Xplor netwerkbijeenkomst over Post

3 oktober 2007, 05:09

Op dinsdagmiddag 2 oktober organiseerde Xplor een infomatieve netwerkbijeenkomst in het Spoorwegmuseum te Utrecht, over het onderwerp post. Voorzitter Ed den Dulk van Xplor Nederland haakt meteen in op de actualitiet van de liberalisering van de postmarkt in ons land, een onderwerp dat door de overige sprekers vooral werd vertaald in nieuwe werkstromen, ketens en vooral ook lagere kosten.

Dagvoorzitter Ton Kalter, Manager Business Development & Consulting van Service Point Nederland, sprak de middag aan elkaar door allereerst prof. dr. Cor Molenaar aan het woord te laten. Molenaar schetste vooral de breedte van het media speelveld vanuit het spanningsveld tussen sociologie, technologie en vooral marketing denken.

Cor Molenaar betoog begon meteen met de ‘schijnbare’ geruststelling dat 120 miljoen e-mails en 80 miljoen sms’jes per jaar echt een andere functie hebben dan post. Met een duidelijk gevoel voor humor liet hij zien dat de piek aan sms’jes vooral ‘s avonds plaats tussen 10 en 11 uur. Berichten als ‘Schat, ik ga het niet meer redden, ik overnacht in Venlo, kus, ik houd van je’, blijken meer regel dan uitzondering te zijn. ‘Dat doe je nu eenmaal niet per brief’‘, aldus Molenaar die daarmee de lachers al snel op zijn hand had. Lekker wegdromen in een krant of tijdschrift genereert ‘verbeeldings beleving’ volgens Molenaar, maar ook websites als Habbo en Hyves hebben kennelijk dat effect. Mensen willen hun eigen (virtuele) identiteit maken door elk op geheel eigen wijze media te beleven. En daarmee wilde Molenaar aantonen dat veel van de on-line media consumptie ‘oude wijn in nieuwe zakken’ is. Mensen blijken nu eenmaal een hekel te hebben aan al te grote veranderingen, waarmee hij maar wilde aangeven dat het consumenten media gedrag lang niet zo snel verandert als door de digitalisering wordt verondersteld. Routines in ons gedrag geven juist houvast, en daarom willen we onze krant en tijdschriften gewoon op tijd in huis hebben. Molenaar gelooft niets van ontlezing in onze maatschappij. Hij heeft daarmee wel een punt. De papierconsumptie groeit onverminderd, zij het iets trager, door. ‘Juist daarvoor is het goed dat de postmarkt wordt geliberaliseerd’, aldus Molenaar. ‘Het onderscheid tussen wat ooit als ‘drukwerk’ op een envelop werd bestempeld ten opzichte van een brief, moet echt verdwijnen.’

John Alberts, die zichzelf ‘chef postkamer’ bij de ANWB noemde, is een zeer praktisch ingestelde persoonlijkheid, die maar liefst zorg moet dragen voor 90 miljoen poststukken per jaar, waarvan 47 miljoen stuks ANWB Kampioen, per maand 3,8 miljoen. Er worden wat sommen gemaakt om de juiste contracten met de post bezorgers te kunnen afsluiten. TNT is voor post boven de 50 gram niet meer alleenheerser en wanneer de post volledig wordt geliberalsieerd, dan komt ook alles ‘vrij’ onder de 50 gram. Volgens Alberts was het niet eenvoudig om te experimenteren met andere aanbieders dan TNT. Contracten zitten immers behoorlijk dichtgetimmerd en flirten met anderen resulteert al gauw in zure boetes. Toch heeft het matchtige ANWB het voor elkaar gekregen om met 750.000 adressen te experimenteren met de ANWB Kampioen. Er werden testen uitgevoerd met Selectmail (van DHL), Netwerp VSP, Sandd, TNT Economy en uiteraard TNT zelf. Er werd op vele paramteres gemeten, maar de uitkomsten van het testtraject werden nog geheim gehouden, omdat het biedingen proces nog loopt. Op vragen iot het publiek of de ANWB niet veel meer kosten zou kunne besparen door vai web of e-mail te communiceren met haar leden, antwoordde Alberts dat dat in toenemende mate al gebeurt, maar dat dat medium de komende jaren nog nauwelijsk invloed zal hebben op de enorme logistieke uitdagingen fysieke post te moeten blijven versturen.

