Twitterende koeien vertellen hun belevenissen

27 april 2010, 05:07

Samen met de Canadese veehouder Chris Vandenberg hebben leden van het Critical Media Lab een twitter-based applicatie ontwikkeld voor de koeien van Vandenberg. De koeien worden dagelijks gemolken in een melkrobot en vertellen via Twitter hun belevenissen. Door middel van een RFID tag worden alle activiteiten zoals melkgift, tijdstip van melken van de koe opgeslagen.

Controle

De reden dat Twitter nu wordt ingezet is dat het koeien melken door middel van een robot niet alleen het dagritme op het bedrijf en van de veehouder heeft veranderd, maar ook het contact met de koeien zelf. Voorheen kwamen de koeien tweemaal daags in de melkput en had de veehouder een controlemoment om de gezondheid en de melkgift te beoordelen. Nu laten de koeien zich melken door de robot. Overigens is het wel zo dat de meeste veehouders een melkput hebben waar de koeien meestal tweemaal daags worden gemolken. Het aantal bedrijven met een melkrobot neemt nog wel steeds toe. Wanneer een veehouder een melkrobot heeft, wordt hij meer een manager en is veel meer gefocust op de data die de melkrobot via de pc doorgeeft.

Intimiteit

Het Critical Media Lab wilde een mobiele applicatie ontwikkelen om zodoende de ‘intimiteit’ met de koeien weer terug te brengen naar de veehouder. Een bijkomend voordeel is om te laten zien waar melk precies vandaan komt en hoe het werkt op een veehouderij. Het belangrijkste doel van het project is om te kijken welke invloed technologie heeft op de relatie tussen mens en dier.

Koetweet

Veehouder Vandenberg selecteerde 12 favoriete koeien variërend in leeftijd en lactatiestadium (dit is de periode dat de koe melk geeft na de geboorte van een kalf). Voor elke koe is een profiel gemaakt en elke koe is gefotografeerd. Vervolgens is voor elke koe een karakter gecreëerd en een aantal verschillende ‘tweet’ variabelen die worden gebruikt in combinatie met de data die uit de melkrobot komt. Het resultaat zijn tweets van de 12 koeien die betrekking hebben op hun melkingen. Soms worden ook poëtische teksten getwitterd. In de tweets zit soms wat technische taal. Als de koe het volgende twittert

“Teat tweet: right front teat took 6:51 secs. Drop milky udders”

betekent dat het rechtervoorkwartier in 6 minuten en 51 is uitgemolken.

Melkrobot?

Nog even een extra uitleg over het uier van een koe en de melkrobot. Een uier van een koe bestaat uit 4 kwartieren met aan elk kwartier een speen. De kwartieren zijn niet met elkaar verbonden en produceren onafhankelijk van elkaar melk. De lactatieperiode van een koe bedraagt idealiter 305 dagen. Na het afkalven is de melkproductie het hoogste en neemt af naarmate de lactatieperiode verstrijkt en de koe opnieuw drachtig is. Hoe hoger de melkproductie des te vaker zal de koe gemolken willen worden om de druk van het uier weg te nemen.

Een melkrobot of VMS (vrijwillig melk systeem) is volledig geautomatiseerd. Wanneer de koe toegelaten wordt in de box van de robot krijgt deze brokjes en wordt de uier schoongemaakt en daarna worden de tepelbekers aangesloten. De robot registreert allerlei informatie die betrekking heeft op de melkgift en op de koe zelf. Al deze data wordt door de veehouder bekeken en bij afwijkingen (plotselinge daling van melkgift, afwijkende melk, geen voeropname) wordt de koe extra in de gaten gehouden en eventueel ingegrepen om te kijken wat er aan de hand is.

What about user experience! Al meer dan 10 jaar ben ik werkzaam in de online scene. Ik analyseer door zowel kwalitatieve als kwantitatieve technieken in te zetten, wat gebruikers nodig hebben, hoe zij zich gedragen op internet en welke drijfveren zij hebben. Met deze verkregen inzichten help ik bedrijven en organisaties hun klanten en relaties te begrijpen en te kijken welke kansen zij hebben om de user experience te verbeteren en te innoveren. Specialiteiten ● UX Research : (remote) usability testen, eyetracking, groepsdiscussies, face-to-face interviews, enquêtes, AB en Multivariate testen, card sorting, tree testen, taakanalyse, Google Analytics ● UX Design : customer journey mapping, user flows, user scenario’s, persona’s, navigatie -en contentstructuur , informatie architectuur, wireframing Alles voor zowel desktop, mobiel, tablet en apps. U kunt mij altijd benaderen voor interim dienstverbanden of freelance opdrachten.

Categorie
Tags

2 Reacties

  @greta137

  Boeh!


  27 april 2010 om 06:05
  Rijk Willemse

  De koeien uit de @rijkwillemse/kreidlerverhalen (een twiiterromance) die konden er toen al van meepraten. Ida, Gerda, Greta enzo – htttp://www.twitter.com/rijkwillemse


  27 april 2010 om 22:17

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!