Wat is jouw Unique Social Proposition?

JDC
15 mei 2011, 09:30

Aan acroniemen is er geen tekort in het marketingjargon. Sinds de opkomst van sociale media kregen we er zelfs een stapel bij en gingen “experts” bestaande acroniemen nieuwe betekenissen geven. Zo werd ROI ondermeer Return on Involvement om er maar één te noemen. Alles lijkt te moeten worden heruitgevonden, een mens wordt er soms droevig van. In deze post ga ik zelf een acroniem even een andere betekenis geven. Niet om de ‘expert’ te spelen maar om een punt te maken: USP, Unique Selling Proposition of Unique Selling Point.

De term USP is zowel bij veel marketeers als verkopers bekend. Hij was oorspronkelijk bedoeld om het unieke voordeel te identificeren en beklemtonen dat mensen moest overtuigen om een product of dienst te kopen.

‘Uniek’ betekent: “wij alleen bieden het aan”. ‘Voordeel’ betekent: het vervult een behoefte van een klant. Ik leg er de nadruk op omdat USP vaak verkeerd wordt gebruikt als de belangrijkste aspecten of kenmerken van een product of dienst waarrond we onze ‘propositie’ bouwen, zowel in sales als marketing.

Het is dus, net als ROI in deze social media tijden, een acroniem dat te pas en te onpas wordt misbruikt. Dat misbruik toont aan dat veel bedrijven nog in product-centrisch denken zitten terwijl we al lang het ‘solution selling’ en zelfs ‘value chain selling’ denken voorbij zouden moeten zijn. In de praktijk is dat dus niet zo: klantgericht denken blijft voor velen een loze kreet en werken in ‘menselijke’ voordelen is zeker niet zo ingeburgerd als we onszelf graag wijs maken.

Klantgericht denken en sociale media

Fast forward naar vandaag: het ‘sociale’ tijdperk waarin iedereen druk bezig is met sociale media (vooral met er over praten) maar je zelden bedrijven ontmoet die weten waar het nu eigenlijk allemaal om gaat.

– Social media wordt nog steeds bekeken als iets wat je als het ware kunt vastnemen terwijl het een bijzonder brede term is.

– Social media wordt nog steeds benaderd vanuit een overwegend marketing en monitoring standpunt, terwijl ‘social’ daar ver buiten gaat.

– Social media wordt tot slot door de meeste bedrijven nog gezien als een geïsoleerd fenomeen waarvoor zelfs talrijke nieuwe functies moeten worden gecreëerd.

– Pro-actief, relationeel en klantgericht denken is zelden aanwezig, defensief en massaal viraal denken des te meer.

Waarmee zet jij mensen aan tot dialoog of eenvoudige connecties?

Doe even deze oefening: vraag je eens af wat jouw Unique Social Proposition is. Welk uniek voordeel bied jij aan mensen in de sociale sfeer opdat ze als het ware je ‘sociale aanwezigheid kopen’? Welk voordeel bied je aan mensen zodat ze beslissen om met je bedrijf in een dialoog te treden of eenvoudigweg op een stilzwijgende manier in de sociale sfeer een connectie te hebben, bijvoorbeeld door het volgen van je blog, op één of andere manier iets te zeggen over je merk, te interageren met je content of sporadisch te zien wat je doet? Of met andere woorden: hoe onderscheid jouw bedrijf zich met een beter, origineler of slimmer gebruik van ‘social’ om mensen in de invloedssfeer van je sociale aanwezigheid te krijgen, engageren, motiveren en betrekken zodat het hen waarde biedt.

En vooral: zodat het ook je bedrijf waarde biedt. Want ROI is in social nog steeds Return on Investment voor wie er aan twijfelde en een USP in de correcte betekenis heeft uiteraard een commercieel doel. In je sociale ecosysteem is dat ook zo, alleen zijn de manieren waarop dat zakelijk doel bereikt wordt meer divers en meer aangepast aan een niet-lineaire multi-channel realiteit.

Hoe velen vandaag hun Unique Social Proposition zien en wat je er aan kunt doen

Dit is de Unique Social Proposition van veel bedrijven waar ik vandaag mee praat of die actief zijn in sociale media:

‘Wij doen aan social media’ omdat:

– de CEO er heeft over gelezen en heeft gezegd dat we er ook iets mee moeten doen.

– iedereen er over praat en je niet anders kan dan meedoen

– het hip en modern is

– we onze reputatie willen beschermen

– het goed is voor het verhogen van de trafiek naar onze site

– het uitstekend is voor crisisbeheersing

– onze SEO er beter door wordt

Ik kan het lijstje nog verder aanvullen maar unieke antwoorden krijg ik zelden. En voordelen zie ik zelfs nog minder.

Dus denk eens na hoe je social media kan opsplitsen in verschillende concretere elementen, welk deel van je business er beter door kan worden door echte voordelen te bieden aan mensen (klanten, prospects, whatever) en door bij te dragen tot de bottom-line van je bedrijf, direct of indirect.

En vooral: beperk je niet tot één Unique Social Proposition. Ik ben benieuwd naar je feedback.

JDC
Digital business consultant bij i-SCOOP

Jean werkt sinds 1992 op het raakvlak van digitale technologie, marketing, sales en media. Hij is sinds 1996 exclusief bezig met digitale marketing en digitale transformatie voor B2B en technologiebedrijven.

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!