Wat is nu precies Digital Marketing?

12 februari 2008, 08:08

Wat is nu precies Digital Marketing? Over die vraag hebben de studenten aan de nieuwe Leergang Digital Marketing zich het hoofd gebogen. De eerste lichting is deze week afgestudeerd en de diploma-uitreiking vindt a.s. zaterdag 16 februari plaats. Eén van de ‘wiki’ opdrachten was het neerzetten van een definitie van Digital Marketing. Is dat anders dan online of interactive marketing. Of is het gewoon allemaal marketing en anders niet.

Imho dienen de marketingboekjes zo’n beetje te worden herschreven. De rol van de nieuwe media, maar ook CRM die zorgen voor andere metrics en aandachtspunten binnen de klassieke marketing.

Maar wat is dan digital marketing en het nieuwe marketingdenken en -doen?

Ook de vele opleiders en examinatoren gaan mank en laten de ‘new school’ marketing een beetje links liggen. Zo deed een vriend van mij onlangs het Nima C examen (beetje de top in opleiding van de Nederlandse marketing) en in zijn gehele studie kwamen begrippen als CRM en internet nog niet vijf keer voor tijdens de studie. Sic…

Tijd dus voor een nieuw zicht op het oude vertrouwde marketingvak?

Ik beschouw marketing als een discipline en concept waarmee de commerciële strategie van een onderneming wordt bepaald. Ik zie marketing daarom ook als een directiefunctie. Marketing is klassiek gezien gericht op marktkennis en gaat uit van marktbewerking op basis van behoeften (gesignaleerd of gerealiseerd) van de doelgroep. Uitgangspunten daarbij zijn de realisatie van waarde voor de klant en het voorbereiden van een transactie met de doelgroep.

De definitie die opgesteld is na discussie tussen de studenten van de Leergang Digital Marketing is als volgt:

Digital Marketing is de discipline waarmee de marketingdoelstellingen van een onderneming worden gerealiseerd via online en interactive media, kanalen en concepten. Digital Marketing is gericht op realisatie van klantkennis en waarde van de klant. Het uitgangspunt daarbij is het bouwen van een duurzame relatie met (potentiele) klanten door in dialoog met hen te zijn.

Het begin is er. We zien hier graag commentaar op!

Egbert Jan van Bel is auteur van marketingboeken (won de marketlingliteratuurprijs in 2004 met 'Event Driven Marketing' en is docent MBA aan de UVA / HVA en aan de Leergang CRM van Beeckestijn. Daarnaast adviseert hij enkele internationale bedrijven op commercieel terrein, als interim adviseur bij Pleon.

Categorie
Tags

32 Reacties

  Robert Lommers

  ik laat het bij één regel namelijk:

  Digital Marketing is de discipline waarmee de marketingdoelstellingen van een onderneming worden gerealiseerd via online en interactive media.

  dat hiermee het uitgangspunt ook moet zijn een dialoog aan te gaan met de klant lijkt mij inevitable. Dit moet het uitgangspunt zijn of anders worden van elke marketingstrategie teneinde een duurzame relatie en dus klantwaarde te realiseren. digital of non-digital.


  12 februari 2008 om 08:52
  chi666

  Volgens mij heeft Marco gelijk dat het gaat om de klant. Ik beschrijf marketing altijd als het krachtenveld tussen ‘wat willen wij als bedrijf’, ‘wat wil de potentiële klant’, ‘hoe verdienen we daar geld aan’ en ‘hoe brengen we het dan over naar de klant’ (communicatie).

  Digitale marketing is dan dat deel van de marketing die via digitale media loopt, dus online media, mobiele telefoons, IPtv, etc.


  12 februari 2008 om 14:06
  Marcodekkers

  Is dit een serieuze posting of een verkapte advertentie voor de leergang waar de auteur een commercieel belang bij heef? Na lezing lijkt het me meer het laatste.

  Even de leergang promoten en roepen dat andere opleiders en examinatoren mank gaan op dit onderwerp. Op zijn minst had boven deze posting even “advertorial” mogen staan. Is wel zo netjes. Nu verwacht de lezer een inhoudelijk artikel over digital marketing en wordt vervolgens op een nauwelijks verkapt verkoopverhaal getrakteerd.


