Tablets beïnvloeden kijkgedrag en betrokkenheid consument

15 november 2011, 08:00

Het zal niemand verrassen, dat smartphones en tablets (met name de iPad) een toenemend bepalende invloed hebben op onze hedendaagse wijze van communiceren. De vraag die derhalve opborrelt is dan ook wat die invloed voor impact zal hebben op de vraag naar en aanbod van allerhande nieuwe consumenten elektronica in de toekomst?

Om enigermate in kaart te brengen hoe bepalend die invloed is op het consumenten kijkgedrag van online (internet) video is Ooyala per vorige week gestart met het per kwartaal publiceren van het VideoMind Video Index rapport. In het licht van het recente debacle rondom de inmiddels ex-doctor D.S. te Tilburg, is het natuurlijk wel noodzakelijk dat een en ander met harde feiten wordt onderbouwd, aangezien de mate van consumenten betrokkenheid bepalend is voor het voorspellen van klant loyaliteit en -retentie en aldus ook voor het bepalen van de strategie.

Om aan de hand van het kijkgedrag een realistische analyse te kunnen geven van de consumenten betrokkenheid, heeft Ooyala een drietal criteria onderzocht, t.w. de display conversie ratio (verhouding tussen opgestarte video’s en datgene dat getoond is), de completion rate ( percentage van de video dat tot het einde is bekeken) en de mate waarin social media worden gebruikt om video’s te delen met anderen (video sharing).

Het onderzoek, betreft het online video gebruik van het klantenbestand van Ooyala in 30 landen en beslaat de periode van 1 juli – 30 september. De data komt van meer dan 5.000 unieke domeinen met 100 miljoen+ unieke maandelijkse gebruikers in meer dan 100 landen.

Een opsomming van de belangrijkste bevindingen uit het Ooyala rapport:

  • De gemiddelde Display Conversieratio voor het gehele spectrum aan apparaten (PC (desktop en laptop),mobiel, tablets en Connected TV apparaten (incl. game consoles)) nam in Q3 toe van 32,6 (Q2) tot 35,1%. Voor een deel kan dat worden toeschreven aan de forse toename van het aantal Connected TV apparaten.
  • De gemiddelde kijktijd naar online video nam in Q3 toe met 26,5%.

Hieruit kan geconcludeerd worden dat de consumptie van online video zich nog steeds in een opgaande trend bevindt (geen verrassing natuurlijk) en datgene dat wordt voorgeschoteld ook voor een groot deel wordt verorberd.

  • De consumptie van online video is (relatief) groter gedurende de week dan tijdens het weekend (dit geldt m.n. voor PC gebruikers)
  • Het CE apparaat bepaald voor een groot deel de mate van betrokkenheid van de consument. De kans dat tablet-kijkers een video tot het einde toe uitzitten is meer dan 2x zo groot als PC gebruikers.
  • Opvallend is dat de completion rate bij Smart Phone gebruikers hoger ligt dan bij Connected TV kijkers en in beide gevallen meer dan 2x hoger dan bij PC gebruik.

  • Meer dan 50% van de videoconsumptie bij PC gebruikers betreft short form video (<3 minuten). Bij Smart Phone gebruikers is dat 42% en voor tablets en Connected TV’s ligt dat op respectievelijk 29 en 6 procent
  • Voor video’s langer dan 10 minuten ligt het gebruik voor Smart Phones op 30%, bij tablets op 42% en Connected TV’s op 75%. Inherent ligt ook de completion rate bij Connected TV’s en tablets aanzienlijk hoger dan bij PC’s en Smart Phones.
  • Het delen van video via Facebook is aanzienlijk meer populair dan via Twitter. Dit varieert weliswaar per regio (Italie 17x hoger en Nederland ca. 4,5 x).

Het volledige VideoMind Video Index rapport, inclusief grafieken, is hier gratis te downloaden.

The way in which we are communicating is changing rapidly and since we are all consumers, we are all part of this changing world. Marketing- and media strategies will have to be re-written, so let's sharpen our pencils and get the show on the road. http://www.linkedin.com/pub/dir/john/goedegebuure

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!