Hoe om te gaan met Digital Natives? Urs Gasser geeft college

14 april 2009, 09:34

{title}Urs Gasser is Executive Director van het Berkman Center for Internet & Society van Harvard University. Gasser onderzoekt en publiceert over digital natives en hoe bedrijven met de nieuwe generatie om kunnen gaan. Zijn stelling luidt: De kinderen van vandaag kunnen zich geen leven voorstellen zonder Google en Wikipedia.

Gasser is co-auteur van het boek “Born Digital: Understanding the First Generation of Digital Natives”. Hij leidt onderzoek in samenwerking met Europese, Aziatische en Amerikaanse instituten naar de opleiding en beleidsvorming voor de generatie digital natives, intellectueel eigendom en privacy in digital media. Urs Gasser zal op 14 mei spreken op de CSN Conference over een generatie die online opgroeit: wat is zo bijzonder aan deze mensen en wat betekent dit voor werkgevers?

{title}Zo vertelt hij op het CSN Blog: “Deze jonge mensen beginnen nu al de arbeidsmarkt te betreden. Wat gebeurt er nu wanneer Entreprise 2.0 deze generatie digital natives ontmoet?”

Digital Natives

Digital Natives zijn opgegroeid in een digitale wereld. Ze gaan anders om met informatie op andere en nieuwe manieren. Ze managen meerdere online identiteiten; ze delen dagelijks foto’s, musiek en persoonlijke informatie; en ze werken samen en creëren op nieuwe manieren. Nu ook Digital Natives de arbeidsmarkt beginnen te betreden, nemen ze een nieuwe manier van delen, samenwerken en informatie verwerken met zich mee. Deze normen verschillen significant van de cultuur en processen in traditionele corporate omgevingen. Hoe bereiden we ons voor op de integratie van een nieuwe generatie in onze arbeidsmarkt? Hoe maken we gebruik van de potentiële nieuwe manieren van werken die deze “Born Digital” met zich meenemen? En welke mogelijk vervelende gewoontes hebben deze jonge mensen ontwikkeld waar je als bedrijf mee om zal moeten gaan?

Gebaseerd op een combinatie van onderzoek en praktijkervaring, presenteert Urs Gasser de volgende drie vragen:

 1. Wat zijn de risico’s en kansen die de nieuwe manier van informatieverwerking en -delen van Digital Natives met zich mee brengen?
 2. Wat is de impact van de ervaring van Digital Natives met peer-samenwerking en community-building wanneer ze een corporate omgeving betreden?
 3. Hoe zouden werkgevers en collega’s rekening moeten houden met- en omgaan met de verschillende manieren waarop Digital Natives informatie verwerken en organiseren?

Bedrijven die erin slagen om deze nieuwe generatie goed te integreren in de organisatie zullen er enorm de vruchten van plukken, maar een strategische aanpak en specifieke benadering van deze nieuwe potentiële werknemers is een noodzaak.

Wat zijn jouw ervaringen?

Ik ben persoonlijk erg benieuwd geworden naar de verschillen met de huidige werknemers. Kan één Digital Native straks drie 50-plussers vervangen? Wat zijn jullie eerste ervaringen met deze Digital Natives?

Menno Braakman
Digital Director bij JustBuzzit

Allround Digital Strateeg, creëert synergie tussen paid, owned & owned media om de bedrijfsdoelstellingen en campagnedoelstellingen te realiseren. Streeft naar waardecreatie in de nu ontwikkelende betekeniseconomie en een constructief benutten van de digitale snelweg..

Categorie
Tags

16 Reacties

  brandyourbrand@gmail.com

  Ik geloof absoluut dat digitalisering dwingt tot een verfijndere inzet van je werknemers.

  Verantwoordelijkheden aangepast naar persoonlijkheden, kennis en ervaring.

  We leven in steeds meer en steeds complexere communities, waar deze kenmerken een grotere rol spelen dan vroeger.

  Heb overigens nogal verschillende verhalen gehoord over digital natives.