Ook Robeco, bij monde van Robert Flierman, Manager Direct Marketing, blijft papier een belangrijk communicatiemedium voor de individuele belegger. ‘Het behouden van klanten is in een vechtmarkt met veel aanbieders noodzaak. Alleen met echt persoonlijke aandacht, dus gepersonaliseerde nieuwsbrieven en mailings, slagen we erin onze beleggers aan ons te blijven binden’. Hij ging wel wat dieper in op het verschijnsel e-mail en met name het bezit van adressen. ‘E-mail adressen bieden ons weinig inhoudelijke informatie over onze klanten, er zit als het ware geen enkel fysiek kenmerk in, huisadressen wel’. Daardoor ziet Robeco e-mail adressen als een apart segmentatie kanaal, binnen de vele segmentaties die de organsiatie maakt om bestaande- en nieuwe beleggers te kunnen bereiken. E-mail is volgens hem dus geen substitutie voor post.

Het slot van de middag werd verzorgd door John Kuiper, CEO DHL Global Mail Benelux. Hij schetste vooral de problematiek binnen het psotnetwerk zelf. We kennen allemaal de (inmiddels oranje) brievenbussen van TNT Post. Maar door de liberalisering van de postmarkt zijn daar dus geen andere brievenbussen van de andere aanbieders bijgekomen. Dat vereist nogal wat logistiek ingrijpen. Zo wordt ook post via DHL afgeleverd bij de postbus veramelpunten van TNT, waarvoor weer aparte contracten worden gesloten. Ook wordt regelmatig gekeken naar post van bijvoorbeeld Sandd, welke als retourpost gewoon in de TNT brievenbussen worden gegooid. Hij maakt ook een duidelijk onderscheid in zakelijke- en particuliere post en de frequentie van bezorging. De nieuwe toetreders bieden een steeds grote verscheidenheid aan diensten aan, die vooral voor de zakelijke markt van belang zijn. ‘Klanten kunnen steeds meer keuzes maken, waarbij vooral de bezorgtijdstippen en frequenties de variabelen zijn’. ‘Vrijwel alles is meetbaar in het logistieke proces, behalve het laatste stukje aflevering, dus bij de brievenbus van de ontvangers’. DHL heeft hiervoor nu een GPS gebaseerd product ontwikkeld, die het mogelijk makt poststuk, postcode en lokatie aan elkaar te verbinden, waardoor de aflevering van poststukken tot en met het einde meetbaar en traceerbaar is. Ze hebben daarbij voooral naar koersdiensten gekeken en een eenvoudiger apparaat ontwikkeld om de bezorger slechts met één eenvoudige handeling, de meetgegevsn door te sturen naar een centrale registratie, die zich overigens eind 2008 zal gaan huisvesten in het oude Mercedes gebouw langs de A2, waar DHL een compleet nieuw distributiecentrum gaat bouwen.

Tijdens de netwerkborrel, gesponsord door Selektmail, bleek dat deze (voor mij nieuwe) wereld op geen enkele wijze bezig is met de bedreiging van andere media middelen. Het bezorgen van bedrukt of geprint papier is springlevend, ondanks de verschuivingen door de lberalisering. ‘De koek wordt wat anders verdeeld en daar kunnen we allemaal van profiteren’, aldus één van de aanwezigen. En daarin stond Kuiper en beetje alleen, want zowel de ANWB als Robeco kijken toch vooral uit naar het verlagen van hun kosten, terwijl Kuiper steeds hamerde op het feit dat de dienstverlening kan worden uitgebreid, hetgeen niet op voorhand betekent dat het dan ook goedkoper kan. Hij hamerde daarbij op het invoeren van BTW voor bepaalde segmenten van de postbezorging.

