Goede doelen & social media Case Serious Request 3FM

5 maart 2010, 07:05

Afgelopen december heeft 3FM Serious Request weer plaatsgevonden. Serious Request is de jaarlijkse actie van 3FM waarbij geld wordt ingezameld voor het Rode Kruis.

Het thema voor dit jaar was: ‘Stop Malaria, Play the Music’. Social Embassy was verantwoordelijk voor de social media strategie, implementatie en uitvoering en het meten van buzz. De redactie in social media is uitgevoerd door het team van 3FM en uiteraard hebben de DJ’s ook via Hyves en Twitter contact gehad met de fans.

Serious Request leeft sterk in social media

Dat Serious Request leeft in Nederland wordt bewezen door het massale bereik van de actie. In 10 dagen tijd werden ruim 10,5 miljoen mensen bereikt via TV en radio. Maar ook op Internet leeft de campagne zeer sterk, met als bewijs de Hyves pagina met ruim 385.000 leden. Naast Hyves heeft 3FM ook voor de eerste keer Facebook ingezet met een fanpage. In 10 dagen tijd is het ledenaantal gestegen tot ruim 3.400 fans. Deze zeer goede aantallen zijn het resultaat van het actief voeren van communitymanagement, het continue plaatsen van nieuwe content en actief de dialoog aangaan met de leden en fans.

Motivatoren social media gebruik

In de strategie voor Serious Request is ingespeeld op twee belangrijke motivatoren voor het gebruik van social media: verbondenheid en persoonlijke identiteit. Op diverse ‘social touching points’ werd de mogelijkheid geboden om te connecten door lid of fan te worden van Serious Request. Betrokkenheid met de actie binnen je eigen netwerk werd zichtbaar gemaakt met een widget en de mogelijkheid om, na het aanvragen van een plaat of het geven van een donatie, een bericht te plaatsen op Hyves, Facebook en Twitter met hierin de plaat die was aangevraagd. Deze sharingfunctie voorzag duidelijk in een behoefte; tijdens de campagne zijn er meer dan 23.000 berichten geplaatst op Hyves, Facebook en Twitter.

Side effects: traffic en donaties

Het was de opzet om de discussie over Serious Request zo veel mogelijk via social media te laten plaatsvinden. De telefoon en het Glazen Huis zijn de belangrijkste kanalen voor donaties. Wat kunnen we zeggen over traffic naar 3FM.nl en de bijdrage aan donaties? Met circa 29.000 UV’s vanuit social media lijkt de bijdrage aan traffic fors, maar op het totale sitebezoek van 800.000 unieke bezoekers aan 3FM.nl bedraagt dit slechts 3,5% van het totaal. Ten aanzien van de verdeling in donaties, is circa 2% van het online donaties via social media binnengekomen.

Learnings

Social media en goede doelen gaan goed samen. Dit blijkt in het geval van Serious Request o.a. uit het grote aantal vrienden op Hyves. Mensen hebben de behoefte zich te identificeren met de actie en zijn graag bereid om hun verbondenheid met 3FM Serious Request te tonen en hun eigen netwerk hiervoor open te stellen. Met de inzet van diverse sharing tools is dit effect versterkt hetgeen in veel buzz heeft geresulteerd in social media voor Serious Request.

Niels van der Velden is Co-founder bij Social Embassy en adviseert bedrijven bij een strategische inzet van sociale media.

Categorie
Tags

2 Reacties

  Maarten Smulders

  De grootte van de Serious Request Hyves geeft een vertekend beeld.

  Deze hyve is namelijk begonnen als “Six Degrees of Seperation” Hyve, deze hyve werd binnen no time de grootste hyve van dat moment.

  Elke hyver kreeg wel een keer een verzoek om lid te worden van deze hyve.

  Dit tot vervelens toe, de beheerder van de hyve kreeg nare mailtjes van hyvers die al die verzoeken zat werden.

  Om van dit geklaag af te zijn veranderde de beheerder de naam van de hyve naar Serious Request, dit was ten tijde van de schoon drink water actie.

  Via affliate fee heeft de beheerder nog een slaatje proberen te slaan uit de grootte van de hyve.

  Dit ten onvrede van Hyves, die heeft op haar beurt de hyve aan de “rechtmatige” eigenaar 3FM teruggegven.


  5 maart 2010 om 09:03
  Kris Sloot

  Ter verduidelijking wil ik op dit stuk nog het volgende toevoegen: Media Embassy is het online bureau van 3FM en heeft als zodanig in samenwerking met het team bij 3FM de strategie uitgestippeld inzake de social media en Serious Request. Succesvol, zoals hierboven staat beschreven.

  Tijdens de Serious Request actieweek heeft Traffic 4U bij wijze van sponsoring de 3FM-redactie in Groningen ondersteund bij de praktische uitvoering op het gebied van de social media (communitymanagement, verversen content en het aangaan van de dialoog met de leden en fans), met de know how die ze in 2008 in Breda als sponsorpartner al hadden opgedaan.

  Uiteraard ben ik vanuit 3FM erg blij met de inzet van beide partijen!

  Kris Sloot

  Site Manager 3FM


  5 maart 2010 om 09:19

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!