  Kunnen ze nou wel of niet sneller informatie opnemen, relaties leggen en leren?

  Waarschijnlijk doen ze het gewoon op een hele andere manier, maar hoe dan?

  En hoe doen ze het op andere vlakken? Kunnen ze ook managen en beinvloeden IRL?

  Afijn, ik ben heel benieuwd naar het verhaal van Urs.


  14 april 2009 om 10:44
  mbraakma

  Hi Bas,

  Feit is dat deze digital natives kansen, maar ook uitdagingen brengen. Hier moeten bedrijven zich bewust van worden en er hun voordeel mee doen.

  Wat ik tot zover heb gehoord is dat digital natives goed zijn multi-tasken, slim in het gebruik van online netwerken en andere internet-tools. Bovendien werken zij goed samen in niet-hiërarchische teams. De keerzijde is dat zij moeite kunnen hebben met traditionele, hiërarchische organisaties. Tijdens de CSN Conference gaat Gasser hier uitgebreid op in.


  14 april 2009 om 10:52
  mgvandenbroek

  @Willem Karssenberg: “Zie ook kill all digital natives”. Gedaan. Dahl schrijft:

  The idea that a person born into a world after the creation of the various digital medias has some sort of advantage over older people is a bit of a leap of faith for me to make. Many of us old fogies were there when the personal computer was born. We’ve seen and used every iteration of Windows (or Mac OS, or whatever) that has ever come down the pike – both the good and the bad.

  Volgens mij is juist het punt van Dahl niet interessant. Het gáát niet om beter of slechter.

  So, you’re telling me that my daughter born in 1995 who has never used anything other than Win98 (briefly) and WinXP has some advantages over me when it comes to dealing with an operating system? Not a chance.

  Wat volgens mij interessant is aan de ‘digital natives’ en al het gepraat en ge-onderzoek erover, is dat ze niet weten hoe het is om opgegroeid te zijn zónder. Het dochtertje van Dahl gebruikt, zonder Windows 1.0 te hebben gezien, Windows XP (gedowngraded van Vista, verstandige keuze, schijnt) op een heel andere manier. Heel intuïtief, waarschijnlijk. Het is een totaal andere gebruiker dan de ‘old fogie’ Dahl. Zelf heb ik nog gewerkt met WP 5.1, geel markeren was wat we nu ‘bold’ noemen. Remt dat, is het een voordeel dat ik weet hoe klote dat was?


  14 april 2009 om 17:34
  mbraakma

  Feit is dat de kids tegenwoordig opgroeien met internet en allerlei tools waarmee ze sneller informatie kunnen zoeken, verwerken en delen. Natuurlijk zijn er ook voorbeelden binnen oudere generaties die deze competenties hebben. Voor deze kids voelt het echter als normaal, alsof het vanzelf gaat. Internet is voor hun als water, ze spreken niet over offline of online: het gaat om interactie waar dan ook.

  Je kunt niet ontkennen dat dit de jongere generaties sterk beinvloedt. Al kun je niet alle mensen over één kam scheren. Er zijn uiteraard verschillende gradaties. Lager opgeleiden hebben wellicht veel meer behoefte aan sturing en dus aan hiërarchie.

  In ieder geval een interessante discussie die Urs Gasser graag met jullie aangaat op de CSN Conference op 14 mei 😉


  15 april 2009 om 04:57
  mbraakma

  Ik ben nog steeds niet overtuigd. Zoals ik al eerder zei, je kunt niet iedereen in deze jonge generatie over één kam scheren. Je kunt wel stellen dat alle sociale tools en kennistools die het internet met zich mee brengt het leven van deze kids een stuk makkelijker maakt. Dit heeft invloed op de manier waarop zij zich gedragen en communiceren.