  12 februari 2008 om 17:21
  media

  @Marcodekkers: ben het niet met je eens. Natuurlijk wordt er een link gelegd naar de cursus (zou ik ook doen als ik Egbert Jan was), maar de posting gaat verder inhoudelijk in op wat de definitie zou moeten zijn van digitale marketing. Zoals eerder aangegeven ben ik het overigens niet eens met de definitie zoals Egbert Jan die nu stelt; ik zou ‘m omdraaien en kiezen voor klant centraal te stellen.

  Wat vind je zelf trouwens van de definitie?


  12 februari 2008 om 17:55
  evroekel

  @Marco Derksen: Kan Marcodekkers niet geheel ongelijk geven. Waar was Egbert Jan toen de leergang aan de gang was? Kan mij niet voorstellen dat er toch geen zinvolle discussie, cases, presentaties zijn geweest die hier ook relevant waren. Kan mij niet herinneren dat daarover hier iets langs is gekomen of vergis ik mij??

  Als je daarnaast (overigens volkomen terecht) een tik uitdeelt aan de vele opleiders en examinatoren die ‘new school’ marketing een beetje links liggen, je eigen studenten stellen dat digitale marketing o.a. het bouwen van een duurzame relatie omvat, dan kun je als docent dit soort reacties verwachten als je ’toevallig’ even langskomt als de ene leergang is afgerond en de de leergang CRM binnenkort start.


  12 februari 2008 om 18:31
  media

  @Erik: hmmm, misschien heb ik een iets te gekleurde bril (ben zelf namelijk als één van de docenten betrokken bij deze opleiding). Ben benieuwd wat anderen vinden.


  12 februari 2008 om 18:45
  Ronald van Klooster

  Digitale Marketing is gericht op realisatie van klantkennis en waarde van de klant. Ik vind deze begrippen te ruim en niet concreet. In CRM termen praten we over klantopbrengst (omzet)

  klantaandeel (% van de totale omzet) & klantwaarde (bijdrage aan de winstgevendheid)

  Digitale marketing maakt het als geen ander middel mogelijk om te ontdekken waar de klantopbrengst en klantwaarde vandaan komt. Maxlead heeft dit vorig jaar aangetoond door de Search Engine Marketing Award te winnen. Per zoekwoord was alles prachtig te meten. Bas Godijn riep ooit ” CRM is een geloof en een geloof implementeer je niet”. Deze stelling telt niet meer. Degene die hun CRM goed op orde hebben gaan grote slagen maken met online marketing in combinatie met offline marketing. Maxlead noemt het ook het Online CRM model. Wij schrijven momenteel een white paper. OHRA ligt voorop hiermee. (Maxlead klant 🙂


  12 februari 2008 om 19:32
  media

  @Ronald: Klanten zullen vroeg of laat zich realiseren dat ze een nummer zijn en dat ze worden beoordeeld op basis van omzet. Vanaf dat moment ben je de klant ‘kwijt’. Het zal niet eenvoudig zijn voor bedrijven als OHRA om de volgende stap te zetten waarbij niet de klantwaarde maar de klant centraal staat. Ben benieuwd hoe jullie die stap denken te zetten 😉


  12 februari 2008 om 19:42
  Marcel van der Laan

  over opleidingen op dit gebied gesproken. Na wat orientatie heb ik gemerkt dat er het gebied van Digital Marketing (noem ik dan in een adem met internet marketing) weinig aangeboden wordt in Nederland. Iemand misschien nog suggesties/alternatieven voor een opleiding op minimaal HBO niveau wat in “deeltijd” wordt aangeboden, als vervolg op mijn huidige opleiding (International Hospitality Management) die dieper op deze onderwerpen ingaan?


