Corona in marketingland: samen op zoek naar zekerheid

20 maart 2020, 10:55

Net als bij ons zal ook bij jou het virus zijn binnengeslopen. Wat in eerste instantie begon als iets vreselijks ver weg in China, drong vervolgens door in Europa. Om even na carnaval ook ons land binnen te vallen. Sinds één à twee weken is het voor Nederlanders de nieuwe realiteit: het virus heeft invloed op al onze levens. We moeten onszelf compleet opnieuw uitvinden, in onze gezinnen maar ook in ons werk.

Ik vind het mooi om te zien dat politiek Nederland nu voor het grootste gedeelte als één front acteert. Gelukkig ziet het grootste deel van Nederland dat ook. Ga er maar aanstaan, in hun schoenen.

Of we nu willen of niet, het coronavirus (of inmiddels beter gesteld: de coronacrisis) raakt ons allemaal. Op ons werk, in ons thuis, op ons gevoel en in onze principes. En dat raakt me. Afgelopen zaterdag, toen het pakket aan maatregelen om het virus te bestrijden serieuze invulling kreeg, vloog het me aan. Het greep me naar de keel.

Alles wat we de afgelopen jaren opbouwden, wordt nu omgegooid

Niet alleen de verantwoordelijkheid voor mijn gezin, maar ook de verantwoordelijkheid voor ons bureau. Ons bedrijf, waar dertig helden werken. Alles wat we in de afgelopen tien jaar hebben opgebouwd. In september nog vierden we ons 10-jarig jubileum. Volledig in jubelstemming over wat we hebben bereikt en de gouden toekomst die gloort. Want met elkaar komen we er sowieso wel. Wisten wij veel. En nu wordt alles omgegooid. Onze to-do-list is grondig gewist en dat vraagt om een drastische reset.

Van nieuws volgen naar handelen

Ik las alles wat met de ontwikkeling van het virus te maken had, nieuwsjunkie die ik ben. Maar ik wist: het is tijd om die nieuwsconsumptie te verminderen en het handelen te gaan starten. Zowel privé als zakelijk. En dan kom je voor een hoop besluiten te staan. Op persoonlijk en zakelijk vlak.

Wat doen we bijvoorbeeld thuis met onze schoonmaakster? Gelet op een eventueel besmettingsrisico is het onverstandig om haar te laten komen. Dus hebben we haar afgebeld. Mijn vrouw en ik besloten haar wel door te betalen, want ook zij moet haar boodschappen kunnen blijven betalen. En zulke besluiten, hoe groot of klein ook, op individuele, nationale, of zelfs wereldschaal, zijn in mijn ogen van fundamenteel belang om goed uit deze crisis te komen. Samen.

Veel campagnes on hold

Nog meer dan bij de laatste crisis van 2008, raakt deze crisis letterlijk iedereen. Dat maakt deze crisis vreselijk heftig. Maar er is een belangrijk verschil. Deze crisis is geen systeemcrisis. Er is niets, anders dan het onderliggende coronavirus, dat ons nu in een economische crisis zou moeten duwen. Sommigen van jullie zullen hard geraakt worden. Omdat je in een sector werkzaam bent die op zwart staat. Denk aan de horeca of het toerisme. Dat dwingt ons tot creatieve saamhorigheid en collectiviteit. Initiatieven vanuit het bedrijfsleven, zoals #HelpDeHoreca, krijgen steeds meer vorm. Als ondernemer juich ik dit soort initiatieven van harte toe. Ik vind het tof dat we ook in deze bizarre situatie een ondernemend volk blijken.

Of wij hard geraakt worden? De eerste signalen zijn niet gunstig

Of wij hard geraakt worden? Ik weet het niet, dat moet nog blijken. Maar de eerste tekenen zijn voor de korte termijn helaas niet gunstig. Met name in onze expertise Brand PR gaat er een hoop niet door of worden er zaken uitgesteld. Er zijn met name globale spelers die in elk geval alle marketing-gerelateerde activiteiten on hold zetten. Omdat ze niet passen bij de huidige tijd, door de huidige omstandigheden praktisch niet uitvoerbaar zijn of simpelweg niet effectief zijn. Er is veel onzekerheid te voelen. Ondanks die onzekerheid, merk ik gelukkig ook een enorme bereidheid om het schip weer in het juiste vaarwater te krijgen. Met gelukkig de Nederlandse politiek in de voorhoede. Ik kan niet genoeg benadrukken dat ik blij ben met het noodpakket van het kabinet. Het geeft ons in elk geval iets om op terug te vallen.