Peter Luit is zelfstandig consultant binnen de mediamix. Met een technisch/bedrijfskundige achtergrond bekijkt hij media ontwikkelingen vooral vanuit procesdenken. Hij adviseert mediabedrijven (grafisch, interactief/on-line, broad-narrowcasting) op het gebied van innovatie processen, ontwikkelen van nieuwe methoden en het stimuleren van mensen op het gebied van hun eigen 'marktfitness'. Als voorzitter van de brancheorganistaie voor de communicatiemedia CMBO is hij betrokken bij diverse aanpalende organisaties die in de breedte van het speelveld opereren. Hij is daarnaast bestuurder bij VNO-NCW en mede initiatiefnemer van het Platform Creatieve Media binnen VNO-NCW.

Categorie
Tags

4 Reacties

  basterburg

  Ik snap het Robeco verhaal niet helemaal. ‘E-mail adressen bieden ons weinig inhoudelijke informatie over onze klanten, er zit als het ware geen enkel fysiek kenmerk in, huisadressen wel’. Wat bedoelt ie? Stenen, een dak, ramen en een brievenbus? Dat heeft toch geen drol te maken met informatie over een klant. Of wordt obv postcodes bepaald dat iemand in een villawijk woont oid.

  Emailadressen van klanten (let wel klanten, waar ook hierboven wordt geschreven) geven net zoveel waarde als een fysiek adres. Sterker nog, het geeft meerwaarde want je hebt nu verschillende ingangen bij je klant waarbij je kan afwisselen en afhankelijk van je marketingdoel je kanaal kan kiezen…. en over postvervangende e-mailmarketing gesproken. Dat komt eraan, no worries. Ik ben hiermee al bezig bij een aantal grote bedrijven en ik ken nog iemand anders die met hetzelfde bezig is. Ik zie bij enkele al tonnen euro’s besparing hierdoor zonder concessies te doen aan marketingdoelstellingen. Daarmee wil ik overigens niet suggereren dat post volledig verdwijnt.


  3 oktober 2007 om 11:41
  chi666

  @Bas: ik denk dat hij doelt op het mentality model van motivaction. Daar kan je op basis van postcode segmenteren naar ‘mentality’ en dat is nog verdomd goed ook. Robeco is typisch zo’n organisatie die niet bezig is met individuele klantdata, maar individuele massa klant data. Die houden niet bij wat je wel en niet koopt, maar hoe je er praktisch gezien uit zou moeten zien (en zoals ik al zei: mentality van Motivaction is doorgaans erg goed en secuur) en niet per persoon. Ik denk dat hij dat bedoeld.


  3 oktober 2007 om 13:55
  Peter Luit

  Ja, de 2e Bas heeft in dit geval gelijk, terwijl niet alleen postcode de bepalende mailfactor is. Robeco heeft verschillende klanttyperingen gehanteerd, die overigens in verreweg de meeste gevallen dus per conventionele post worden bediend, juist vanwege het persoonlijke karakter van de inhoud. Volgens Robeco is die benadering op papier vaak al lastig uit te leggen. Via e-mail wordt het door de klanten al helemaal niet waarschijnlijk geacht dat de inhoud echt persoonlijk zou zijn. De klanten vertrouwen in deze eerder een gesloten envelop dan een e-mail die zich ergens moet bewijzen tussen een hele stapel e-mails.


  3 oktober 2007 om 16:43
  basterburg

  @bas en peter: duidelijk, maar dan blijf ik er deels bij dat als je een emailadres van een klant (waarvan je dus ook zijn naam, gedrag, postcode, plaats etc etc weet en dus nog steeds het mentality van motivaction erop kan loslaten) weet, je bepaalde informatie (en vast niet alle, dat begrijp ik) juist veel beter (en goedkoper) via e-mail kan verzorgen. Bijvoorbeeld overzichten of speciale acties. Niet uitgebreide fondsinfo of analyses, dat dan weer niet.


  4 oktober 2007 om 08:49

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!