  12 februari 2008 om 19:47
  media

  @Marcel: er zijn voldoende opleidingen op gebied van digitale marketing (denk aan DIM, Interactive Course, SRM, Euroforum, Lectric en natuurlijk ook Marketingfacts); probleem is alleen dat onvoldoende duidelijk is wat ze precies bieden en dat ze lastig te vinden zijn. Misschien is het tijd om deze opleidingen eens netjes op een rijtje te zetten. Ruben? 😉


  12 februari 2008 om 19:54
  Ronald van Klooster

  @marco ieder bedrijf kent doelgroepen. Als je weet wat het gedrag van je doelgroep is kun je er beleid op zetten. Met search kun je beperkt een DNA vastleggen van de doelgroep. Als je met deze statistische waarden aan de slag gaat en je koppelt dit aan je backoffice kun je focus geven op die doelgroep. De grootste fout die ik in mijn lange CRM leven heb gezien is het feit dat bedrijven geen klantdifferentiatie toepassen. Ze schieten op alles en iedereen terwijl je juist door te meten heel gericht dingen kunt doen. Retentie en loyaliteit programma’s kun je ontwikkelen op basis van de DNA die je vastlegt. Dus met wie wil ik zaken doen en hoe wil de klant aangesproken worden. Maar ik ben het met je eens dat personlijk contact vaak wel de beste manier is om zaken te doen maar dan wil je met je beperkte middelen wel weten met wie je persoonlijk contact wil. En daarin geven wij heel veel info aan de klant.


  12 februari 2008 om 20:12
  Marcodekkers

  @Marco Derksen: Het lastige met definities is uiteraard dat er altijd wat op aan te merken is. Tegelijkertijd is dat weer goed voor de discussie, dus vooruit. Ik vul het in door verschillende aspecten van de definitie tegen het licht te houden.

  Het is me niet helemaal duidelijk wat er wordt bedoeld met de stelling dat digital marketing een ‘discipline’ is. Mijn woordenboek geeft geen uitsluitsel. Betekenissen van het woord ‘discipline’ lopen uiteen van leer, leerstelsel, studierichting tot wetenschap. In welke betekenis moeten we het woord lezen in deze definitie? Lijkt wellicht een vergaande vraag, maar de betekenis waarin het woord wordt gehanteerd bepaalt mede de strekking van de definitie. Nu kan een lezer van deze opmerking denken dat de betekenis vanzelfsprekend is, namelijk wat hij of zij er direct bij denkt. Grote kans echter dat verschillende lezers van de definitie verschillende associaties hebben wij het woord discipline.

  Een mogelijk punt van debat is of digital marketing gericht is op het realiseren van marketingdoelstellingen of dat het accent ligt op mediadoelstellingen. Ik denk persoonlijk dat mediadoelstellingen in de praktijk domineren, alhoewel een kanteling gaande is waarbij zaken als productontwerp, distributie e.d. ook meer en meer digitaal gebeuren. Sommige producten/diensten lenen zich daar echter niet voor, waardoor digital marketing in die situaties gericht is op het realiseren van mediadoelstellingen.

  Waarom alleen ondernemingen in de definitie? Overheden, stichtingen, verenigingen en zelf individuen kunnen digital marketing inzetten om hun doelstellingen te realiseren. Interessante vraag is wellicht om een particulier die via marktplaats of ebay een tweedehands product verkoopt digital marketing bedrijft.

  Er zijn tal van voorbeelden waarbij digitale marketing wordt ingezet die niet gericht is op realisatie van klantkennis. Neem bijvoorbeeld branding campagnes via banner netwerken. De adverteerder ze een online, digitale media in. Het opbouwen van klantkennis is bij dergelijke branding campagnes echter niet het streven.

  Zo kent ook het vervolg van de definitie zijn discussiepunten. Streven alle online adverteerder het opbouwen van duurzame relaties met (potentiële) klanten na? Twijfelachtig. Vanuit klantwaarde perspectief, lifetime value e.d. is het in veel gevallen zeker nuttig om dit na te streven. Echter, daarmee is het nog geen hard uitgangspunt voor digital marketing. Men kan digital marketing bedrijven zonder duurzame relaties na te streven. Ook zie ik nog te weinig initiatieven die de naam dialoog waardig zijn, bij online marketing uitingen. Ik hier geldt m.i. dat digital marketing mogelijk is zonder een dialoog na te streven (of het wenselijk is is een tweede).

  Bottom line. Digital marketing kan (1) bedreven worden door ondernemingen, kan (2) gericht zijn op realisatie van klantkennis, kan (3) als uitgangspunt het bouwen van een duurzame relatie hebben en kan (4) gericht zijn op dialoog. Maar het hoeft niet! Als bijvoorbeeld de rijksoverheid via een banner campagne bewustzijn wil verhogen van een bepaald maatschappelijk fenomeen, is aan geen van deze voorwaarden uit de definitie voldaan. Is het daarmee dan geen digital marketing?

