Hangplek, speelplek, hobbyplek: Jongeren en nieuwe media

Hangplek, speelplek, hobbyplek: Jongeren en nieuwe media

{title}Begin deze week verscheen een nieuw Amerikaans onderzoek naar jongeren en hun gebruik van nieuwe media. Wie in het weekend inspiratie wil opdoen, kan gratis 441 pagina’s tjokvol met kwantitatieve en kwalitatieve data downloaden. Het rapport, Hanging Out, Messing Around, and Geeking Out is het resultaat van drie jaar etnografisch onderzoek en helpt uitgevers, marketeers en communicatiespecialisten met een inkijk in de jeugdcultuur: de maatschappij van morgen.

Structuren van sociaal verkeer

Uit eerder onderzoek bleek dat jongeren sneller nieuwe vormen van digitaal communiceren omhelzen dan volwassenen. Hun gebruik van nieuwe media groeit in volume, complexiteit en interactiviteit.

Breder kan worden aangenomen dat de structuren van sociaal verkeer aan het veranderen zijn: individualiteit en flexibiliteit groeien in betekenis en we koersen af op een samenleving die kan worden gedefinieerd als networked society of networked individualism. Veranderingen in media en technologie vinden plaats in de bredere context van sociale structuren en cultuurpatronen. Vandaar ook de indeling van de onderzoeksrapportage in vijf domeinen: ‘Friendship’, ‘Intimacy’, ‘Gaming’, ‘Families’, ‘Creative Production’ en ‘Work’. In de titel van het boek zijn drie ‘participatiegenres’ of manieren van deelnemen in media vervat: ‘hanging out’, ‘messing around’ en ‘geeking out’. Vertaald zou deze drieslag kunnen luiden: media als hangplek, speelplek en hobbyplek. Vanuit deze genres bekijken de onderzoekers elk van de vijf domeinen.

Medialandschap

Digitale netwerken en online media zijn de afgelopen jaren steeds meer deel geworden van ons dagelijks leven. Interactieve media (games), online netwerken en oudere, bestaande media vloeien samen in een nieuw medialandschap. Kennisproductie, communicatie en creativiteit worden sterk bepaald door de nieuwe mogelijkheden. Online media zijn onderdeel van het individuele en institutionele leven. De functie van media in de huiskamer is onverminderd en het contact van mensen met de overheid, met producenten van goederen en met onderwijsinstellingen vindt voor een aanzienlijk deel online plaats. De doorbraak van digitale netwerken en online media in het informele leven wordt geïllustreerd door de gigantische groei van online sociale netwerken, gebruikt door jongeren om hun identiteit te vormen en groepscommunicatie te onderhouden.

Lees een langere samenvatting op Publishr of download het rapport via FEITENenCIJFERS.


DelenEr zijn 0 reacties op dit artikel

Plaats zelf een reactie

Log in zodat je (in het vervolg) nóg sneller kunt reageren

Vul jouw naam in.
Vul jouw e-mailadres in. Vul een geldig e-mailadres in.
Vul jouw reactie in.

Herhaal de tekens die je ziet in de afbeelding hieronder


Let op: je reactie blijft voor altijd staan. We verwijderen deze dus later niet als je op zoek bent naar een nieuwe werkgever (of schoonmoeder). Reacties die beledigend zijn of zelfpromotioneel daarentegen, verwijderen we maar al te graag. Door te reageren ga je akkoord met onze voorwaarden.