Economisch weerbericht (105): Advies aan Rutte I

Economisch weerbericht (105): Advies aan Rutte I
, Sogeti/VINT
@BLO2M

Het ministerie van “Infrastructuur en Milieu” bewijst wel hoe innig economie en ecologie verbonden zijn. Het nieuwe IenM is een fusie tussen VenW en VROM. Vijf entiteiten – verkeer, waterstaat, volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer – teruggebracht tot twee: tel uit je winst van grote-stappen-snel-thuis. Op de site straalt de hechtere samenhang ervanaf. “Mobiliteit en milieu horen bij elkaar”. Zo is het nou precies. “Samenhang in ruimtelijke plannen en projecten verbetert de bereikbaarheid, alsmede de kwaliteit van lucht, water en bodem”. Afgaand op de volgende topprio, blijft dat laatste nog maar afwachten.

“IenM werkt namelijk vooral aan sterke verbindingen over wegen, spoor, water en door de lucht. IenM pakt de files aan en verbetert de doorstroming. Dat is essentieel voor de economie, maar ook voor het leefklimaat”.  Een opmerkelijke verenging – noem het focus – binnen de gestelde algemene kwaliteitsverbetering van lucht, water en bodem. Ze gaat bovendien alleen op, als je aanneemt, dat doorstroming bevorderen onmiddellijk ook sneller thuis betekent. De teneur is helder: economisch belang voorop. Het Rutte I-regeerakkoord bevat daartoe de volgende IenM-gerelateerde zaken:

1 - geen kilometerheffing
2 - maximumsnelheid naar 130 (PVV wilde 140)
3 - extra en extra grote wegen om de files te lijf te gaan
4 - infrastructuur sneller realiseren tegen lagere kosten
5 - een groter Schiphol
6 - woon- en leefmilieu ontzien conform EU-normen (vooral niet meer)Mij verbaast het gemak waarmee economie en ecologie als holistisch ecosysteem worden neergezet, gekoppeld aan de pronkredenering, dat een focus op doorstroming goed is voor het leefklimaat. Als we leefklimaat gelijk mogen stellen aan milieu, dan is dit overigens de enige keer, dat het tweede hoofdbegrip uit IenM betekenisvol voorkomt op de homepage van het nieuwe ministerie. Dat wil zeggen: anders dan in de naam IenM (8x) of in de retorische rijmelarij, dat mobiliteit en milieu bij elkaar horen.

130 km/uur is zo gerealiseerd: gewoon een Algemene Maatregel van Bestuur aanpassen. Meer wegen? Prima, maar dus eerst een hele tijd lang meer files. Daar staan we dan, muurvaster dan ooit op bijvoorbeeld de Amsterdamse ring. Irritatie en blikschade zullen stijgen, doordat de belofte van “doorstroming” meer verkeer zal aantrekken. Doorstromen = sneller thuis, dus per saldo minder uitlaatgassen. Klopt als een bus, maar wanneer leren we nou dat olijke per-saldo-redeneringen de factor tijd uitsluiten, terwijl de factor ruimte zelfs omslaat in krapte, wanneer het over infrastructuur gaat.
Mijn IenM-advies daarom aan Rutte I: licht vooral goed voor, in sync met de noodzakelijke fasering en denk daar met name goed over na. Dit om extra oponthoud (files), bijeffecten (meer uitstoot) en ongelukken te voorkomen. Waarom heb ik nou opeens zo maar het idee, dat Rutte I dit inzicht wellicht ook op andere beleidsterreinen nog zeer tot nut zou kunnen strekken?


