Global Digital Advertising update: Search heeft de beste ROI

20 april 2012, 06:53

Adobe publiceert haar eerste kwartaalrapport over de uitgaven aan online advertising

Na de overname van Effi­cient Fron­tier in januari bezit Adobe, naar eigen zeggen, over genoeg data om met weinig vertraging uitspraken te doen over de bestedingen aan online advertising. In de praktijk blijkt dit overigens hoofdzakelijk search. De snelheid maakt Adobe in ieder geval waar: het heeft zojuist haar Global Digital Advertising Update voor het eerste kwartaal van 2012 gepubliceerd.

Daaruit blijkt dat de bestedingen aan search in de V.S. met 16% zijn gestegen ten opzichte van vorig jaar. Zoekmachines zijn momenteel wellicht niet de meest sexy platformen voor online advertising, maar het zijn wel “the biggest driver of return on investment”, aldus Adobe.

Mobiel

Deze groei is niet zozeer te danken aan een toename van de CPC (die bij Google zakte met 5%), maar aan de groei van het aantal kliks. Eveneens een belangrijke stimulans is het toenemend gebruik van mobiele apparaten en tablets. Het mobiele verkeer verviervoudigde het afgelopen jaar. Mobiel is nu goed voor 8% van alle uitgaven aan search, en 11% in het Verenigd Koninkrijk. Vooral tablets zijn belangrijk voor marketeers. De conversieratio’s voor tablet zijn flink hoger dan die voor smartphones (en voor desktop).

ROI

Niet alleen de zoekmarketinguitgaven stegen afgelopen jaar, ook de return on investment ontwikkelde zich. In de VS en UK groeide de ROI met respectievelijk elf en vijf procent. Nog steeds wordt het overgrote deel van het budget besteed aan Google. Alleen in Japan is de verhouding tussen Google en Bing/Yahoo enigszins gelijk.

Social

De uitgaven aan Facebook advertising groeide met 93%. In diezelfde periode groeide de kosten per klik met 40%. Merken zetten overduidelijk zwaar in op Facebook. Adobe voorziet dat het aantal merkfans op Facebook het komende jaar zal verdubbelen.

Belangrijkste conclusies uit het rapport:

Some Q1 2012 Key Highlights:

  • Search still remains the biggest dri­ver of ROI for mar­keters, increas­ing 16 % Year over Year (YoY) dur­ing Q1 2012, absorb­ing the major­ity of bid­d­a­ble dig­i­tal adver­tis­ing spend.

  • Mobile spend reached 8% of all search spend in the U.S. and 11% in the UK in Q1.

  • Face­book spend has grown by 93% YoY and, on a rel­a­tive basis, now rep­re­sents 3–5% of search spend.

  • Face­book post engage­ment increased 176% YoY.

Out­look for 2012:

  • Search spend is expected to increase at a rate of 10 to 15 % for the rest of 2012 in the U.S.

  • Tablet and mobile spend will likely make up 15 to 20 % of all search spend by the end of 2012.

  • While Face­book ad CPCs have increased 40% Quar­ter over Quar­ter (QoQ) for the past three quar­ters, CPCs on Face­book “Spon­sored Sto­ries” tend to be lower than Face­book “Mar­ket­place Ads,” which may con­tribute to tem­po­rary decreases in CPCs.

Via: @mevrouwlinda

Bron: Adobe

Afbeelding: Adobe

Danny Oosterveer
Data-gedreven digital marketeer bij Datasexual

Data-gedreven digital marketeer. Resident bij Amdax en Woonduurzaam. Daarnaast vertel ik vaak als spreker over data-gedreven marketing. Auteur van het boek Data-bedreven marketing. Eén van de twee Groene Nerds.

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!