Twitterende koeien vertellen hun belevenissen

Twitterende koeien vertellen hun belevenissen

Samen met de Canadese veehouder Chris Vandenberg hebben leden van het Critical Media Lab een twitter-based applicatie ontwikkeld voor de koeien van Vandenberg. De koeien worden dagelijks gemolken in een melkrobot en vertellen via Twitter hun belevenissen. Door middel van een RFID tag worden alle activiteiten zoals melkgift, tijdstip van melken van de koe opgeslagen.

Controle

De reden dat Twitter nu wordt ingezet is dat het koeien melken door middel van een robot niet alleen het dagritme op het bedrijf en van de veehouder heeft veranderd, maar ook het contact met de koeien zelf. Voorheen kwamen de koeien tweemaal daags in de melkput en had de veehouder een controlemoment om de gezondheid en de melkgift te beoordelen. Nu laten de koeien zich melken door de robot. Overigens is het wel zo dat de meeste veehouders een melkput hebben waar de koeien meestal tweemaal daags worden gemolken. Het aantal bedrijven met een melkrobot neemt nog wel steeds toe. Wanneer een veehouder een melkrobot heeft, wordt hij meer een manager en is veel meer gefocust op de data die de melkrobot via de pc doorgeeft.

Intimiteit

Het Critical Media Lab wilde een mobiele applicatie ontwikkelen om zodoende de ‘intimiteit’ met de koeien weer terug te brengen naar de veehouder. Een bijkomend voordeel is om te laten zien waar melk precies vandaan komt en hoe het werkt op een veehouderij. Het belangrijkste doel van het project is om te kijken welke invloed technologie heeft op de relatie tussen mens en dier.

Koetweet

Veehouder Vandenberg selecteerde 12 favoriete koeien variërend in leeftijd en lactatiestadium (dit is de periode dat de koe melk geeft na de geboorte van een kalf). Voor elke koe is een profiel gemaakt en elke koe is gefotografeerd. Vervolgens is voor elke koe een karakter gecreëerd en een aantal verschillende ‘tweet’ variabelen die worden gebruikt in combinatie met de data die uit de melkrobot komt. Het resultaat zijn tweets van de 12 koeien die betrekking hebben op hun melkingen. Soms worden ook poëtische teksten getwitterd. In de tweets zit soms wat technische taal. Als de koe het volgende twittert

“Teat tweet: right front teat took 6:51 secs. Drop milky udders”

betekent dat het rechtervoorkwartier in 6 minuten en 51 is uitgemolken.

Melkrobot?

Nog even een extra uitleg over het uier van een koe en de melkrobot. Een uier van een koe bestaat uit 4 kwartieren met aan elk kwartier een speen. De kwartieren zijn niet met elkaar verbonden en produceren onafhankelijk van elkaar melk. De lactatieperiode van een koe bedraagt idealiter 305 dagen. Na het afkalven is de melkproductie het hoogste en neemt af naarmate de lactatieperiode verstrijkt en de koe opnieuw drachtig is. Hoe hoger de melkproductie des te vaker zal de koe gemolken willen worden om de druk van het uier weg te nemen.

Een melkrobot of VMS (vrijwillig melk systeem) is volledig geautomatiseerd. Wanneer de koe toegelaten wordt in de box van de robot krijgt deze brokjes en wordt de uier schoongemaakt en daarna worden de tepelbekers aangesloten. De robot registreert allerlei informatie die betrekking heeft op de melkgift en op de koe zelf. Al deze data wordt door de veehouder bekeken en bij afwijkingen (plotselinge daling van melkgift, afwijkende melk, geen voeropname) wordt de koe extra in de gaten gehouden en eventueel ingegrepen om te kijken wat er aan de hand is.


Geplaatst in

DelenEr zijn 2 reacties op dit artikel

  • Boeh!

    geplaatst op
  • De koeien uit de @rijkwillemse/kreidlerverhalen (een twiiterromance) die konden er toen al van meepraten. Ida, Gerda, Greta enzo - htttp://www.twitter.com/rijkwillemse

    geplaatst op

Plaats zelf een reactie

Log in zodat je (in het vervolg) nóg sneller kunt reageren

Vul jouw naam in.
Vul jouw e-mailadres in. Vul een geldig e-mailadres in.
Vul jouw reactie in.

Herhaal de tekens die je ziet in de afbeelding hieronder


Let op: je reactie blijft voor altijd staan. We verwijderen deze dus later niet als je op zoek bent naar een nieuwe werkgever (of schoonmoeder). Reacties die beledigend zijn of zelfpromotioneel daarentegen, verwijderen we maar al te graag. Door te reageren ga je akkoord met onze voorwaarden.