Onderzoek: social media, mobiel en online shopping in Nederland

4 september 2013, 05:06

Resultaten van het ‘What’s happening online 2013’ onderzoek van Ruigrok | Netpanel

Twee derde van de Nederlanders met een smartphone gebruikt hiermee meerdere keren per dag internet en bijna de helft van de Nederlanders met een tablet is hiermee meerdere keren per dag online. Dat blijkt uit het What’s happening online 2013 onderzoek. Net als vorig jaar heeft Ruigrok | Netpanel ook dit jaar weer het gebruik van social media, e-commerce en mobile in Nederland onderzocht (n=1.106). Ruim acht op de tien Nederlanders is tegenwoordig een actieve gebruiker van minstens één sociaal netwerk. Verder blijkt dat 9 van de 10 Nederlanders wel eens een online aankoop doet.

Regelmatig op internet

De Nederlander doet veel en vaak activiteiten online, de top vijf aan activiteiten worden door ruim negen op de tien Nederlanders minstens af en toe gedaan.

 • Veel activiteiten worden met een hoge frequentie gedaan, zo geeft 88% aan regelmatig tot vaak online informatie op te zoeken en 84% gebruikt het internet regelmatig tot vaak om zijn bankzaken te regelen.
 • Tussen mannen en vrouwen bestaan een aantal verschillen in online activiteiten. Zo downloaden mannen vaker muziek of films (57%) dan vrouwen (37%).
 • Daarentegen zijn vrouwen juist actiever met het spelen van spelletjes (68%) dan mannen (57%).

Mobiel internet

Het gebruik van internet op andere apparaten dan de laptop of pc blijft stijgen. De helft van de Nederlanders maakt inmiddels gebruik van internet op zijn of haar telefoon (2012: 44%) en ruim een derde gebruikt internet op een tablet (2012: 23%). Als men mobiel internet heeft, gebruikt men hier vaker een 3G verbinding voor bij de smartphone (84%) dan bij de tablet (54%). Hoewel het gebruik van internet via de tv nog achterblijft, is dit wel met de helft gestegen sinds 2012 (toen 8%).

Uit het gebruik van devices per online activiteit wordt duidelijk dat de (mobiele) devices voor verschillende doeleinden worden gebruikt. De televisie onderscheidt zich duidelijk van de rest, deze wordt voornamelijk gebruikt waar deze oorspronkelijk voor bedoeld is: het kijken van tv of films (63%). Maar men kijkt nog vaker online tv of films op de pc of laptop (87%) en op de tablet (66%). Verder valt het op dat het gebruik van social media als enige activiteit niet vaker wordt gedaan op de laptop of pc dan met een smartphone. Dit is bij beide 72%.

Tablet wordt voornamelijk thuis gebruikt

Uit het onderzoek blijkt dat de tablet met name thuis wordt gebruikt. De tablet wordt naast thuis op de bank ook regelmatig gebruikt tijdens het tv kijken (43%). De smartphone wordt, waarschijnlijk vanwege zijn handzamere formaat, veel vaker buiten de deur gebruikt dan de tablet. Ook opvallend: werkende mannen gebruiken hun smartphone vaker op het werk (68%) dan vrouwen (53%).

Facebook blijft het nummer 1 sociale netwerk; stagneert het gebruik?

Facebook is voor veel Nederlanders helemaal ingepast in het dagelijkse leven. Evenals vorig jaar, staat dit platform op nummer 1 als het meest gebruikte sociale netwerk van de Nederlanders. Minder dan één op de vijf (18%) maakt geen gebruik van sociale netwerken.

Heeft facebook zijn hoogtepunt bereikt? Als we het gebruik van verschillende sociale netwerken over de afgelopen jaren vergelijken, dan zien we dat het aantal facebookgebruikers in 2013 nagenoeg niet meer toeneemt. Mogelijk neemt het aantal actieve gebruikers en de gebruiksfrequentie van Facebook af. In de cijfers van comScore bijvoorbeeld is te zien dat de afgelopen maanden het maandelijks uniek bezoek lager was dan vorig jaar. Hoewel het aantal gebruikers in Nederland nog niet is afgenomen, geeft een kwart van de respondenten van het onderzoek van Ruigrok aan facebook niet meer zo leuk te vinden als in het begin. Daarnaast geeft één op de vijf aan te merken dat vrienden minder berichten op facebook plaatsen als voorheen.

