• Mobile
  wordt gesponsord door

Economisch weerbericht (63): Eindejaar om nooit te vergeten

Economisch weerbericht (63): Eindejaar om nooit te vergeten
, Sogeti/VINT
@BLO2M

De Mexicaanse griep voorbij, een economie die volgens Wellink fragiel opleeft, en een premier die Wilders mesjogge verklaart, omdat die zich het liefst economisch achter onze dijken verschanst. Deze drie elementen kenmerken de eindejaarsfocus van het blakende Hollandse zelfvertrouwen. Nog nooit zoveel pinbetalingen als afgelopen woensdag - kleine bedragen weliswaar, in supermarkt en warenhuis, maar toch. Eigenlijk is zo’n crisis bereknus. Familiaal cocoonen met konijnenbout en bubbels thuis, tijdens een witte Kerst en Oud & Nieuw, die qua vrije dagen niet beter hadden kunnen vallen. Een eindejaar om nooit te vergeten.

Zo lang er uit de automaat nog flappen fladderen en de prijsjes klein zijn, is de 1700 miljard die het bankwezen volgens het IMF nog moet afschrijven een wereldvreemd gegeven. Zo ziet het landsbestuur het graag: uw erf en huisgenoten zijn de wereld waar het om draait en al die wereldjes bij elkaar vormen gezamenlijk de samenleving. Blut und Boden pur sang - uit nood geboren maar wel knus en herinburgeringsvriendelijk. Zo aan het einde van de valse start van de 21ste eeuw - na de economische Internetglijvlucht, de boekhoudschalen bij Worldcom, Ernron, Adelphia, Tyco, Global Crossing en Parmalat, 9-11 (de aanslag waardoor de Amerikanen nooit meer hun alarmnummer zullen vergeten) en de subprime-crisis/kredietcrisis/Grote Recessie - komt het trotse Nederland weer helemaal thuis.

Aan de vooravond van het nieuwe decennium mogen we in retrospect terugkijken op een prima prestatie van land en bevolking in een boze internationale wereld die om ons heen continu in duigen viel. Het is net zo als vaak met voetbal. We zitten in de volgende ronde, maar vraag vooral niet hoe. Niet zozeer de hoop is het, die leven doet, als wel de zinderende spanning.


Geplaatst in

DelenEr zijn 11 reacties op dit artikel

 • P.S. De Kersttoespraak van Koning Albert was vroegtijdig uitgelekt en nu denkt u natuurlijk dat ook ik dit jaar al de hand had weten te leggen op de Kerstboodschap van onze Koningin. Gelukkig kan ik dat pareren, want mijn verwijzing naar woensdag als dag van de meeste pinbetalingen in Nederland ever moet donderdag zijn. Op de middag van Kerstavond had ik mijn Eindedecenniumboodschap al ingeleverd. Extra feest dus: twee dagen achtereen het pinbetalingrecord verbroken. En dat allemaal voor de knusse gezelligheid thuis.

  Precies dat had Hare majesteit ook geschoten: "Een [fysieke] plek waar wij ons thuis voelen, vertrouwen kunnen hebben in de mensen om ons heen en mogen uitgaan van solidariteit [blijft] enorm belangrijk. Misschien is wel de grootste uitdaging hoe individu en gemeenschap weer met elkaar te verbinden en vertrouwen te herstellen. Ook de crisis van vandaag leert ons dat."

  Ik voelde al nattigheid, want even eerder al had onze vorstin de "technische vooruitgang" verantwoordelijk gehouden voor afstandelijkheid. En ja hoor, daar kwam de inpopper: "Nu is men vooral met zichzelf bezig. [...] Je spreekt elkaar zonder gesprek, je kijkt naar elkaar zonder de ander te zien. Mensen communiceren via snelle korte boodschapjes. [...] Met virtuele ontmoetingen is die leegte niet te vullen; integendeel, afstanden worden juist vergroot." Hupsakee, de hele digitale conversatiemaatschappij maar in de ban.