  Tot slot. Ligt het aan mij of lijkt de definitie erg op een definitie van direct marketing en CRM? Hij lijkt bijna rechtstreeks afkomstig uit studieboeken over deze vakgebieden. Wellicht heeft dit te maken met de achtergrond van de betrokkenen of de insteek van de opleiding. Alhoewel ik een groot liefhebber ben van beide ‘disciplines’, lijkt het me (te) beperkend om hun uitgangspunten als voorwaardelijk kader te nemen waarbinnen digital marketing te plaatsen. Daarvoor is de variëteit aan mogelijke partijen (ook niet-ondernemingen), doelstellingen e.d. te groot.

  Definities zijn weerbarstig. Voor we het weten sluiten ze uit wat we in willen sluiten en vice versa. Tegelijkertijd kunnen we niet zonder om tot gezamenlijke begripskaders te komen. You can’t live with them … nor without.


  12 februari 2008 om 22:01
  marbles

  Cheap shot wise crack acerbic: Als de klant centraal staat en de leergang digitale marketing vol zit, is het fenomeen iig daar. Klant staat volgens iedereen centraal en als die het graag digitale marketing wil noemen ben ik klaar. Dat is nou marketing. En dit gehakketak ook blijkbaar? Waarom een definitie?

  De definitie kwestie wordt, mijn inziens en bovendien, een beetje lastig gemaakt doordat de term “online marketing” pc en console games (EA sports maakt aardig geld met marketing), mobile, iTV e.d. uitsluit (zelfde geldt, mutatis mutandis voor internet marketing of interactive marketing). Marketing met inzet van moderne digitale media in de promotiemix en in de geintegreerde dienstverlening heeft net als CRM, DM, tele- en street marketing een ‘eigenheid’ of ‘geloof’ die inderdaad niets te maken heeft en zeker niet gedefinieerd wordt door de huidige stand der technologie. Pot ketel gebaar naar iedereen die iets met CRM deed: “het is gelul!”. Maar ja zo bezien is bijvoegelijk ‘digitaal’ onzinnig; dat de stand der techniek toevallig digitaal is is bijkomstig. Rechtoe op-zijn-fries/tukkers is middelenvrij marketing bedrijven met oog voor de laatste trends in sociologie en technologie omwille van de klantgunst een zeer relevante opmerking derhalve. Waarom een definitie?

  Digitale marketing als term opvoeren in de taxonomie doet het zelfde als (al die anderen en) crossmedia of multichannel marketing destijd (oops). Is ok echter. We hebben een welgevormd idee wat het beest doet en wat het eet, mag vaag blijven zodat “branded HUD 1080p brillen” er straks ook nog onder vallen. Dus als term prima maar waarom een definitie?

  Waarom een definitie? Definities zijn voor lafbekken, boekhouders, woordenboekwurmen. Een iPod is al niet meer hetzelfde als 5 jaar geleden. Voor mij is het een geslaagde herijking, van ‘capita selecta der modernen vermarkting van den geintegreerde dienstverlening ende productverkoopen’. Alleen ik zou niet willen lesgeven aan zo’n opleiding wel aan deze. Kwestie van goede marketing (Jajaja… disclaimer disclaimer disclaimer) Dus waarom?

  Omdat de impact van trends door organisaties historisch onderschat wordt lijkt het me raadzaam af te zien van een definitie maar vooral veel en vaak termen te lanceren die urgentie, hip en nieuw in zich dragen. “Hervormd” heeft dat bijvoorbeeld ook beter voorelkaar dan “Rooms”. Die zijn ook nooit te definieren. Dus waarom?

  Maar vooruit dan voor de studenten om boven hun bed te plakken: Dat onderdeel van het probleemgebied marketing dat zich, met name toegepast wetenschappelijk, bezighoudt met de impact van, specifiek onder invloed van digitalisering van media ontstane, socio economische en technologische trends. Nou goed?

