Aanbevelingen RCC worden opgevolgd

Aanbevelingen RCC worden opgevolgd
, Daisycon

Zo’n 92% van de aanbevelingen van de Reclame Code Commissie (RCC) en het College van Beroep wordt opgevolgd, zo blijkt uit het jaarverslag 2008 van de RCC. Het hoge percentage adverteerders dat gehoor geeft aan de uitspraken laat volgens de RCC zien dat het systeem van zelfregulering binnen de reclamebranche bijzonder effectief is.

De Stichting Reclame Code is de toezichthoudende instantie waarmee de reclamebranche haar uitingen reguleert. De organisatie is ruim 45 jaar geleden opgericht om het maken van verantwoorde reclame te bevorderen. De zelfregulering is bedoeld om de professionele uitstraling van de branche te vergroten en externe regelgeving vanuit Den Haag en Europa tot een minimum te beperken. Om dit te bereiken heeft de stichting in overleg met consumentenorganisaties, de overheid, NGO’s en het bedrijfsleven een aantal regels opgesteld; de Nederlandse Reclame Code.

In 2008 heeft de Reclame Code Commissie in totaal 670 beslissingen genomen met betrekking tot 584 verschillende reclame-uitingen. Er waren 627 klagers die een klacht indienden over reclame-uitingen van 624 adverteerders. Van die klachten zijn er 245 niet gegrond verklaard en in 325 gevallen is de adverteerder bevolen om de betreffende manier van reclame maken te wijzigen. In 10 gevallen was de overtreding dusdanig ernstig dat de Commissie de uitspraak openbaar heeft gemaakt middels een persbericht. Het College van Beroep heeft in totaal 83 bezwaren behandeld tegen uitspraken van de Reclame Code Commissie. In 14 gevallen is het oordeel van de RCC gedeeltelijk vernietigd en in 13 gevallen is het oordeel volledig vernietigd.

Reclame Code Commissie
De Reclame Code Commissie is als onafhankelijk orgaan belast met de uitvoering van de Nederlandse Reclame Code. De commissie beoordeelt bij klachten of de betreffende reclame-uiting(en) in overeenstemming zijn met de Nederlandse Reclame Code. Als een partij het oneens is met de beslissing van de Reclame Code Commissie dan kan deze in beroep gaan bij het College van Beroep. Dit college bestaat eveneens uit vijf personen en heeft dezelfde opbouw als de Reclame Code Commissie.

Binnen de SRC vormt de Monitoring Service een onafhankelijke afdeling die controleert of adverteerders de aanbevelingen opvolgen van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep. Ook kunnen brancheorganisaties met specifieke reclamecodes bij de Monitoring Service informeren of de eigen regels zijn nageleefd in reclame-uitingen.


Geplaatst in

DelenEr zijn 1 reacties op dit artikel

Plaats zelf een reactie

Log in zodat je (in het vervolg) nóg sneller kunt reageren

Vul jouw naam in.
Vul jouw e-mailadres in. Vul een geldig e-mailadres in.
Vul jouw reactie in.

Herhaal de tekens die je ziet in de afbeelding hieronder


Let op: je reactie blijft voor altijd staan. We verwijderen deze dus later niet als je op zoek bent naar een nieuwe werkgever (of schoonmoeder). Reacties die beledigend zijn of zelfpromotioneel daarentegen, verwijderen we maar al te graag. Door te reageren ga je akkoord met onze voorwaarden.