Economisch weerbericht (50): De Koninklijke Weg

Economisch weerbericht (50): De Koninklijke Weg
, Sogeti/VINT
@BLO2M

{title}

Voorafgaand aan de klimaatconferentie in Kopenhagen wordt er dezer dagen veel geconfereerd. Het is overduidelijk: de zeespiegel komt steeds rapper omhoog. Tot 2000 twintig centimeter, 1 meter deze eeuw, tot 5 meter over 300 jaar en 7 meter daarna. Dat is onomkeerbaar, want het proces is al te ver heen en het ontbreekt aan methoden en technieken om op grote schaal CO2 uit de atmosfeer te halen. Goede raad is duur: letterlijk! De goede raad ligt namelijk voor de hand en ze kost klauwen met geld (zie verderop): overal ter wereld dijken bouwen en andere kustbeschermende maatregelen nemen. Het hele arsenaal waar Nederlanders in uitblinken. De geschiedenis herhaalt zich, de VOC-mentaliteit krijgt weer een gouden kans, alleen nu humanitair, economisch én ecologisch.

Op dit moment is de Staat, de ooit terugtredende overheid, weer helemaal terug van weggeweest. Daarna is het logischerwijze de beurt aan ons Koningshuis. In Nederland zit onze kroonprins nu de Adviescommissie Water voor en bij de United Nations Secretary-General’s Advisory Board on Water and Sanitation doet hij hetzelfde. Koning Willem Alexander aan het hoofd van enkele grote nieuwe Staatsbedrijven met voorposten en subcontractors in den vreemde kan onze economie er weer bovenop helpen.

Hoe ik dat zo zeker weet? De meters zeespiegelstijging die de klimaatdeskundigen nauwkeurig becijferen, laten zich prima vertalen in economisch gewin en voorkoming van menselijk leed. Op jaarbasis vanaf 2010 belopen de kosten van dijkbescherming en andere waterwerken wereldwijd ruim 70 miljard dollar en ruim 200 miljard aan het eind van deze eeuw. Met een conservatieve schatting is er tot 2050 al 2500 miljard te verdelen in deze nieuwe groeisector. Mijn voorstel: een vette bonus voor elke Nederlander die zich laat opleiden/omscholen tot waterbouwkundig ingenieur, uit te betalen na succesvolle afronding van het eerste project.


Geplaatst in

DelenEr zijn 9 reacties op dit artikel

 • Beste Jaap,

  Gelukkig zitten we in Nederland niet stil. Er zijn een aantal nieuwe en positieve ontwikkelingen op dit gebied te vermelden. BAM, één van de grootste bouwers, is volop bezig met het beproeven van nieuwe technieken. Bijvoorbeeld ter versterking van de dijken of ter bevordering van de ecologische waarde van onze dijken. Zie:

  http://www.bam.nl/baminternet/baminternet/portalen/koninklijkebam_nl/modules/nieuws_v2/2005-10_BAM_deze_maand/dijkvaneenproef/index.jsp

  http://www.bam.nl/baminternet/baminternet/portalen/koninklijkebam_nl/modules/nieuws_v2/archief/2008/ecoxblocsgeplaatstinijmuiden/index.jsp

  geplaatst op
 • Heet van de naald: "Jobless Report Worse Than Expected; Rate Rises to 9.8%. The American economy lost 263,000 jobs in September, the government reported, dimming the prospect of any meaningful job growth by the end of the year." (Bron: NYT/BLS)

  geplaatst op
 • Ja Arnoud, met Japan zijn we dikke watervrienden bijvoorbeeld, getuige de "6th Netherlands-Japan Workshop on Water Technology October 14 -16, 2009 Kyoto, Japan". En dat mag ook wel, want de uitdagingen daar zijn erg groot:

  "If sea levels rise by one meter due to global warming, Japan will lose much of its tidal wetlands, in addition to 90 percent of its sandy beach area. Not only that, the industrial and urban areas in coastal regions will feel large impacts, as it is predicted that in Osaka (Japan's second largest city), an area from the city's northwest section down to Sakai city will be submerged, and the same would happen to four wards of Tokyo (Koto, Sumida, Edogawa and Katsushika)."

  Om van enorme muggenplagen (denge) en negatieve effecten op de landboeuw maar te zwijgen.

  geplaatst op
 • Geen Chicago Olympics in 2016. De volgende knauw voor het zelfvertrouwen van onze Amerikaanse vrienden, Barack Obama voorop, die zich met ega aan zijn zij persoonlijk sterk had gemaakt voor de kandidatuur van hun stad. Ook hier geen Change We Can Believe In helaas. Extra veeg teken? De Amerikaanse auto-industrie boert ook alleen maar gestaag achteruit.

  geplaatst op
 • BRICS Rulez! Rio of all places the 2016 Olympics. Kent u Tropa d'Elite? Desniettemin, de tweede van de BRICS-landen. Economisch terdege relevant!

  geplaatst op
 • Wie betaalt, die bepaalt. Ook tijdens de laatste G20 is er het een en ander verandert op het gebied van de invloedsfeer ten gunste van de opkomende economieën. ( http://www01.rb.fffd.nl:8180/z24v2/economie/wereld/artikel_94864.z24/G20_coordineert_voortaan_de_wereldeconomie.html ).

