8xje (nachtkusje), Xjuh (ik zie je), J/M? (ben jij een jongen of een meisje) of GLW? (geslacht/leeftijd/woonplaats), w8ff (wacht even), ru (are you), plz (please), kben fliefd (ik ben verliefd), lu (love you).

Schrijfstijl en taalgebruik zijn voor de hedendaagse jeugd zaken die iets bijdragen aan het gewenste imago in de chat of in een forum. In het algemeen kiezen meisjes voor lievere en grappige woorden en jongens voor stoer taalgebruik (o.a. het gebruik van hoofdletters midden in woorden en het weglaten van klinkers is zeer populair bij de jeugd). Daarbij neemt men veel van elkaar over. Aldus ontstaan nieuwe of nieuw geschreven woorden en een nieuwe schrijfstijl. Zo wordt de ?s? daarbij vaak vervangen door een ?z? en bepaalde letters worden herhaald om kracht bij te zetten (bijvoorbeeld kuzziezz = kusjes, zupperr = super, greetz = groeten). Bij woorden die eindigen op ?en? wordt de laatste lettergreep vervangen door ?uh? (bijvoorbeeld mensuh, lachuh, zoenuh). Klanken worden veelvuldig vervangen door cijfers of leestekens (bijvoorbeeld w8, suc6, sl@ of l@er). Vaak wordt een woord geschreven zoals je het uitspreekt (bijvoorbeeld Bjoeite, soek, knuffowl, sjoppen, sgatjuh etc.).

Ook wordt code gebruikt binnen het taalgebruik, juist om te voorkomen dat volwassenen het herkennen of om scheldfilters te omzeilen. De ?3? wordt daarbij vaak gebruikt als een ?e? (g3il3, of bijvoorbeeld sh*t). Ook zijn er codewoorden die worden gebruikt als ouders staan mee te kijken zodat degene met wie ze aan het chatten zijn weet dat het taalgebruik even aangepast moet worden (bijvoorbeeld MOS = Mond op slot).

De invloed van de digitalisering beperkt zich overigens niet alleen tot de schrijfstijl. Via deze mediavormen kunnen ook trends steeds sneller verspreid worden en volgen trends elkaar dan ook steeds sneller op. Kaboem doet binnen haar online omgeving honderden onderzoeken per jaar alleen al om het begrip van de belevingswereld van de jeugd te behouden en de juiste snaar te blijven raken in haar communicatie richting de doelgroep. Digitale media staan daarbij steeds meer centraal als een soort van zenuwcentrum.

Kaboem is met meer dan 500.000 leden Nederlands populairste website voor en door Tweens (9-15 jaar). Het is voor Tweens d? plek om elkaar te ontmoeten en alles aan te treffen over typische Tweens onderwerpen.

Bron:
http://www.persberichten.com/


Geplaatst in

DelenEr zijn 2 reacties op dit artikel

 • Min of meer in het verlengde. Een beetje autobiografisch. Een van mijn conclusies destijds was inderdaad de taal>

  http://www.venturo.web-log.nl/index.log?ID=190323

  geplaatst op
 • Ach, ze krijgen inspiratie genoeg:

  'Together with our commitment to save you and your family time and money, we strive to provide you with superior prescription services and quality care.

  We ship the following: ~ So.m.a ~ Pnterm.i.n ) V1agr@ ~ Vali:u:m $ XA:n:ax $ At|v@'n

  Plus: Adipe.x, I0nam|*n, M'3ridia, X3n`ica|, Ambi3'n, S0naT:a, Fl3x'eril, C.e|3brex, F`i0ric3t, Tram@do|, U|`tr@m, L3v'|tra, Pr0p`3cia, Ac:yc|0vir, Pr0`z@c, P@.xil, Busp@:r'

  (via J Walk)

  geplaatst op

Plaats zelf een reactie

Log in zodat je (in het vervolg) nóg sneller kunt reageren

Vul jouw naam in.
Vul jouw e-mailadres in. Vul een geldig e-mailadres in.
Vul jouw reactie in.

Herhaal de tekens die je ziet in de afbeelding hieronder


Let op: je reactie blijft voor altijd staan. We verwijderen deze dus later niet als je op zoek bent naar een nieuwe werkgever (of schoonmoeder). Reacties die beledigend zijn of zelfpromotioneel daarentegen, verwijderen we maar al te graag. Door te reageren ga je akkoord met onze voorwaarden.