  Ik begrijp best waar zoveel eenzijdigheid vandaan komt. Koningshuis en landsbestuur, bankiers en politiek - de goeddoeners van dit land - doorlopend zijn zij het mikpunt van spot en hoon en samenzwering. Al jaren roept de Koningin dat de leugen regeert, en dat wordt alleen maar erger. Op internet en versterkt door de reguliere media zingt de hersenloosheid rond. Majesteit, het is niet anders, en door de huiselijke herinburgering waartoe de crisis noopt, neemt het antisociale primadonnagedrag alleen maar toe. Iedereen zijn eigen stem en blèren maar. De klassieke Kerst komt nooit meer terug.

  geplaatst op
 • Wat tot bezinning stemt, is de start van Hare Majesteits Kersttoespraak in relatie tot de denunciatie van virtueel contact. De vorstin begint met uit te leggen waarom we eigenlijk Kerst vieren in de ware christelijke traditie:

  "In de schaduw van de tijden schijnt het licht van Kerstmis. Het kerstverhaal speelt in sombere dagen van onderdrukking en zorg. Het is het verhaal van het Christuskind. Op zoek naar onderdak klopten Jozef en Maria aan bij een herberg waar voor hen geen plaats bleek te zijn. Maar hun werd toch een veilige plek in een stal gegund. Daar is Jezus geboren. Met zijn komst straalt in onze wereld het licht van de liefde die ons verbindt met God en met onze medemensen."

  Schitterend, en nooit weg in tijden van goddeloosheid en afkeer van waarden en normen. Maar pak ik hier nu eens de overweging bij, die Paus Benedictus op Kerstavond in de Curia hield, dan lees ik over virtuele vriendschap en over het doorlopende vernieuwen daarvan - met Hem weliswaar, niet met normale stervelingen - het volgende:

  "As priests we are available to all: to those who know God at first hand and to those for whom he is the Unknown. We all need to become acquainted with him ever anew, and we need to seek him constantly in order to become true friends of God. How, in the end, can we get to know God other than through those people who are friends of God? The inmost core of our priestly ministry consists of our being Christ's friends (cf. Jn 15: 15), friends of God through whom others may also discover God's closeness."

  Nou weet ik niet hoe het met u is, maar ik lees hierin de Goddelijke Retweet, en in het Jaar van het Woord "unfriend" een extra oproep om met man en macht (Re)Unificatie na te streven in een Ultiem Ideaal. En ik denk: in elk geval zouden Plato en de aanhangers van het Pantheïsme niets tegen deze interpretatie hebben gehad. Contact hebben zonder elkaar in de ogen te kijken of zelfs te kennen: Virtualiteit als de nieuwe Realiteit, althans de zinvolle verrijking daarvan. Vertrouwen en Overgave. Of begeef ik me nu ondanks mijn misdienaarsachtergrond op het randjes van de blasfemie?

  geplaatst op
 • Hoi Jaap,

  De financiële wereld heeft in 2009 de rug kunnen strekken en heeft diezelfde rug voorlopig van de financiële afgrond kunnen afwenden. Niet op eigen kracht! Integendeel, zoals we allemaal weten zijn er enorme maatregelen nodig geweest om de financiële wereld te behoeden voor een faillissement. Een van de meest opmerkelijke veranderingen is ons denken is de manier waarop we tegen schulden aankijken. Niemand kijkt er meer van op!

  Nu de begrotingstekorten enorm oplopen zien verschillende overheden de dreiging van een afwaardering van de kredietwaardigheid op zich afkomen. Naast Griekenland zal ook Amerika de schulden een keer moeten aflossen. Op het rentefront vinden de eerste schermutselingen plaats. De angst voor een oplopende rente kan in 2010 een belangrijke kwestie worden.

  Toezichthouders staan onder druk van de publieke opinie. Icesave en DSB Bank knagen aan een robuust vertrouwen in het toezicht. Betrokkenen verschuilen zich achter procedures en achter regelgeving. Helaas, de consument betaalt het gelag. Sommigen zitten opgescheept met te hoge hypotheken. Wat zal 2010 ons

  geplaatst op
 • Wat zal 2010 ons brengen? Consumenten vergeten snel. Wellicht dat er op de tekentafel alweer nieuwe schetsen liggen voor prachtige financiële producten. Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Het is aan de consument in de komende decennia zijn eigen hebzucht te beteugelen en eerst eens onderzoek te doen of het financiële product wel aansluit op zijn behoefte. We kunnen de toezichthouders in onze informatietijdperk bijna niet meer de schuld geven. Wat u niet begrijpt, koopt u gewoon niet.

  Consumenten bezinnen zich op hun levensstijl. Zij hebben op te grote voet geleefd en zitten daardoor op een gigantische berg schulden. Zodra één van de tweeverdieners plotsklaps werkloos wordt, als de waarde van de eigen woning sterk verminderd, of als de echtelieden het niet meer met elkaar kunnen uithouden, is het Leiden in last. Uw huis staat noodgedwongen langer te koop en u krijgt misschien wel een lagere prijs dan u had verwacht. Ik ben benieuwd in 2010 voor het eerst sinds lange tijd het bedrag aan uitstaande kredieten of zelfs het bedrag aan roodstand lager zal zijn ten opzichte van een jaar geleden. Bezinning heeft dan tot een gedragsverandering geleid.