  @Ruben Ik zou vooral dat doen waar de klant om vraagt (zoektermen) en niet zelf gaan rubricerendefinieren. Misschien moet je zelf eerst een cursus? @Ronald Noem mij de doelgroepen van Google? Nee was retorisch. Echt, stop toch eens met die 1.0 doelgroepen quatch. Klanten(groepen) bij je product zoeken is nou wel eens klaar hoor. @marcodekkers Ja dat vind ik ook. Maar wat is je punt? Dat dat niet mag? @marketingfacts Droog. Zoals ik je ken. @Egbert Jan Misschien heb je morgen je definitie niet maar wel een sterke digitale markering case. Biertje binnenkort?


  12 februari 2008 om 22:39
  Paul Blok

  Ik ben sinds kort voor de Hogeschool van Rotterdam (HRO) betrokken bij een nieuwe opleiding: Communicatie Digitale Media (dit jaar gestart). Een van de zaken waar we tegenaan lopen: de naam is niet handig. Studenten denken vaak dat dit ‘Digitaal’ betekent dat het iets met techniek is – eerstejaars die op zoek zijn naar een communicatieopleiding laten deze opleiding daardoor links liggen.

  Komt bij: ook de invulling van zo’n opleiding is erg zoeken: hoeveel traditionele basiskennis (bv Kotler) wil je bijbrengen voordat je gaat inzoomen op digitale communicatie. En natuurlijk: wat is digitale communicatie eigenlijk?

  ‘Digitale’ communicatie is denk ik voor jongeren sowieso een term die totaal geen hout snijdt. Zij groeien op met digitale media en maken het onderscheid dus niet met analoge media. Net zoals we nu ook geen kleurentelevisie meer zeggen om het te onderscheiden van een zwart-wit tv.

  Wat ik maar zeggen wil: dit vraagstuk is niet alleen van belang voor professionals, maar ook voor hogescholen en studenten. En wie een betere naam weet voor de opleiding aan de HRO: suggesties zijn welkom.


  12 februari 2008 om 23:48
  geertjan.smits@junglerating.nl

  Tsja, als ik het aan iemand op de Albert Cuyp moet uitleggen, dan zou ik digital marketing iets als volgt verwoorden:

  Het ontwikkelen en verkopen van producten en diensten aan een specifieke klantgroep met gebruik making van digitale kanalen als internet, email, mobiel, chat.

  Het probleem van het marketingvak is dat er weinig mensen zijn die eenvoudig kunnen uitleggen wat het is en wat de toegevoegde waarde is. Kun je het wel uitleggen, dan zit je in de top van de organisatie.


  13 februari 2008 om 07:00
  Bram Alkema

  @paul Je hebt daar een belangrijk punt te pakken en ik vergat nog wat. Wireless internet veronderstelt dat er ooit een wired internet was. Online dat er ooit alleen offline was. Interactive dat er ooit noninteractive was. Digitaal dat er ooit slechts analoog was. Maar analoge marketing is nooit een vakgebied geweest, dus waarom digitaal. Digitale marketing past niet zo goed in een wetenschappelijke indeling (taxonomie) van de mens gedragswetenschappen.

  Wat normaal gebeurt in het wetenschappelijk discours is dat nieuwe inzichten en nieuwe technologieen nieuwe stromingen naast de mainstream doen onstaan. Einsteins e=mc2 maakte de zon wat efficienter dan Kelvin veronderstelde, waardoor de aarde opeens een factor tig ouder kon zijn, waardoor plaattectoniek en evolutietheorie opeens vorige eeuw de mainstream haalden. Techno sociologische trends onstaan door digitalisering van mediavectoren geven een nieuwe kijk op marketing die de mainstream nog (steeds) niet gehaald heeft maar wel behoorlijk, en sneller dan we gewend waren, disruptive zijn.