  Het blijft ontzettend interessant voor veel mensen om theorieën en hippe woorden als Digital Natives onderuit te halen. Er zit echter een logische kern van waarheid in het Digital Natives concept. En zoals ieder concept onderzoek je toch eerst of dit van toepassing is op jouw omgeving en op jouw bedrijf? Dan pas bepaal je of het iets is waar je conclusies en acties aan verbindt.


  15 april 2009 om 07:48
  mbraakma

  Zo blijkt ook uit verschillende onderzoeken dat mensen met grote sociale kwaliteiten het verder schoppen in het leven. Daarvoor heb je niet per sé de hoogste cijfers nodig. Ik ken zelfs genoeg voorbeelden van self-made men en women die geen topopleiding hebben gevolgd en de hoogste cijfers haalden. Het gaat om de omvang en kwaliteit van je netwerk en de sociale vaardigheden die je bezit.

  Daarnaast hebben we het over Facebook, een vriendjesnetwerk. Dat is niet de informatie en kennistool bij uitstek. Dan komen Google en Wikipedia eerst..


  15 april 2009 om 08:56
  JaapBloem

  @Menno: alweer hetzelfde: wat zijn in vredesnaam “grote sociale kwaliteiten”? Dat onomschreven gelijk stellen aan “verder schoppen in het leven” heet een tautologie. Nee, je hebt geen topopleiding nodig; zeker niet. Maar digitale ADHD en SN-autisme vermindert waarschiijnlijk de kans op een wenselijke educatie, en – zo durf ik te stellen – op een “normaal” sociaal leven.


  15 april 2009 om 09:32
  mbraakma

  Ik heb het ook niet over mensen met digitale ADHD en SN-autisme. Ik denk dat je dit enigszins chargeert.

  Voordeel van social skills is dat je online én offline goed met mensen om kan gaan. Zo zijn er veel bloggers die enkel online hun mannetje staan, maar offline: bij face2face contact of bij het geven van een presentatie blijft er weinig van over.

  Deze kids zien weinig verschil tussen online en offline: ze zullen overall sociaal beter presteren. Nogmaals er zijn gradaties. Milieu, IQ en EQ zullen een belangrijke rol spelen. En wat is een “normaal” sociaal leven? Dat is ook weer generatie-afhankelijk..


  15 april 2009 om 09:42
  Willem Karssenberg

  “Zo zijn er veel bloggers die enkel online hun mannetje staan, maar offline: bij face2face contact of bij het geven van een presentatie blijft er weinig van over.”

  Beste Menno,

  Op welke studie of onderzoek is dit nu weer gebaseerd?

  Ik was vorige week op de TeachMeetNL waar ik een aantal bloggers die ik tot dan toe alleen online kende een presentatie zag geven en was onder de indruk van de kwaliteit van de presentaties…

  Waarop baseer je vervolgens dat “deze” kids weinig verschil zien tussen online en offline?

  Heb je kinderen die wel eens een spreekbeurt op school hebben moeten geven of heb je dat zelf wel eens gedaan? Menig kind dat met zweet onder de oksels staat te stotteren. Dat heeft mijns inziens niets te maken met het wel dan niet native zijn, voor zover dat echt bestaat of alleen in de woordenschat van mensen die er graag aan verdienen!

  Je vindt dat een ander enigszins chargeert en praat vervolgens platweg over “deze kinderen” en “veel bloggers”?

  Zo kunnen we beter ophouden met deze discussie denk ik…


  15 april 2009 om 14:25
  mbraakma

  Ok ok ok. We hebben allemaal een beetje gechargeerd en er zijn een aantal onderzoeken uit de kast getrokken. Zelfs eigen ervaringen met kinderen. Nogmaals, ik ben niet overtuigd. Nieuwe generaties hebben nieuwe kenmerken. Urs Gasser heeft hier een goed verhaal over onderbouwd met zijn onderzoek op Harvard. Graag jullie mening hierover ipv over mijn aannames en gechargeer 😉


  15 april 2009 om 15:07
  Jaap Bloem

  @Menno: voor “niet overtuigd zijn” koop ik niks. Jij verschuilt je achter je “geloof” in goeroe Urs. Prima, maar da’s “belief” versus “knowledge”, in epistemologische zin. Overigens heb je gelijk hoor Menno: “belief” kan je heel ver brengen, maar ik noem dat kritiekloze meeloperij.