Zes op de tien bekijkt Facebook meerdere keren per dag

Er zijn van die mensen die voor je gevoel de hele dag ‘op facebook zitten’. Ze zijn altijd online en reageren binnen een minuut als er een bericht geplaatst wordt. Of zij werkelijk gedurende de hele dag op facebook te vinden zijn weten de onderzoekers niet, maar ze leren wel dat zes op de tien gebruikers in ieder geval meerdere keren per dag zijn facebook bekijkt. Verder valt het op dat hyves en schoolbank netwerken zijn waar de meeste gebruikers minder vaak dan eens per week te vinden zijn. Ten slotte gebruiken vrouwen over het algemeen regelmatiger sociale netwerken (61% gebruikt deze regelmatig tot vaak) dan mannen (48%).

Kleine ondernemingen doen het goed

Hoewel er vaak gedacht wordt dat mensen via sociale media voornamelijk grote merken en bedrijven volgen, blijkt dit volgens de onderzoekers toch niet het geval. Van de socialmedia gebruikers die bedrijven of merken volgen, volgt driekwart (77%) kleine lokale bedrijven en 62% grote bedrijven. Slechts een kleine groep (11%) geeft aan (zeer) ongeïnteresseerd te zijn in het volgen van kleine lokale bedrijven. Dit is goed nieuws voor de kleine ondernemer en vooral voor restaurants.

De grootste ergernis wat betreft bedrijven op sociale netwerken is het sturen van teveel berichten. Men adviseert de bedrijven dan ook met klem hierop te letten: Echt leuke lokale informatie bieden, niet te veel posten, maar wel leuke aanbiedingen en echt wat bieden aan de volgers.

Negen op de tien koopt wel eens online

Het online koopgedrag bevat verschillende elementen. Zo kopen negen op de tien Nederlanders wel eens producten online en oriënteren bijna alle Nederlanders zich online als zij iets willen kopen. De aankoop waar men zich op oriënteert kan online zijn, maar ook offline. Driekwart van de Nederlanders zegt namelijk dat zij wel eens eerst op internet kijken voordat zij een product in de winkel kopen. Het online verkopen van producten doet iets meer dan de helft van de Nederlanders. Hier zien we echter dat hoe ouder men is, hoe minder vaak men online producten verkoopt. In de groep van 35-34 jaar doet 73% dit wel eens en in de groep 65 plussers verkoopt 32% zijn producten wel eens online.

De verschillende activiteiten rondom ecommerce worden steeds vaker uitgevoerd op (mobiele) devices in vergelijking met 2012. Bij alle activiteiten zien we een stijging in het uitvoeren hiervan met een laptop of pc. Daarnaast neemt ook het aantal Nederlanders dat activiteiten op mobiele devices uitvoert toe. We zien dat het regelen van bankzaken en het beoordelen van producten vaker met een mobiele telefoon gebeurt en dat men zich vaker oriënteert op de aankoop van producten met een tablet. Verder geeft 16% van de Nederlanders aan graag zijn smartphone te willen gebruiken voor het doen van aankopen in een fysieke winkel.

Meer aankopen via tablet dan smartphone

Nederlanders met een tablet waar zij internet op gebruiken, doen hier vaker aankopen mee (28%) dan Nederlanders met mobiel internet op hun smartphone (10%). De helft van de smartphonegebruikers die wel eens online aankopen doet koopt wel eens apps. Met de tablet koopt men het vaakst boeken (68%). Opvallend is dat tabletgebruikers dit jaar minder vaak apps kopen (54%) dan in 2012 (73%).

Fysieke winkels ervaren concurrentie van online

Heeft het winkelcentrum zijn beste tijd gehad? Uit verschillende nieuwsberichten blijkt dat steeds meer winkeliers hun deuren moeten sluiten. Drie op de tien Nederlanders geven dan ook aan dat zij minder in fysieke winkels kopen dan dat zij voorheen deden. Daarnaast geven vier op de tien Nederlanders aan dat zij de laatste tijd meer producten online kopen dan voorheen. Lastig voor de offline ondernemer. Wat het de ondernemer nog lastiger maakt, is dat iets meer dan vier op de tien Nederlanders in de fysieke winkel op hun telefoon kijken of men wel de beste prijs krijgt voor het product dat men wil kopen.

