50 plus marketing alweer op 2 in trend top 10

50 plus marketing alweer op 2 in trend top 10
{title}

Net als vorig jaar staat 50-plus marketing ook in 2009 prominent op nummer 2 in de trend top 10 die Berenschot gisteren samen met MarketingTribune publiceerde. En daarmee concludeer ik voorzichtig dat 50-plus marketing een blijvertje is. Er is steeds meer aandacht voor de 5,7 miljoen 50-plus consumenten. Niet zo gek, deze doelgroep is goed voor bijna 80% van ons vermogen. Met lichte economische tegenwind dus meer dan ooit commercieel interessant. De cijfers spreken voor zich. 50-plus marketing wordt door 18% van de deelnemers aan het onderzoek genoemd als belangrijke trend van nu. Wat volgens de onderzoekers vooral opvalt is dat marketeers anno 2009 meer methoden hebben gevonden om concreet op deze 50-plus doelgroep in te spelen. Waarom dus nog primair richten op boodschappers?

In 2008 gaf 35% van de ondervraagde marketeers aan ook op deze 50-plus trend in te spelen, nu is dat percentage gestegen naar 42%, bijna de helft. Met name door productaanpassingen en promotie proberen marketeers de 50-plus doelgroepen meer specifiek te benaderen. Het is vaak een bewuste keuze van opdrachtgevers om een bestaande campagne of een bestaand product onder de loep te nemen, daar de belangrijkste attractieve elementen voor 50-plus doelgroepen uit te halen, middels onderzoek wellicht, en die te gebruiken voor marketing en communicatie. Niet onverstandig ook. Dat kan namelijk zonder bestaande merkwaarden aan te tasten. Het wordt geen ‘oud’ merk of product, maar wel gekocht door ouderen. Een below the line aanpak wellicht, die wel specifiek op 50-plus is gericht, maar niet geheel nieuw of revolutionair anders is. In veel gevallen de beste en meest veilige optie.

Prijs- en vooral distributieaanpassingen worden door marketeers nauwelijks genoemd, terwijl daar volgens de onderzoekers gezien de doelgroep toch veel kansen liggen. De 50-plus-trend heeft slechts geringe invloed op de strategische keuzes binnen de deelnemende organisaties stellen de onderzoekers. Strategische keuzes worden volgens mij wel degelijk gemaakt. Niet zozeer om de gehele marketingaanpak om te gooien en alleen maar 50-plus te benaderen, maar om een meer segmentgeorienteerde aanpak te gaan hanteren. Waarbij soms leeftijd, soms andere criteria worden gehanteerd om tot doelgroepindeling te komen. Een strategische keuze vaak. Met behoud van bestaande strategie.

Het lijkt er blijkens dit onderzoek dus op dat de meeste bedrijven eerder zoeken naar cosmetische aanpassingen dan dat ze daadwerkelijk kiezen voor dit segment. Dat klinkt misschien wat negatief, maar is dat juist niet. Bedrijven zoeken actief aansluiting bij de 50-plus doelgroepen. Niet om daar expliciet voor te kiezen, maar om verbinding tot stand te brengen. Ik noem het verbinding tussen de 18-49 doelgroepmarketingaanpak en 50-plus doelgroepen. Want 50-plus marketing als eilandje komt maar zelden voor.

Het Berenschot/Marketingtribune trendonderzoek werd in april dit jaar voor het zesde achtereenvolgende uitgevoerd. De Top trend van dit jaar is Social Networking dat door 23% van de deelnemers wordt genoemd, gevolgd door 50+-marketing, Community marketing, Branding en Budget cuts for marketing, Analytics: metrics & datamining, Behaviral Analytics, Interactive marketing, internet & e-markleting en Zoekmachinemarketing. In totaal namen 355 marketeers deel aan het onderzoek. Van de 195 marketeers die dit hebben aangegeven is 21% werkzaam in de sector industrie, 65% in de dienstverlening, 5% bij de overheid en 9 % in overige sectoren. Van de deelnemers is 57% actief in een B-to-B omgeving, 27% in de B-to-C en begeeft 16% zich in gelijke mate op de consumenten en bedrijven markt.

