EZ LinkedIn groep Innovatie 2.0 - Community of Talents vindt nieuwe dimensie

EZ LinkedIn groep Innovatie 2.0 - Community of Talents vindt nieuwe dimensie
,

Afgelopen woensdag 1 juli kwam een geïnspireerde delegatie van innovatief ondernemend Nederland bij elkaar in de Caballerofabriek in Den Haag. Deelnemers aan de Innovatie 2.0 groep op LinkedIn (zie artikelen Economische Zaken start met Innovatie 2.0 en EZ als trendzetter) wilden met deze dag het creatief, innovatief en ondernemend vermogen van Nederland helpen versterken. Praten over innovatie gebeurt al genoeg. Het is tijd om samen actie te ondernemen en elkaars rollen te benutten in plaats van als obstakel te zien.

Het evenement, met meer dan 30 sprekers en >350 deelnemers, is het voorlopige resultaat van de crowdsourcing actie van Minister van Economische Zaken, Maria van der Hoeven. Zij bracht innovators van bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties in beweging via LinkedIn ‘Innovatie 2.0’ (>2200 leden), door ‘de markt’ te vragen welke overheidsmaatregelen nodig zijn om innovatief te kunnen ondernemen.

Het enthousiasme op internet was dusdanig groot dat een aantal mensen uit de LinkedIn-groep besloot een evenement te organiseren, zonder budget, met innovators uit o.a. de food industry, het onderwijs, de overheid, duurzaamheid, de creatieve industrie, en de zorg. Ondernemende geestverwanten, gewend om door te gaan, óók in moeilijke tijden, inspireerden elkaar over de grenzen van sectoren heen.

Tijdens de nabeschouwing aan het eind van de dag benadrukte Renée Bergkamp, Directeur Generaal Ondernemen Innovatie van het Ministerie van Economische Zaken, het enthousiasme waarmee de activiteit van de groep binnen het ministerie is ontvangen. Zij bevestigde dat Crowdsourcing steeds wordt meer gezien als een serieus instrument om de samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en burgers onderling naar een hoger plan te tillen.

Momenteel is de organisatie druk bezig met het verwerken van alle feedback en men is zich hard aan het beraden over hoe nu verder te gaan. Reacties van deelnemers beginnen steevast met “de volgende keer…”. Hiermee hebben we dus iets te pakken zou je kunnen zeggen, maar zero budget lijkt vooralsnog niet een herhalingsrecept. Er lijken diverse mogelijkheden te zijn om op dit succes door te borduren, al is het momenteel nog wat onduidelijk wat de slimste aanpak is. Zijn er hier op Marketingfacts mensen met slimme ideeën? ;-)


DelenEr zijn 26 reacties op dit artikel

 • wat is er nu bereikt, want zoals je zelf al schetst, werder al veel gepraat en op 1 juli weer dus dat kunnen we goed. Maar nu?

  geplaatst op
 • @Stephan: leuke impressievideo maar sluit me aan bij Charly, wat is er nu bereikt? Video en posting zeggen me eerlijk gezegd weinig.

  geplaatst op
 • @marco / @charly de belangrijkste uitkomsten die ik zie zijn de volgende:

  1) het feit dat een evenement als dit überhaupt tot stand komt is een symbool voor laagdrempelige & gelijkwaardige samenwerking tussen burgers, bedrijven en ambtenaren. Hier spreekt inspiratie en hoop uit, dat is zeer welkom in deze "crisis-tijd".

  2) de innovatie2.0 groep bestaat nu een half jaar en veel mensen hebben elkaar nog nooit ontmoet. Nu de mensen elkaar hebben zijn er allerlei verbindingen gelegd, waar de eerste kennismaking online een mooi begin voor heeft gevormd.

  3) er is een 1.0 versie van een concept neergezet. Hier kan op worden teruggegrepen om in een volgende iteratie op door te borduren, hiervoor was er niets!

  Verder loopt er momenteel een enquête onder alle betrokkenen om de toegevoegde waarde concreter te benoemen. Over het algemeen vond men het zeer inspirerend en gaat het rapportcijfer richting de 8.