  Luister, zonder twijfel heeft de Big Country van ICT-innovaties – van ICtech en ICTainment – een hoop weldenkende jeugdigen voortgebracht, maar vooral een groot absoluut aantal, if you catch my drift. India en China hebben ook by far de meeste afgestudeerde ingenieurs, maar de rest werkt nog aan Birma-spoorlijntjes of erger :((

  Enfin, kan een zinvolle discussie opleveren met die Urs van jou, maar breng hem voorafgaand aan de gedachtenwisseling vooral gevoel voor verhoudingen bij. In ons HOL-land koop ik niks voor hyven op je mobiel als toonbeeld van Digital Na(t)ive-gedrag. Hoe zit dat bij hem??!

  De hele “ontwikkelde/geletterde” wereld maakt een web-transitie mee: in coördinatie, collaboratie en communicatie. Die loopt door alle leeftijdslagen heen, maar de ellendige afleiding (Continous Partial Attention & Inflatory Friendship) die jeugdigen ondervinden, doet direct afbreuk aan HOl-land-Would-Be-Kennisland. In combi met X Factor, Holland’s Got Talent & the like.

  Conclusie: laten we vooral géén Digital Na(t)ive-worship-subcultuurtje koesteren. Het is te makkelijk: het gemak, dat jij toeschrijft aan de Geboren-WebGeneratie van het Lichtend Pad, Menno. Die, Menno, DIE, kun je niet over 1 kam scheren — jouw woorden.


  15 april 2009 om 18:12
  mbraakma

  Beste Jaap en Willem: we verschillen van mening, maar toch ook niet. Ik ben het met jullie eens dat er niet zoiets bestaat als een totale generatie van Digital Natives die allemaal fantastisch kunnen presenteren en communiceren, supersociaal zijn en 3 keer zo productief zijn als de huidige werknemer van 50+. Ik denk WEL dat een groot deel van de hoger opgeleiden uit deze generatie intuïtief handiger zijn in het online communiceren en collaboreren. EN dat deze groep moeite heeft met hiërarchie geloof ik zeker. Deze groep kun je op andere manieren prikkelen en dat is interessant voor menig bedrijf.

  Ik ben dus niet direct een believer in het verhaal van Urs, ik blijf graag kritisch. Ik kijk ook graag kritisch naar onderzoeken en ervaringen (en referentiekader) van mensen. Ik weet ook lang niet alles van de theorieën omtrent digital natives en ik leer graag meer hierover. Ik hoor ook graag over de ervaringen van anderen met deze generatie. In deze discussie hebben jullie een sterke mening onderbouwd met een aantal onderzoeken en eigen ervaringen. Ik ben ook blij dat ik jullie heb mogen verleiden tot het schrijven van bevlogen reacties. Deze reacties neem ik zeker mee in mijn beeldvorming omtrent het “digital native-gedachtengoed”. Zo blijf ik mijn mening steeds een beetje bijstellen en voorkom ik hopelijk dat men mij een meeloper noemt 😉

  Nogmaals bedankt voor jullie bijdrage aan deze discussie en ik hoop deze voort te kunnen zetten met Urs. Ik kan hem in ieder geval genoeg kritische vragen stellen!


  16 april 2009 om 06:57
  JaapBloem

  Beste Menno, dat “meeloper” was NIET persoonlijk bedoeld. Heb het wel een beetje in die richting aangezet om hard het punt te maken. In de Amerikaanse rechtszaal had me dat ongetwijfeld een “objection, your honor” opgeleverd. EXCUUS dus.


  16 april 2009 om 07:24
  mbraakma

  @Jaap: Dat vind ik op zn Amerikaans: heel “honorable” van je!


  16 april 2009 om 07:28

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!