  Het bedrijfsleven heeft het afgelopen jaar gigantische kostenbesparende maatregelen genomen om de kredietcrisis te overleven. Het verlagen van het nettoloon en de verhogen van de AOW-leeftijd staat op de agenda. Het bedrijfsleven vraagt alweer of de deeltijd-WW verlengd kan worden. Zodra consumenten hun gedrag daadwerkelijk gaan veranderen, zal dit ten koste gaan van de omzet. Bedrijfswinsten zullen dan in 2010 naar mijn bescheiden mening onder druk blijven staan.

  Na een wonderbaarlijke wederopstanding van de koersen, inclusief een heuse oudejaarsrally, kunnen we ons afvragen of deze koersstijging gerechtvaardigd is. De koers-winstverhouding staat op dit moment hoger dan tijdens het laatste omslagpunt van hoogconjunctuur naar de huidige recessie. Het afgelopen jaar zijn de beren uit hun hol gerookt en hebben de stieren zich vol kunnen vreten aan ‘green shoots’ op de grazige beursweiden.

  Het is de vraag of we in 2010 opnieuw de vruchten kunnen plukken van een relatief lage rente, hogere aandelenkoersen, het verlengen van de deeltijd-WW, relatieve (internationale) politieke rust. Het kan ook zijn dat een hogere rente zaagt aan de poten van het laatste het laatste overheidsvangnet, waardoor de misère een vervolg krijgt. Afgelopen periode werd gekenmerkt door extreme maatregelen. De grenzen van verschillende economische wetten werden verkend en vooral verlegd. Omdat fundamentele principes overboord zijn gegooid, heb ik persoonlijk geen enkel idee wat 2010 ons zal brengen. U wel? Ik hoor het graag.

  Verlenging deeltijd-WW:
  http://www.fd.nl/artikel/13848949/werkgevers-lobbyen-deeltijd-ww-heel-2010

  geplaatst op
 • @Arnoud: "Niet zozeer de hoop is het, die leven doet, als wel de zinderende spanning." 2000-2010 was in veel opzichten een "verloren" decennium, maar dat zat er al een hele tijd aan te komen natuurlijk. Nou hoop ik 1 ding niet, namelijk dat 2010-2020 in de slipstream een vergelijkbaar pad bewandelt, of erger. Heb daar wel ideeën over, maar die wil ik graag even opzouten tot de start van het nieuwe decennium - over 5 dagen dus.

  geplaatst op
 • In dat geval hoop ik niet op de opkomst van een casino economie waarbij de kans op het succesvol oproepen van een zinderende spanning velen malen groter is, vooral bij de inzet van (andermans) kapitaal, dan bij het uitoefenen van de eigenlijke werkzaamheden. Ik ben benieuwd naar je ideeën? Wat in het vat zit verzuurd niet ;-)

  geplaatst op
 • Arnoud, vandaag is echt jouw dag! Onze deeltijd-WW breed uitgemeten in WSJ:

  "The Netherlands has poured roughly [euro ]2 billion ($2.9 billion) into its jobs programs over the past year. But some say the country's low unemployment owes more to conservative practices before the financial crisis than to the programs put in place later. And they worry that the spending strain on the country's budget -- expected to swing to a deficit of 4.7% of gross domestic product this year from a 0.7% surplus in 2008 -- undercuts a strength that has helped it weather the downturn.

  Short-work measures were written into Dutch law during the Nazi occupation and retained after World War II, but have been used only sparingly. The Dutch avoided subsidizing employment when the economy was expanding. Temporary work -- hiring workers on limited contracts -- was encouraged, increasing firms' ability to hire and fire.

  In recent years, the Netherlands weaned people from unemployment benefits with sometimes controversial measures such as tougher screening that cut disability claims to 20,000 last year -- a fifth of what they were in 2002. Before the downturn, the Dutch jobless rate was around 2.7%, and companies brought in workers from Eastern Europe to fill vacancies.

  After the crisis hit, the Dutch government, labor unions and employers quickly reached an agreement to begin payroll subsidies. Some likened the cooperation to the "polder model" that some historians say has origins in the Middle Ages, when people from rival Dutch cities and different social classes banded together to shore up dikes when floods threatened.

