PICNIC09: Co-creatie tijdens breakout sessie co-creatie

24 september 2009, 05:31

Via UPC kreeg ik van ECP-EPN een uitnodiging om een breakout sessie over co-creatie en user generated content bij te wonen tijdens PICNIC09. De uitnodiging was veelbelovend: “Er vinden structureel maatschappelijke ontwikkelingen plaats waaronder grote technologische ontwikkelingen die de onderlinge relatie tussen leveranciers en consumenten diepgaand veranderen. Consumenten worden co-producenten (prosumenten), daardoor staan de klassieke transactie modellen onder druk. Op deze verschuivingen wordt geantwoord door andersoortige modellen van waardecreatie in te zetten. Een van die modellen is, co-creatie.” Aangezien ik bij 9292 hier veelvuldig mee te maken heb, was ik geïnteresseerd. En dat bleek een goede keuze te zijn! UPC had diverse sprekers uitgenodigd. Na een afkadering door jurist Bart Schermer (ECP-EPN) over de beleidsmatige en juridische hobbels rondom user generated content en co-creatie gingen we onder leiding van prof. Ed Peelen en Albert Boswijk (European Centre for the Experience and Transformational Economies) zelf aan de slag met co-creatie tijdens een interactieve workshop over co-creatie. Samen met ruim 30 aanwezigen leerden we veel bij over co-creatie.

Aandachtspunten bij co-creatie

De nieuwe transactie modellen stellen de maatschappij voor een groot aantal economische uitdagingen. Zoals bijvoorbeeld het huidige intellectueel eigendomsrecht, deze is nog primair gebaseerd op de klassieke verhoudingen tussen professionele uitgevers en gebruikers. Deze verhoudingen worden echter op de kop gezet doordat de gebruiker in de volgende generatie modellen zelf onderdeel van het proces is en zelf content genereert (user-generated content). Deze andere manieren van waardecreatie hebben een stimulerende invloed op de maatschappij, in die zin dat het mensen makkelijker verbindt met- en invloed doet hebben op zaken waar men vroeger verder vanaf stond. De opkomst van co-creatie en user generated content stelt dus andere eisen aan de markt en de regulering ervan. Hoe werken deze nieuwe businessmodellen gebaseerd op samenwerking van leveranciers, netwerken van leveranciers, klanten en klanten communities nu precies? Hoe kunnen organisaties deze nieuwe manier van werken en waardecreatie met andere verdienmodellen en andere manieren van organiseren zo optimaal mogelijk inzetten? Verschaft het bestaande juridisch kader voldoende flexibiliteit voor deze manier van werken?

De sessie op PICNIC

Aan de hand van Spilter Besluitenversneller software op de laptop van Canast werden ons in de sessie vragen gesteld om zo gezamenlijk de antwoorden te creeren:

• Aan welke voorbeelden denkt u bij co-creatie? Noem uw drie favoriete voorbeelden.

• Wat is karakteristiek/typerend voor deze voorbeelden?

• Welke voorbeelden zijn absoluut geen co creatie?

• Wat is uw persoonlijke definitie van co creatie?

• Co-Creatie in de praktijk: Wat zou u binnen uw organisatie kunnen doen aan co creatie?

• Zou de overheid co creatie dienen te bevorderen?

• Op welke manier kan de overheid dit het beste aanpakken?

• Geef aan welke manieren u het beste vindt.

Resultaten

Wat opviel was het snellerende vermogen van de deelnemers. Voorbeelden die eerst gegeven werden bij de vraag “Aan welke voorbeelden denkt u bij co-creatie” later ook weer opdoken bij de vraag “welke voorbeelden zijn absoluut geen voorvoorbeelden van co-creatie” zoals Senseo, customization van producten en voorbeelden waar het eindresultaat beïnvloed werd.

Bij de definitie werden aspecten als onbekend en onbevloedbaar eindresultaat vaak aan de orde. De mooiste definitie vond ik “een democratisch proces waarin een nog ongedefinieerde creatie door meerdere partijen en stakeholders geproduceerd wordt, in een open en continu proces waarbij elke stem even zwaar telt”

Veel van de aanwezigen zijn al aan de slag met co-creatie, vooral op het vlak van productontwikkeling.

Van de overheid verwachten de aanwezigen vooral een aanpassing van de huidige regels en wetten om zo “zelf op professionele wijze goede voorbeeld geven” om vervolgens zichtbaar te maken. “Niet reguleren maar faciliteren” “door zelf co-creatie toe te passen”

Mark de Bruin
Online specialist (app & web) bij 9292

Mark de Bruin (@mdebruin) schreef in 2007 zijn eerste blog bij Marketingfacts. Inmiddels zijn het er meer dan 150. Mark (1976) is een senior marketingprofessional met expertises in online marketing, innovatie en apps op basis van inzichten uit de markt en klant onderzoek. Onderwerpen waar Mark graag over schrijft zijn: apps, Spotify, social media, trends en innovatie. Mark heeft vanaf 1997 bij deze werkgevers gewerkt aan innovatie, product ontwikkeling & marketing: Philips Origin eCommerce (1997/1998), PTT Post (1998-2000), Het Financieele Dagblad (2000-2004) 9292OV (2004-2011), ANWB (2011-2022) en weer 9292 (vanaf 2022).

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!