Op de Nationale Marketingdag licht Onno Ponfoort van Berenschot de resultaten van het MarketingTrendonderzoek verder toe tijdens een lunchsessie. De pdf van het onderzoek in MT the print vind je hier.


Geplaatst in

DelenEr zijn 9 reacties op dit artikel

 • Vreemd lijstje. Vind 50+ mktng bij de rest vd categorieën enorm uit de toon vallen. Waarom staan bijv kids-, vrouwen-, dieren- en mobieltjes-mktng er niet bij, maw hoe valide zijn de categorieën; hoe zijn ze tot stand gekomen? En hoe kwantificeer en weeg je in den vrede 50+ mktng tov bijv budget cuts? Anyone???

  geplaatst op
 • En weet u waar marketeers kotsziek van zijn? Juist: van Web 2.0, van social networking en van social media, met name blogs ;)

  geplaatst op
 • Interessant om te vergelijken met dit artikel over online marketing effectiveness van Forbes.

  geplaatst op
 • Precies Wouter, mooie onderkoelde hint ;)

  Als ik het MT-artikel lees, dan vallen me de volgende zinnen op:

  "Tweederde van de ondervraagden geeft aan in te spelen op de door henzelf genoemde trends. Als naar de manier waarop of de impact van de trend wordt gevraagd, blijkt dat marketeers vooral nog in de planfase zitten en nog geen tastbare activiteiten hebben ontwikkeld."

  Ahaaa, "het grote jaarlijks terugkerende marketingtrendonderzoek" is een perceptie-polletje onder 350 lui, die door hun oogharen een "trend" menen waar te nemen, terwijl ze er zelf achteraan hobbelen.

  Hoe heb ik het nou? Volgens mij zijn de 350 marketingprofessionals die heben gerespondeerd toch de trendsetters, maw: wat zij niet DOEN, is geen trend. Dan hebben we het hooguit over de volgende trendgolf. Een trend IS - die kun je bij de ballen pakken.

  Daarom krijg ik natuurlijk ook geen antwoord op mijn vraag hierboven: "Anyone???"
  Als het om TRENDS gaat, dan is bijv de vraag naar hoe je in den vrede 50+ mktng tov bijv budget cuts kwantificeert en weegt een hele normale en erg interessante. "Hinterfragen" noemen de oosterburen dat: uitveteren, vlees op de botten, dooranalyseren.

  Maar goed, het gaat hier dus om een perceptie-polletje naar datgene waar 350 marketingprofessionals (kleine, middelgrote, grote???) om de schone schijn op te houden van zeggen dat ze er serieus over nadenken, omdat ze er over lezen of misschien wel om de haverklap over leuteren.

  Hoe zit het met de heuristiek, met de fact-finding; waar komen de categorieën vandaan?
  De definitie van trend houdt al geen steek, die van onderzoek volgens mij ook niet. Wat wel? Anyone???

  geplaatst op
 • @Jaap; late reactie, maar niet minder gemeend.

  Ben het met je eens dat het moelijk te rijmen is hoe zo'n top 10 tot stand komt. Wellicht weet Onno van Berenschot daar tijdens de Nationale Marketingdag meer ligt op te werpen. 50-plus marketing gaat over 'doelgroepbenadering' of 'segmentatie', 'social networking' is een middel, en 'budget cuts' een handeling. Niet met elkaar te vergelijken, maar wel door deze 350 marketeers genoemd. Volgens mij mag je het wel degelijk een onderzoek noemen (er is namelijk iets onderzocht) en ook een trendonderzoek omdat de ondervraagden is gevraagd wat zij een 'marketingtrend' vinden. De fout ligt dan misschien wel bij de ondervraagde marketeers. Dat zij moeite hebben met de kwalificatie 'trend'.

  geplaatst op
 • @Arjan: "Trend" behoort tot de meest inflatoire of deflatoire begrippen die er zijn. Echt waardevol trendsonderzoek moet vele malen "harder" worden opgezet en uitgevoerd dan een perceptie-polletje. Trend > Trendy > Fad en Hype moet je dan goed benchmarken en je kunt uit de literatuur, ander onderzoek en perceptie-polletjes opduikelen wat trendwaardige categorieën zijn of dat althans gebruiken om de eigen bevindingen te spiegelen. Pistool-op-het-hoofd-zuig-NU-uit-uw-duim-wat-u-denkt-dat-de-trends-zijn-"onderzoek" is prima, maar leidt niet tot een "top 10 marketingtrends 2009". Per definitie al niet, wanneer glashelder blijkt, dat de gepercipieerde "trends" niet worden gepraktiseerd.

