• Mobile
    wordt gesponsord door

Is er behoefte aan mobiele data-oplossingen?

Is er behoefte aan mobiele data-oplossingen?

Bezit van mobiele apparaten onder werknemers

Momenteel maakt 29 procent van de organisaties nog geen gebruik van een mobiele data oplossing. Kosten en beveiliging vormen voor hen de grootste barrières. Dit blijkt uit het rapport Mobiele data oplossingen. Behoeften van de markt: nu én in de toekomst van WishUmobile. Het rapport geeft inzicht in de huidige en toekomstige markt van mobiele data oplossingen.

Tevreden
De belangrijkste twee voorwaarden om een mobiele data oplossing bij een leverancier aan te schaffen zijn de prijs en de kwaliteit van de oplossing. Ook de deskundigheid van een leverancier en de service die de leverancier levert bij de aanschaf van een mobiele data oplossing wordt belangrijk bevonden.

Over het algemeen is ruim driekwart van de klanten (zeer) tevreden over de mobiele data oplossing binnen hun organisatie. Er bestaat een hoge tevredenheid over de onderdelen: prestatie, algemene kwaliteit, techniek en functionaliteit. Het blijkt dat het percentage klanten dat (zeer) ontevreden is over de verschillende onderdelen tussen de 12 en 28 procent ligt. Het minst tevreden zijn de klanten over de onderdelen bereik, support van de leverancier, investeringkosten en gebruikersvriendelijkheid met een gemiddeld ontevredenheidspercentage van respectievelijk 22, 22, 28 en 23 procent.

Barrières
Efficiencyverbetering is voor de klanten het belangrijkste criterium om te investeren in mobiele data oplossingen. Ook kwaliteitverbetering en kostenverlaging worden als belangrijke criteria aangemerkt. De grootste barrière voor mensen om te investeren in mobiele data oplossingen zijn de kosten van de oplossing.

De beveiliging wordt ook als een belangrijke barrière gezien. De barrières complexiteit van beheer en ontwikkelde techniek is voor de klanten met ervaring in mobiele data oplossing een belangrijkere barrière. Voor de respondenten zonder ervaring in mobiele data oplossingen blijkt de toegevoegde waarde van een mobiele data oplossing niet inzichtelijk.

Interesse
Het rapport toont duidelijke verschillen tussen de verschillende branches en tussen organisaties die al eerder hebben geïnvesteerd in een mobiele data oplossing en bedrijven die nog geen ervaring hebben. Ondervraagden met ervaring op het gebied van mobiele data oplossingen geven aan meer interesse te hebben in informatie dan respondenten zonder ervaring. Een derde van de ondervraagden zonder ervaring geeft aan geen behoefte te hebben aan informatie.

Zo geeft bijvoorbeeld driekwart van de klanten met ervaring aan dat ze in de toekomst gaan investeren in mobiele e-mail. Van de organisaties zonder ervaring is echter slechts de helft van plan hierin te gaan investeren.

Bron:
http://www.wishumobile.nl/


Geplaatst in

DelenEr zijn 0 reacties op dit artikel

Plaats zelf een reactie

Log in zodat je (in het vervolg) nóg sneller kunt reageren

Vul jouw naam in.
Vul jouw e-mailadres in. Vul een geldig e-mailadres in.
Vul jouw reactie in.

Herhaal de tekens die je ziet in de afbeelding hieronder


Let op: je reactie blijft voor altijd staan. We verwijderen deze dus later niet als je op zoek bent naar een nieuwe werkgever (of schoonmoeder). Reacties die beledigend zijn of zelfpromotioneel daarentegen, verwijderen we maar al te graag. Door te reageren ga je akkoord met onze voorwaarden.