  @marco heb je suggesties om een post als deze meer zeggend te maken buiten de punten die ik ter aanvulling heb gegeven?

  geplaatst op
 • Ter aanvulling: er zijn ook de nodige sfeerbeelden getekend door Esther Gons (@wilg), zie hier

  geplaatst op
 • Aan Wilg's sfeerbeelden te zien heb ik niet veel gemist. Veel lullen, maar uiteindelijk dus niets gedaan. Volgens mij moet je om zoiets echt van de grond te krijgen als EZ eerst wat beloftes doen. Een paar dingen die eruit komen beloven door te voeren, budget en mankracht beschikbaar stellen om te doen wat ondernemers dan zeggen dat nodig is. Zonder voorbehoud.

  geplaatst op
 • Bas! Altijd in voor een positieve noot ;-)

  Op 1 juli is er uiteraard veel gekletst waardoor vooral ook veel nieuwe contacten en combinaties zijn gelegd. Dit achteraf inzichtelijk maken is een flinke uitdaging.

  Momenteel zit ik te evalueren bij EZ en we hebben zojuist besloten om de feedback integraal terug te koppelen op http://www.communityoftalents.nl . Ik ga kijken of we daar een commentveld onder kunnen hangen zodat we mensen kunnen laten beschrijven welke nieuwe afspraken ze gemaakt hebben, ik ben er van overtuigd dat die er zijn.

  geplaatst op
 • Het is een illusie om te denken dat je met een bijeenkomst van één dag "het creatief, innovatief en ondernemend vermogen van Nederland versterkt". Vragen naar het resultaat van zo'n bijeenkomst is dan ook een dooddoener vind ik. Het was een congres, net zoals de Nationale Marketingdag ook een congres was. Community of Talents is op bijzondere wijze tot stand gekomen en door het feit dat het geïnspireerd is door EZ krijgt het snel een aura om zich heen dat het (dus?) resultaat moet opleveren.

  Als je het doel van het ministerie ziet dat ze een mentaliteitsverandering teweeg willen brengen, dan is dit congres te zien als een start van een serie van small fires die op kleine schaal innovatie bij mensen onder de aandacht brengt en het waardepatroon van open innovation over probeert te brengen. Dat resultaat is moeilijk meetbaar en pas over lange termijn merkbaar (en dan waarschijnlijk nog niet aantoonbaar).

  Ik vind de initiatieven van het ministerie leuk, maar vooralsnog ben ik van mening dat de overheid eerder innovatie in de weg staat dan dat ze het stimuleert. De innovatiekracht en -drang bij ondernemers is vanuit noodzaak groter dan de overheid beseft. Begin maar met regels af te schaffen en het inkoopbeleid van de overheid zodanig in te zetten dat kleine innovatieve clubs ook een kans maken. Heb op mijn blog een (nog) uigebreider verslag geschreven.

  geplaatst op
 • Eerst vond ik de opbrengst ook veel geblaat en weinig wol, maar als ik nu terug kijk (ik noem maar even 3 dingen waar ik zelf getuige van ben geweest):
  * een club van gehandicapte ondernemers heeft van de workshopdeelnemers het verlossende inzicht gekregen over de koppeling tussen hun regionale offline netwerk in ontwikkeling en bestaande online ondernemersnetwerken
  * een jongerenwerker uit Amersfoort heeft van de workshopdeelnemers 8 (!) concrete tips gekregen voor financiering en 4 concrete tips voor zijn dienst-ontwikkeling
  * ik heb er als actief participant een stuk of 3 contacten overgehouden met mensen met wie ik wederzijds kan sparren over onze diverse innovatiethema's, kwestie van vertrouwen

  Als deelnemer vind ik de video lollig, maar geen beste indruk geven. Geeft niks, typisch gevolg van het quasi-eïmproviseerde karakter van het geheel.

  geplaatst op
 • @lodewijk ik waardeer je mening en begrijp dat een enkele dag niet een merkbare/meetbare verschuiving in innovatief vermogen teweeg brengt.

  Het initiatief om bij elkaar te komen is voor de goede orde niet door EZ zelf genomen. Deze post verwijst naar de EZ community omdat de LinkedIn groep de oorsprong is van het evenement. EZ heeft enthousiast meegewerkt toen eenmaal bleek dat er groep vrijwilligers hoe dan ook een evenement ging organiseren. Wat betreft small fires, was de insteek van het evenement juist dat er een voorbeeld van positieve daadkracht gesteld werd als tegenhanger voor het klaaggedrag richting overheid. De hoop is dat deze vonk is overgeslagen.