  De plotselinge successen van Google, iPod, MSN, Amazon, Starbucks, Viagra, Marketing Facts, Bram Alkema, Crystal Meth etc. (bijna allemaal zonder reclame groot geworden) maken dat we Kotler Marketing Management niet meer als ‘basiskennis’ (net zoals Kelvin niet meer veel geciteerd wordt) moeten nemen. De bestaande marketing modellen verklaren wel het succes van Coca Cola maar niet zo goed van Amazon. Ongelukkig met bestaande 1.0 sociodemo doelgroep uitzenden markt penetratie verhalen ontstaan er nieuwe scholen nieuwe ideeen en die noemen we voor het gemak 2.0 of digitaal of new hutsefluts. De vraag is of die wel doorbouwen op de bestaande inzichten (Kotler) of een heel nieuw paradigma inluiden (Godin). Dus als je nog steeds met Kotler lesgeeft doe je je studenten te kort. Als je uberhaupt een boek gebruikt doe je ze eigenlijk te kort. Als je gewoon lesgeeft doe je ze waarschijnlijk te kort.

  Overigens heeft Phil Kotler ‘social marketing’ bijna uitgevonden en zou ik, als ik jou was, die benaming gebruiken. Komt het dichtst bij wat het zou moeten zijn. Maar ik denk niet dat je daar in Rotterdam hoge ogen mee gooit. Kom ik terug op mijn punt. Noem het niet wat het ‘is’ in de taxonomie van wetenschappelijk probleemgebieden (of waar eduhub het wil hebben) maar wat in de perceptie van studenten (de klant) zou moeten zijn. Een cursusnaam “Vette marketing shit met games, hyves, google maar vooral ook veel poker en asian” verkoopt beter aan bachelors dan “Digitale marketing”. “Digitale marketing” verkoopt beter aan het segment 30-40 jarige digitale immigranten die alleen Kotler gehad hebben vroeger (5 jaar geleden) op de HRO en er niet meer mee uit de voeten kunnen. Zelfs als je alleen Kotlers oude werk gelezen hebt moet je dat weten. Maar ik kom het graag een keer uitleggen aan je studenten. Ze kunnen mn interactieve iChat lessen binnenkort via eBay afrekenen, dus. 🙂


  13 februari 2008 om 07:46
  Geert van der Lande

  ik was een van de studenten van deze buitengewoon goede leergang Digitale Marketing. Belangrijke les die ik heb geleerd is dat de gehele definitie van Kotler over marketing (en met name de invulling van de 4 P’s) geheel of gedeeltelijk achterhaald is door de huidige en toekomstige technologische mogelijkheden in een een zich snel digitaliserende samenleving, wereld.

  Ik ontmoet nog vele marketingmanagers, marketing directeuren, organisaties die dit nog onvoldoende beseffen, laat staan hierin opgeleid zijn en dus geen goed antwoord hebben op deze verandering. Belangrijker dan de Digitale Markketing defintie is het besef dat het marketing speelveld in een rap tempo veranderd. Hier zijn de traditionele marketing opleidingen (als NIMA) nog niet op ingericht. Applaus voor de initiatiefnemers van deze opleiding.


  13 februari 2008 om 08:47
  Hans Molenaar

  De vraag waar ik zelf mee worstel is digital marketing wel een handige benaming ? In het verleden zijn verwoede pogingen ondernomen de term interactive marketing te introduceren. Dit is nooit echt gelukt. Maar goed wat zijn dan alternatieven ? Online marketing of internet marketing ? Of een andere term ? Ik behoor duidelijk niet tot de generatie Einstein en ben heel benieuwd hoe de jonge garde marketeers hier tegenaan kijkt ?

  We hebben hier binnen het Platform Innovatie in Marketing hier ook vaak discussie over. En een beter alternatief dan digital marketing hebben we nog niet gevonden. De opmerking van Marco vind ik wel aardige is gewoon een banner plaatsen dan niet Digitale Marketing ? Is het plaatsen van een bill board dan marketing ? Voldoet dat aan de definitie de klant centraal stellen en voorzien in de behoefte van klanten ? Ik heb mijn bedenkingen daarover.

  De reatcie van Robert spreekt me wel aan. Hoe korter hoe beter. Echter in Egbert Jan’s definitie van Digitale Marketing zit een stuk ambitie dat marketing activiteiten tot doel moeten hebben om klantkennis op te bouwen en dialogen te ondersteunen. Dit spreekt mij wel aan en ik hoop dat het een bijdrage levert om marketing weer een serieuzere rol te geven binnen organisaties die de leadgeneratie ontstijgt.