Over het onderzoek

Het ‘What’s happening online’-onderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd door onderzoeksbureau Ruigrok | NetPanel. Het onderzoek richt zich op drie hoofdonderwerpen: Mobile, Social media en E-commerce. De doelgroep bestaat uit Nederlanders die gebruik maken van internet. Van 29 mei 2013 tot en met 13 juni 2013 hebben 1.1061 Nederlanders vanaf 18 jaar de online vragenlijst ingevuld. De steekproef is representatief voor de Nederlandse bevolking naar geslacht, leeftijd en opleiding. De steekproefmarge bedraagt in het slechtste geval 2,9 procent.

Het hele rapport kan je opvragen bij lianne@ruigroknetpanel.nl.

Afbeelding: Ruigrok | Netpanel

Danny Oosterveer
Data-gedreven digital marketeer bij Datasexual

Data-gedreven digital marketeer. Resident bij Amdax en Woonduurzaam. Daarnaast vertel ik vaak als spreker over data-gedreven marketing. Auteur van het boek Data-bedreven marketing. Eén van de twee Groene Nerds.

Categorie

8 Reacties

  Stefano

  Hallo,

  ik heet Stefano, ik kom uit Italie en ik heb een blog over online marketing. Kan ik uw artikel in het italiaans vertalen en op mijn blog posten? Hier is de webadres van mijn blog: businesscopernico.wordpress.com, ik heb ook een facebook pagina: http://www.facebook.com/businesscopernico.

  Groeten,

  Stefano


  18 september 2013 om 21:54
  Joran van Diermen

  Hallo Danny,

  Een mooi artikel wat een duidelijk beeld geeft over de huidige situatie!

  Ik zou graag nog willen zien in hoeverre dit daadwerkelijk verschilt per leeftijdsgroep. Dit wordt jammer genoeg alleen aangegeven bij het verkopen van producten. Wanneer dit bekend is kan je er een mooie meting op doen. Een goed uitgevoerde extrapolatie zal een nog betere kijk kunnen geven op de toekomst.

  Vooroordelen zijn er genoeg (verschil jeugd en ouderen), maar wat zijn de daadwerkelijke cijfers hiervan?

  Als dit al ergens anders gebeurd is hoor ik het graag!


  19 september 2013 om 17:26
  DannyOosterveer

  Hi Joran,

  Ik ga je vraag even neerleggen bij Ruigrok.


  19 september 2013 om 17:31
  LianneW

  Hoi Joran, bedankt voor je reactie. We hebben inderdaad een uitsplitsing gemaakt voor verschillende leeftijdsgroepen in alle vragen. Stuur me maar even een mail met naar welke gegevens je op zoek bent, dan kan ik dit voor je uitzoeken.

  Groeten,

  Lianne

  Ruigrok | NetPanel


  20 september 2013 om 07:27
  Ilse Fans

  Hallo Lianne,

  Ik zou heel graag het hele rapport ontvangen als dat mogelijk is. Via de link lukt het me niet om een persoonlijk bericht te sturen.

  groeten,

  Ilse


  23 september 2013 om 10:10
  LianneW

  Hoi Ilse,

  Stuur me maar een mail met je e-mail gegevens (lianne@ ruigroknetpanel.nl), dan mail ik je het rapport.

  Groeten, Lianne

  Ruigrok | NetPanel


  23 september 2013 om 15:48
  Petra Elink Schuurman

  Hallo Lianne,

  Ik ben op zoek naar de gegevens van het gebruik van verschillende devices specifiek opgesplitst naar vrouwen en mannen in de leeftijd van 30 tot 45 jaar.

  Kun je mij aan deze informatie helpen?

  Groeten,

  Petra


  3 april 2014 om 08:40
  LianneW

  Hoi Petra, bedankt voor je reactie.

  Kun je me hier even een mail over sturen via lianne@ruigroknetpanel.nl? Dan kan ik je hier wat meer over vertellen.

  Groeten,

  Lianne

  Ruigrok | NetPanel


  3 april 2014 om 11:37

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!