Verzekerdenmobiliteit en keuzegedrag 2006

Verzekerdenmobiliteit en keuzegedrag 2006

In de periode van 1 januari tot 1 maart 2006 is 18% van de verzekerden (bijna 2,7 miljoen) overgestapt naar een andere zorgverzekeraar. Rekeninghoudend met het feit dat er in de periode tot 1 mei 2006 nog verzekerden kunnen zijn die zich hebben ingeschreven, kan dit percentage nog stijgen naar zo’n 19%. Van voormalig ziekenfondsverzekerden is 16 procent overgestapt naar een andere zorgverzekeraar, van voormalig particulier verzekerden ongeveer een kwart. Vorig jaar bleek uit onderzoek dat het overstap-percentage bij ziekenfondsverzekerden 4% en bij particulier verzekerden 10% bedroeg. De invoering van een nieuw stelsel is derhalve massaal aangegrepen om op zoek te gaan naar een andere zorgverzekeraar.

Dit blijkt uit het rapport Verzekerdenmobiliteit en keuzegedrag 2006 (pdf) dat door Vektis is uitgevoerd. In het rapport wordt antwoord gegeven op de vraag hoeveel verzekerden zijn overgestapt naar een andere zorgverzekeraar en of in bepaalde groepen het aantal overstappers groter is.

Aanvullende verzekeringen
Ongeveer 93 procent van de verzekerden heeft gekozen voor een of meerdere aanvullende verzekeringen. Dit percentage was vorig jaar onder ziekenfondsverzekerden hoger toen nog door circa 91 procent een aanvullende verzekering werd gekozen.

Grote collectiviteitgraad
In 2005 was circa 31 procent verzekerd via een collectief contract en 69 procent via een individueel contract. Deze verhouding is in 2006 drastisch gewijzigd: het collectieve contract is veel belangrijker geworden. In 2006 is het aantal verzekerden met een collectief contract gestegen naar 44 procent en het aantal verzekerden met een individueel contract gedaald naar 56 procent. Dit jaar konden collectieve contracten voor het eerst niet meer uitsluitend via de werkgever worden afgesloten, maar werd de mogelijkheid geboden om een collectiviteit te vormen van verzekerden met een of meer gemeenschappelijke kenmerken.

Eigen risico
Het merendeel van de verzekerden (95 procent) heeft gekozen voor een zorgverzekering met een eigen risico van nul euro. In 2005 had nog maar eenderde van de particulier verzekerden een eigen risico van nul euro en nog eens een derde een heel klein eigen risico (tot 125 euro).

In de nieuwe situatie zijn de kortingen op de nominale premie bij oplopende eigen risicoklassen beperkt gebleven. Voor verzekerden derhalve minder aantrekkelijk om hiervoor te kiezen.

Gemiddelde premie
Wanneer alle verzekerden een basisverzekering hadden gekozen zonder eigen risico, dan komt de gemiddelde premie uit op 1.060 euro. In werkelijkheid zijn er ook verzekerden die wel een eigen risico hebben gekozen. Ook rekeninghoudend met de kortingen die zijn gegeven op collectieve contracten, bedraagt de in Nederland gemiddelde betaalde premie 1.025 euro (deze premie is exclusief de premie voor aanvullende verzekeringen en eventuele kortingen bij jaar- of kwartaalbetalingen).

Bron:
http://www.vektis.nl/

Lees ook:
Kwaliteit en service zeer bepalend bij switchgedrag zorgverzekerde
Dure reclame zorgverzekeraars niet effectief
2 miljoen Nederlanders switchen van zorgverzekeraar
Eén op tien verandert van zorgverzekeraar
Overgrote meerderheid wisselt niet van verzekeraar
Zorgverzekeraars smijten met reclamegeld
Strijd om basisverzekering barst los


Geplaatst in

DelenEr zijn 0 reacties op dit artikel

Plaats zelf een reactie

Log in zodat je (in het vervolg) nóg sneller kunt reageren

Vul jouw naam in.
Vul jouw e-mailadres in. Vul een geldig e-mailadres in.
Vul jouw reactie in.

Herhaal de tekens die je ziet in de afbeelding hieronder


Let op: je reactie blijft voor altijd staan. We verwijderen deze dus later niet als je op zoek bent naar een nieuwe werkgever (of schoonmoeder). Reacties die beledigend zijn of zelfpromotioneel daarentegen, verwijderen we maar al te graag. Door te reageren ga je akkoord met onze voorwaarden.