  @Ton hoe kwam het dat je eerst veel geblaat en weinig wol meende te bespeuren? Bedankt voor het getuigeverslag van de zaken die jij hebt waargenomen. Je opmekering m.b.t. de video is 'spot on'. Een leerpunt voor een volgende productie, je moet met meerdere groeperingen rekening houden met je communicatie. Mijn hoop is dat deze case, incl. de rafels die er uiteraard aan hangen, voor het MF publiek interessant is.

  geplaatst op
 • @Stephan: Eén aspect van de zaak is dat mensen die elkaar in korte sessies ontmoeten niet direct tot productie komen, maar eerst verkennend (hoe oprecht enthousiast ook) praten. Doordat de projectgroep (met jou als ongekroonde koning) zo veel wol had geproduceerd, had ik een wat hoge verwachting over de productiviteit van de rest van de LinkedInTweePuntNullers als ze elkaar live zouden ontmoeten.

  Maar zo werkt het natuurlijk niet: eerst moet het online snuffelen worden vervangen door het offline aan elkaar snuffelen. Ik zag de betrokkenheid wel groeien, zodat die concrete inzichten ontstonden. Wat nog niet wil zeggen dat er veel concrete afspraken gemaakt zijn op deze dag. En voor een small fire to grow is voortzetting vereist, met een focus etc. Ik ervaar veel vrijblijvendheid, geen heel hoge sense of urgency. Dat is ook wel mooi: het betekent keuzevrijheid, selectie op affiniteit.
  Heb jij iets anders gezien?

  geplaatst op
 • @Stephan - Mijn reactie was meer gericht op de reacties van Charly en Marco dan op jouw verslag eerlijk gezegd. Hun reacties riepen bij mij dat gevoel van 'klaaggedrag' richting de overheid op, met de focus op direct tastbare resultaten, terwijl dat voor 'conventionele' congressen nooit een punt van aandacht is.

  De nuancering mbt EZ is terecht. Neemt niet weg dat het evenement geïnspireerd is door de toespraak van EZ en de linkedin groep van EZ en dat dit evenement zeker gelinkt kan worden aan de ambitie en wens in de lezing van Maria van der Hoeven. Zonder die toespraak en het initiële initiatief van EZ was dit evenement nooit ontstaan. Dat ze het vervolgens ondersteund hebben, siert het ministerie en bekrachtigt hun betoog in mijn beleving.

  geplaatst op
 • @Ton bedankt voor de toelichting, dit kan ik wel plaatsen. Elke reis begint met een eerste stap, al wisten we bij het optuigen nog niet dat we mogelijk aan een reis zijn begonnen. Er zijn zeker ideeën om door te pakken en in herhaling vallen willen we niet. Selectie op affiniteit (bedankt voor het duiden van dit begrip), is inderdaad precies waar het om gaat. Mensen in contact brengen en vervolgens zien wat klikt, om wat voor reden dan ook. Mijns inziens hoef je hier juist niet een heel sterk geproduceerd programma voor op te zetten. Samen de kleinere ongemakken opvangen die op een dag als deze onvermijdelijk ontstaan kan juist zo'n klik tot stand brengen.

  Wat betreft die kroon wil ik benadrukken dat het absoluut een teaminspanning was, waarbij de bijdragen van Krispijn Beek, Linda van Duivenbode, Harold van Garderen, Ardo de Graaf, Paul den Dulk, Eljo de Galan, Eric van Ooijen, Wouter de Heij en heel wat vrijwilligers onmisbaar waren! als leerervaring dat het in een projectteam zoals deze het niet mogelijk is om goed zicht te houden op wie exact hoe veel bijdraagt.

  Wat me bij herhaling is opgevallen, is dat het over en weer makkelijk is om te onderschatten hoe veel werk er verzet wordt terwijl je elkaar niet spreekt. Waarschijnlijk juist omdat je elkaar niet spreekt.

  geplaatst op
 • @Lodewijk en anderen: ben zelf tijd terug bij een lokale sessie geweest getiteld "Power to Arnhem". Aanwezig 250 enthousiaste ondernemers die in korte powersessies tot hele concrete ideeen kwamen. Maar dan? Zoals hierboven ook al is genoemd, moet je als organisatie (of dat nu landelijke of lokale overheid is), ook concrete vervolgstappen zetten. Is er nu concreet budget en capaciteit vrij gemaakt? Wie is opdrachtgever? Wie is initiatiefnemer? Wanneer gaat er wat gebeuren? Tuurlijk moet je in zo'n eerste sessie eerst aan elkaar snuffelen, maar het moet aan het eind wel duidelijk zijn wat de volgende stappen zijn.