  geplaatst op
 • Vragen, vragen. Het onderzoek is gehouden om te ontdekken wat de marketeer bezig houdt. Da's handige input voor een blog over marketing of een vaktitel of een adviesbureau of een marketingvereniging. Daartoe kon een redelijk lukraak bijeen gezochte groep (waaronder de volgers van dit blog) een aantal trends aanvinken in een lijst. De deelnemers bleven anoniem, maar de vijver waarin we visten (PIM-leden, MF-bezoekers, MarketingTribune-lezers, Berenschot-contacten) geeft waarschijnlijk een redelijk beeld. Zeker weten doen we dat niet. De lijst kwam tot stand door de betrokken partijen (Berenschot, de redacties van marketingfacts en MarketingTribune) te laten schieten op de lange lijst van voorgaande jaren. Zo blijft het redelijk mogelijk te vergelijken, maar er is ook veel nieuws toegevoegd. De genoemde 'bewegingen' in die lijst zijn weliswaar appels en peren, maar wel gepercipieerde marketing issues. Is geen keiharde wetenschappelijke methode, maar daar was het ons niet om te doen. Voor alle betrokkenen (en de lezers) is het interessant te weten 'wat de marketing-prof' bezig houdt en het aantal respondenten rechtvaardigt mi wel wat exposure, al kan het onderzoek zeker beter en groter. Daar kun je van alles van vinden, maar ik kreeg wel het gevoel dat het waardevolle data heeft opgeleverd. Bovenstaand intrinsiek geneuzel over de exacte uitleg van 'trend' laat ik aan de trendsetters onder ons. Trend betekent voor ons (MarketingTribune): dat wat de lezer onder een trend verstaat is wat trend betekent. hell yeah.
  @ jaap: heb je zin om ons volgend jaar te helpen?

  geplaatst op
 • @Luuk; eens.

  geplaatst op
 • @Luuk:
  Dank voor de uitleg; dacht al dat het ongeveer zo was gegaan: een perceptie-polletje. Daar kun je meer mee en daar moet je meer mee, zeker wanneer je pretendeert De Top 10 Marketingtrends 2009 neer te zetten en er voor het cachet een Berenschot-achtige adviesclub bij betrokken is.

  Bij KMPG Consulting begonnen we 15 jaar terug met het IT Trends Institute. Toen hebben we doelbewust een paar alinea's gewijd aan trend, trendy, fad en hype. We zijn gestart met systematisch te kijken naar de frequentie door de tijd heen van IT-gerelateerde buzzwords in het proces-communicatie-spectrum. Dat is er voor marketing buzzwords ook, ten minste ik had het zo gevonden en er zullen er nog wel meer en betere zijn.

  Met "intrinsiek geneuzel" (waar slaat "intrinsiek" op?) heeft dat niks van doen, maar ik begrijp dat je het vervelend vindt, dat ik in one fell swoop de bijl leg aan de wortel van het gebruik door jullie van het kernbegrip "trend" en bovendien de kwaliteit te kijk zet van dit Berenschot-endorsed "onderzoek".

  Luuk, tot besluit ga ik graag in op je uitnodiging om samen het Marketingtrends 2010-onderzoek op te zetten, uit te voeren en de resultaten te analyseren, te hinterfragen en te evalueren met bijv. een panel.

  geplaatst op

Plaats zelf een reactie

Log in zodat je (in het vervolg) nóg sneller kunt reageren

Vul jouw naam in.
Vul jouw e-mailadres in. Vul een geldig e-mailadres in.
Vul jouw reactie in.

Herhaal de tekens die je ziet in de afbeelding hieronder


Let op: je reactie blijft voor altijd staan. We verwijderen deze dus later niet als je op zoek bent naar een nieuwe werkgever (of schoonmoeder). Reacties die beledigend zijn of zelfpromotioneel daarentegen, verwijderen we maar al te graag. Door te reageren ga je akkoord met onze voorwaarden.