  13 februari 2008 om 20:56
  Evert-Jan

  Erg interessante discussie en die doet me heel hard denken aan wat ik een paar maand geleden presenteerde op een gast college voortgezette opleiding marketing: “internet for marketing”. Ik heb nav daarvan toch eens zelf moeten stilstaan bij wat dat dan wel niet inhoud eigenlijk.

  Het valt me steeds op dat wanneer mensen beginnen te zoeken naar definities in dit domain, er vanalles in de mixer wordt gedraaid en vaak digital marketing heel hard wordt geënt op digitale communicatie en technologieën.

  Voor mij draait digitale marketing helemaal niet om de nieuwe tools en technologies op zich. Al heb ik nooit echt zelf marketing lessen gehad, ik denk met gezond verstand dat de 4 klassieke Ps nog steeds gelden: het zijn de basics gewoon van een product en dienst, das heel simpel en kan je niet omheen. De Ps krijgen nu gewoon een digitale dimensie erbij, maar het blijft basically marketing.

  Voor mij draait digitale marketing vandaag rond 2 gedachtes:

  – hoe kan ik een digitale component toevoegen aan mijn huidige businesslijn of filosofie?

  – hoe kan ik dankzij de nieuwe interactieve technologieën mensen inschakelen in mijn marketing proces op verschillende niveaus?

  Bij de eerste gedachte ga je je marketing top down ‘digitaliseren’. Dat kan eenvoudigweg bv zijn een ecommerce platform bouwen, of een maat-pakket dank zij digitalisering, tot de beruchte Nikeplus case waarbij klassieke schoen en ‘walkman’ worden versterkt in symbiose rond en door een digitaal community platform.

  Bij de 2e gedachte ga je bottom-up kijken hoe je mensen kan betrekken in je marketing process dor het gebruiken van digital channels. Bv user generated content.

  er zijn heel wat P’s uitgevonden de laatste jaren, maar allen zijn ze imo deels niet meer dan buzzwords en hypes. Ze geven wel een nieuwe wending aan een klassiek marketing verhaal, dus ik vind zoeken naar een echte definitie voor digitale marketing geforceerd.


  15 februari 2008 om 09:29
  ejvanbel

  Tjee, veel denkwerk gekregen.

  Geloven we eigenlijk nog wel in marketing sec?

  @Marco en Bas: inderdaad zou de definitie meer rondom de klant omschreven kunnen worden, en in een goed omschreven krachtenveld van bedrijf-klant-geld-communicatie mogen staan. Maar daarbij mis ik dan nog wel ‘markt’. Dus met concurrenten, politiek…

  @Erik: goed plan om meer tijdens de nieuwe lichting te bloggen over de relevantie discussies.

  @Marcodekkers: het is een inhoudelijke posting. Zo ook als andere publicaties, boeken, columns van me, een pamflet als het ware voor discussie. We kennen elkaar niet anders had je het niet zo gesteld. Maar kennen kunnen we veranderen, toch?

  Blijft wel staan, Nima laat in haar topopleiding digital links liggen. Ik ben en blijf een fan van Nima. Heb zelf ook diverse examens daar gedaan. Maar dit is een verbeterpunt waarover ik ook contact heb met Nima vertegenwoordigers. Goed punt. Ik zet over enkele dag een nieuwe posting hier over mijn gedachte hierover.

  @Bram: meestelijke reactie. Ik heb zelf ook altijd moeite gehad met bijv zo’n begrip als interactive marketing. Is er dan ook passive marketing? Uiteindelijk is, ook gericht @Evert-Jan, de discussie rondom zoiets als digital marketing nu en vandaag dan wat geforceerd, daar ben ik het wel mee eens. Maar het is wel goed de kaders van digital marketing te benoemen. Uiteindelijk zien we ook dat een begrip als direct marketing niet veel meer gebruikt wordt omdat het opgaat in ‘gewone’ marketing die eigenlijk wel heel erg direct aan het worden is.

  Wel denk ik dat marketing (i.t.t. CRM) meer marktgericht denken blijft. Dat is de oorsprong. CRM is dan meer de methodiek om klanten te leren kennen. Klantkennis zit dus minder bij marketing dan bij CRM. Ik pleit er overigens voor beide afdelingen zoveel mogelijlk samen te voegen.