  Dit even los van jullie goede bedoelingen, die zijn absoluut bewonderingswaardig. Maar laat je niet aan het lijntje houden en zorg voor commitment vanuit de overheid!

  geplaatst op
 • @Marco Uit de evaluatie met het team (inclusief EZ vertegenwoordiging) bleek nogmaals dat EZ in principe nergens om had gevraagd, maar het wel mooi vindt om op gelijkwaardige basis samen te werken en daar gedurende het project steeds opener in is geworden. Het is meer het geval dat een aantal geïnspireerde actievelingen hun lijnen hebben uitgegooid richting de overheid en met succes, ondanks het vermaarde 'decreet van Kok'.

  De bal ligt dan ook nu weer bij dezelfde activisten van het eerste uur, al zijn we qua spel nu veel meer ingespeeld op vrijwillige wisselspelers bij de overheid, maar ook een heleboel ondernemers. Wellicht naïef, maar de gedachte is om de beweging in een nog te kiezen rechtsvorm te verzelfstandigen en als innovatief koppelpunt tussen bedrijfsleven en overheid te gaan fungeren. Een soort bottom-up innovatieplatform, al klinkt dat wellicht wat onbescheiden.

  Neemt niet weg dat ik graag een dezer dagen 'ns een kop koffie bij je kom drinken om hierover van gedachten te wisselen. ;-)

  ~ Stephan

  geplaatst op
 • @Stephan: je bent meer dan welkom in Arnhem; ben de komende weken nog in Nederland!

  geplaatst op
 • Concrete resultaten klinkt mooi en stoer, maar het effect van de Innovatie 2.0 dag op 1/7/9 in de Caballero Fabriek in Den Haag is veel groter dan concreet... Het werkt in op de mentaliteit van de deelnemers. De organisatie is er in geslaagd een heel diverse groep mensen te verbinden, een variatie aan ervaring en achtergrond die je zelden treft. Tevens heeft de organisatie gecommuniceerd 'yes we can' wat een goed signaal is in deze tijd.

  Hét resultaat is dus innovatief op zichzelf; sociale innovatie heet dat.
  300 mensen hebben ervaren dat het kan, zijn geinspireerd en hebben vrienden ontdekt om mee samen te werken.

  geplaatst op
 • @Pim: zonder nu heel flauw te doen, in het hele land zijn mensen aan het netwerken, wisselen ze ideeen uit, inspireren ze elkaar en maken prachtige plannen. Moeten we ook vooral blijven doen. Waar het echter vaak aan ontbreekt is de daadwerkelijke realisatie. Daarvoor heb je namelijk nog een paar extra ingredienten nodig en dat is capaciteit, budget en concrete afspraken.

  geplaatst op
 • @Marco: dan vraag ik mij af wat jou (en anderen) verwachting dan zou zijn van zo'n dag. Een opdracht? Toegang tot de vetpotten van EZ? Tja, dan zou je een soort markt of beurs moeten organiseren.......

  geplaatst op
 • @Marco de sfeer van de bijeenkomst is misschien meer te typeren aan de hand van het eerste bloggersdiner destijds in 2005 (http://eventbranche.blogs.com/eventbranche_weblog/2005/12/nlbloggersdinne_1.html), of een van de eerste tweetups.

  De mensen van de LinkedIn groep innovatie2.0 zijn welliswaar "aanwezig" op LinkedIn, maar veelal nog niet gewend aan de online/offline mix die voor 2.0 fanaten/twitterazzi/etc al doodnormaal is. Dit bleek bijv. ook uit het relatief lage aantal tweeps op de dag, wat ik persoonlijk een hoopgevend teken vind.