Ultieme test: is die purpose echt?

Het is afwachten of alle mooie beloftes ook goed uitvoerbaar blijken. Het ambtenarenapparaat zal ook alle zeilen moeten bijzetten om alle aanvragen aan te kunnen. Ik wens ze daar ongelooflijk veel succes mee. Maar alleen op de politiek leunen is niet afdoende. Juist in deze tijden moet ook het bedrijfsleven opstaan en zich solidair tonen. Net zoals wij dat thuis voor onze schoonmaakster hebben gedaan.

Merken die het zich kunnen veroorloven hebben een verantwoordelijkheid naar de creatieve industrie

Grote organisaties hebben uitgesproken dat het streven naar winstmaximalisatie niet meer het allerhoogste goed is. De eerste serieuze proeve van bekwaamheid dient zich nu aan. To practise what you preach, zogezegd. Laat maar zien wat die woorden waard zijn en hoe zwaar het maatschappelijk belang weegt in jouw organisatie. De merken en organisaties die het zich kunnen veroorloven hebben in mijn ogen ook een verantwoordelijkheid naar de creatieve industrie.

Werk juist nu aan dat merkverhaal

Het is ontzettend lastig om in tijden van crisis merken te activeren. Wat mij betreft zou juist nu alles erop gericht moeten zijn om te investeren in een onderscheidend merkverhaal. Juist nu je bureau creatief mee laten denken over huidige en toekomstige scenario’s. En dat kunnen we alleen samen. Juist nu hoop ik dan ook dat de merken die het zich kunnen veroorloven en campagnes moeten uitstellen of annuleren die in de huidige tijdsgeest niet gepast zijn, zich verantwoordelijk voelen voor de vergoedingen die bureaus in hun prognoses hadden staan.

Een brutale oproep wellicht, maar ik moet hier mijn verantwoordelijkheid ook nemen. Voor mijn bureau en voor die dertig helden die bij ons werken. Als mensen nu ergens behoefte aan hebben dan is het aan zekerheid van hun baan. Een zekerheid die wij graag willen geven. Maar waarbij de wereld voor het eerst in 10,5 jaar tijd niet maakbaar is.

Het gaat om perspectief

Die zekerheid leidt tot perspectief. Perspectief voor jou als opdrachtgever. Dat je ervan op aan kunt dat je er op communicatiegebied goed voorstaat zodra deze crisis voorbij is. De impact is nu al groot, maar zou nog groter worden als we straks een enorme inhaalslag moeten maken. Omdat teams niet op orde zijn en iedereen opnieuw ingewerkt moet worden op de specifieke karakteristieken van een merk of organisatie.

Gaan we dit samen doen?

Maar ook perspectief voor onze mensen. Dat ze juist nu kunnen laten zien wat ze waard zijn. Dat ze later op deze tijd kunnen terugkijken als een tijd waarin zij zich tot het uiterste hebben ingezet om onderscheidende strategieën en creaties hebben doorgedacht en te leveren. Dat ze onze opdrachtgevers hebben geholpen om juist in deze bizarre crisistijden impactvol te communiceren. En vooral ook om bij te dragen aan meerwaarde op de iets langere termijn. Dat ze alles hebben gedaan wat ze konden en dat ze daar trots op mogen zijn. Omdat we dit met zijn allen hebben gedaan. Samen met opdrachtgevers.

Ik hoop dat ik op je mag rekenen, net zoals jij op ons mag rekenen. Dat je doet wat je kunt, zodat wij kunnen doen wat wij het beste kunnen. Samen.

Jos Govaart
PR Adviseur bij Coopr

Ondernemen, wars van de gebaande paden en overboord met het traditionele denken. Jos Govaart bezit al een jarenlange online ervaring. En hij is ervan overtuigd dat de macht van het vertellen van verhalen alleen maar groter wordt. De toekomst is storytelling en dus PR! Jos is fan van Feyenoord, Breda, Apple, bloggen en Mad Men.

Categorie
Tags

4 Reacties

  AndreasKevin

  This Virus Brutally hit Businesses. Companies that achieved many goals in the past now left behind due to this epidemic but I hope that we will win this fight soon…


  2 april 2020 om 12:51
  jack45

  working in a cyber security company i don’t get a job offer during pandemic


  10 augustus 2020 om 12:31

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!