  Kijken we daarbij naar communicatie: we zien de opkomst van dialogisch denken. Merken bouw je niet meer op met massacommunicatie alleen. Of wellicht helemaal niet, op wat enkele exclusieve merken na… Het gaat dan om content en (niveau van) interactie. Het gaat om de concrete dialoog. Zou marketing dan veranderen van markt naar klant naar dialoog? Wat is dan belangrijker? Allemaal evenveel of dialoog meer dan de andere twee?

  Vindt de kadrering van digital marketing dan op hoog niveau plaats (dialoog…) of maken we het concreet door het binnen marketing operationeel (banners, blogs, sem…) neer te zetten?

  Denk, denk, denk…, ik doe nog eens een gooi.

  Digital Marketing helpt de marketingdoelstellingen te realiseren door middel van online en interactive media, kanalen en concepten. Het uitgangspunt daarbij is het opzetten van dialogen en interactie met doelgroepen.

  Maar door deze discussie ben ik me wel bewust geworden dat het eerder om een plaatsaanduiding gaat dan een religie. Totdat digital zo algemeen is geworden dat het opgaat in marketing. Dat duurt nog wel even…


  18 februari 2008 om 09:49
  ejvanbel

  @paul blok: de MIM van de Hva (Hogeschool van A’dam) bestaat al jaren (6?) en leidt op tot digital designers. De Hgoeschool Utrecht is net een HBO gestart in interactive communications. We zien het reguliere onderwijs dus ook al bezig met studies, goed nieuws.

  Ik snap alleen niet waarom er geen naam bedacht kan worden voor de opleiding in jouw posting.


  18 maart 2008 om 19:34
  Roger Veldpaus

  Ik heb zelf de opleiding DIM gevolgd dit voorjaar. Wat ik geleerd heb is hoe je een digitaal marketing plan in elkaar draait waar een directie iets mee kan. To the point, helder en voor iedereen te begrijpen.

  Definitie of niet, ieder bedrijf is bezig met te bedenken hoe je nieuwe media, internet, blogs, email marketing, CRM moet inzetten binnen de bestaande mix. Het digitale speelveld ontwikkeld zich in een rap tempo en men kan niet achterblijven.

  De opleiding DIM geeft je de tools in handen om dit te kunnen realiseren.

  Een digital marketing plan op één A4, geweldig! en inderdaad Geertjan, ‘explain it to me as a 12 year old’. Als je dat kan dan weet je hoe het zit!

  Mijn advies aan eenieder die nog geen digital marketing plan in elkaar kan draaien: volg een opleiding DIM!


  19 augustus 2009 om 19:07
  Gerrit

  Heb zelf Lectric gedaan en was erg de moeite waard


  5 november 2010 om 11:45
  Hans Molenaar

  @Gerrit

  Als dit het enige is wat bij Lectric geleerd hebt dan houd ik mijn hart vast. De bedoeling van dit soort discussie is om inhoudelijk te reageren op de postings.


  5 november 2010 om 20:08
  ejvanbel

  Deze discussie is meer dan 2.5 jaar geleden opgestart. Sindsdien kwam een crisis van links, Twitter van rechts, You van achterlangs en de klant sprong niet opzij. @gerrit het is de bedoeling inhoudelijk te reageren. Deze stellingname is echter al weer van lang geleden. Ik kom binnenkort wel met een nieuwe post en nieuwe inzage van een definitie waar iedereen dan weer op mag wiki-schieten.


  6 november 2010 om 07:01
  Vandevijvere Guy

  Waarom men het uiteindelijk digitale marketing is gaan noemen is mij niet helemaal duidelijk. Als marketeer heb ik altijd al gecommuniceerd met mijn klant. Het is het basis beginsel van marketing. Marketing is een permanente dialoog tussen de opdrachtgever en jezelf. Mijn beleving in heel het gebeuren is altijd online en interactief geweest. Ik ben geboren in de jaren 60 en na mijn studie aan de hogeschool noemde met dat “gewoon” Marketing zonder al die poespas! Maak het daarom niet al te ingewikkeld met nieuwe termen die uiteindelijk hetzelfde zeggen en alleen maar voor verwarring zorgen.


  14 november 2013 om 20:13

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!