  Piet Hein Donner, Dutch Minister for Social Affairs and Employment, says the jobs measures aimed to prevent companies from having an "overreaction" to the financial crisis, laying off skilled workers they would have to rehire when the economy picked up.

  Some critics slam the short-work measures. Rick Van der Ploeg, an economics professor at Oxford University and a former Dutch politician, calls them a form of "creeping communism." He adds, "This is sharing poverty, pure and simple."

  Even some who backed the programs have doubts. Dutch Finance Minister Wouter Bos worries about the effect of state aid. "It makes it harder for the market to determine which companies should survive and which should be allowed to fail," he says. I AGREE !

  But it is worth the risk if the program keeps employees in jobs long enough for a recovery to take hold, Mr. Bos says. "You put in some extra money at an early stage, but then you save some money later because people don't have to go for unemployment [benefits]," he says.

  To qualify for the first short-work program that started last November, a company had to show a 30% drop in revenue over a two-month period. The government paid workers all the wages they lost due to the reduction of their hours. More than 2,000 companies applied, and the state paid for more than 2.4 million hours of work at a cost of around [euro ]200 million. The subsidy, limited to a six-month period, was available until the end of April.

  At the same time, the government set up a network of advisers to work with companies. The companies, from large corporations to family-owned businesses, get help deciding whether to use state-funded programs to avoid job cuts. When layoffs can't be avoided, the team helps workers find new jobs.

  In late April, another program known as "part-time unemployment" kicked in, which didn't require companies to show a big revenue drop.

  Under this [euro ]1 billion plan, employers can reduce workers' hours and salaries by as much as half, and the state makes up 70% of the lost wages.

  At first this second phase was perhaps too attractive: After some companies began using it for all their workers, sending the state a hefty bill for wage subsidies, Mr. Donner this summer put stricter limits on the number of working hours it covers and the duration of the aid.

  More than 1,500 companies are enrolled in the program, which runs from nine to 15 months. At DAF Trucks, companies and unions agreed to provide more pay than the government required.

  Eindhoven-based ASML Holding NV, which makes photolithography devices for the semiconductor industry, used the short-work option for 1,100 workers until it expired in mid-June. The company's orders picked up in the second half of the year, and it didn't seek further state support.

  "We now have enough work to keep our people going," says company spokeswoman Jojanneke Strijbos."

  geplaatst op
 • Wat mij betreft zijn de werkloosheidscijfers geflatteerd. Via de achterdeur zullen er misschien minder overbodige mensen vertrekken, maar via de voordeur komen er niet veel meer nieuwe collega’s binnen. Uitzendkrachten of ZZP-ers hebben het moeilijk. Vooral in de bouw. Het percentage werklozen zal vermoedelijk niet snel dalen. Volgens Stichting ZZP Nederland waren er alleen al in 2008 circa 700.000 zelfstandigen. Hun aantal zal zeker als gevolg van de recessie zijn toegenomen.

  In het voorjaar van 2009 is het aantal ZZP-ers in nood verdubbeld. Eenmaal in nood, dan is het voor ZZP-ers niet eenvoudig om een (aanvullende) uitkering te ontvangen. Nu sommige grote bedrijven in de kosten snijden door de tarieven te verlagen zal het nog moeilijker zijn voor kleine zelfstandigen om voldoende werk met behoud van voldoende marge te vinden. Ik vermoed dat velen niet in staat zijn om de vaste lasten te betalen en te sparen voor een fatsoenlijk pensioen. Overigens is de onderlinge concurrentie groter geworden omdat vele werklozen voor zichzelf zijn begonnen.

  Ik kan me voorstellen dat deze grote groep een behoorlijke invloed heeft op de economische groei in 2010. Deze kon wel eens moeizaam op gang komen omdat het grote aantal ZZP-ers of thuiszittende uitzendkrachten zullen minder besteden, noodgedwongen minder autorijden omdat er minder woon-werkverkeer is. Let op de fileontwikkeling.

  Uitkeringsbeleid ZZP-er:
  http://www.z24.nl/ondernemen/artikel_111794.z24/ZZP_ers_krijgen_niet_altijd_uitkering_bij_gemeente.html

  ZZP-ers in nood:
  http://www.z24.nl/ondernemen/artikel_111794.z24/ZZP_ers_krijgen_niet_altijd_uitkering_bij_gemeente.html

  Eenpitters:
  http://www.intermediairpw.nl/artikel.jsp?id=1393428

  Afname files:
  http://www.anwb.nl/verkeer/nieuws-en-tips/archief,/nederland/2009/december/Filecijfers-2009.html

  geplaatst op
 • Van loonslaaf tot renteslaaf? Als het waar is dat 1 op de 3 ZZP’ers geen uitweg meer heeft om uit de schulden te komen, dan is dit een zeer ernstige ontwikkeling. Het is vooral zo triest omdat het mensen betreft die hun nek willen uitsteken en met hun kop over het maaiveld durven te turen. ‘Hadden ze niet beter loonslaaf kunnen blijven?’, zo zullen zij zich achteraf vertwijfeld afvragen.