  Opkomende economieën financieren voor een groot deel de tekorten van de Westerse economieën, vooral die van Amerika. Ik kan me voorstellen dat hun invloed steeds vaker verder zal reiken dan het opkopen van schuldpapier en zich vroeg of laat ook op cultureel gebied en op het gebied van sport zal manifesteren. Per slot van rekening heeft China de Olympische Spelen al mogen verzorgen.

  Ik voorzie dat de BRIC landen een steeds voornamere rol zullen spelen op het wereldtoneel ( http://nl.wikipedia.org/wiki/BRIC ). Vooralsnog willen deze landen vooral op financieel gebied meer invloed uitoefenen. Vermoedelijk om de waardevastheid van de dollar overeind te houden en tijd te winnen zodat bijvoorbeeld China in staat wordt gesteld om op een elegante manier van hun dollars af te komen, of op zijn minst de schade te beperken, door grote belangen te nemen in de olievelden van Nigeria. Bij goed beleid is niet alles van waarde is weerloos :-)

  geplaatst op
 • Ben van de alternatieve indicatoren en waar de Olympics (corrupte bende?) naartoe gaan is er daar 1 van. "Wie betaalt, die bepaalt": goed getroffen! Idem aangaande wat je zegt over de dollar ivm China. En in the mean time dondert hier bijvoorbeeld het notariaat ineen:

  "Het Nederlandse notariaat staat op springen.

  De omzetten en winsten van de notarissen zijn ingestort, liefst 163 kantoren staan onder verscherpt toezicht en de notarissen kunnen niet langer meer instaan voor de service aan hun klanten.

  In een brandbrief aan de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) luiden tien toonaangevende notariskantoren - met 310 notarissen een vierde van het totaal - de noodklok.

  "Gaat de staat ook steun geven aan particulieren die hun geld kwijt zijn als notariskantoren omvallen? Particulieren die dachten dat hun geld, na de verkoop van hun huis, veilig bij de notaris stond?", aldus het schrijven, dat wordt ondersteund door maar liefst zeven hoogleraren notarieel recht, onder wie de bekende professor mr. M.J.A. van Mourik."

  Ondertussen trekt de regering de claim in van 35 miljard bezuinigen. Ik vond dat al niet zo'n sterke opmerking, want wat dacht je dat er gebeurt. Precies: ineens stort iedereen zich massaal op mijn literblikken extra gevulde goulashsoep van 1,23 en de kilo vermicelli van 0,29. Dat eet ik de hele dag en op zondag trakteer ik mezelf op een blikje tomatenpuree erdoorheen. Ik voorspel u: 2009/10 gaat er weer zo een worden. Zo een van "Hoe komt Jan Splinter door de winter?" Even zonder gekheid: roepen dat we het volgend jaar nog even niks doen omdat de crisis er dan te erg inhakt, maar dat we daarna als de sodewiedeweerga 35 miljard moeten gaan bezuinigen -- daarmee jaag je de consumptie nou niet direct aan.

  Maar goed, dit allemaal terzijde, want we hadden het over De Koninklijke Weg. Zullen we die eens een keer gaan wandelen, Arnoud en andere EW-lezers?

  geplaatst op
 • Je kunt het ook positief zien. Als iedereen zich vrijwillig beperkt tot het leven van een schraalhans had zelfs Jan Splinter geen leugentje om bestwil bij zijn pensionering te hoeven vertellen. Sterker, voor Splinter was de hele discussie over zijn pensioengerechtigde leeftijd niet nodig geweest. Dankzij zijn zuinige levensstijl had hij al ver voor zijn 67ste levensjaar ergens langs route van de Koninklijke Weg zijn dagelijkse rek- en strekoefeningen kunnen doen zonder op zijn klok te hoeven kijken om te zien of hij al op zijn werk werd verwacht.

  Enerzijds is leven zoals dat van Schraalhans gunstig voor de economie op microniveau, ofwel voor de individuele huishoudens omdat de schulden snel en doeltreffend kunnen worden afgelost. Kijk maar eens naar Dagobert Duck. Hij heeft geen schulden en is er zelfs rijk van geworden. Helaas is Duck vergeten om er weer ten volle van te genieten.