  Het is die verrassende spanning in combinatie met een sfeer van 'samen regelen we het wel' op deze schaal die het bijzonder maakte. Maar goed... genoeg woorden hierover denk ik ;-)

  geplaatst op
 • @bas uiteraard werd er veel gepraat, en soms ook met de nodige botsingen tussen conceptueel denkers en wat meer analystische denkers. Botsingen tussen web 2.0 denkers en ambtenaren. Maar ik denk dat er daardoor juist een begin is gemaakt van de kruisbestuiving die nodig is om tot innovatie binnen een aantal gebieden te komen. Dat kan heus niet in een middag, daar is meer voor nodig. Dit was een eerste aanzet waar absoluut een tweede stap op moet volgen.

  geplaatst op
 • @Pim, Stephan: ik ging er vanuit dat het een initiatief was van EZ, maar dat is blijkbaar niet zo?

  geplaatst op
 • @marco de linkedin groep is het initiatief van EZ, uit de conversaties die ontstonden toen groepsleden zelf discussies mochten gaan starten is de organisatie "opgestaan".

  Linda van Duivenbode heeft het videovirus ook te pakken en een vergelijkbare sfeerimpressie gemaakt: http://vimeo.com/5528474

  geplaatst op
 • @stephan Ik was aanwezig en deel het sentiment; inspirerend maar wat leverde het op m.b.t. innovatie? Een goede eerste stap maar ik had meer concrete resultaten verwacht. De vraag is ook: wat is de ambitie van de community of talents? Ideation op het gebied van innovatief ondernemen fasciliteren? Mediator voor Innovatietrajecten zijn? Aanjager van co-creation innovatieve concepten? Ik vond de fysieke sessies nuttig om zoveel mogelijk id-en te genereren, vervolgens kan een preset met id-en weer inspirerend werken voor spin-offs, etc. Het lastigste is id-en te convergeren naar bruikbare, goed onderbouwde, concepten. Ik ben ervan overtuigd dat de wisdom of the crowd hier een belangrijke rol in kan spelen. Ik onderzoek op dit moment hoe je dit online van de grond kan krijgen, een keer afspreken?

  geplaatst op
 • @Dirk Jan prima! Ik heb op je uitnodiging gereageerd.

  geplaatst op
 • Ik was niet aanwezig maar met onderwerpen zoals HSL en Rotterdam Airport zijn wij juist op zoek naar meer innovatie. We krijgen door dat de overheid dit tegenhoudt. Het innovatieplatvorm houdt zich alleen bezig met de universiteiten en niet met het bedrijfsleven. Kan iemand dit voor mij onderbouwen. Graag ook ideeen hoe nu verder.
  De HSL en Rotterdam Airport zijn economische trekkers maar tegelijkertijd veroorzaken ze in ons gebied een hels kabaal. We zijn dus naarstig op zoek naar oplossingen.

  Met vriendelijke groet,

  Edith Bal-Verbeek
  raadslid VVD Lansingerland

  geplaatst op
 • Beste Edith,

  Bedankt voor je hartekreet. Woensdag 30 september komen de koplopers van de Community of Talents weer bijelkaar bij Syntens Nieuwegein. Kom ook en meld je aan! http://www.communityoftalents.nl

  Er zijn diverse ontwikkelingen binnen de innovatie 2.0 - Community of Talents groep gaande.
  Sommige deelnemers willen een boek over comunnity gedreven innovatie schrijven en het lijkt er op dat er een politieke beweging in de pijplijn zit.

  De centrale vraag op de 30e is wat willen we precies bereieken en hoe we dat dan?!" - Aansprekende praktijkgevallen zorgen dat we goed mogelijk meters maken.

  Als spin-off van het evenement heb ik afgelopen vrijdag gewoon bij EZ kunnen flimen en het filmpje op internet kunnen zetten. Dat is een kwestie van groot vertrouwen, maar het helpt als de relevante beleidsmedewerkers op het gebied van privay & copyright aanwezig zijn.

  Zie het EZ filmpje over het oprichten van de movement SMART-NL: http://opendictator.com laatste posting.

  Ik hoor graag van je!

  ~ Stephan

  geplaatst op

Plaats zelf een reactie

Log in zodat je (in het vervolg) nóg sneller kunt reageren

Vul jouw naam in.
Vul jouw e-mailadres in. Vul een geldig e-mailadres in.
Vul jouw reactie in.

Herhaal de tekens die je ziet in de afbeelding hieronder


Let op: je reactie blijft voor altijd staan. We verwijderen deze dus later niet als je op zoek bent naar een nieuwe werkgever (of schoonmoeder). Reacties die beledigend zijn of zelfpromotioneel daarentegen, verwijderen we maar al te graag. Door te reageren ga je akkoord met onze voorwaarden.