  Als we naar de reddingsoperaties kijken ten behoeve van de financiële instellingen, dan vraag ik me af of het allemaal wel zo rechtvaardig is. Ook in Amerika werden de grenzen weer verlegd. De twee grootste hypotheekverstrekkers krijgen sinds tweede kerstdag ongelimiteerde steun van de overheid. Het is allemaal vast uit te leggen, maar het is wel vreemd omdat de verkeerde mensen worden beloond voor hun speculatieve en risicovolle gedrag, terwijl eveneens de verkeerde mensen gestraft voor hun risicomijdende gedrag, namelijk:

  - Beleggers (degenen die enorme risico’s nemen) hebben het laatste jaar enorme winsten kunnen realiseren, terwijl spaarders (degenen die risico schuwen) een enorm bijzonder laag rendement ontvangen op hun inleg omdat de rente kunstmatig laag wordt gehouden. Bovendien betaalt de bevolking het gelach omdat de oplopende overheidstekorten bij hen wordt verhaald door een verhoging van de belasting, het nalaten van de pensioenindexering, werkloosheid en onverkoopbare woningen.


  Problematische schulden ZZP’ers:
  http://www.zonderschulden.nl

  geplaatst op
 • We hebben er vaker over gehad: ‘We leven op te grote voet, we sparen te weinig’.Volgens het CBS leven we al tien jaar op de pof. De afgelopen 10 jaar hebben we zelf een actieve bijdrage geleverd aan het verhogen van onze maandelijkse rentelasten, hebben we onvoldoende reserves opgebouwd om tegenvallers te kunnen opvangen. Ondanks eerdere crisissen, vaak veroorzaakt door te hoge schulden, is het blijkbaar heel moeilijk om de gevolgen van ons gedrag op lange termijn te overzien. Door met de waan van de dag mee te gaan, beperken we ons zelf in de nabije toekomst.

  Een economisch herstel vindt meestal plaats omdat er ooit weer goederen gekocht worden die versleten zijn of in het uiterste geval echt aan vernieuwing toe zijn. Het probleem zit hem in het feit dat we onze consumptie hebben gefinancierd met de waardevermeerdering van aandelen en onroerend goed. Echter, doordat de waarde van consumptiegoederen meestal sneller daalt dan de aflossing van de schuld waarmee de consumptiegoederen zijn gefinancierd lopen we op een gegeven moment achter de feiten aan.

  Als we besluiten om niet meer op de pof te leven, en een extra inhaalslag te maken met als doel om ons spaarsaldo te vergroten, dan zal dit ten koste gaan van de economische groei. Een eventuele stijging van de rente zullen de consumentenbestedingen nog meer onder druk zetten.


  De spaarzame Nederlander bestaat al een tijdje niet meer:
  http://www.trouw.nl/nieuws/economie/article2950183.ece/De_spaarzame_Nederlander_bestaat_al_een_tijdje_niet_meer_.html

  geplaatst op
 • Allerbeste Jaap. Na aanleiding van mij vorige reactie is de volgende link interessant; http://biflatie.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=354:albert-spits-slotfase-van-60-jaar-kredietexpansie&catid=34:economisch . Oordeel zelf! Desnoods lees je de Pravda eens een keer in plaats van de WSJ ;-) . Zie: http://www.welingelichtekringen.nl/prava-kijkt-in-de-toekomst.html . Kortom, gesprekstof genoeg voor een volgende column!

  geplaatst op

Plaats zelf een reactie

Log in zodat je (in het vervolg) nóg sneller kunt reageren

Vul jouw naam in.
Vul jouw e-mailadres in. Vul een geldig e-mailadres in.
Vul jouw reactie in.

Herhaal de tekens die je ziet in de afbeelding hieronder


Let op: je reactie blijft voor altijd staan. We verwijderen deze dus later niet als je op zoek bent naar een nieuwe werkgever (of schoonmoeder). Reacties die beledigend zijn of zelfpromotioneel daarentegen, verwijderen we maar al te graag. Door te reageren ga je akkoord met onze voorwaarden.