  Anderzijds ontstaat er voor de politiek een spagaat. Als iedereen bezuinigt, werkt dit als een olievlek door op het niveau van de macro-economie. Er ontstaat een zichtbaar spoor van vernieling die lijkt te lopen via het bankwezen, de automobielsector, de makelaardij, de notariskantoren, de bouw(markt)sector, de horeca, de reis- en verblijfssector, de transportsector en zal uiteindelijk ook het kantoorpersoneel hard treffen.

  http://www.blijfpositief.nl/hulpbijschulden.php?wt.srch=1&wt;.mc_id=adwords&adid=3730829910&campaign=blijfpositief_search&adgroup=schuld_hulp&keyword=schuldsanering

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Schraalhans_McDuck

  Een stukje wandelen verzet de zinnen, het lijkt me alleen een heel eind Jaap ;-)

  geplaatst op
 • De Koninklijke (uit)weg,

  Nu de dollar opnieuw ter discussie staat, en verschillende landen een uitweg zoeken om de macht van de dollar te breken, http://www.nuzakelijk.nl/algemeen/2096226/dollar-staat-opnieuw-discussie.html , lijken de puzzelstukjes van de theorie van de sociale cycli van Sakar ineens in elkaar te passen.

  Volgens de theorie van de sociale cycli (Sarkar) ontwikkelt elke maatschappij zich volgens vier afzonderlijke tijdvakken, namelijk: het tijdperk van de werkers (iedereen moet vanwege de armoede hard werken om te overleven) wordt gevolgd door het tijdperk van de van de strijders, het tijdperk van de strijders wordt gevolgd door het tijdperk van de denkers en tot slot zal het tijdperk van de denkers worden gevolgd door het tijdperk van de hebzuchtige.

  Tijdens het tijdperk van de hebzuchtige is men in alle lagen van de bevolking geobsedeerd door geld. Hierdoor vernauwt de blik, dus ook de blik van toezichthouders, de politiek en die van de consument. Voor het afsluiten van een woekerpolis moet ook de consument geobsedeerd zijn door geld. Iedereen lijkt zichzelf voor de gek te houden. De affaire met de DSB Bank is hier ook een prachtige illustratie van. Andere voorbeelden zijn: de speculatie op de beurzen en de huizenmarkt, het feit dat we bijna alles lijken te vercommercialiseren en de globalisering.

  Het feit dat er op economisch niveau beleidsmaatregelen zijn genomen die naar mijn idee alle economische theorieën op zijn kop zetten, lijken te bevestigen dat ook de meeste economen (denkers) niet meer onafhankelijk zijn, maar zelf ook zijn geobsedeerd door geld. Ondanks alle economische denktanks zijn we in een situatie beland waarbij het ongebreidelde leengedrag uiteindelijk heeft geleid tot de grootste crisis ooit. Consumenten, bedrijven, gemeenten en zelfs landen dreigen failliet te gaan!

  Er lijkt er een kentering gaande te zijn. De opkomst van de PVV (stemmen met je voeten) kan een teken aan de wand zijn. Maar ook het gemor van regio’s waar het tijdperk van de strijders (Rusland?) of het tijdperk van de werkers (Azië?) de (sociale) klasse bepalen. Zij zoeken een Koninklijke (uit)weg voor hun dollarreserves en zijn vermoedelijk op weg om over een aantal jaren een nieuw tijdperk in te gaan.

  Volgens mij wordt er al sinds de jaren tachtig gesproken over het verval van Amerika. Als de dollar wordt losgekoppeld van de prijs van een vat ruwe olie, moeten de Amerikanen het geld zelf gaan verdienen. Het drukken van dollarbiljetten volstaat dan niet meer, de oliesjeiks zullen hun geld ergens anders gaan investeren. Het proces van verval van de huidige wereldmacht zal dan snel kunnen gaan.

  De Koninklijke Weg staat voor: open voor eerlijk te werk gaan. Laten we in het Westen eens aan zelfonderzoek doen om te voorkomen, dat zodra de macht in andere handen is gevallen, de nieuwe machthebbers rancuneus zijn en nog een appeltje met ons te schillen heeft. Per slot van rekening leert de geschiedenis ons dat elke macht wordt gebroken en dat er vroeg of laat nieuwe regio’s aan de macht zullen komen.

  geplaatst op

Plaats zelf een reactie

Log in zodat je (in het vervolg) nóg sneller kunt reageren

Vul jouw naam in.
Vul jouw e-mailadres in. Vul een geldig e-mailadres in.
Vul jouw reactie in.

Herhaal de tekens die je ziet in de afbeelding hieronder


Let op: je reactie blijft voor altijd staan. We verwijderen deze dus later niet als je op zoek bent naar een nieuwe werkgever (of schoonmoeder). Reacties die beledigend zijn of zelfpromotioneel daarentegen, verwijderen we maar al te graag. Door te reageren ga je akkoord met onze voorwaarden.