Geplaatst in

Delen

0
0


Er zijn 3 reacties op dit artikel

 • In een politieke roman had je de intrigelijnen niet beter kunnen bedenken dan wat we nu meemaken met Rutte I. Het voorspel vanaf Fortuyn, vervolgens het politieke desinteresse en dan nu de nieuwe bevlogenheid onder de eerste liberale premier sinds het mobilisatiekabinet Pieter Cort van der Linden (1913-1918). Je kunt er van vinden wat je wilt, maar Rutte I heeft op zijn minst een belangrijke functie. De PVV, die in engere zin geen politieke partij is, heeft in het gedoogconstruct de extragouvernementele plek die haar past, en bezuinigd moet er toch, dus waarom niet beginnen langs de lijnen die het huidige regeerakkoord aangeeft. Het eerste-orde-effect van Rutte I is dat elke partij optimaal alert is om per gelegenheidsmeerderheid punten te scoren. In feite faciliteert Rutte I een politiek spel op het scherp van de snee, waar iedereen zijn kansen kan bevechten, waardoor politiek weer volop in de samenleving zal gaan leven. In die zin is Rutte I, net als bijna 100 jaar gelee, een mobilisatiekabinet.

  geplaatst op
 • In een politieke roman had je de intrigelijnen niet beter kunnen bedenken dan wat we nu meemaken met Rutte I. Het voorspel vanaf Fortuyn, vervolgens het politieke desinteresse en dan nu de nieuwe bevlogenheid onder de eerste liberale premier sinds het mobilisatiekabinet Pieter Cort van der Linden (1913-1918). Je kunt er van vinden wat je wilt, maar Rutte I heeft op zijn minst een belangrijke functie. De PVV, die in engere zin geen politieke partij is, heeft in het gedoogconstruct de extragouvernementele plek die haar past, en bezuinigd moet er toch, dus waarom niet beginnen langs de lijnen die het huidige regeerakkoord aangeeft. Het eerste-orde-effect van Rutte I is dat elke partij optimaal alert is om per gelegenheidsmeerderheid punten te scoren. In feite faciliteert Rutte I een politiek spel op het scherp van de snee, waar iedereen zijn kansen kan bevechten, waardoor politiek weer volop in de samenleving zal gaan leven. In die zin is Rutte I, net als bijna 100 jaar gelee, een mobilisatiekabinet.

  geplaatst op
 • “Mobiliteit en milieu horen idd. bij elkaar”. Zo is het nou precies...........
  Ben echter bang dat ons Kabinet op korte termijn uitsluitend wil scoren op het terugdringen van de deels door Bos en co. veroorzaakte Staatsschuld. Voor de rest blijft alles steken bij de op Angelsaksische en op Neoliberale gebaseerde BAU-principes (BAU; business as usual). Veel poeha, gekleurd paier en mooie verhalen zijn hier inherent aan.

  Voor zover te beoorsdelen valt zullen straks de nodige hectares groen op duurzame wijze verzegeld gaan worden met een laag asfalt. Dat --milieu, innovatie en nieuwe dingen doen-- in de ogen van Melanie Schulz onbelangrijk zijn viel aan de "verveling" op haar gezicht af te lezen tijdens een kort intervieuw met Ferry Mingelen.

  Helaas moet ik constateren dat de PVV, het CDA en de VVD niet capabel en competent zijn om vernieuwende zaken voor mekaar te krijgen waarmee de grootste uitdaging (transitie naar een op duurzame principes gebaseerde samenleving, zowel materieel als non-materieel) van onze beschaving te dienen.

  Laten wij van de natuur vervreemde Watermensen rustig gaan slapen. liberaal gezien is er namelijk niets aan de hand..............

  geplaatst op

Plaats zelf een reactie

Log in zodat je (in het vervolg) nóg sneller kunt reageren

Vul jouw naam in.
Vul jouw e-mailadres in. Vul een geldig e-mailadres in.
Vul jouw reactie in.

Herhaal de tekens die je ziet in de afbeelding hieronder


Let op: je reactie blijft voor altijd staan. We verwijderen deze dus later niet als je op zoek bent naar een nieuwe werkgever (of schoonmoeder). Reacties die beledigend zijn of zelfpromotioneel daarentegen, verwijderen we maar al te graag. Door te reageren ga je akkoord met onze voorwaarden.